هتل زاگرس خوانسار

خوانسار، پارک ملی سرچشمه
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل زاگرس خوانسار
هتل سه ستاره زاگرس یکی از زیباترین هتل‌های استان اصفهان در منطقه‌ای خوش آب و هوا درشمال غرب استان اصفهان و در پارک سر چشمه واقع شده است‌. موقعیت مکانی اين هتل، دسترسی به مرکز شهر و مراکز خرید را آسان نموده است‌. این هتل دارای ۸۰ باب اتاق می‌باشد. همچنين اين هتل شامل خدمات ۲۴ ساعته اتاق‌ و سیستم پیشرفته کنترلی می‌باشد.. خوانسار در منطقه‌ای کوهستانی و در ارتفاع ۲۲۵۰ متر از سطح دریا واقع است. تاریخچه این شهرستان به قبل از اسلام می‌رسد. وجود آثاری از آتشکده تیر و معبدی بنام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای تیدجان و سنگ قبری به خط پهلوی در قریه قودجان دلیلی بر این مدعاست.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زاگرس
زاگرس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
283,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
283,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
ایران هتل آنلاین
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
283,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
283,000
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
283,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
283,000
تومان
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
283,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
283,000
تومان
جاباما
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
10 خرداد
جمعه
234,000
تومان
11 خرداد
شنبه
234,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته سنتی
اتاق دو تخته سنتی
اسنپ تریپ
273,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
273,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
10 خرداد
جمعه
273,000
تومان
11 خرداد
شنبه
273,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
جاباما
273,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
273,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
10 خرداد
جمعه
273,000
تومان
11 خرداد
شنبه
273,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
295,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
10 خرداد
جمعه
295,000
تومان
11 خرداد
شنبه
295,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
381,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
381,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
ایران هتل آنلاین
305,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
11 خرداد
شنبه
305,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
زاگرس-سوئیت یک خوابه سه نفره
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
373,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
373,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
373,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
373,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
10 خرداد
جمعه
373,000
تومان
11 خرداد
شنبه
373,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
ایران هتل آنلاین
373,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
373,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
373,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
373,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
10 خرداد
جمعه
373,000
تومان
11 خرداد
شنبه
373,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
449,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
449,000
تومان
اسنپ تریپ
373,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
373,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
373,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
373,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
10 خرداد
جمعه
373,000
تومان
11 خرداد
شنبه
373,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
449,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
449,000
تومان
جاباما
373,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
373,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
373,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
373,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
10 خرداد
جمعه
373,000
تومان
11 خرداد
شنبه
373,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
373,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
زاگرس-سوئیت دو تخته VIP
سوئیت دو تخته VIP
اسنپ تریپ
385,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
385,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
10 خرداد
جمعه
385,000
تومان
11 خرداد
شنبه
385,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
470,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
470,000
تومان
زاگرس-سوئیت یکخوابه چهار نفره VIP
سوئیت یکخوابه چهار نفره VIP
ایران هتل آنلاین
441,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
441,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
441,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
441,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
10 خرداد
جمعه
441,000
تومان
11 خرداد
شنبه
441,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
542,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
542,000
تومان
اسنپ تریپ
441,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
441,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
441,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
441,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
10 خرداد
جمعه
441,000
تومان
11 خرداد
شنبه
441,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
اقامت 24
441,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
441,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
441,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
441,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
10 خرداد
جمعه
441,000
تومان
11 خرداد
شنبه
441,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
جاباما
441,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
441,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
441,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
441,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
441,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
441,000
تومان
10 خرداد
جمعه
441,000
تومان
11 خرداد
شنبه
441,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
441,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
540,000
تومان
زاگرس-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
جاباما
523,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
523,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
10 خرداد
جمعه
523,000
تومان
11 خرداد
شنبه
523,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
638,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
638,000
تومان
اقامت 24
523,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
523,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
10 خرداد
جمعه
523,000
تومان
11 خرداد
شنبه
523,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
523,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
523,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
10 خرداد
جمعه
523,000
تومان
11 خرداد
شنبه
523,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
629,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
629,000
تومان
ایران هتل آنلاین
523,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
523,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
10 خرداد
جمعه
523,000
تومان
11 خرداد
شنبه
523,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
629,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
629,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس خوانسار

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
حمام

نظرات کاربران برای هتل زاگرس خوانسار

(15 نظر)
نقاط قوت:
هتل تازه تاسیس و بسیار تمیز و مرتب بود. برخورد پذیرش و کارکنان با مسافران بسیار خوب و محترمانه بود. با وجود همه مسائل از هتل و مجموعه خوانسار راضی بودیم و خیلی خوش گذشت
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی فقط ایرانی بود و البته بدلیل تازه تاسیس بودن قراربود سرویس فرنگی هم نصب شود. وجود صابون جامد بجای صابون مایع خوب نبود. قیمت هتل نسبت به شهری مثل خوانسار کمی بالا بنظر می رسید. عدم وجود ورودی جداگانه برای قسمت تالار (برگزاری مراسم جشن و عروسی و ...) و رفت و آمد های زیاد و سروصدا تا پاسی از شب کمی آزار دهنده و مانع استراحت بود. ذکر این مطالب بمنظور بهبود کیفیت است و چیزی از ارزش زحمات و کیفیت خدمات پرسنل هتل کم نمی کند
Nice
برخورد عالی پرسنل هتل و خدمات خوب ...
موقعیت مکانی هتل عالی! اتاق ها بسیار تمیز با ویو شهر خوانسار و پارک سرچشمه! صبحانه معمولی ولی راضی کننده! رفتار پرسنل عالی ! صرفا مراسم شبانه در هتل و صر و صدای زیاد مدعوین تنها نکته منفی هتل زاگرس می باشد....
دسترسي هتل به همه حا خيلي خوب بود. صبحانه بسيار بي كيفيت با تنوع پايين. در راهروها و فضاي عمومي هتل اغلب بوي غذا پيچيده بود. اتاقهاي معمولي خيلي دلگير ولي اتاق هاي وي اي پي خوب بودن. سرويس هاي بهداشتي خيلي تميز نبودن. برخورد پرسنل خوب بود. كافي شاپ بي كيفيت بود. عكسي كه از نماي بيروني هتل در سايت وجود داره منطبق با فضاي واقعي نبود. يني هتل از يك سمت فقط به پارك سرچشمه چشم انداز داره و اينطوري اطرافش با درخت احاطه نشده. سر و صداي زيادي توي هتل بود خصوصا اگر توي سالنش عروسي بود. در كل هتل ضعيفي بود.
نقاط قوت:
آرامش برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
در مجموع هتل خوبی بود تنها مشکلی که وجود داشت، سروصدای مراسمی بود که داخل هتل برگزار شده بود. بقیه موارد خوب بود...
طراحی داخلی سوئیت مناسب نبود و سرویس‌ها ناقص بودند. سر و صدای زیاد میهمانان تا آخر شب و انتقال بوی آشپرخانه به اتاق از نقاط ضعف هتل بود. ...
با توجه به موقعیت مناسب وبرخورد بسیار خوب کارکنان در صورت ارتقای امکانات می تواند در حد هتل چهار ستاره ارزیابی شود...
هتل در حد یک هتل سه ستاره بسیار خوب ویا حتی چهار ستاره است و اتاق وی ای پی آن کاملا مناسب است
خوب بود...
در کل هتل خوبی بود. فقط به نظرم هتل از نظر تمیزی چه داخل اتاق و چه ظاهر هتل، نیاز به رسیدگی بیشتری داره . ...
تمیزی هتل در حد خوب و برخورد کارکنان بسیار مناسب بود...
این هتل برای اقامت در خوانسار بسیار محیط مناسبی است و‌ از این نظر نگرانی وجود ندارد. سوییت تمیز و امکانات مناسب بود. بیرون هوا سرد بود و‌ داخل خیلی گرم و گرمایش قابل تنظیم نبود که ناچار شدیم ورودی آب گرم را ببندیم. مکان هتل بسیار زیباست و‌ خود هتل هم ساخت مناسبی دارد. هرچند از نظر ساخت، عیب مهم آن تعداد پله های ورودی است که شاید نتوان برایش کاری کرد. مهماندارها مودب و برخورد محترمانه بود اما نه چندان گرم! صبحانه مفصل نبود و احتیاجی هم واقعا به ریخت و‌ پاش نیست اما جای میوه و غذای گرم هر چند اندک، در صبحانه واقعا خالی بود. به نظرم واقعا باید استقبال بیشتری از این هتل بشود و ارزش آن را دارد که با اقامت در چنین هتل هایی که در شهرهای خوش آب و هوا و زیبا وجود دارند، به صنعت توریسم و هتل داری کمک کرده باشیم. من قصد دارم در سف...
هتل خوب و تمیزی بود، برخورد کارکنان گرم و صمیمی و اتاق های هتل در فصل پاییز گرم و دلپذیر بودند؛ کیفیت نهار بسیار خوب و لذیذ بود اما صبحانه هتل بسیار ساده بود و تنوع خاصی نداشت؛ نزدیکی هتل به پارک زیبای سرچشمه از مزایای آن هست. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.