هتل گراند کیش

کیش، روبه روی بازار ونوس
3
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران
معرفی هتل گراند کیش
هتل ۴ ستاره گراند در موقعيت بسيار خوبى نسبت به دريا و بازارهای جزیره کیش قرار دارد که می توان این مسیر ها را بدون وسیله ی نقلیه طی نمود. اتاقهاى هتل از ديد دريا برخوردار بوده و اکثرا داراى تراس مى باشند. این هتل از پذیرش ميهمانان عرب معذور می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل گراند
گراند-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
135,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
135,000
تومان
26 مهر
جمعه
135,000
تومان
27 مهر
شنبه
135,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
135,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
211,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
211,000
تومان
ای‌گردش
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
135,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
135,000
تومان
26 مهر
جمعه
135,000
تومان
27 مهر
شنبه
135,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
135,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
ایران مارکوپولو
138,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
138,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
138,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
138,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
138,000
تومان
26 مهر
جمعه
138,000
تومان
27 مهر
شنبه
138,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
138,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
138,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
138,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
206,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
206,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
26 مهر
جمعه
140,000
تومان
27 مهر
شنبه
140,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
26 مهر
جمعه
145,000
تومان
27 مهر
شنبه
145,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
216,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
216,000
تومان
گراند-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ای‌گردش
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
135,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
135,000
تومان
26 مهر
جمعه
135,000
تومان
27 مهر
شنبه
135,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
135,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
135,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
135,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
230,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
230,000
تومان
گراند-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
165,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
165,000
تومان
26 مهر
جمعه
165,000
تومان
27 مهر
شنبه
165,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
165,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
165,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
165,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
ای‌گردش
166,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
166,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
166,000
تومان
26 مهر
جمعه
166,000
تومان
27 مهر
شنبه
166,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
166,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
260,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
ایران مارکوپولو
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
167,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
167,000
تومان
26 مهر
جمعه
167,000
تومان
27 مهر
شنبه
167,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
167,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
167,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
167,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
236,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
236,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
26 مهر
جمعه
170,000
تومان
27 مهر
شنبه
170,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
176,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
176,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
176,000
تومان
26 مهر
جمعه
176,000
تومان
27 مهر
شنبه
176,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
176,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
176,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
245,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
گراند-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
26 مهر
جمعه
190,000
تومان
27 مهر
شنبه
190,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
ای‌گردش
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
26 مهر
جمعه
190,000
تومان
27 مهر
شنبه
190,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
ایران مارکوپولو
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
197,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
197,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
197,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
197,000
تومان
26 مهر
جمعه
197,000
تومان
27 مهر
شنبه
197,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
197,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
197,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
197,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
265,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
265,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
26 مهر
جمعه
200,000
تومان
27 مهر
شنبه
200,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
23 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
24 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
25 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
26 مهر
جمعه
205,000
تومان
27 مهر
شنبه
205,000
تومان
28 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان

امکانات اتاق های هتل گراند کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
استقبال رایگان
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
آلاچیق
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات خانه‌داری
فضای سبز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
غذای دریایی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
ویلچر
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خودپرداز
كتابخانه
سالن همايش
کپسول آتشنشانی در راهرو
گشت شهری رایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده

آدرس هتل گراند کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گراند کیش

(58 نظر)
مکان بسیار خوب سرویس هتل متوسط عدم توجه به امکانات موجود و قدیمی
کمی کهنگی بخصوص در روشویی و شیرآلات نسبتا تمیز و مرتب بود برخورد پرسنل خوب بود رسیدگی خوب بود مکان و.دسترسی خوب
غذای متوسط و زیر متوسط، کیفیت اتاق ها معمولی، پول آب معدنی رو هم میگیرن، موقعیت خوب
اتاق ها تمیز نبود،سرویس های بهداشتی تمیز نبودو مستعمل کارکنان هتل خوب بودند.
هتل در حد متوسط بود . چون من یک مدت در کیش زندگی میکردم گزینه های بهتر از این هتل هم هست ولی خب این هتل بخاطر ارزونی و به نسبت قیمتش انتخاب خوبی میتونه باشه
فاقد امکانات لازم به عنوان یک هتل بود. مینی بار فقط آب معدنی داشت که پولی بود. کف اتاق فاقد موکت، منوی رستورانش خیلی ضعیف، صبحانه تنوع کمی داشت، میزهای رستوران کم و خیلی معمولی بود و خیلی دیر میزها براین فرات بعد نظافت میشد و ...
صبحانه بد
زمان انتظار جهت سوار شدن آسانسور طولانی است.سرویس بهداشتی در حد معمولی است. کیفیت صبحانه نسبت به هتل سه ستاره خوب است. لابی هتل تمیز بود. موقعیت مکانی هم نسبت به دریا بد نیست.
بنظرم هتل از نظر موقعیت خوب بود ولی صبحانه خوب نبود و سر و صدای بیل مکانیکی خیلی ازاردهنده بود
ما 4 شب در این هتل اقامت داشتیم یه شب در اتاقی بودیم که از سقف توالت و خود اتاق آب میاد که بعد 1روز عوض کردن با چند بار تذکر داد ما.ترنسفر درخواست دادیم نیومد.کولر اتاق آب میداد.صبحانه خوب نبود. کلیه کارکنان مشتری مدار نبودند.صبحانه خوب نبود.پتو ها تعویض نمیشدند وبو میدادند.سرویس بهداشتی زنگ.و زده بسیار قدیمی بود.کافی شاپ هم تنوع نداشت غذاهاش و ناهار هم همینطور.کیفیت خوبی نداشت
رفتار كاركنان خوب بود ولى بعضى از كاركنان نسبت به وظايف خود بى اهميت بودند
هتل مناسبى براى چند روز اقامت ميباشد
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود هتل
برخورد خوب پرسنل - تلاش کردند اتاق را قبل از ساعت 14 به ما تحویل دادند - در حد 3 ستاره بودنش امکانات و سرویس دهی مطلوبی داشتند.wifi قطع بود
صبحانه تقریبا متنوع و خوب، نهار خوب با قیمت مناسب. خوشرویی کارکنان متوسط رو به پایین (فقط مسؤل عکاسی هتل بسیار خوش برخورد بودن) نظافت اتاق موقع تحویل خوب ولی برای روز بعد بسیار ضعیف اتاق نظافت شد در حد صفر. با اینکه سه ساعت قبل از ورود هتل رو رزرو کردم اما ترانسفر درب فرودگاه منتظر بود.تشکر بابت ترانسفر سریع و بموقع. در مجموع نسبت به قیمتش با تخفیفی ک خورده هتل خوبیه.
نقاط قوت:
نزدیک به اسکله تفریحی. پرسنل عالی.
نقاط ضعف:
حمام و ترانسفر پارک دلفین ندارد
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تکراری بودن منوی صبحانه
هتل شدیدا نیاز به باز سازی و نوسازی داشت...اتاقها کثیف بودن. سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاقها ضعیف بودند. ظرفهایی که برای سرو صبحانه بود تمیز نبودند و باید میگشتیم تا بینشون یه فنجون تمیز پیدا کنیم...محوطه و فضای سبز بیرون هتل خوب بود. برخورد پرسنل هتل هم خوب بود.
متأسفانه این هتل به هیچ وجه مناسب و مورد انتظار بنده نبود. ناهماهنگی جهت ارسال شاتل فرودگاه، وجود حشره در اتاق، برخود آماتور مهمانداران و پذیرش هتل، رستوران بسیار بد از نظر صبحانه و وعده های دیگر، دوچرخه های استیجاری خراب هتل از نمونه مشکلاتی بود که بنده با آن روبرو شدم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
ضعف در تنوع صبحانه و همچنین شارژ مجدد خوراکی های مربوط به صبحانه
نقاط قوت:
دسترسی به تمامی بازارها اماکن تفریحی و‌‌‌......
نقاط ضعف:
نظافت من احساس میکنم وقتی از طریق آژانس رزرو صورت میگیره اتاق های کیفیت پایین اختصاص میدن به مسافر های آژانس ها در حالی که اتاق‌های شبکتری هم داشتن اما به ما معمولی دادن سه تخته معمولی
من و همسرم دو شب در این هتل اقامت داشتیم. ابتدا که به ما اتاقی دادند که بشدت بدبو و کثیف بود و با اعتراض ما آن را عوض کردند. اتاق دوم نیز فرسوده و نه چندان تمیز بود ولی بهتر از اتاق اول. همچنین صبحانه هتل بسیاار ضعیف و محدود بود. اما مکان هتل و نزدیکی به ساحل و اینترنت آن خوب بود. نکته منفی بزرگ دیگر باجه عکس رایگان هتل بود (که البته در صورت درخواست عکسهای بیشتر هزینه دریافت می کنند) که خانم مسئول بی ادب و بدبرخورد، کیفیت کار پایین و قیمت بالا بود که متاسفانه موجب شد نه تنها به مشاجره و ناراحتی منجر شود بلکه مجبور شوم مراتب را به مدیریت هتل نیز گوشزد کنم. برخورد آن خانم انقدر زشت بود که مدیریت هتل نیز عذرخواهی کردند و گفتند ایشان را به درستی نمی شناسند. اگر هم انتظارتان از هتل معمولی بود و در آن هتل اقامت کردید، پیشنهاد می کنم اکیدا از کار با باجه عکس رایگان آن خودداری کنید.
4شب اقامت این هتل رو داشتیم نکات مثبتش ، 5 دقیقه پیاده روی تا اسکله بزرگ تفریحی داشت تنها نکته منفی هتل گراند بنظرم " سرویس بهداشتی " بسیار قدیمی " حالت زنگ زدگی " برای دوش گرفتن حس خوبی نداشتی ، اگر هتل کمی روی این قسمت خرج میکرد کاشی ها و شیر آلات و پرده حمام ، همه چی اوکی میشد هرچند تمام روز بیرون بودیم برای خواب هتل بودیم
نقاط قوت:
هتل بسیار خوب و نزدیک به ساحل برخورد پرسنل بسیار عالی بود. اتاق ما رو به ساحل و زودتر از موعد مقرر به ما تحویل داده شد. از مدیریت هتل متشکرم.
نقاط ضعف:
اگر کیفیت و تنوع صبحانه ارتقا یابد بسیار عالی میشود.
با سلام
نقاط قوت:
هتل خوب و بدون نقص و به همه پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
منو نهار و شام کمی ضعیف اگر استخر هم داشت خیلی خوب میشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و مدیریت
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم ( البته با توجه به قیمت مناسب هتل قابل قبول )
به نسبت هزینه ش هتل خوبی هست.نظافتش بد نیست ولی جا داره بهتر بشه.صبحونه متنوع هست ولی کیفیش باید بالا بره.کیفیت ناهار متوسطه ولی قیمتشون نصف داخل شهر هست.شام هم تعدادی فست فود دارن که کیفیتش قابل قبول هست. کسانی که ترنسفر فرودگاهی میخوان حتما دو روز قبل هتل رو رزرو کنن و با هتل هماهنگ باشن.من همون روز که رزرو کردم به هتل مراجعه داشتم.تنسفر نیومد.اسنپ گفت چون همین روز رزرو کردم رابطشون هنوز هماهنگ نکرده و مدیر هتل هم گفت چون ساعت پرواز بهشون اطلاع داده نشده نیومدن.
نقاط قوت:
در وهله اول باید از مدیریت خوب این مجموعه و تمام پرسنل زحمتکش گراند هتل بخاطر زحماتی که برای فراهم کردن رفاه و آسایش مسافرین انجام می دهند تشکر کنم، ساختمان هتل با طرحی زیبا و کاربردی ورودی جذاب و و فضای سبز بسیار عالی لابی شیک و مرتب با چیدمان عالی آسانسور های به تعداد کافی و سرعت و ایمنی بالا اتاق های بزرگ و مناسب و تمیز سرویس توالت و حمام تمیز و مرتب صبحانه متنوع ای داشت و راضی بودم مدیر رستوران بسیار آدم با شخصیتی بود و هر درخواستی داشتیم فورا پیگیری میکرد، یک عکس ده در پونزده هم از طرف هتل به مسافرا هدیه میدن، و از همه مهمتر برخورد خوب و مناسب تک ب تک پرسنل رو نکات مثبت هتل میدونم مدیریت باید قدر پرسنلش رو بدونه! بدون شک در سفرهای بعد این هتل را انتخاب خواهم کرد برای تحلیل صحبت های بنده در اوایل مهرماه ۹۷در این هتل به مدت چهار روز اقامت داشتم هزینه هرشب اقامت بنده ۱۱۰هزار تومان بود با اینکه دو نفر بودیم یک اتاق چهار تخته در طبقه پنجم اتاق ۵۰۴ در اختیار ما گذاشتن که دید بسیار زیبایی به دریا و اطراف جزیره داشت واقعا تخفیف خوبی خورده بودیم و بنده راضی بودم
نقاط ضعف:
اتاق های برج پنج طبقه متاسفانه فاقد تراس هستند و برای خشک کردن لباس به مشکل خوردیم،ولی طبقات اول و دوم تراس جذابی داشتند. عدم وجود توالت ایرانی در اتاقی که ما بودیم در دیگر اتاق ها و طبقات اطلاع ندارم،ولی در لابی سرویس بهداشتی تمیز و مرتب داشت، متأسفانه اکثر هتل های کیش توالت ایرانی در اتاق ندارند. نداشتن مایع دستشویی در توالت،صابون گذاشته بودند. نداشتن اتو ،اگر یک اتو در اتاق ها میزاشتن بسیار عالی می شد، ناگفته نماند اتوشویی در هتل وجود داره ولی استفاده از این سرویس یک مقدار هزینه های سفر رو بالا میبره، در کل جزیره فقط از رفتار عکاس ها زیاد خوشم نیومد،مرتب عکس میگیرن و یک عکس بی کیفیت چاپ میکنند و بهتون میدن! گول حرف های لیدر تور رو نخورید و عکس چاپ نکنید،بسیار بی کیفیت هستند عکاس هتل هم خانم بسیار محترمی بود و واقعا عکاسی حرفه ای داشت،ولی از اینکه آدم رو توی فشار میزاشت برای چاپ عکس های بیشتر خوشم نیومد! در رستوران موقع صبحانه در یکی از قندان ها مورچه ی زیادی وجود داشت که حس بدی منتقل کرد، این موارد رو گفتم که دوستانی که قصد سفر به این هتل رو دارند بدونن که جای خوبی رو انتخاب کردند این مسائل در مقابل مشکلات هتل های دیگه که بعضا سوسک و موش دارندمسئله ای به حساب نمیاد.
نقاط قوت:
رسیدگی عالی به امور مسافرین، قیمت مناسب، امکانات خیلی خوب اتاق ها و هتل. بطور کلی اقامت در این هتل را به بقیه پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
مورد قابل ذکری ندیدم.
نقاط قوت:
داشتن پرسنل دلسوز و محترم، که صبورانه و پیگیر درصدد رفع نیاز مسافران هستند. مخصوصا مدیر محترم جناب آقای کناری و رسپشن محترم جناب آقای پیرامون و خدمه وظیفه شناس هتل
نقاط ضعف:
نکته مهمی ندیدم
نقاط قوت:
مرتب منظم برخورد خوب
نقاط ضعف:
اتاق ها قدیمی و کهنه و در حد مسافرخانه
من یک شب توی این هتل بودم، استقبال و خوشروییشون خیلی خوب بود، هتل قدیمی ساز بود ولی بهش رسیده بودن و جای تر و تمیز و خوبی بود، نظافت اتاق ها خوب بود، نظافت و وضعیت سرویس و حمام خوب بود، خوب باز سازی شده بود،
از ۲۸ مرداد تا ۳۱ مرداد در هتل اقامت داشتم از هر حیث احساس امنیت و آرامش داشتم .خداروشکر هیچ موردی باعث نگرانی من نشد
در ۳ سال گذشته این هتل به شدت مورد علاقه من بود ولی متاسفانه امسال که رفتم اصلا راضی نبودم راهرو به شدت گرم و تاریک ، اتاق بسیار بی سلیقه درست شده بود ، صبحانه ضعیف بود واقعا ، اندازه یه هتل دو ستاره شده و اصلا مثل قبل رسیدگی نداشت ، البته قیمت نسبت به هتل های دیگه پایین تر بود ، ولی حیف بود گراند به اون خوبی به این روز در بیاد
نقاط قوت:
نسبت به ستاره ای که داشت خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود و سرویس بهداشتی تمیز نبود
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و به صورت سوئیت اینترنت در بیشتر جاهای هتل و اتاق ها
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و به صورت سوئیت اینترنت در بیشتر جاهای هتل و اتاق ها
نقاط ضعف:
-
خوب نسبي
صبحانه تا ساعت ۸:۵ حاضر نشد سرویس کافی شاپ ضعیف حمام ضعیف به لحاظ. امکانات و بهداشت پتو و‌ملحفه اضافی نبود توصیه نمیشود
خوب بود
هتل موقعیت خوبی دارد برخورد پرسنل خیلی خوب نسبت به هزینه ای که میکنید عالیه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی به آسانسورها
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی به آسانسورها
من از 4 تا 7 ام ابان 96 اونجا بودم. برخورد خیلی خوب بود. هتل یه خورده قدیمی بود ولی مدیریتش قوی بود و رسیدگیشون خوب بودش. موقعیت هتلم خوبه. دسترسی به ساحل و بازار ها داره. اگرم بازارهای دورتر بخواید برید تاکسی خورش خوبه.
کیفیت گراند هتل کیش
خیلی قدیمیه باید رسیدگی بشه
هتل خوبی بود به نسبت 3 ستاره بودنش خیلی خوب بود ولی آبش داغ بود اگر اینو درست کنن من حتما باز اونجا میرم. کافه اش خیلی خوب بود و ویو خوبی هم داشت
مشتری سایت شما شدم هر جا که میخوام برم از سایت شما هتل میگیرم و شدیدا از این هتل راضیم
در حد 3 ستاره در اصل خیلی خوب بود واقعا. تخت های خوبی هم داشتن.
مشکل خاصی نداره ولی امکانات هتل میتونست بیشتر از این باشه!!!!
مکان هتل برای ما مناسب بود و به نسبت قیمت همه چی عالی بود. خدا حفظشون کنه
ترنسفر فرودگاهی مشکل داشت ما خیلی معطل شدیم. کاش یکم رو خدمات اینجوریشون بیشتر کار کنن
هتل رو در ارديبهشت ٩٦ و از همين سايت رزرو كردم. موقعيت مناسبي داره براي ساحل ولي مراكز خريد رو بايد با تاكسي بريد. صبحانه معموليه، نه خيلي ساده و نه خيلي مفصل. ناهار محدوده ولي كيفيتش قابل قبوله و رستوران شام سرو نميكنه. از نظر ظاهري خيلي قديمي شده و شايد تو ذوق بزنه ولي اتاق ها تميز هستند. برخورد پرسنل هم خوب و منطقي است.
ساعت کاری رستوران بیشتر باشه بهتر میشه. خب آدم یهو می رسه از سفر حداقال توقع داره سرستوران هتل تو شهر توریستی مثل کیش بیشتر باز باشه.
چرا شماره توی سایت که می گیریم موجود نیست و ما اصلا نمیتونیم ارتباط تلفنی با اسنپ تریپ داشته باشیم؟ هتل به نظرم عالی بود
من از غذا فقط اونجا صبحانه خوردم انقدر صبحانه اش چنگی به دل نمیزد کلا هتل بد نبود
4 تخته رزرو کرده بودم ولی 3 تخته به ما دادن. قیمتش مناسب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.