هتل آفتاب شرق کیش

کیش، میر مهنا، میدان سعدی
2.8
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
معرفی هتل آفتاب شرق کیش
هتل سه ستاره آفتاب شرق هتلی ست در منطقه بومی نشین جزیره زیبای کیش، واقع در ابتدای بلوار جاسک که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز و در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. هتل سه ستاره آفتاب شرق با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان عزیز جزیره زیبای کیش دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آفتاب شرق
آفتاب شرق-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
125,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
125,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
8 شهریور
جمعه
125,000
تومان
9 شهریور
شنبه
125,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
اسنپ تریپ
125,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
125,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
8 شهریور
جمعه
125,000
تومان
9 شهریور
شنبه
125,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
تورگردان
231,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
231,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
231,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
231,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
231,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
231,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
231,800
تومان
8 شهریور
جمعه
231,800
تومان
9 شهریور
شنبه
231,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
231,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
231,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
231,800
تومان
آفتاب شرق-دو تخته تویین
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
125,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
125,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
125,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
125,000
تومان
8 شهریور
جمعه
125,000
تومان
9 شهریور
شنبه
125,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
125,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
125,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
125,000
تومان
آفتاب شرق-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
تورگردان
272,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
272,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,800
تومان
8 شهریور
جمعه
272,800
تومان
9 شهریور
شنبه
272,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
272,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
272,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
272,800
تومان
آفتاب شرق-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جاباما
185,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
185,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
185,000
تومان
8 شهریور
جمعه
185,000
تومان
9 شهریور
شنبه
185,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
اسنپ تریپ
185,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
185,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
185,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
185,000
تومان
8 شهریور
جمعه
185,000
تومان
9 شهریور
شنبه
185,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
185,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
185,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
185,000
تومان
تورگردان
313,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
313,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
313,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
313,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
313,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
313,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
313,800
تومان
8 شهریور
جمعه
313,800
تومان
9 شهریور
شنبه
313,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
313,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
313,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
313,800
تومان
آفتاب شرق-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
215,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
215,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
215,000
تومان
8 شهریور
جمعه
215,000
تومان
9 شهریور
شنبه
215,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
215,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
215,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
215,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
220,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
220,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
220,000
تومان
8 شهریور
جمعه
220,000
تومان
9 شهریور
شنبه
220,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
220,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
تورگردان
354,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
354,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
354,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
354,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
354,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
354,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
354,800
تومان
8 شهریور
جمعه
354,800
تومان
9 شهریور
شنبه
354,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
354,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
354,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
354,800
تومان

امکانات اتاق های هتل آفتاب شرق کیش

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سفره‌خانه
روم سرویس 24 ساعته
کافی‌شاپ 24 ساعته
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
سرویس به مرکز شهر
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کرایه اتومبیل
پاركينگ
فكس
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خودپرداز
روم سرويس 24 ساعته
خدمات باربري
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مارینا پارک کیش
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 952,000 تومان
اسنپ تریپ
از 972,000 تومان
اقامت 24
از 972,000 تومان
جاباما
از 972,000 تومان
property-card-image
هتل کوروش کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 465,000 تومان
اقامت 24
از 480,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل بین المللی کیش
3.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 310,400 تومان
اسنپ تریپ
از 320,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل میراژ کیش
3.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 685,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شایان کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 646,000 تومان
اقامت 24
از 646,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ویدا کیش
4.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل پانوراما کیش
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 352,000 تومان
جاباما
از 352,000 تومان
اقامت 24
از 616,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ترنج کیش
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 1,270,000 تومان
اقامت 24
از 1,270,000 تومان
جاباما
از 1,270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,275,000 تومان
property-card-image
هتل ایران کیش
3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 410,000 تومان
اقامت 24
از 410,000 تومان
جاباما
از 410,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 410,000 تومان
property-card-image
هتل داریوش کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 650,000 تومان
جاباما
از 911,000 تومان
اسنپ تریپ
از 931,000 تومان
اقامت 24
از 1,111,000 تومان
property-card-image
هتل پارمیس کیش
3.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 495,000 تومان
اقامت 24
از 495,000 تومان
جاباما
از 500,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 502,000 تومان
property-card-image
هتل شایگان کیش
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 280,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل پارمیدا کیش
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 192,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس کیش
2.9
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 235,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل گامبرون کیش
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
جاباما
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فلامینگو کیش
4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
property-card-image
هتل سورینت مریم کیش
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 210,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
از 400,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل شایلی کیش
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تعطیلات کیش
2.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 130,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آفتاب شرق کیش

(55 نظر)
افتضاح تو اتاق ها پر از مورچه بود صبحانه بد همه چى بد بود
بزرگترین مشکل دوری هتل به تمامی مراکز و تفریحات جزیره است برخورد کارکنانش نسبتا خوب بود،صبحانه تعریفی نبود و تنوع خیلی کمی داشت،نظافت قابل قبول بود. اگر ماشین داشته باشید پیشنهاد میکنم این هتل رو در غیر اینصورت با هزینه کرایه تاکسی هایی ک باید بپردازید برای رفت و امد به این هتل در انتها مبلغ تموم شده با یه هتل چهار و یا سه ستاره در مرکز جزیره برابری میکنه
درود هتل جالبی نیست پیشنهاد نمیکنم دسترسی به مرکز شهر نداره باید با تاکسی حتما برید اتاقها تمیز نبود سرویس بهداشتی تمیز نبود
هتل نسبتا خوبیه هم تمیزه هم برخورد کارکنانش خوبه. فقط یه مشکلی که تو کیش وجود داره قیمت و کیفیت غذاشه غذای این رستورانم و اسه نهار و شام اصلا کیفیت نداره گرون هم هست ولی شما یه تهیه غذا گل مریم نزدیک هتل حدودا 600 متری فاصله داره هستش که غذاش عالیه هم تنوع داره هم کیفیتش خوبه هم قیمتش ادرسشم نرسیده به هتل سمت راست یه فرعی داره 200 متر که برین پیداش می کنین. ضمنا هتل سرویس داخل شهر داره که 10 میره 1 بر میگرده- 6 عصر میره 10 شب بر میگرده که راننده بپیچونه شمارشو همون اول بگیره موقع برگشت بهش زنگ بزنین که بیادو راهنمایی هم اگه خواستین ازش بپرسین. ضمنان اگه ماشین گرایه نگریدن حتما پکیج گشت دور جزیره رو بگیرن که با سرویس میبرنتون هزینشم 5000 تومنه خیلی خوبه . چون فقط یه مورد کشتی یونانی رو بخایین برین 50 تومن کرایه براتون آب میخوره
نقاط قوت:
نسبت به تعداد ستاره اش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به دوری از مراکز تفریحی و تجاری(حدود۱۶km).رانندگان تاکسی تمایلی به آفتاب شرق ندارن،مسافرنمیگرنن. هرچند هتل با تاکسیرانی رخش کار میکنه
سلام من اواخر اسفند 97 به کیش سفر کردم و هتل آفتاب شرق انتخاب کردم خیلی خیلی راضی بودم از محیط گرم و صمیمی و دلواز هتل و اخلاق کارکنان و تمیزی هتل و سفره خانه زیبای هتل همه چیز عالی. و خوب و همینطور قیمت مناسب هتل
نقاط قوت:
هتل دنجی بود و آرامش خوبی داشت
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود ،ولی ماشین های ون توی نوروز با کرایه نفری ۱۵۰۰ تومن دائما در مسیر در حرکت بودن ،میشد با اونا تمام کیش رو رفت و برگشت،
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود. برخورد کارکنان خوب بود. تمیز بود. سفره خونه داخل هتل بود که با صفا بود. فضای خود هتل هم آرامش بخش و دور از شلوغی بود و سرسبز
نقاط ضعف:
دور از مرکز شهر بود..اما سرویس داشت ۱۰ صبح و ۶ عصر. اما اصلا ساعتای مناسبی نبود و ما استفاده نکردیم.. ساعت صبحانه کم بود ..۸ تا ۱۰ امکانات اتاقها خیلی کامل نبود. آب خیلی زود سرد میشد داخل اتاق ها وای فای نداشت و فقط لابی داشت
نقاط قوت:
محوطه زیبا و جذاب برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق ها خوب قیمت مناسب کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
صبحانه کم تنوع و کیفیت پایین خارج از مرکز شهر و دسترسی سخت نور اتاق به شدت کم
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
مسير طولاني
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب و با احترام پرسنل قیمت مناسب فضای بسیار زیبا و سرسبز در کل نسبت به سه ستاره بودن هتل بسیار خوب بود تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
دور بودن کمی از مرکز شهر که سرویس رایگان هتل این نقصو تا حدودی جبران میکرد و تمیز نبودن سرویسهای داخل لابی
ما ۴ شب اینجا اقامت داشتیم. برخلاف چیزی که پیشفرض گفته شده بود روی اتاق هست، خمیردندون و مسواک نداشت و در اتاق‌ها اینترنت هم نبود. تلفن خراب بود و آباژور کار نمی‌کرد. با اینکه اتاق دو تخته بود ولی صرفا یک حوله گذاشته بودند. البته با گیری که دادیم همه این مشکلات رو (بجز اینترنت) رفع کردند. اتاق نسبتا تمیز بود. هتل از مرکز شهر، مراکز تفریحی و پاساژها فاصله داشت و هزینه رفت و آمد به هتل حدودا بین ۱۰ تا ۱۵ تومن میشد. تنها تمایزی که نسبت به بقیه هتل‌ها داشت و باعث شد انتخابش کنیم تخفیفی بود که زده بود. بالتبع با هزینه بدون تخفیف حدود ۵۰٪ خیلی گزینه جذابی نخواهد بود. در ضمن صبحانه‌اش واقعا مزخرف بود!
ناهار رستوران هتل توصيه ميكنم حتي يكبار هم امتحان نكنيد، جالب نيست
من دو شب به اتفاق خانواده در آذر ماه در این هتل اقامت داشتم برای کسانی که موقعیت برایشان مهم نیست این هتل را توصیه میکنم هتل در یک نقطه نسبتا دور افتاده در محله خوب جزیره واقع شده محیطی آرام دنج و سرسبز داره نظافت هتل در حد قابل قبول هست صبحانه معمولی امکانات به نسبت قیمت هست فقط موضوعی باعث گلایه من شد عدم اموزش کافی پرسنل بود بطوری گه 1/5 شب درب اتاق ما را زدند که شما چایی سفارش دادید در حالی که سفارش مربوط به 2 اتاق بعد ما بود راستی کرایه تاکسی های کیش 10 هزار تومن هست ولی برای این هتل 12 هزار تومن از مشتری طلب میکنند
بسیار عالی و تمیزنسبت به قیمت عالی نسبت به مراکز خرید اصلی یه مقدار دوره
به مدت ۴ شب اقامت دراین هتل داشتیم .به نظرم هیچ مشکلی نبود فقط دوری از مرکز .راصی بودیم
ما چهار روز اینجا بودیم به جز اینکه از مرکز شهر دور بود و باید تاکسی می گرفتی چیز بدی ندیدم و در حد پولی که برای سه ستاره گرفته خوب بود
رفتار محترمانه کارکنان و تمیز و مرتب بودن هتلموقعیت هتل تا اماکن توریستی شهر نسبتا زیاد است
متاسفانه ارایه خدمات داخل اتاق بر اساس آنچه رزرو مینمایید مطابق نیست و آنچه را که رزرو میکنید ارابه نمیشود تعدادی اتاق خاص را فقط برای رزرو از طریق اپ تحویل می‌دهند اتاق و سرویس مناسب بر اساس رزرو مستقیم صورت می‌گیرد صبحانه اصلا مناسب نیست
خب سلام من باقیمت شبی 120 تومن رزرو کردم .اول از همه هتل تمیزی هست و ترانسفر فرودگاهی تا 12 شب داره فقط باید شماره پروازو بدین به پذیرش و کاری به بقیه چیزا نداشته باشین. دوم از همه بر خورد کادر خیلی خوبه ، عالی نه ولی خیلی خوبه ،صبحانه خوبی داره و در حد رفع نیاز هست ،صبحانه سرد و گرم ، برای وعده ناهار هم منو محدودی دارن ولی کیفیت خوب بود ، محیط دنجی هم داره به دور از هرگونه هیاهو ،دو بار در روز سرویس هست و هرموقع تاکسی بخواین زنک میزنن و براتون دو سه سه دقیه بعد میاد ، مشکلاتش هم که بخوام بگم اینکه که اصلا واکس نداشت ، دستگاهش بود ولی توش مایع واکس نداشت و اینکه واکس دستی نداشتن و برا کسی که سفر کاری میره فاجعه است این، مورد بعدی نداشتن شام هست یعنی رستوران میبنده میره و شام سرو نمیکنه .در برابر قیمتی که میدین ولی یه هتل خوب حساب میشه .
هتل کمی به مرکز شهر دور بود ولی محوطه ی قشنگ و اتاق های تمیزی داشت که این مساله رو می تونست پوشش بده .هرچند هر لحظه از شبانه روز که تاکسی میخواستی خود هتل تماس میگرفت و کمتر 3 الی 4 دقیقه تاکسی می اومد که قیمت تاکسی به مرکز شهر هم 12 هزار تومن بود.هرچند من در آخر آبان با شبی 80 هزار تومن رزرو کرده بودم که قیمت واقعا خوبی بود ولی الان هم به نظر من باز به نسبت تمیزی هتل و اتاق ها می ارزه. صبحانه هتل هم نان و پنیر و کره و مربا و تخم مرغ و سوسیس بندری و عدسی و آبمیوه بود که واقعا با توجه به قیمتش خیلی خوب بود. دوتا سرویس هم به در روز به مرکز شهر داشت ساعت 10 صبح و 6 بعدازظهر که خودش میتونست رفت و آمدتون رو راحت تر کنه. راستی یادم رفت بگم که هتل استقبال فرودگاهی هم داشت. فقط یه مساله خیییییییییلی مهم که قبل از رفتنتون حتما با پذیرش در مورد رزروتون هماهنگ کنید تا به مشکلی برنخورین.
نقاط قوت:
ساکت و آ رام وخوب بود
نقاط ضعف:
فقط با مرکز شهر فاصله داشت
نسبت به قیمت پیشنهادی سایت، فوق العاده بود.
اتاقی که من استفاده کردم نظافت مناسبی نداشت و مورچه و حشره‌های ریزی داخل حموم و کف اتاق بود، بوی نم و رطوبت شدید داره هتلش، علاوه بر این فاصله زیادی تا مرکز شهر داره که اگه قصد خرید دارید توصیه نمیشه. صبحونه خیلی ضعیفی هم داره. ولی پرسنلش خیلی مودب و خوش برخورد بودن
من در مهر ماه سال نود وهفت در این هتل همراه همسر و دو فرزندم اقامت داشتم, تمیز و مرتب و منظبط, با پرسنل مودب و خوش برخورد, با توجه به قیمت بسیار مناسب و به صرفه در عین حال قابل قبول بود, اقامت در این هتل رو به همه توصیه میکنم
سلام و روزبخیر من مدت یکهفته در این هتل اقامت داشتم نکات مثبت این هتل قیمت مناسب نسبت به دیگر هتل هاست و داشتن دو سرویس رفت و برگشت در طول روز به مرکز جزیره بصورت رایگان است که به علت گرانی تاکسی در مجموع بسیار به نفع شما خواهد بود پرسنل بسیار خوش برخورد. اتاقها مناسب نسبت به بودجه.فضای سبز آرام و دلنشین نکات منفی دور بودن نسبت به مراکز تفریحی که در هنگام هماهنگ نبودن با ساعت سرویس هزینه تاکسی بین 12 تا 20 هزار تومان خواهد شد صبحانه میتواند بهتر و متنوع تر باشد. اتاقها باید به سبب وجود موریانه ها حتما سم پاشی بیشتر وبه موقع شوند. مدیریت باید برای قسمت سرویس اتاق از جارو برقی کم صدا استفاده کنند که به استراحت مهمانان لطمه‌ای نزند .کیفیت غذا حتما با توجه به قیمت باید بهتر شود . با لحاظ تمامی امکانات ومعایب باید با انصاف باشیم و بپذیریم که به میزان قیمت هتل که در فصول مختلف بین 50 تا 100 هزار تومان است بسیار مقرون به صرفه است هتلی در این حد در تهران کمتر از 300 هزار تومان نیست من حتما این هتل رو مجدد انتخاب خواهم کرد. موفق باشید با تشکر از مدیریت هتل آرتین ظریف
البته تو اتاق زده بودن اینترنت داره ولی نداشت
در کل هتل خوبیه،مخصوصا رفتار پرسنلش خیلی خوبه.تشکر ویژه از آقای محمدی
نقاط قوت:
تميز و مرتب پرسنل عالي
نقاط ضعف:
فقط روي ميزتوالت موريانه بود
برخورد کارکنان در حد عالی کیفیت غذا وصبحانه خوب در کل نسبت به قیمت که پرداخت میشه در حد عالی ودسترسی به نقاط جزیره ومراکز خرید باوسیله شخصی خوبه
نقاط قوت:
از برخورد مناسب پرسنل و رزرواسیون الخاصه اقای شکری تشکر میکنم
نقاط ضعف:
دو مورد اینکه چرا مبلغ براورد اولیه با مبلغ نهایی ۷۶ هزار تومان اختلاف داشت دوم اینکه منو ناهار خیلی انعطاف نداشت
سلام من در مرداد ماه ۹۷ به مدت چهار شب در این هتل در یک اتاق دبل اقامت داشتم ظاهر اتاق و وسایلش و نظافت در حد همین هتل سه ستاره خوب بود و حتی شاید بهتر از خوب برخورد کارکنان بسیار محترمانه و عالی بود صبحانه هم منوی خوبی داشت محدود ولی خوب راضی کننده . کیفیت غذای نهار و مقدارش خیلی خوب بود برای هر نفر نهار یه ژتون ۲۵ هزار تومانی میگرفتند ولی از بس برنجش زیاد بود که اضافه میموند استقبال فرودگاهی رایگان داشتند و در روز دو سری به مرکز شهر رفت و برگشت سرویس داشت یک بار صبح یک بار بعد از ظهر خوب هتل از مرکز شهر فاصله داره ولی با این سرویس های رایگان تقریبا خنثی میشه البته کرایه تاکسی از مرکز شهر به هتل و بالعکس ۱۲ هزار تومان میشه امکانات هتل هم چیز خاصی نیست ولی از اقامت در این هتل با این قیمت بسیار راضی خواهید بود من از اسنپ تریپ شبی ۵۷ هزار تومان هتل رو رزرو کردم که واقعا راضیم و به همه پیشنهاد میکنم.
بسیار هتل تمیز و ساکتمن روی اتاق های 5 تخته شون نظر میدم که بسیار مرتب و سقف بلند و ویوو عالی داشت اما دوست خودم اتاق های دو تختشو جالب ندیده بود در ضمن کتاب خونه خوبی هم داره که روز اخر سفر حسابی منو مشغول کرد باتشکر
سلام من 4 روز در این هتل اقامت داشتم.هتل کاملا ساده و آروم. اتاق من از اتاق های پشتی هتل بود و اصلا جایی برای دیدن نداشت.یعنی اتاق توی عکس رو به من ندادن.البته منم نگفتم چیزی.نسبت به پولی که پرداخت کردم خوب بود.البته یک نکته این است که من با خودرو خودم رفتم و برای رسیدن به جاهای دیدنی و مجتمع های تجاری مشکلی نداشتم هر چند خود هتل سرویس منظم برای مرکز جزیره داره. یه چیز جالب هم اینه که پذیرش میگفت اسنپ تریپ به خودش هم تخفیف میده😂😂😂 و گفت از سایت خرید کنید ارزونتر. من پس از اقامت در این هتل دو روز هم در هتل شایلی اقامت داشتم.برای تجربه آنجا نظر میدم.
سلام دوستان.من بعد از کلی گشتن تو سایت های مختلف بالاخره این هتل رو پیدا کردم.و ۶ روز اینجا اقامت داشتم. خوشبختانه از ۱۷تا۲۲خرداد ماه آفر داشت و اقامت برای ۲نفر شبی ۴۶ تومن بود. واقعا نسبت به قیمت پایینی که داشت عالی بود. حتی میشه گفت ارزشش بیشتر از قیمتش بود. بوفه صبحانه هم بنظرمون خیلی خوب بود. ۳مدل گرم نیمرو.عدسی.سوسیس و صبحانه سرد عسل.کره.مربا.پنیر.گوجه.خیار.پوره سیب زمینی.چای و شیر و شربت. ما طبقه سوم رو انتخاب کردیم که خداروشکر خبری از جانور موزی نبود و هتل بسیار ارومی بود. خیلی ها گفته بودن از مراکز خرید دوره ولی چون ماشین داشتیم اصلا متوجه مسافت نشدم. حتی بنظرم ب خیلی جاها نزدیک بود.البته ون هم داره که ساعت مشخصی از هتل ب سمت بازار در حرکته. در هر صورت اگر دوباره کیش برم و بخوام هتلم قیمت مناسب باشه قطعا همینجا رزرو میکنم.
من قبلا بارها این هتل رفتم و همیشه توصیه میکردم به دوستانم ، این این سری برخلاف تصورم اصلا مناسب نبود اتاق کلی مورچه ریز داشت که قبول نکردن اتاق رو عوض کنن، موقع تحویل هم اصلا راضی نشدن زودتر تحویل بدن و همسرم با یه نوزاد کوچیک دوساعت توی لابی منتظر نشست. موقعیت تخت هم طوریه که کولر مستقیم میزنه. اگرچه رزروشن و کارکنان هتل خیلی مودب و فهمیده هستند و این موضوع جای تشکر داره
زیاد جالب نبود ولی ارزون بود و کیفیتش به قیمتش میخورد
برای کسانی که دسترسی به مرکز شهر براشون مهمه اصلا توصیه نمیکنم.
از نظر امکانات در حد هتل چهار ستاره بود. قیمت عالی. صبحانه خیلی خوب...ما که خیلی راضی بودیم و به همه هم پیشنهاد میدم
کلا خوب بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود و فوق العاده خوش برخورد بودند‌.فضای سبز هتل و سکوت و ارامش هتل عالی بود.صبحانه متنوع و خوب بود.اتاق ها تمیز بود.
نقاط ضعف:
دور بودن هتل به مراکز تفریحی
با توجه به قیمت، بسیار به صرفه بود. از مرکز شهر (بخش شرقی جزیره) دوره ولی سرویس رایگان داره فضای داخلی هتل و به خصوص فضای بیرونیش قشنگ و دلنشینه صبحانه هاش خوبه ولی ناهارش افتضاحه پیشنهاد می کنم ناهار اونجا نخورین: با 25 تومن هزینه، برنج هندی و بدپخت بهتون می ده یه آقای سیه چرده ای هم مسئول کافی شاپ و انتقال وسایل و... بودن که بسیار مؤدب و خوش برخورد بودن در کل راضی بودم و به دوستانی که می خوان برن هم پیشنهاد می کنم
هتل با سکوت عالی به دور از هیاهو شهر و دارای یک رستوران سنتی که بسیار خوب و عالی بود در ضمن یک هتل تمیز و با برخورد عالی کارکنان . صبحانه هتل خوب و متنوع بود . رستوران کیفیت عالی نداشت . دور بودن از مراکز تجاری که البته هتل یک سرویس منظم و عالی برای رفت و آمد داشت که چندان اذیت کننده نیست .
سلام خدمت همه هم میهنان عزیز نسبت به بقیه هتل های هم رده بهتره ولی ما رسیدیم اتاق رزرومون طبقه دوم بودش خودشونم گفتن ولی ما رفتیم دم ماشین برگشتیم شد همکف.رفتیم داخل بسم ا... بگیم خانم سوسکه اومد پیشوازمون.خلاصه گول صبحانشو نخورید که بقیه وعده هاش خوب نیس.البته کلا کیش غذا خوب گیر نمیومد.اگه یه شعبه ساندویچ ویژه خودمونو اونجا بزنم میترکونه.توفکرشم.بقیه موارد توی نمره دهی راهنمایی میکنم.اتاقاشم سقفش بلند بود و تروتمیز ولی یکم کوچیک بود.
هتل عالی بود، برخورد پرسنل خیلی مناسب، پذیرایی به نسبت هتل سه ستاره در درجه یک خودش بود. ممنون
مشکلی نداره ولی از همه جا دور است.
همه چی عالی بود اما از نظر سرویس غذایی صبحانه خیلی ضعیف بود ناهار هم نسبت به هزینش جالب نبود من از بقیه ساکنین هتل هم پرسیدم که با ما هم نظر بودن
هزینه اش تو این موقع سال پایین تر اومده بود و الان قیمتش خیلی خوب بود
خوب بودشولی تو اتاق سطل اشغال نداشت، از مرکز شهر هم یه کم فاصله داره
تنها نقطه ضعف رستوران بود وگرنه بقیه چیزا عالیه
به نسبت قیمت خوبه اما جاهای گرون تر مسلما بهترن
بار چندممه که این هتل میرم کارشون خوبه واقعا
همه چی عالی بود
با این پول و شرایط هتل خوبیه
بد نبود فقط فاصله تا شهر زیاد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.