هتل کویر بالی خور و بیابانک

خور و بیابانک، بلوار فاطمی
2.5
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
معرفی هتل کویر بالی خور و بیابانک
هتل ۳ ستاره کویر بالی به عنوان بزرگ‌ترین هتل کویری مرکز ایران در شهر خور و بیابانک توابع استان اصفهان واقع گردیده است. احداث این هتل به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی که با هدف کویرنوردی و تورهای صحرا به دل کویر سفر می‌کنند، صورت گرفته است. عملیات ساخت هتل در سال ۱۳۸۴ آغاز و در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسیده است. اتاق‌های مهمانسرای کویر بالی به دو صورت مدرن و سنتی بر اساس استاندردهای هتلداری چیدمان شده‌اند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کویر بالی
کویر بالی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
260,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,900
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,900
تومان
4 مرداد
جمعه
260,900
تومان
5 مرداد
شنبه
260,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,900
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
هتل یار
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
ایران هتل آنلاین
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
اسنپ تریپ
272,480 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,480
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
کویر بالی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
260,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,900
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,900
تومان
4 مرداد
جمعه
260,900
تومان
5 مرداد
شنبه
260,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,900
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
اسنپ تریپ
272,480 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,480
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
4 مرداد
جمعه
262,000
تومان
5 مرداد
شنبه
262,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,000
تومان
کویر بالی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
337,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
337,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
337,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
337,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
337,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
337,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
337,100
تومان
4 مرداد
جمعه
337,100
تومان
5 مرداد
شنبه
337,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
337,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
337,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
337,100
تومان
اقامت 24
338,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
338,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
338,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
338,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
4 مرداد
جمعه
338,000
تومان
5 مرداد
شنبه
338,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
ایران هتل آنلاین
338,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
338,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
338,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
338,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
4 مرداد
جمعه
338,000
تومان
5 مرداد
شنبه
338,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
هتل یار
338,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
338,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
338,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
338,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
4 مرداد
جمعه
338,000
تومان
5 مرداد
شنبه
338,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
340,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
اسنپ تریپ
351,520 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
351,520
تومان
30 تیر
یکشنبه
338,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
338,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
4 مرداد
جمعه
338,000
تومان
5 مرداد
شنبه
338,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
کویر بالی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
416,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
416,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
416,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
416,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
416,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
416,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
416,500
تومان
4 مرداد
جمعه
416,500
تومان
5 مرداد
شنبه
416,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
416,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
416,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
416,500
تومان
ایران هتل آنلاین
418,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
418,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
418,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
418,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
4 مرداد
جمعه
418,000
تومان
5 مرداد
شنبه
418,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
هتل یار
418,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
418,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
418,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
418,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
4 مرداد
جمعه
418,000
تومان
5 مرداد
شنبه
418,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
اقامت 24
418,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
418,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
418,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
418,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
4 مرداد
جمعه
418,000
تومان
5 مرداد
شنبه
418,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
420,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
4 مرداد
جمعه
420,000
تومان
5 مرداد
شنبه
420,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
اسنپ تریپ
434,720 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
434,720
تومان
30 تیر
یکشنبه
418,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
418,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
4 مرداد
جمعه
418,000
تومان
5 مرداد
شنبه
418,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
کویر بالی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
509,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
509,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
509,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
509,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
509,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
509,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
509,100
تومان
4 مرداد
جمعه
509,100
تومان
5 مرداد
شنبه
509,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
509,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
509,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
509,100
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
510,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
510,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
510,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
کویر بالی-سوئیت پنچ نفره
سوئیت پنچ نفره
اسنپ تریپ
530,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
530,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
670,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
670,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
670,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
4 مرداد
جمعه
670,000
تومان
5 مرداد
شنبه
670,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
کویر بالی-سوئیت 8 نفره 80 متری
سوئیت 8 نفره 80 متری
ایران هتل آنلاین
628,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
628,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
628,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
628,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
628,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
628,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
628,000
تومان
4 مرداد
جمعه
628,000
تومان
5 مرداد
شنبه
628,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
628,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
628,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
628,000
تومان
جاباما
718,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
718,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
718,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
718,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
718,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
718,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
718,000
تومان
4 مرداد
جمعه
718,000
تومان
5 مرداد
شنبه
718,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
718,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
718,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
718,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کویر بالی خور و بیابانک

پارکینگ
رستوران
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد

نظرات کاربران برای هتل کویر بالی خور و بیابانک

(19 نظر)
روابط عمومی عالی بود،در حد هتل درجه ٣ عالی بود....
فضايي بسيار زيبا و صميمي، پرسنلي مهربان،مهمان نواز عملكرد مجموعه با توجه به امكانات و پتانسيل منطقه بسيار خوب است....
فاقد كيفيت ...
فضای کلی خوب بود ولی متاسفانه کف اطاق جارو نشده بود و سطل آشغال پر بود....
مقایسه این هتل با هتل های شهرهای بزرگ دور از انصاف می باشد.شهری که در تابستان در هر 24 ساعت یک ساعت آنهم در شب آب دارد و بسیاری از اقلام مورد نیازش باید از اصفهان با 5 ساعت فاصله تامین شود.دست آقا یحیی(مالک هتل)در نکند که با دست خالی و با کمترین امکانات در دل کویر آبروداری نموده اند و بصورت خانوادگی اونجا را اداره میفرمایند و عشق به شهرشونو با تمام سختیهاش ابراز میدارند.امیدوارم این مشکلاتی که گریبانگیر صنعت توریست کشورمون شده برطرف بشه و رونق به این قسمت برگرده.دوباره از اینجا از آقا یحیی و خانواده محترمشون و آقا پژمان خوش تیپ و خوش اخلاق تشکر میکنم و به هموطنانم توصیه میکنم از کویر و زیباییهاش بی نصیب نمونند که بارها بکرتر و آرامش بخش تر از شماله.بنده دومین بارم بود که از تبریز به این هتل می رفتم....
نسبتا خوب...
هتل خوب، تمیز و آرامی است. اما صبحانه بسیار معمولی و مختصر است...
برخورد کارکنان خوب بود، فضا و مکان هم همچنین ،اما امکانات معمولی است . سروصدا های آخر شب مسافرینی که دیرتر می خوابند جلوی اتاقها مزاحم استراحت می شود.دمپایی رو فرشی الزامی است و .........
فضای هتل بسیار خوب، اخلاق کارکنان عالی اما امکانات هتل ضعیف. صبحانه دیر سرو میشه و نهار و شام هم نداره....
فضای هتل بسیار خوب، اخلاق کارکنان عالی اما امکانات هتل ضعیف. صبحانه دیر سرو میشه و نهار و شام هم نداره....
قابل قبول و خوب...
با توجه به اینکه هتل در منطقه کویری قرار داره، امکانات خوبی رو فراهم کرده بودند. رسیدگی پرسنل هم خیلی خوب بود. در کل از اقامت مون کاملا راضی بودیم...
با توجه به اینکه هتل در منطقه کویری قرار داره، امکانات خوبی رو فراهم کرده بودند. رسیدگی پرسنل هم خیلی خوب بود. در کل از اقامت مون کاملا راضی بودیم...
از اقامت این هتل در راضی هستم اما امکانات می تونست بهتر باشه. ...
رفتار کارکنان خوب و مودبانه بود ولی از نظر نظم پارکینگ بسیار ضعیف بودند. لازم است که از مهمانان در بدو ورود مشخصات خودرو و شماره اطاق درخواست شود. شام هتل هماهنگ با برنامه تورها بود و لذا برای مهمانان آزاد تنوع کمی وجود داشت. تعمیراتی نیز در محوطه حیاط درونی در حال انجام بود که مقداری برای مهمانان ایجاد مزاحمت میکرد. ولی با تمام این موارد اقامتی دوست داشتنی بود ...
هتل روز اول شلوغ بود اما روز دوم خیلی خلوت بود طوریکه که فقط من و همسرم توی هتل بودیم. احتمالا به همین دلیل زمان بندی صبحانه دقیق نبود....
در این هتل هیچ مشکلی نداشتم و همه چی خوب بود...
واقعا عالی بود هتل خیلی تمیز بود برخوردشون خیلی خوب بود. اصلا هیچ ایرادی از این هتل نمی تونم بگیرم...
در دو شب اقامت، تمیزی هتل و برخورد گرم کارکنان عالی بود.مخصوصا اقای سعید امینی که سنگ تمام گذاشتند....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.