هتل سالیز خرم آباد

خرم آباد، میدان امام خمینی، خیابان کاکاوند
3.5
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
معرفی هتل سالیز خرم آباد
هتل سه ستاره سالیز در سال ۱۳۸۹ در خیابان کاکاوند شهر خرم آباد تاسیس و به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۵ بازسازی بر روی بخش های مختلف از جمله اتاق ها و رستوران هتل صورت گرفت. این هتل از موقعیت مکانی مناسبی در مرکز شهر، جهت دسترسی آسان مهمانان گرامی برخوردار می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سالیز
سالیز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
164,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
164,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
164,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
164,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
164,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
164,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
164,100
تومان
4 مرداد
جمعه
164,100
تومان
5 مرداد
شنبه
164,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
164,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
164,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
164,100
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
165,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
4 مرداد
جمعه
165,000
تومان
5 مرداد
شنبه
165,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
165,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
165,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
167,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
4 مرداد
جمعه
167,000
تومان
5 مرداد
شنبه
167,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
جاباما
176,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
176,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
176,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
176,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
176,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
176,000
تومان
4 مرداد
جمعه
176,000
تومان
5 مرداد
شنبه
176,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
176,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
176,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
176,000
تومان
سالیز-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
164,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
164,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
164,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
164,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
164,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
164,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
164,100
تومان
4 مرداد
جمعه
164,100
تومان
5 مرداد
شنبه
164,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
164,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
164,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
164,100
تومان
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
165,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
4 مرداد
جمعه
165,000
تومان
5 مرداد
شنبه
165,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
165,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
165,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
165,000
تومان
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
167,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
4 مرداد
جمعه
167,000
تومان
5 مرداد
شنبه
167,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
سالیز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
220,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
220,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
227,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
227,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
227,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
227,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,100
تومان
4 مرداد
جمعه
227,100
تومان
5 مرداد
شنبه
227,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,100
تومان
اقامت 24
221,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
221,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
228,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
228,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
اسنپ تریپ
221,160 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
221,160
تومان
30 تیر
یکشنبه
228,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
228,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
ایران هتل آنلاین
231,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
4 مرداد
جمعه
231,000
تومان
5 مرداد
شنبه
231,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
هتل یار
231,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
4 مرداد
جمعه
231,000
تومان
5 مرداد
شنبه
231,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
240,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
240,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
سالیز-سه تخته - دبل+سینگل
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
231,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
4 مرداد
جمعه
231,000
تومان
5 مرداد
شنبه
231,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
سالیز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
284,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
284,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
284,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
284,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
284,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
284,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
284,100
تومان
4 مرداد
جمعه
284,100
تومان
5 مرداد
شنبه
284,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
284,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
284,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
284,100
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
285,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
285,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
4 مرداد
جمعه
285,000
تومان
5 مرداد
شنبه
285,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
ایران هتل آنلاین
288,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
288,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
288,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
288,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
288,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
جاباما
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
سالیز-چهارتخته - دبل+2 سینگل
چهارتخته - دبل+2 سینگل
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
288,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
288,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سالیز خرم آباد

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی

نظرات کاربران برای هتل سالیز خرم آباد

(31 نظر)
سلام اين هتل به نسبت قيمت و همچنين در مقايسه با يك هتل ديگر در خرم آباد كه از لحاظ رتبه بندي هتل ها بالاتر هم بود، بسيار خوب بوده و سرويس دهي بسيار عالي وسريع بود، اتاق نسبتا بزرگ و خوب و نظافت هم انصافا خيلي خوب بود. ممنون از پرسنل و مديريت هتل ساليز...
هتل نسبتا خوبی در شهر نسبت ب بقیه هتلها...
اگر پارکینگ خودرو برای شما اهمیتی نداره،بدون شک یکی از بهترین هتلهای خرم آبادهنداشتن پارکینگ خودرو،یک پارکینگ عمومی در ۱۰۰ متری هتل هست البته
هتل خوبیست . سابقا نیز مهمان این هتل بودم . و با توجه به اینکه سفر بنده کاری بود موقعیت مکانیش خوب بود
بسیار از همه نظر مناسب بود
به نسبت قیمت بد نبود و مکانش هم وسط شهرهصبحانه اش افتضاح بود .تقریبا قابل خوردن نبود
بسیار خوب و فراتر از انتظارم بود.قیمت مناسب و برخورد کارکنان دوستانه بود ضمناً اتاقها بزرگ و پاکیزه بود.
به نسبت هتل سه ستاره امکانات ارائه شده کم بود ملافه ها تمیز ولی کوچک بود طوری که زیر بدن جمع میشد . حوله های حمام تمیز ولی قدیمی بود . ولی مهمتر از همه اینکه پریز های برق در ارتفاع دو متری از سطح زمین قرار داشت و برای استفاده سیم رابط داشت ....
با سلام خدمت دوستانی که قصد سفر به شهری از دل تاریخ و با مردمانی مهربان از جنس زلال انسانیت را دارند به اطلاع می رسانم موقعیت هتل در منطقه ای اصیل قرار دارد که دسترسی راحتی به امکانات بازار و مکان های تاریخی دارد در عین حال هتل تمیز و پرسنلی مهربان دارد البته نیاز به ارتقا خدمات رستوران می باشد اما در کل سفری عالی به دیار مهربانی یقینا مسافران را شگفت زده خواهد نمود
معمولی...
معمولی...
در پذیرش و رستوران، کارکنان، بسیار خوب و مؤدب بودند. نمازخانه به عنوان خوابگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. پارکینگ و کارکنانش خوب بود. Wifi فقط در لابی جواب میداد....
در پذیرش و رستوران، کارکنان، بسیار خوب و مؤدب بودند. نمازخانه به عنوان خوابگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. پارکینگ و کارکنانش خوب بود. Wifi فقط در لابی جواب میداد....
در یک کلام فاجعه،پیشنهاد نمیکنم این هتل رو به هیچ عنوان.رفتار کارکنان و رسپشن در حد طلبکار و نه میزبان.پارکینگ مشترک با یه مجموعه دیگه در حد یه قفس که شاید جا گیر بیاد واسه پارک.تمام وسایل بسیار کهنه و مهمتراز اون بسیار کثیف در حدی که ما با استفاده از دستمال شیرالات رو باز و بسته میکردیم وضعیت ملحفه ها و پتوها در حدی که کلی مو روشون بود و لک کثیفی داشت.انگار هیچوقت شسته نشده رفتار رسپشن هم که انگار پدر کشتگی داشت حتی رمز وای فای رو نداد بهمون.کلا هم فقط یه دونه پریز داره.اصلا در حد هتل نیست نهایتا در بهترین حالت مسافرخونه بین راهی.
هتل تميز و خوبي بود پاركينگ مسقف نداشت متاسفانه، صبحانه به صورت سلف سرويس بود و نسبت به بقيه هتل ها صبحانه ي بهتري داشت. از لحاظ تميزي اتاق خيلي خوب بود و شيك و تميز، سرمايش هم به اندازه كافي بود و رضايت داشتم تنها مشكل اين بود كه توالت فقط فرنگي بود و ايراني نداشت كه متاسفانه خيلي براي بنده مشكل ساز شد.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
همه چی خوب بوده
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
اين هتل رو به كسي پيشنهاد نميكنم ، واقعاً متاسفم بابت ستاره هايي كه مثل آب به هتلهاي ايران ميدن. ملافه زمان تحويل پر از مو ، صبحانه ساده ، آب در حمام پايين نميرفت ، پريز برق اضافه تو اتاق نبود دصترسي به پاركينگ بد ، آسانسور كوچك ، كافي شاپ هتل هنوز بلد نيست يه قهوه فرانسه سرو كنه ديگه تا تهش رو بريد ......
اين هتل رو به كسي پيشنهاد نميكنم ، واقعاً متاسفم بابت ستاره هايي كه مثل آب به هتلهاي ايران ميدن. ملافه زمان تحويل پر از مو ، صبحانه ساده ، آب در حمام پايين نميرفت ، پريز برق اضافه تو اتاق نبود دصترسي به پاركينگ بد ، آسانسور كوچك ، كافي شاپ هتل هنوز بلد نيست يه قهوه فرانسه سرو كنه ديگه تا تهش رو بريد ......
همه چیز نسبتان خوب بود مخصوصا خانم های در پذیرش...
همه چیز نسبتان خوب بود مخصوصا خانم های در پذیرش...
نقاط قوت:
نزدیکی و دسترسی آسان به بازار و مراکز خرید چشم انداز زیبا به شهر و قلعه فلک الافلاک پرسنل مودب و مجرب در کل انتظاراتی که از یک هتل سه ستاره میرفت خوب بود
نقاط ضعف:
میز بار صبحانه هتل بسیار محدود بود جانمایی تخت دبل زیر پنجره مناسب نیست.
مشکلی که خیلی اذیت کننده بود، بوی زننده دستشویی بود که با وجود تهویه روشن، اما بو همچنان در اتاق بود و برطرف نشد. بقیه موارد خوب هست...
مشکلی که خیلی اذیت کننده بود، بوی زننده دستشویی بود که با وجود تهویه روشن، اما بو همچنان در اتاق بود و برطرف نشد. بقیه موارد خوب هست...
بد بود...
بد بود...
برخی اتاقهای دو تخته توالت حمام بسیار کوچکی دارد که دوش حمام بر روی کاسه توالت است و عملا حمام کردن ممکن نیست. ...
برخی اتاقهای دو تخته توالت حمام بسیار کوچکی دارد که دوش حمام بر روی کاسه توالت است و عملا حمام کردن ممکن نیست. ...
مسئول پذیرش خیلی خوش برخورد بود، صبحانه خیلی ساده بود ولی هتل نوساز و تمیزی بود. نسبت به قیمت ارزش داره...
نقاط قوت:
تميز و مرتب برخورد پرسنل بسيار خوب آرام و بدون سر و صدا محيطي مناسب
نقاط ضعف:
منوي غذا كلا ثابت است هم براي ظهر و هم شب و اين كمي به نظر بنده خوب نيست
همه چیز مناسب بود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.