هتل زاگرس خوانسار

خوانسار، پارک ملی سرچشمه
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل زاگرس خوانسار
هتل سه ستاره زاگرس یکی از زیباترین هتل‌های استان اصفهان در منطقه‌ای خوش آب و هوا درشمال غرب استان اصفهان و در پارک سر چشمه واقع شده است‌. موقعیت مکانی اين هتل، دسترسی به مرکز شهر و مراکز خرید را آسان نموده است‌. این هتل دارای ۸۰ باب اتاق می‌باشد. همچنين اين هتل شامل خدمات ۲۴ ساعته اتاق‌ و سیستم پیشرفته کنترلی می‌باشد.. خوانسار در منطقه‌ای کوهستانی و در ارتفاع ۲۲۵۰ متر از سطح دریا واقع است. تاریخچه این شهرستان به قبل از اسلام می‌رسد. وجود آثاری از آتشکده تیر و معبدی بنام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای تیدجان و سنگ قبری به خط پهلوی در قریه قودجان دلیلی بر این مدعاست.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زاگرس
زاگرس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
224,420 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
224,420
تومان
30 تیر
یکشنبه
229,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
229,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
اقامت 24
229,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
229,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
229,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
229,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
ایران هتل آنلاین
229,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
229,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
229,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
229,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
تورگردان
231,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,100
تومان
4 مرداد
جمعه
231,100
تومان
5 مرداد
شنبه
231,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,100
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
224,420 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
224,420
تومان
30 تیر
یکشنبه
229,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
229,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
ایران هتل آنلاین
229,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
229,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
229,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
229,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
اقامت 24
229,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
229,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
229,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
229,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
تورگردان
231,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
231,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
231,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
231,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
231,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
231,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
231,100
تومان
4 مرداد
جمعه
231,100
تومان
5 مرداد
شنبه
231,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
231,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
231,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
231,100
تومان
جاباما
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
4 مرداد
جمعه
245,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته سنتی
اتاق دو تخته سنتی
اسنپ تریپ
269,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
269,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
4 مرداد
جمعه
275,000
تومان
5 مرداد
شنبه
275,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
280,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
286,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
286,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
286,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
286,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
286,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
286,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
286,000
تومان
4 مرداد
جمعه
286,000
تومان
5 مرداد
شنبه
286,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
286,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
286,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
286,000
تومان
ایران هتل آنلاین
286,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
286,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
286,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
286,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
286,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
286,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
286,000
تومان
4 مرداد
جمعه
286,000
تومان
5 مرداد
شنبه
286,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
286,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
286,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
286,000
تومان
تورگردان
293,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
293,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
293,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
293,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
293,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
293,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
293,600
تومان
4 مرداد
جمعه
293,600
تومان
5 مرداد
شنبه
293,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
293,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
293,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
293,600
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
300,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
4 مرداد
جمعه
300,000
تومان
5 مرداد
شنبه
300,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
زاگرس-سوئیت یک خوابه سه نفره
سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
363,580 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
363,580
تومان
30 تیر
یکشنبه
371,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
371,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
4 مرداد
جمعه
371,000
تومان
5 مرداد
شنبه
371,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
تورگردان
370,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
370,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
370,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
370,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,100
تومان
4 مرداد
جمعه
370,100
تومان
5 مرداد
شنبه
370,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,100
تومان
ایران هتل آنلاین
371,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
371,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
371,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
371,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
4 مرداد
جمعه
371,000
تومان
5 مرداد
شنبه
371,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
371,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
371,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
371,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
4 مرداد
جمعه
371,000
تومان
5 مرداد
شنبه
371,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
385,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
4 مرداد
جمعه
385,000
تومان
5 مرداد
شنبه
385,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
زاگرس-سوئیت دو تخته VIP
سوئیت دو تخته VIP
اسنپ تریپ
382,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
382,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
زاگرس-سوئیت یکخوابه چهار نفره VIP
سوئیت یکخوابه چهار نفره VIP
اسنپ تریپ
426,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
426,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
435,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
4 مرداد
جمعه
435,000
تومان
5 مرداد
شنبه
435,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
اقامت 24
435,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
435,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
435,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
4 مرداد
جمعه
435,000
تومان
5 مرداد
شنبه
435,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
ایران هتل آنلاین
435,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
435,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
435,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
4 مرداد
جمعه
435,000
تومان
5 مرداد
شنبه
435,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
تورگردان
440,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
440,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
440,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
440,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
440,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
440,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
440,100
تومان
4 مرداد
جمعه
440,100
تومان
5 مرداد
شنبه
440,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,100
تومان
جاباما
450,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
450,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
4 مرداد
جمعه
450,000
تومان
5 مرداد
شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
زاگرس-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اسنپ تریپ
507,640 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
507,640
تومان
30 تیر
یکشنبه
518,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
518,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
518,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
518,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
518,000
تومان
4 مرداد
جمعه
518,000
تومان
5 مرداد
شنبه
518,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
518,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
518,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
518,000
تومان
ایران هتل آنلاین
517,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
517,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
517,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
517,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
517,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
517,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
517,500
تومان
4 مرداد
جمعه
517,500
تومان
5 مرداد
شنبه
517,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
517,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
517,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
517,500
تومان
اقامت 24
518,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
518,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
518,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
518,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
518,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
518,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
518,000
تومان
4 مرداد
جمعه
518,000
تومان
5 مرداد
شنبه
518,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
518,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
518,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
518,000
تومان
تورگردان
520,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
520,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
520,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
520,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
520,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
520,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
520,100
تومان
4 مرداد
جمعه
520,100
تومان
5 مرداد
شنبه
520,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
520,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
520,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
520,100
تومان
جاباما
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
535,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
535,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
535,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
4 مرداد
جمعه
535,000
تومان
5 مرداد
شنبه
535,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس خوانسار

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
حمام

نظرات کاربران برای هتل زاگرس خوانسار

(28 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و خوش اخلاق. پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
صبحانه اخر هفته ها کاملا با وسط هفته متفاوت بود. کافی شاپ هتل تعطیل بود.
به دوستداران طبیعت پیشنهاد می کنم حتما بروند
نقاط قوت:
پرسنل مودب و مهمانپذیر و مردمان خونگرم خوانسار.سپاس
نقاط ضعف:
سرعت و کیفیت پایین اینترنت.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب برخورد کارکنان مناسب صبحانه نسبتا خوب تمیزی نسبتا خوب اتاقها
نقاط ضعف:
نبودن توری پنجره که البته بعد از اطلاع حل شد حوله ها مناسب نبود
موقعیت مکانی خوب با چشمانداز زیبا به شهر و کوه مجاور . اتاق تمیز و ساکت.سرویس دهی خوب.منوی صبحانه متنوع بود.
هتل خیلی خوب از هر لحاظ...
تمیزی و شیکی پایین بود. کارکنان غیر حرفه ای. صبحانه ساده. در واقع هیچ چیز تناسب با قیمت نداشت. ما اتاق 4 نفره VIP رو از ایران هتل گرفتیم که 450 تومن تقریبا تموم شد. و قیمت خود هتل برای این اتاق که نمی دونم چرا اسمش VIP بود، 580 تومان بود. به نسبت هتل های دیگر در ایران، شاید قیمت این اتاق، زیاد باشه. اونم بخاطر مساحتش وگرنه که حتی حمام اش وان نداشت و حتی به عنوان سوئیت کتری برقی هم نداشت. بلکه در کابینت ها یه کتری و قوری استیل گذاشته بودن. نکته مثبت منظره هتل به پارک سرچشمه هست....
در یک شبی که ما اقامت داشتیم سه تا مراسم در سالنهای هتل وجود داشت ،صدای بلند موسیقی کاملا در اتاق احساس میشه ،تازه ما طبقه سوم بودیم. موقع تحویل اتاق هم کارت را به خودمان دادند و کسی نبود که راهنمایی کند. ولی در کنار همه این مسایل زیباییهای شهر خوانسار ستودنیست و ارزش دیدن را دارد و هتل در مکان بسیار مناسبی قرار دارد....
برخورد چندانی نداشتیم چون یک روز بودیم ولی در کل پذیرش و خدمات مهمانداری عالی بود،تمیز بودن و سرویس دهی و داشتن جای پارک ماشین عالی بودفقط از نظر قیمت بالا بود......
برخورد کارکنان و ارائه سرویس‌ها مناسب بود....
تمیز، مناسب، خوش برخورد، مکان فیزیکی هتل بسیار مناسب، امکانات بوفه عالی
همه چی عالی بود فقط اگه يك مقدار به وضعيت ظاهری آسانسور برسن خوب بود....
منظره بسیارزیبایی داره،اقامت رویایی وخاطره انگیزراتجربه خواهید کرد.
از لحاظ موقعیت جغرافیای خوب استصبحانه متنوع نیست-بوى غذادرراهرو احساس مى شودو فشار آب براى دوش گرفتن کم بود
ما از تاريخ ١٥ تا ١٧ آبان در اتاق VIP اقامت داشتيم. امكانات هتل در حد هتل ٣ ستاره بسيار خوب بود.اتاق تميز و مرتب بود. با اينكه هواي خوانسار در اين فصل خيلي سرده اما داخل هتل و اتاق هوا مطبوع و گرم بود. مشكلات هتل فشار كم آب دوش حمام- سرعت كم اينترنت داخل اتاق و بوي غذاي داخل راهرو هتل بود كه البته اين بو داخل اتاق احساس نميشد. صبحانه هتل خيلي متنوع نبود اما انتظار از يه هتل ٣ ستاره رو برطرف ميكرد.در كل از اقامتمون توي اين هتل راضي بوديم.
هتل خوب و تمیزی بود، برخورد کارکنان گرم و صمیمی و اتاق های هتل در فصل پاییز گرم و دلپذیر بودند؛ کیفیت نهار بسیار خوب و لذیذ بود اما صبحانه هتل بسیار ساده بود و تنوع خاصی نداشت؛ نزدیکی هتل به پارک زیبای سرچشمه از مزایای آن هست. ...
این هتل برای اقامت در خوانسار بسیار محیط مناسبی است و‌ از این نظر نگرانی وجود ندارد. سوییت تمیز و امکانات مناسب بود. بیرون هوا سرد بود و‌ داخل خیلی گرم و گرمایش قابل تنظیم نبود که ناچار شدیم ورودی آب گرم را ببندیم. مکان هتل بسیار زیباست و‌ خود هتل هم ساخت مناسبی دارد. هرچند از نظر ساخت، عیب مهم آن تعداد پله های ورودی است که شاید نتوان برایش کاری کرد. مهماندارها مودب و برخورد محترمانه بود اما نه چندان گرم! صبحانه مفصل نبود و احتیاجی هم واقعا به ریخت و‌ پاش نیست اما جای میوه و غذای گرم هر چند اندک، در صبحانه واقعا خالی بود. به نظرم واقعا باید استقبال بیشتری از این هتل بشود و ارزش آن را دارد که با اقامت در چنین هتل هایی که در شهرهای خوش آب و هوا و زیبا وجود دارند، به صنعت توریسم و هتل داری کمک کرده باشیم. من قصد دارم در سف...
تمیزی هتل در حد خوب و برخورد کارکنان بسیار مناسب بود...
نقاط قوت:
مکان روبروی پارک ، دید و هوای بسیار عالی صبحانه متوسط رو به بالا و در شرایطی بهتر از سایر هتل‌های سه ستاره روابط عمومی خوب و دوستانه کارکنان
نقاط ضعف:
تالار در طبقه اول و نفوذ صدای مراسمها به طبقات بالاتر،البته زیاد مزاحمتی نداشت عدم وجود چای ساز در اتاقها فرسوده شدن برخی از امکانات هتل
در کل هتل خوبی بود. فقط به نظرم هتل از نظر تمیزی چه داخل اتاق و چه ظاهر هتل، نیاز به رسیدگی بیشتری داره . ...
هتل در حد یک هتل سه ستاره بسیار خوب ویا حتی چهار ستاره است و اتاق وی ای پی آن کاملا مناسب است
نقاط قوت:
نسبت به وجه دریافتی من حیث المجموع امکانات رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
دمای اتاق ها نسبتا حتا با فن کوئل گرم بود. تمیزی رومیزی های رستوران ها مناسب نبود.
دسترسي هتل به همه حا خيلي خوب بود. صبحانه بسيار بي كيفيت با تنوع پايين. در راهروها و فضاي عمومي هتل اغلب بوي غذا پيچيده بود. اتاقهاي معمولي خيلي دلگير ولي اتاق هاي وي اي پي خوب بودن. سرويس هاي بهداشتي خيلي تميز نبودن. برخورد پرسنل خوب بود. كافي شاپ بي كيفيت بود. عكسي كه از نماي بيروني هتل در سايت وجود داره منطبق با فضاي واقعي نبود. يني هتل از يك سمت فقط به پارك سرچشمه چشم انداز داره و اينطوري اطرافش با درخت احاطه نشده. سر و صداي زيادي توي هتل بود خصوصا اگر توي سالنش عروسي بود. در كل هتل ضعيفي بود.
نقاط قوت:
محیط بسیار زیبای هتل منظره های زیبا و هوای عالی
نقاط ضعف:
اتاقهای دو تخته تراس ندارد و روبه شهر نیستند
نقاط قوت:
بهداشت و تمیزی سوییت ورستوران و در مجموع هتل / کیفیت بالا و طعم لذیذ غذا / داشتن پارکینگ وسیع
نقاط ضعف:
گرم نبودن آب حمام/ سرو نشدن غذاهای سنتی بر خلاف وجود آن در منو غذاها/ سر و صدای بالای مراسمات عروسی
Nice
نقاط قوت:
۱- برخورد بسیار خوب پرسنل روزوشن بخصوص خانم محرابی که بسار عالی و حرفه ایی بودند . ۲- برخورد خوب پرسنل رستوران ۳- کیفیت بسیار خوب صبحانه ۴- لابی و فضای همکف هتل شاد بود ۵- منطره زیبا به شهر تمیز خوانسار
نقاط ضعف:
۱- بعضی از کارکنان مسئول نظافت در سرو غذا هم بودند که تذکر دادم. ۲- کیفیت بسیار بد اینترنت که هر بار از هتل خارج میشدیم وقتی برمیگشتیم وصل نمیشدیم و باید اکانت جدید میگرفتیم . ۳- بوی یک ماده شیمیایی که بخصوص در آسانسور به مشام میرسید . اگر سمپاشی نبود شاید مواد شوینده یا تمیز کننده بود . ۴- صدای بوق و سرو صدای اتوبوسهایی که صبح زود رسیده بودند و همچنین مراسیم عروسی که تا دیر وقت ادامه داشت و در نهایت اقوام عروس و داماد به اتاقی که رزرو شده بود آمده و با سرو صدای بسیار بالا ساعت ۲ نیمه شب که بنده مجبور به مداخله و تذکر شدم . پیشنهاد میشود در این موارد یک پروتکل و آیین نامه به امضای هتل و زوجین برسد که چه محدودیتهایی دارند و بیشترین مطلب بر روی سرو صدای مهمانانشان از ساعت ۲۳ به بعد باشد . ۵- کیفیت پایین غذا یعنی بصورت حرفه ایی طبخ نشده بود مثلا" جوجه کباب طعمی نداشت . و سایر غذا توقع برآور نبود .ولی خوب بنظر سالم بود . ۶- آسانسور به پارکینگ راه نداشت .
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
نظافت -مبلمان که استیل نباید باشد-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.