هتل آرامیس کیش

كيش، ميدان پرديس
2.9
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل آرامیس کیش

هتل چهار ستاره آرامیس در جزیره کیش نزدیک به بازار پردیس، هتلی نوساز و زیبا با امکاناتی مناسب در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است، نزدیکی به بازار پردیس۱ از ویژگی های بارز این هتل میباشد. هتل آرامیس با دارا بودن امکانات رفاهی، کادر مجرب و آموزش دیده پذیرای میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آرامیس کیش
آرامیس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
281,000
تومان
10 اسفند
شنبه
281,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
281,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
281,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
16 اسفند
جمعه
460,000
تومان
17 اسفند
شنبه
460,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
هتل
391,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
391,000
تومان
10 اسفند
شنبه
391,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
391,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
391,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
426,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
426,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
426,000
تومان
16 اسفند
جمعه
480,000
تومان
17 اسفند
شنبه
480,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
480,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
426,000
تومان
ایران مارکوپولو
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
396,000
تومان
10 اسفند
شنبه
396,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
396,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
396,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
434,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
434,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
434,000
تومان
16 اسفند
جمعه
490,000
تومان
17 اسفند
شنبه
490,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
434,000
تومان
آرامیس-اتاق دوتخته استاندارد دبل
اتاق دوتخته استاندارد دبل
جاباما
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
272,000
تومان
10 اسفند
شنبه
272,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
272,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
272,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
16 اسفند
جمعه
515,000
تومان
17 اسفند
شنبه
515,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
325,000
تومان
10 اسفند
شنبه
325,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
16 اسفند
جمعه
515,000
تومان
17 اسفند
شنبه
515,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
علاءالدین
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
335,000
تومان
10 اسفند
شنبه
335,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
16 اسفند
جمعه
515,000
تومان
17 اسفند
شنبه
515,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
335,000
تومان
10 اسفند
شنبه
335,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
16 اسفند
جمعه
515,000
تومان
17 اسفند
شنبه
515,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
ایران مارکوپولو
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
450,000
تومان
10 اسفند
شنبه
450,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
450,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
450,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
16 اسفند
جمعه
540,000
تومان
17 اسفند
شنبه
540,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
540,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
آرامیس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
380,000
تومان
10 اسفند
شنبه
380,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
380,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
16 اسفند
جمعه
560,000
تومان
17 اسفند
شنبه
560,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
560,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
380,000
تومان
10 اسفند
شنبه
380,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
380,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
16 اسفند
جمعه
560,000
تومان
17 اسفند
شنبه
560,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
560,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
380,000
تومان
10 اسفند
شنبه
380,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
380,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
16 اسفند
جمعه
560,000
تومان
17 اسفند
شنبه
560,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
560,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
علاءالدین
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
380,000
تومان
10 اسفند
شنبه
380,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
380,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
16 اسفند
جمعه
560,000
تومان
17 اسفند
شنبه
560,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
560,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
هتل
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
490,000
تومان
10 اسفند
شنبه
490,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
490,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
490,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
530,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
530,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
530,000
تومان
16 اسفند
جمعه
580,000
تومان
17 اسفند
شنبه
580,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
580,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
530,000
تومان
ایران مارکوپولو
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
499,000
تومان
10 اسفند
شنبه
499,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
540,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
540,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
540,000
تومان
16 اسفند
جمعه
590,000
تومان
17 اسفند
شنبه
590,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
590,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
540,000
تومان
آرامیس-اتاق چهارنفره(سه تخته +یک سرویس اضافه)
اتاق چهارنفره(سه تخته +یک سرویس اضافه)
جاباما
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
335,000
تومان
10 اسفند
شنبه
335,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
560,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
560,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
560,000
تومان
16 اسفند
جمعه
605,000
تومان
17 اسفند
شنبه
605,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
560,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
425,000
تومان
10 اسفند
شنبه
425,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
425,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
560,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
560,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
560,000
تومان
16 اسفند
جمعه
605,000
تومان
17 اسفند
شنبه
605,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
560,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
425,000
تومان
10 اسفند
شنبه
425,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
425,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
425,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
560,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
560,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
560,000
تومان
16 اسفند
جمعه
605,000
تومان
17 اسفند
شنبه
605,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
560,000
تومان
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
550,000
تومان
10 اسفند
شنبه
550,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
599,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
599,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
599,000
تومان
16 اسفند
جمعه
630,000
تومان
17 اسفند
شنبه
630,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
599,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آرامیس کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل آرامیس کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرامیس کیش

(50 نظر)
نقاط قوت:
عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی این هتل نداشت
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح بود هتل از همه نظر مخصوصا اتاق هیچ امکانات و خدماتی نداشته بوی شدیدا بد و بوی سیگار داخل اتاق و راهرو بود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
دسترسی مناسب به مراکز خرید ، موقعیت مکانی و برخورد پرسنل واقعا خوب بود
موقعیت مکانیش خیلی خوب بود تمیز بود درکل راضی بودم رفتار کارمندان خوب بود کافی شاپ انسان شریفی بود مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
خیلی افتضاح بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه هزینه یک چای در کافی شاپ خیلی بالاست و اصلا منصفانه نیست
به جزنهار بقیه موارد خوب بود
نقاط قوت:
نزدیکی به بازارهای پردیس و بین المللی برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
عکس رایگان اصلا ایده خوبی نیست یا لااقل روی شاسی بهتر بود ارائه میشد
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم از هتل آراميس کیش
نقاط ضعف:
کیفیت هتل بسیار پایین بود توی هتل بوی سم خیلی شدیدی بود کیفیت صبحانه در حد مسافرخونه بود لابی اصلا مناسب نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به همه جا..
نقاط ضعف:
بوی بد فاضلاب
اصلا در حد چهار ستاره نیست این هتل نظافتی ک باید بین ساعت 12 الی دو باشه رو انجام ندادن بعد ساعت 10 شب اومدن برا نظافت ک بهتر بود نمیومدن در حد صفر برخورد کارکنان جالب نبود چمدون بر نداشت موقع ورود به اتاق حوله نذاشته بودن با چندین بار پیگیری بعد از چند ساعت حوله اوردن. اتاق ها کوچیک، آسانسور کوچیک و نیمه خراب،صدای راهرو و اتاق های کناری به وضوح داخل اتاق شنیده میشد و بسیار آزار دهنده بود،صبحانه هم در حد چهار ستاره نبود به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم با همین مبلغ هتل های دو و سه ستاره بسیار بسیار بهتر و قابل قبول تری وجود داره در جزیره
سلام. من خرداد سه شب اقامت داشتم برخورد کارکنانش خیلی خوب بود خود هتل هم نسبت به قیمتش خوب بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانیش خیلی خوب بود تمیز بود درکل راضی بودم
نقاط ضعف:
آرامیس در حد هتل ۴ستاره نیس
نسبت به قیمت بسیار هتل خوب و تمیزی بود...هتل های زیادی هستن که بو نامطبوع در اتاق ها دارن که این هتل اینجوری نبود... نسبت به هتل ۴ ستاره خوب بود... ولی امکانات هتل ضعیف بود... نداشتن حوله در حمام... دمپایی یکبار مصرف... نداشتن wifi... نداشتن safety box...ولی در کل نسبت به قیمت راضی بودم... برخورد کارکنان هتل خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار کارمندان خوب بود کافی شاپ انسان شریفی بود
نقاط ضعف:
شرکت گردشگری برای رزرو گیر میداد
ما سه شب در اوج شلوغی هتل اقامت داشتیم به عنوان یه هتل «چهارستاره» بسیار راضی بودیم از مدیریت این هتل تشکر میکنم مطمئنا اگر مجددا بیاییم حتما این هتل یکی از گزینه های خوبمون خواهد بود چون بازسازی کامل کرده بودند بسیار تمیز بود، خدمات و سرویس دهی خوب، دقیق و سریع، موقعیت مکانی عالی (نزدیک به مراکز خرید و رستوران‌های خوب) و برخورد کارکنان مخصوصا مدیریت رستوران( جهت سرو صبحانه)بسیار محترمانه و مودب بود.
نقاط قوت:
لوکیشن سرو صبحانه خوب
نقاط ضعف:
خدمات ضعیف در سرویس دهی اتاقها در طول مدت رزرو تمیز نمی شدند
اصلا جای خوبی نیست ، قدیمی ، بدون هیچ امکاناتی ، ۱ ستاره هم زیاده براش ، گول ۴ ستاره رو به هیچ وجه نخورید ، بدرد نخور
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد اتاق های به نسبت تمیز
نقاط ضعف:
هوای نامطلوب و گرم سالن صبحانه خوری نبود سیستم مالی یکپارچه ( جهت تسویه حساب مینی بار خودتان شخصا باید به کافی شاپ رفته و نامه تسویه دریافت کنید و عدم امکان پرداخت صورتحساب رستوران همراه با فاکتور نهایی) فقدان پارکینگ فقدان اینترنت رایگان و یا پیشنهاد امکان استفاده
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود سوسک در سرویسها. نظافت ضعیف در اماکن عمومی هتل. نبود فلاسک یا کتری برقی در اتاقها.
متوسط
در مجموع از هتل راضی بودم و به نظر من با توجه به قیمت خدمات هتل مناسب است.
برای هتل ۴ ستاره محیط هتل خوب بود.صبحانه خوب بود. اتاق ما که ۳۰۳ بود یکم کوچیک و تاریک بود. چراغاش باید تقویت بشه. سرویساش خوب و خیلی تمیز بود. بقیه مسائل هم خوب بود . فقط گردشگری هتل رو باید مراقب باشن بدجوری کلاه تو کلاه میکنن. مسافرای عزیز خودشون برنامه بریزن و گول تخفیفارو نخورن
در بدو ورود بعد از پرسیدن چند سوال در مورد اتاق رفتار یکی از کارکنان هتل حس خوبمان را گرفت، بعد از تحویل اتاق ها متاسفانه در بدو‌ ورود کاملا متوجه عدم رسیدگی به اتاق ها می‌شوید، با توجه به سن ۱۰ ساله این هتل واقعا از سطح توقع ما پایین تر بود، پارچه بالای تخت کثیف بود ، نبودن سر شلنگ دستشویی در یک هتل چهار ستاره واقعا جای تاسف است، دوش آب حمام بسیار ضعیف و کوچک بود، دمپایی یکبار مصرف در اتاق ها وجود ندارد، فقط یکبار در بدو ورود یک آب مجانی دارید، کیفیت صبحانه متوسط بود و هر روز تکرار می‌شد، صرف نظر از اینکه چهار ستاره برای این هتل منصفانه نیست، هتل از نظر دسترسی به مراکز خرید جای خوبی قرار دارد، رفتار اکثر پرسنل هتل خوب است، در کل با توجه به اینکه در گذشته این هتل از هتل های خوب کیش بوده بهتر است رسیدگی بیشتری به این هتل بشود حداقل در حد ستاره های هتل
نقاط قوت:
دسترسی اسان به بازارهای خرید
نقاط ضعف:
صبحانه زیاد جالب نبود
رفتار کارکنان هتل بسیار عالی بود و هر موقع درخواستی داشتیم سریع انجام میدادند اما اتاقها بوی نم میداد و نظافت هتل ضعیف بود و اتاقها و دسشویی ها کثیف بودند. صبحانه هتل هر روز تکراری و خیلی ساده در حد یه نون و پنیر و خیار و گوجه و املت و سوسیس بندری و تخم مرغ آبپز بودن موقعیت هتل خیلی خوب بود و به مراکز تجاری نزدیک بود در کل در حد سه ستاره هست هتلش.
نقاط قوت:
سلام هتل در حد هتل چهار ستاره ایرانی بسیار عالی و باکیفیت بود اتاق به خوبی نور پردازی و دیزاین شده بود مدیریت هتل بسیار پیگیر با مسئولیت پذیری بالا و کارامد بود (بدلیل مشکلی که غرفه تورهای گردشگری در هتل برای ما ایجاد کرد تا جایی که در توانش بود با ما همکاری کرد و فرد خاطی اخراج شد) در کل یه اقامت خیلی خوب راحت و خاطره انگیز بود.صبحانه هم در حد هتل ۴ ایرانی خیلی خوشمزه و خوب بود
نقاط ضعف:
روشویی اتاق بدلیل کیفیت پایین با وجودی که هر روز با شونده تمیز می‌شد بازهم حالت چرک مردگی و سیاهی داشت حمام فاقد کابین دوش ، وان یا زیر دوشی بود که باعث می‌شد کل سرویس بهداشتی بعد از حمام خیس بشه و برای استفاده مجدد مشکلات ایجاد می‌کرد مینی بار ضعیفی داشت خواهشا از دفتر گردشگری داخل هتل خرید نکنید خیلی گرون فروشه و با حدود ۲۰ درصد گرونتر از دفاتر گردشگری در سطح کیش دقیقا همون خدمات رو ارایه میده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
عدم ارائه اینترنت عدم وجود کتری برقی در اتاق ها هماهنگی نامناسب ترانسفر از فرودگاه
نقاط قوت:
برخورد و استاندارد تمامی پرسنل عالی و محترمانه بود اتاقها خیلی خوب
نقاط ضعف:
ظاهر لابی و رستوران در شان هتل نبود
خدمات و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. در کل پیشنهاد میشهقیمت
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید ودریاو
نقاط ضعف:
نداشتن وایفا ناهار ظهر رستوران سرویس ها نیاز به تعمیر داشت
نقاط قوت:
محل قرارگيري
نقاط ضعف:
سرعت كند اسانسور
نقاط قوت:
قیمت متناسب با هتل ۴ ستاره نزدیکی به مراکز خرید و اسکه تفریحی
نقاط ضعف:
زنگار داشتن آبگرمکن قیمت بالای خدمات کافی شاپ نبود شام
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی خوب بالکن و پنجره بزرگ
نقاط ضعف:
اتاق ها رو خوب تمیز نميکردن روکش بالشت و ملافه ها رو عوض نکردن حوله تو اتاق نیست و باید هر دفعه تماس بگیری تا بیارن چای ساز تو اتاق نیست. ترانسفر فرودگاهی و شهری ندارن صبحانه خیلی مختصر و ساده بود.
نقاط قوت:
موقیعت صبحانه خوب
نقاط ضعف:
مدیریت بسیار ضعیف رها بودن هتل به حال خود
هتل موقعیت مناسبی دارد تمیزی و برخورد کارکنان عالی است صبحانه در حدی که هزینه میشه هست و در کل هتل خوبیهناهارش اصلا خوب نبود
در کل بد نبود جای هتل خیلی عالی بود
همه چی افتضاح بود اسانسور، برق، کولر کلا تو اسانسور 1 نفر جا میشد چهار ستاره براش خیلی زیاد بود
برای انتخاب اتاقا اگر ممکن بود خودمون انتخاب میکردیم خیلی خوب بود
اب گرم نداشت ولی برای این موضوع اتاق 4 تخته مارو عوض کردن 3 تخته دادن چون نفره چهارم ما بچه 7 ساله بود ما ناراضی نبودیم
خود هتل میدونن چیکار کنن بهتر شه لازم به گفتن ما نیست
فضای بیرونی خوب نبود مثل لابی و ناهارخوری ولی خدمات هتل خوب بود
اشتباه رزرو شده بود شب دوم به ما گفتن که بریم اما پرسنل شما هم سریع پیگیری کردن
از اسنپ تریپ راضی بودیم ولی خانواده از هتل راضی نبودن ما به پرسنل مستقر اونجا اطلاع دادیم
پرسنل هتل واقعا برخورد خوبی داشتند . اما اتاق و صبحانه هتل چندان معقول نبود
در مجموع بد نبود ولي بايد بهتر باشه
سلام با توجه به موقعیت هتل نسبت به دسترسی خرید به مراکز تجاری و همچنین برخورد خوب پرسنل این هتل نسبت به مهمانان،بنده مراتب قدرانی خود را ابراز میکنمتشکر
خدمات و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. در کل پیشنهاد میشهقیمت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آرامیس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرامیس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرامیس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرامیس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرامیس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.