هتل ثمین خوی

خوی، بلوار ولیعصر، میدان ولایت فقیه
2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
معرفی هتل ثمین خوی
هتل سه ستاره ثمین خوی با مساحت ۷۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۸۰۰۰ متر مربع شامل ۸ طبقه اختصاصی بوده و از شهریور ۱۳۸۸ افتتاح گردیده است. هتل دارای امکانات رفاهی مناسب جهت اقامت مسافران محترم می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ثمین
ثمین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
304,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
304,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
304,200
تومان
4 مرداد
جمعه
304,200
تومان
5 مرداد
شنبه
304,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
304,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
304,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
304,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
304,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
304,200
تومان
11 مرداد
جمعه
304,200
تومان
12 مرداد
شنبه
304,200
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
12 مرداد
شنبه
305,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ثمین-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
305,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
305,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,200
تومان
4 مرداد
جمعه
305,200
تومان
5 مرداد
شنبه
305,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,200
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,200
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,200
تومان
11 مرداد
جمعه
305,200
تومان
12 مرداد
شنبه
305,200
تومان
اقامت 24
306,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
306,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
306,000
تومان
4 مرداد
جمعه
306,000
تومان
5 مرداد
شنبه
306,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
306,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
306,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
306,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
306,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
306,000
تومان
11 مرداد
جمعه
306,000
تومان
12 مرداد
شنبه
306,000
تومان
ثمین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
367,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
367,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
367,300
تومان
4 مرداد
جمعه
367,300
تومان
5 مرداد
شنبه
367,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
367,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
367,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
367,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
367,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
367,300
تومان
11 مرداد
جمعه
367,300
تومان
12 مرداد
شنبه
367,300
تومان
اقامت 24
368,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مرداد
جمعه
368,000
تومان
5 مرداد
شنبه
368,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
11 مرداد
جمعه
368,000
تومان
12 مرداد
شنبه
368,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ثمین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
447,400 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
447,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
447,400
تومان
4 مرداد
جمعه
447,400
تومان
5 مرداد
شنبه
447,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
447,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
447,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
447,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
447,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
447,400
تومان
11 مرداد
جمعه
447,400
تومان
12 مرداد
شنبه
447,400
تومان
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
4 مرداد
جمعه
448,000
تومان
5 مرداد
شنبه
448,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
448,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
11 مرداد
جمعه
448,000
تومان
12 مرداد
شنبه
448,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
ثمین-سوییت شش تخته - سرویس سرمایشی کولر آبی میباشد
سوییت شش تخته - سرویس سرمایشی کولر آبی میباشد
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.