هتل امام رضا خمین

خمین، ضلع غربی میدان مدرس، هتل امام رضا
3.9
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
معرفی هتل امام رضا خمین
هتل امام رضا در قلب شهرستان خمين واقع شده است، اولين فاز هتل در تابستان ۱۳۸۸ و در فضايي به مساحت ۷۰۰۰۰ مترمربع افتتاح شده است كه در اين فاز پذيرش، رستوران و سالن‌هاي برگزاری مراسم آغاز به كار كرده و فاز دوم هتل تكميل اتاق‌ها و تجهیز آن‌ها بوده كه در ابتدای سال ۱۳۹۱ به همت كاركنان زحمت‌كش هتل افتتاح شد، هتل همواره تلاش كرده تا بالاترين تسهيلات رفاهی و تكنولوژی را برای میهمانان به ارمغان بياورد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امام رضا خمین
امام رضا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
199,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
199,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
199,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
199,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
199,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
199,000
تومان
22 آذر
جمعه
199,000
تومان
23 آذر
شنبه
199,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
199,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
199,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
199,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
علاءالدین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
ایران هتل آنلاین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
اسنپ تریپ
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
205,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
22 آذر
جمعه
205,000
تومان
23 آذر
شنبه
205,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
امام رضا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
اسنپ تریپ
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
300,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
امام رضا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
اسنپ تریپ
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
298,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
امام رضا-اتاق سه تخته vip
اتاق سه تخته vip
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
اسنپ تریپ
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
علاءالدین
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
377,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
377,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
377,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
377,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
377,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
377,000
تومان
22 آذر
جمعه
377,000
تومان
23 آذر
شنبه
377,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
377,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
377,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
377,000
تومان
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
386,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
22 آذر
جمعه
386,000
تومان
23 آذر
شنبه
386,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
ایران هتل آنلاین
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
395,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
امام رضا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
353,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
22 آذر
جمعه
353,000
تومان
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
ایران هتل آنلاین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
353,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
22 آذر
جمعه
353,000
تومان
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
اسنپ تریپ
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
353,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
22 آذر
جمعه
353,000
تومان
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
علاءالدین
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
355,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
355,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
355,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
355,000
تومان
22 آذر
جمعه
355,000
تومان
23 آذر
شنبه
355,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
355,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
355,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
355,000
تومان
ایران مارکوپولو
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
360,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
22 آذر
جمعه
360,000
تومان
23 آذر
شنبه
360,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
375,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
امام رضا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
353,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
353,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
353,000
تومان
22 آذر
جمعه
353,000
تومان
23 آذر
شنبه
353,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
353,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
353,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
353,000
تومان
اقامت 24
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
386,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
22 آذر
جمعه
386,000
تومان
23 آذر
شنبه
386,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
اسنپ تریپ
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
386,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
386,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
386,000
تومان
22 آذر
جمعه
386,000
تومان
23 آذر
شنبه
386,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
386,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
386,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
386,000
تومان
علاءالدین
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
389,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
22 آذر
جمعه
389,000
تومان
23 آذر
شنبه
389,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
ایران مارکوپولو
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
392,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
392,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
392,000
تومان
22 آذر
جمعه
392,000
تومان
23 آذر
شنبه
392,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
392,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
392,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
392,000
تومان
ایران هتل آنلاین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
405,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
405,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
405,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
405,000
تومان
22 آذر
جمعه
405,000
تومان
23 آذر
شنبه
405,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
405,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
405,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
405,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امام رضا خمین

تلویزیون
یخچال
اینترنت در اتاق
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
حمام
تالار عروسی
مینی بار
تراس
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
خدمات تهيه بليط
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
كتابخانه
اجاره ماشين
خدمات باربري
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
خدمات عروس
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
كتابخانه
تالار عروسی
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
آژانس مسافرتي
خدمات تور
خدمات باربري
خدمات عروس
خدمات پزشكي

آدرس هتل امام رضا خمین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امام رضا خمین

(9 نظر)
از اقامت در این هتل چندان راضی نبودم. با اینکه اتاق VIP گرفتیم حمامش آب گرم نداشت. نوشته بودند اتاق سونای بخار دارد اما نداشت. بارهایمان را خودمان تا اتاق بردیم و برخورد پرسنل جاداشت که گرم تر باشد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب.برخورد خوب پرسنل.موقعیت مکانی.غذای با کیفیت
نقاط ضعف:
فرسوده بودن برخی وسایل رفاهی
بسیار پرسنل مودب خوش برخورد و مهربانی دارد ، هتل مرتب و نظافت قابل قبولی داشت
به علت وجود مراسم عزا و عروسی و تولد و...غروب و شب خیلی شلوغ بود. کارکنان خوب و خوش اخلاق. نکته جالب برای من اینه که توی سایت زده بود یک اتاق موجود ولی ما که رفتیم شاهد بودیم اکثر اتاق ها خالی بودن.در کل هتل خوبیه
هتل خوبی هستش ، قیمت نسبت به امکانات یه مقدار بالاست ، رفتار کارکنان خوب و مناسب هست ، این هتل در تمام مناسبت ها مراسم عروسی برگزار میشود که سر و صدا و شلوغی میتونه ازار دهنده باشه. در کل هتل خوبیه
پارکینگ ندارد وبه دلیل مراسم جشن و عروسی صدا زیاد است
با سلام برخورد کارکنان بسیار عالی. اطاقی که بما داده بودند بسیار تمیز و خوب. رعایت نظافت در تمامی بخش های هتل به چشم می خورد. کیفیت غذا و صبحانه خوب بود. تنها مشکل هتل نداشتن پارکینگ بود که در جلوی هتل می گذاشتیم البته شهرخمین مشخص بود امنیت بالایی دارد. و وجود تالار در طبقه پایین هتل باعث شلوغی بود در شب هایی که مراسم داشتند البته برای ما که طبقه سوم هتل بودیم مزاحمتی نداشت. در کل همه چی عالی بود و پیشنهاد میکنم دوستان حتما به شهر خمین سفر کنند حیف است اینجور شهرها کم توریست داشته باشه. به مدیریت هتل پیشنهاد می کنم زمین پشت هتل که بزرگ بود و خالی و مردم ماشین پارک میکردند به طریقی به هتل اضافه کنند و انرا پارکینگ هتل کنند. در مورد اینترنت که بعضی دوستان ایراد گرفتند توصیه میکنم به مسافرت که میرن سعی کنند دوری کنند از هرگونه دنیای مجازی و از طبیعت لذت ببرند اینترنت همیشه هست ولی ممکنه این مسافرت دیگه پیش نیاد. اینترنت نمیتونه جزو ایرادات یک هتل باشه و اصلا اونجا من نپرسیدم که اینترنت دارد یا نه بخاطرهمین گزینه مطمئن نیستم زدم. بسیار سپاسگزارم از تمامی اعضای هتلرضا و سایت ایران هتل انلاین
در کل هتل خوبی بود و از خیلی از هتل هایی که نام های بزرگی را یدک می کشند بهتر است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب در مرکز شهر
نقاط ضعف:
عدم توجه به آلودگی اطراف ساختمان هتل و انتشار بوی نا مطبوع در فضای اتاقها. کندی و خرابی مکرر آسانسور.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.