هتل هلیا کیش

کیش، میدان ساحل، رو به روی بازار دیپلمات
3.5
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران
معرفی هتل هلیا کیش
هتل هلیا سه ستاره تاپ، ما بین دو میدان امیرکبیر و ساحل با فاصله ای کم از دریا و مراکز خرید در نوار سیاحتی جزیره زیبای کیش واقع شده است. گردشگری هتل هلیا با برنامه های شاد و تخفیف های ویژه اوقات خوشی را برای میهمانان عزیز فراهم کرده است. هتل با کادری مجرب پذیرای کلیه میهمانان داخلی و خارجی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هلیا کیش
هلیا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
315,000
تومان
2 آذر
شنبه
315,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
8 آذر
جمعه
330,000
تومان
9 آذر
شنبه
330,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
ایران هتل آنلاین
317,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
317,000
تومان
2 آذر
شنبه
317,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
317,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
317,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
335,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
335,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
335,000
تومان
8 آذر
جمعه
335,000
تومان
9 آذر
شنبه
335,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
335,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
335,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
370,000
تومان
2 آذر
شنبه
370,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
8 آذر
جمعه
370,000
تومان
9 آذر
شنبه
370,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
340,000
تومان
2 آذر
شنبه
340,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
8 آذر
جمعه
360,000
تومان
9 آذر
شنبه
360,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
ایران هتل آنلاین
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
344,000
تومان
2 آذر
شنبه
344,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
344,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
344,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
362,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
362,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
362,000
تومان
8 آذر
جمعه
362,000
تومان
9 آذر
شنبه
362,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
362,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
362,000
تومان
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
420,000
تومان
2 آذر
شنبه
420,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
420,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
420,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
420,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
420,000
تومان
8 آذر
جمعه
420,000
تومان
9 آذر
شنبه
420,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
420,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
420,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق  چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
370,000
تومان
2 آذر
شنبه
370,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
8 آذر
جمعه
380,000
تومان
9 آذر
شنبه
380,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
ایران هتل آنلاین
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
8 آذر
جمعه
390,000
تومان
9 آذر
شنبه
390,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
450,000
تومان
2 آذر
شنبه
450,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
8 آذر
جمعه
450,000
تومان
9 آذر
شنبه
450,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
407,000
تومان
2 آذر
شنبه
407,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
407,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
407,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
425,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
425,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
425,000
تومان
8 آذر
جمعه
425,000
تومان
9 آذر
شنبه
425,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
425,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
425,000
تومان
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
600,000
تومان
2 آذر
شنبه
600,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
8 آذر
جمعه
600,000
تومان
9 آذر
شنبه
600,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

آدرس هتل هلیا کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هلیا کیش

(56 نظر)
سلام در مورد هتل باید عرض کنم از نظر موقعیت جغرافیایی در محل بسیار خوبی بود از نظر زیبایی و معماری هم جلوه جالب و زیبایی داشت امکانات داخل اتاق هم به نسبت خوب بود قسمت کافی شاپ کمی ضعف داشت اگر پشتیبانی غذایی هم در مورد ناهار هم داشت خب خوب میشد در کل با توجه به تعداد دفعاتی که از هتل استفاده کردیم از رضایت کافی برخوردار بودیم
نقاط قوت:
رفتار خوب تمامی کار کنان و صبحامه کامل
نقاط ضعف:
جالب نبودن اتاق و سرویس-نیاز به تعمیرات داره
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نزديكي به مراكز خريد
نقاط ضعف:
قيمتهاي خوراكيهاي تو يخچال گرونتر از بيرون حساب ميكردند نظافت فرش اتاقها بهتر ميتونست باشه فشار آب واسه حموم كردن زياد نبود دوش حموم تقريبا مستهلك شده بود
نقاط قوت:
امکانات هتل، موقعیت، رفتار عالی پرسنل، صبحانه و نهار خوب
نقاط ضعف:
بعضی وسایل هتل از جمله صندوق و کمد نیاز به بازسازی و تعمیر دارد
تنها ایرادش نداشتن آسانسوره ولی از بقیه نظرات قابل قبوله
بچه های رستوران مودب و اصول کار را بلد بودند تشکر ویژه میکنم از همشون
در کل هتل خوبیه. اتاقش راحت بود. یه اقایی هم بود به نام آقا منصور که چمدونارو حمل میکردن بسیار خوش برخورد بودن. من از محوطه اش، خیلی خوشم اومد.فقط،اگر میشد اسانسور بذارن خیلی خوب میشد.صبحونش هم خوب بود.برخورد پرسنل رستوران هم خیلی محترمانه بود ولی وای فای هم فقط در لابی آنتن میداد و در اتاقها نبود.دسترسیش به ساحل و بازارها بسیار عالیه .ممنون از سایت خوب شما.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
بخش کارکنان خیلی خوب بود ولی متاسفانه ما هرچی گفتیم‌ رمز وای فا رو ندادن و روز اول ساعت ۶ صبح رسیدیم اجازه ندادن از صبحانه استفاده کنیم گفتن چون باید اتاقو ساعت ۲ تحویل بدیم بهتون‌امروز نمیتونین از صبحانه استفاده کنین
موقعیت و دسترسی اش عالی بود و در کل خوب بود اما بنظرم در بعضی بخش ها نوسازی و بازسازی نیاز داشت
نقاط قوت:
فقط در یک جمله میتونم بگم هم پرسنل هم خدمات و تمامی امکانات عالیییی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
به طور کل قابل قبول نسبت به قیمت
کارکنان هتل بسیار مودب و حرفه ای بودن.رستوران هتل خیلی خوب و مناسب بود.ما در اواخر خرداد و در هوای گرم در این هتل اقامت داشتیم، سیستم خنک کننده اتاق ها و لابی عالی بود.محیط حیاط بسیار زیبا بود.
من از ۶ خرداد تا ۱۱ خرداد ، به همراه خانواده در هتل هلیا اقامت داشتم ، ما دو ساعت زودتر رسیدیم ، اما به محض خالی شدن و مرتب شدن اتاقمون حدود ساعت ۱ اتاق و بهمون تحویل دادن و تا ساعت ۲ معطلمون نکردن ، فقط اگه یک مقدار نوسازی بشه هتل بهتره ( تعویض ریموت ها ) ، اما در کل ما ۴ نفر بودیم و سوییت گرفتیم و خیلی راحت بودیم و اقامت خوبی داشتیم .
درکل خوب بود من راضی بودم .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی، صبحانه با توجه به قیمت خوب بود، برخورد پرسنل عالی و دوستانه، هتل تمیز
نقاط ضعف:
هتل سه طبقه بدون آسانسور
ما ۴ روز در این هتل اقامت داشتیم از هر لحاظ هتل خوبی بود مخصوصا فضای کافی شاپ عالی بود صبحانه و برخورد پرسنل هم خوب بود در کل اندازه یک هتل ۴ ستاره بود به دوستانی که میخوان به کیش سفر کنند این هتل رو پیشنهاد میکنم غذای هتل هم خیلی با کیفیت بود.
من نمی‌دونم ملاک دادن ستاره به هتل ها چیه ، ولی بیشتر از ۲ ستاره نمیشه برای هلیای کیش درنظر گرفت. برخورد کارکنان پذیرش مناسب نبود که در بدو امر خیلی به چشم میخوره، اما برخورد کارکنان رستوران واقعا عالی و محترمانه بود، بطور کلی نظر بنده نسبتا مساعده، اما اگر به چشم هتلی دو ستاره بهش نگاه کنیم یخچال و کولر اتاق کاملا مستهلک و فرسوده بود، و ظاهری بسیار زشت و کهنه داشت. پتوهای کوچک و بالشهای نامناسب پاکیزگی کلی حمام و سرویس خوب بود اما همون‌طور که گفتم قدیمی است، کولر فرسوده و ظاهر زشتی داشت، کمدها قدیمی، تخت و تشک ها قابل قبول بودند) اما فضای حیاط هتل دلنشینه و مکان مناسبیه برای نشستن در شبها و دور هم بودن برخورد خدمه خوب بو
در فروردین ماه ۹۸ به مدت ۱ هفته در این هتل اقامت داشتم. حتما این هتل رو پیشنهاد میکنم. چرا که هتل از نظر تمیزی اتاق ها و امکانات اتاق و با توجه به ۴ ستاره بودن هتل در شرایط خوبی قرار داشت. صبحانه هتل کامل و متنوع بود. رفتار پرسنل هتل هم خوب بود و در کل هیچ ایراد خواصی وجود نداشت. ضمن اینکه موقعیت مکانی هتل هم بسیار مناسب هست.
درکل خوب بود.
محیط عالی ، موقعیت خوب و نزدیک به مراکز خرید ، برخورد عالی پرسنل
برخورد عالی پرسنل ، اتاق های تمیز ، فضای عالی هتل
برخورد ضعیف و عدم راهنمایی مناسب از طرف کارکنان
خوب
نقاط قوت:
امکانات خوب قیمت عالی برخورد پرسنل مودبانه
نقاط ضعف:
عدم وجود اینترنت وایرلس در اتاق
سلام با تشکر از شما و نظم کاری با توجه به اینکه من چند مرتبه در این هتل اقامت داشتم نسبت به دفعات قبل افت کرده و من دیگر به این هتل نخواهم رفت انشاءالله
خوب
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و نظم و رسیدگی ب موقع برخورد خوب کارکنان صبحانه کامل وجود مسواک و حوله و دمپایی خمیر دندان و سشوار در هتل
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت در اتاق ها مورد دیگه ایی وجود نداشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نزدیکی به ساحل فضای زیبا
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب قسمت گردشگری و ارائه اطلاعات اشتباه نبودن کتری برقی در اتاق
نقاط قوت:
مرکز شهر بودنش رفتار مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
کارنکردن آسانسور کارنکردن اینترنت هتل برای مسافران نداشتن کتری برقی کافی شاپ خوبی نداشت حتی برای گرم کردن یا آب جوش دادن پول میگرفتند گران بودن غرفه عکاسی نسبت به بیرون حتی با تخفیفی که هتل داده بود بازهم گرانتر از بیرون بود برخورد بسیار بی ادبانه مسئول غرفه عکاسی در اعتراض به قیمت بالایش و تنها توجیهش این است شما آمده اید کیش پول خرج کنید مثل اینکه سر گردنه است هیچ گونه نظارتی روی قیمتها در کیش نیست انگار در تعطیلات همه خود مختارند از هتل گرفته تا سوپری
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برخورد خوب کارکنان کیفیت اتاقها وجود گشت شهری سرویس بازار
نقاط ضعف:
پخش موسیقی و صدای فواره ها تا ساعت 12 شب که مانع استراحت از ساعت 10 شب به بعد می شد عدم اطلاع رسانی در خصوص گشت شهری هنگام رزرو. و تحویل اطاق که باعث شد من از کلوپ ثبت نام کنم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برخورد خوب کارکنان کیفیت اتاقها وجود گشت شهری سرویس بازار
نقاط ضعف:
پخش موسیقی و صدای فواره ها تا ساعت ۱۲ شب که مانع استراحت از ساعت ۱۰ شب به بعد می شد عدم اطلاع رسانی در خصوص گشت شهری هنگام رزرو. و تحویل اطاق که باعث شد من از کلوپ ثبت نام کنم.
نقاط قوت:
کارکنان مؤدب رسیدگی خوب رستوران عالی فضای بیرونی عالی
نقاط ضعف:
گران بودن قلیون صدای زیاد ابنما
نقاط قوت:
کارکنان مؤدب رسیدگی خوب رستوران عالی فضای بیرونی عالی
نقاط ضعف:
گران بودن قلیون صدای زیاد ابنما
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و بازار محوطه سرسبز رفتار پرسنل عالی صبحانه کامل خیلی قبل از رفتن سرچ کردم و نظراتو خوندم خیلی بد گفته بودن اما ما ۶ خانواده بودیم ک همه کاملا راضی بودیم
نقاط ضعف:
نبود چای ساز دمپایی برای اتاق همراهتون باشه اتاقا کف سرامیکه و دمپایی حوله ای ها راحت نیستن
نقاط قوت:
۱-نزدیکی هتل به دریا و مراکز خرید ۲-صبحانه باکیفیت خوب ۳-پرسنل بسیار مودب ۴-افراد بسیار مودب و خوب در کافی شاپ
نقاط ضعف:
۱-نداشتن آسانسور ۲-قیمت بالای عکس ۳-فرسوده بودن لوازم چوبی دراتاق ۴-کثیف بودن وسایل اتاق مخصوصا یخچال ۵-کهنه بودن وسایل حمام ۶-نداشتن کتری برقی دراتاقها ۷-نداشتن توری برای پنجره ها ۸-بسیار کثیف بودن دستشویی لابی و نداشتن دستشویی ایرانی در طبقات
نقاط قوت:
فضای سبز زیبا موقعیت خوب برخورد خوب پرسنل پذیرش
نقاط ضعف:
سال ساخت بالا بدون بازسازی صبحانه تکراری با تنوع کم نداشتن آسانسور نداشتن چایساز نداشتن توالت سنتی
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و همه جاهای کیش
نقاط ضعف:
برخورد سرد پرسنل پذیرش واقعا برای هتل چهار ستاره شرم آوره بااین پذیرش _ عدم رسیدگی و توجه به مشکلات اتاق _ بوی نم اتاق_نبود وای فای فقط لابی داره_ امکانات کم آسایشی-
نقاط قوت:
به مراکز خرید نزدیکه فضای دلنشینی داره
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی ها نیاز به تعمیر دارند. یک قلیون رو ۴۵ هزار گرفتند که بنظرم گرونه!!
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نسبت به هزینه ای که میدی همونقدر امکانات داره در حد چهارستاره عالی نیست.تو کیش هتل های سه ستاره و چهارستاره در یه حد هستن.
نقاط قوت:
فضای سبز زیبا برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
طولانی شدن نصب آسانسور ونداشتن فست فود در کافیشاپ نداشتن کامل لوازم بهداشتی مثل گوش پاک کن خلال دندان نرم کننده مو
نقاط قوت:
دسترسی نزدیک به مراکز خرید و تفریحی
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور
نقاط قوت:
فضای زیبای هتل ،ارامش،صبحانه وپذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اگر شارژ وسایل داخل اتاق هرروز انجام می شد عالی بود .ترانسفر رفت وبرگشت نداشتیم.اینترنت داخل اتاق ضعیف بود.
نقاط قوت:
فضای زیبای هتل ،ارامش،صبحانه وپذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اگر شارژ وسایل داخل اتاق هرروز انجام می شد عالی بود .ترانسفر رفت وبرگشت نداشتیم.اینترنت داخل اتاق ضعیف بود.
نقاط قوت:
مکان کارکنان مودب رسیدگی به موقع به مشکلات مسافر غذاهای عالی
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور اگر سرویسش تمیزتر بود عالی میشد
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداره فقط یه عکس رایگان داره
نقاط ضعف:
آب معدنی آب جوش پولیه اینترنت اتاق وجود نداره آسانسور نداره گشت جزیره نداره
نقاط قوت:
موقعیت خوب نسبت به مراکز خرید صبحانه خوب و کامل برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبودن آسانسور نبودن سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق ها و در طبقات
اتاق خیلی رطوبت داشت. پر حشره بود. سرویس بهداشتی ها داغون بودن. به جای تخت دو نفره دو تا تخت یک نفره به هم چسبوندن. تشک هم خراب بود حتی دمپایی هم نداشتن. اصلا استاندارد های هتل چهار ستاره رو نداشت. کامنتمو پابلیش کنین همه ببینن.
در حد 4 ستاره نبود. هتل آریان بهتر بود. اینجا آسانسور نداشت چمدونارو میدادن دست خودمون که ببریم.
سرویس بهداشتی مشکل داشت وقتی که ما اطلاع رسانی کردیم گفتند که فردا رسیدگی میکنیم و این برای یک هتل خیلی بده رو خدماتشون باید کارک نن
نقاط قوت:
دسترسي عالي به مراكز خريد محوطه زيبا برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
كفپوش اتاق ها سراميك است اتاق ها دور فضاي باز محوطه مي باشند،داخل يك مجموعه ساختمان نيست
سیستم سرمایشی مشکل داشت. موقع تحویل کارت ملی اونجوری که باید رفتار نکردن. موقع نظافت خیلی سر و صدا بود مزاحم خواب ما میشدن!!!
نقاط قوت:
پرسنل مودب و مسئولیت پذیر دسترسی آسان به مرکز خرید کیش
نقاط ضعف:
بوی نامطبوع سالن صبحانه منوی ضعیف صبحانه شلوغی لابی به علت فضای بسیار کم
من برای دوستان گرفتم خیلی راضی بودن. شایدم داشتن تعارف می کردن، در هر صورت خوش گذشته بود بهشون.
یه مقداری عکاس اخلاقش به مجموعه نمیخورد. همه خیلی مهربون یودن اما عکاس با مردم راه نمیومد
دفعه چندممون بود که این هتل میریم عالیه اما امکانات زیادی نداره. اگر یکم به امکاناتش برسن به مراتب بهتر میشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.