هتل عطر خرم آباد

خرم آباد، خيابان انقلاب، جنب مصلي الغدير
1.8
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
معرفی هتل عطر خرم آباد
هتل سه ستاره عطر خرم آباد با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی و پذیرایی از شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل عطر
عطر-اتاق يک تخته
اتاق يک تخته
تورگردان
125,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
125,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
125,600
تومان
4 مرداد
جمعه
125,600
تومان
5 مرداد
شنبه
125,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
125,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
125,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
125,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
125,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
125,600
تومان
11 مرداد
جمعه
125,600
تومان
12 مرداد
شنبه
125,600
تومان
اقامت 24
126,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
4 مرداد
جمعه
126,000
تومان
5 مرداد
شنبه
126,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
126,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
126,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
126,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
126,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
126,000
تومان
11 مرداد
جمعه
126,000
تومان
12 مرداد
شنبه
126,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
عطر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
183,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
183,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
183,600
تومان
4 مرداد
جمعه
183,600
تومان
5 مرداد
شنبه
183,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
183,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
183,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
183,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
183,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
183,600
تومان
11 مرداد
جمعه
183,600
تومان
12 مرداد
شنبه
183,600
تومان
اقامت 24
184,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
4 مرداد
جمعه
184,000
تومان
5 مرداد
شنبه
184,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
184,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
184,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
184,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
11 مرداد
جمعه
184,000
تومان
12 مرداد
شنبه
184,000
تومان
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
11 مرداد
جمعه
190,000
تومان
12 مرداد
شنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
عطر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
190,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
11 مرداد
جمعه
190,000
تومان
12 مرداد
شنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
عطر-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
تورگردان
214,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
214,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,600
تومان
4 مرداد
جمعه
214,600
تومان
5 مرداد
شنبه
214,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
214,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
214,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
214,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
214,600
تومان
11 مرداد
جمعه
214,600
تومان
12 مرداد
شنبه
214,600
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
12 مرداد
شنبه
215,000
تومان
ایران هتل آنلاین
222,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
4 مرداد
جمعه
222,000
تومان
5 مرداد
شنبه
222,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
222,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
222,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
222,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
11 مرداد
جمعه
222,000
تومان
12 مرداد
شنبه
222,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
عطر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
232,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
232,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
232,600
تومان
4 مرداد
جمعه
232,600
تومان
5 مرداد
شنبه
232,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
232,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
232,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
232,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
232,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
232,600
تومان
11 مرداد
جمعه
232,600
تومان
12 مرداد
شنبه
232,600
تومان
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
4 مرداد
جمعه
233,000
تومان
5 مرداد
شنبه
233,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
233,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
233,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
233,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
233,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
233,000
تومان
11 مرداد
جمعه
233,000
تومان
12 مرداد
شنبه
233,000
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
عطر-اتاق چهار نفره(اتاق سه تخته + یک سرویس اضافه)
اتاق چهار نفره(اتاق سه تخته + یک سرویس اضافه)
تورگردان
291,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
291,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
291,600
تومان
4 مرداد
جمعه
291,600
تومان
5 مرداد
شنبه
291,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
291,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
291,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
291,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
291,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
291,600
تومان
11 مرداد
جمعه
291,600
تومان
12 مرداد
شنبه
291,600
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
4 مرداد
جمعه
292,000
تومان
5 مرداد
شنبه
292,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
292,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
292,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
11 مرداد
جمعه
292,000
تومان
12 مرداد
شنبه
292,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
جمعه
300,000
تومان
12 مرداد
شنبه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل عطر خرم آباد

(12 نظر)
ساعت 12 شب به درب هتل رسیدم درب بسته بود و چند دقیقه پشت در ماندم تا درب باز شود. در اتاق پریزهای برق در جای مناسب قرار نداشت و پریز از توی گچکاری دیوار بیرون آمده بود و قابل استفاده نبود....
دسترسی راحت به مسیرهای مختلف شهر.کارکنان مودب.وهمیشه در دسترس..🙇‍♀️من ازسال ۹۲ تاکنون درسفرهایی که تنها هستم همیشه انتخاب اولم این هتل هست.تمامی کارکنان هتل مودب وهمیشه در دسترس میباشند.موقعیت مکانی هتل بسیارخوب میباشد.وبه همه جا به راحتی امکان دسترسی دارید.البته به بنظرمن اگه کمی بیشتر وسایل اتاقها ترمیم و بهینه میشد عالیترین هتل بود.واینکه وسایل حمام هم وکیوم بود خیلی بهتره.من در این اعلام نظر از تمامی کارکنان مودب و مدیریت هتل عطرابرازتشکر را دارم.پیشنهادمیدم یکبار در این هتل اقامت داشته باشید.🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️...
کارکنان صمیمی و خونگرم دارد هتل می تواند در موقعیت بهتری عمل نماید...
کارکنان صمیمی و خونگرم دارد هتل می تواند در موقعیت بهتری عمل نماید...
هتلي تميز با كاركنان خوب و برخورد عالي بود. تقريبا مركز شهر بود و دسترسي خوبي داشت به مراكز. تنها ايرادي كه داشت اتاق پنجره نداشت و خيلي خفه بود ، (البته اتاق هاي پنجره دار هم دارند) .
از نظر پاکیزگی اتاق، هتل ضعیفی بود. ملحفه ها و حوله ها وکیوم نبودن. اتاق و سرویس بهداشتی هم تمیز نبود. ...
از نظر پاکیزگی اتاق، هتل ضعیفی بود. ملحفه ها و حوله ها وکیوم نبودن. اتاق و سرویس بهداشتی هم تمیز نبود. ...
بعلت پر بودن هتلهای چهار ستاره مجبور به اقامت در این هتل شدم. نمیدونم چطوری بعضی ها از این هتل تعریف کردند؟ هتل پارکینگ ندارد و ماشین رو باید کنار خیابان پارک کرد. اتاقها بسیار کوچک هستند. آسانسور ندارد. هنگام تحویل اتاق، بالشها و تختها ملافه نداشتند!!! با درخواست ما ملافه ارائه شد. سرویس ایرانی داخل راهرو، تمیز نیست. صبحانه بسیار ساده و ابتدایی است. این هتلو پیشنهاد نمیکنم. ...
بعلت پر بودن هتلهای چهار ستاره مجبور به اقامت در این هتل شدم. نمیدونم چطوری بعضی ها از این هتل تعریف کردند؟ هتل پارکینگ ندارد و ماشین رو باید کنار خیابان پارک کرد. اتاقها بسیار کوچک هستند. آسانسور ندارد. هنگام تحویل اتاق، بالشها و تختها ملافه نداشتند!!! با درخواست ما ملافه ارائه شد. سرویس ایرانی داخل راهرو، تمیز نیست. صبحانه بسیار ساده و ابتدایی است. این هتلو پیشنهاد نمیکنم. ...
نقاط قوت:
اتاق و سرویس بهداشتی تمیز بود.
نقاط ضعف:
تعداد ملحفه و وسایل بهداشتی کم بود.
رفتار کارکنان عالی بود. پذيرايي صبحانه خوب بود. امکانات هتل درحد قابل قبول بود. جای هتل از نظر موقعیت وترافیک هم خوب بود. در کل برای چند شب اقامت مناسب است. ...
رفتار کارکنان عالی بود. پذيرايي صبحانه خوب بود. امکانات هتل درحد قابل قبول بود. جای هتل از نظر موقعیت وترافیک هم خوب بود. در کل برای چند شب اقامت مناسب است. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.