هتل رسالت کرمانشاه

كرمانشاه، میدان فردوسی
2.2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
معرفی هتل رسالت کرمانشاه
هتل ۳ ستاره رسالت واقع در میدان فردوسی کرمانشاه در سال ۱۳۵۰ در ۸ طبقه تاسیس گردیده است و یکی از هتل های تمیز و خوب شهر می‌باشد. فاصله هتل رسالت تا فرودگاه کرمانشاه از نظر زمانی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه می باشد، همچنین هتل به مرکز شهر و طاق بوستان بسیار نزدیک می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رسالت
رسالت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
166,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
166,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
166,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
166,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
166,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
166,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
166,100
تومان
4 مرداد
جمعه
166,100
تومان
5 مرداد
شنبه
166,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
166,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
166,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
166,100
تومان
اسنپ تریپ
167,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
167,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
167,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
4 مرداد
جمعه
167,000
تومان
5 مرداد
شنبه
167,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
167,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
4 مرداد
جمعه
167,000
تومان
5 مرداد
شنبه
167,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
رسالت-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
189,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
جاباما
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
189,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
تورگردان
189,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
189,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
189,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
189,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
189,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,100
تومان
4 مرداد
جمعه
189,100
تومان
5 مرداد
شنبه
189,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,100
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
190,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
رسالت-اتاق  دو  تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
189,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
4 مرداد
جمعه
189,000
تومان
5 مرداد
شنبه
189,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,000
تومان
تورگردان
189,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
189,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
189,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
189,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
189,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,100
تومان
4 مرداد
جمعه
189,100
تومان
5 مرداد
شنبه
189,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,100
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
190,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
رسالت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
261,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
261,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
261,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
261,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
263,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
263,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
263,100
تومان
4 مرداد
جمعه
263,100
تومان
5 مرداد
شنبه
263,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,100
تومان
اسنپ تریپ
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
4 مرداد
جمعه
264,000
تومان
5 مرداد
شنبه
264,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
جاباما
264,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
264,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
4 مرداد
جمعه
264,000
تومان
5 مرداد
شنبه
264,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
ایران هتل آنلاین
264,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
264,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
264,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
264,000
تومان
4 مرداد
جمعه
264,000
تومان
5 مرداد
شنبه
264,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
264,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
264,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
264,000
تومان
رسالت-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
تورگردان
364,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
364,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
364,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
364,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
364,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
364,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
364,100
تومان
4 مرداد
جمعه
364,100
تومان
5 مرداد
شنبه
364,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
364,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
364,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
364,100
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
365,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
365,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
365,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
365,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
رسالت-سوئیت برای چهار نفر
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
365,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
365,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
رسالت-سوئیت برای پنج نفر
سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
445,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
445,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
445,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
4 مرداد
جمعه
445,000
تومان
5 مرداد
شنبه
445,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
445,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
445,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
445,000
تومان
رسالت-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
تورگردان
502,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
502,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
502,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
502,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
502,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
502,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
502,000
تومان
4 مرداد
جمعه
502,000
تومان
5 مرداد
شنبه
502,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
502,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
502,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
502,000
تومان
اقامت 24
504,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
504,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
504,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
504,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
ایران هتل آنلاین
504,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
504,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
504,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
504,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
جاباما
504,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
504,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
504,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
504,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رسالت کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارسیان کرمانشاه
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جمشید کرمانشاه
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 360,960 تومان
اقامت 24
از 376,000 تومان
هتل یار
از 376,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 376,000 تومان
علاءالدین
از 376,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 379,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
property-card-image
هتل آزادگان کرمانشاه
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 361,810 تومان
اقامت 24
از 362,000 تومان
هتل یار
از 373,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 373,000 تومان
جاباما
از 380,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
اسنپ تریپ
از 381,680 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل داریوش کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 160,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل راه کربلا کرمانشاه
1.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا کرمانشاه
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل رسالت کرمانشاه

(25 نظر)
هتل تازه ساخت و بسیار تمیزی بود۰به مدت ۳ شب در هتل اقامت داشتیم که بسیار عالی بود۰برخورد کارکنان هتل واقعا خوب بود۰غذای هتل هم بسیار خوشمزه و قیمت مناسب بود۰
نقاط قوت:
برخورد پذیرش خیلی خوب بود به محض اینکه رسیدم بهم اتاقو تحویل دادن نذاشتن تا ساعت ۲ معطل بشم هتل معمولی بود لابی تمیز بود و رستوران با اینکه داخل هتل نبود رستوران خوبی بود تمیزی اتاق خوب بود نرمال بود نه راضی کننده بود نه ناراضی کننده سرویسهای بهداشتیش تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود میتونست که بهترم باشه
وضعیت نظافت و سرویس اتاق افتضاح و صبحانه در حد صفر . نفرات به صورت چرخشی و همزمان همه کار می کردند مثلا نفراتی که در پذیرش بودند هم نظافت اتاق می کردند هم ظرف صبحانه رو می شستند و هم سرو می کردند و هم در پارکینگ رو باز می کردند و ... در کل اصلا توصیه نمی کنم بسیار افتضاح بود .
نقاط قوت:
بخش تازه ساخت هتل خوبه حرف نداره فقط باید به قفل درها از داخل یکم رسیدگی بشه که راحت قفل بشن. رفتار پرسنل خوب بود. پارکینگ سرپوشیده خوبه. مکان هتل بهترین جای شهره.
نقاط ضعف:
دفعه قبلی که اومده بودم در بخش ساختمان قدیمی هتل جا گرفتیم که کلی نیاز به تعویض لوازم از موکت تا سرویس فرنگی و.. داره و رنگ کردن دیوار.ولی بخش تازه ساختش حرف نداره انصافا
سفر به کرمانشاه برای من خیلی خاطره انگیز شد و این هتل در کل با توجه به قیمتش خوب بود
از هر نظر مناسب بود مخصوصاً برخورد و پاسخگویی
متوسط...
رستوران نداشته و حتي ابجوش هم براي چاي توي هتل پيدا نميشد...
نقاط قوت:
مورد خاصی ندیدم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
هتل خوبی بود...
نقطه قوت هتل پرسنل مودب و مهربان آن بود وبخش های دیگر هتل در خوش بینانه ترین حالت متوسط بود و به عبارتی هتل درجه دو خوب ...
این هتل در حد هتلی با سه ستاره نبود و می تونست بهتر باشه. با توجه به اینکه موقعیت مکانی مناسبی در کرمانشاه دارد، اگر به امکانات هتل و شرایط اتاق ها رسیدگی شود، هتل خوبی خواهد شد. در بدو ورود بهتر این بود که پرسنل برای استفاده از اینترنت، ورود به اتاق ها و لابی راهنمایی می کردند اما به نظر میرسید پرسنل آموزش دیده، نبودند. اما برخورد آقای مرادی بسیار خوب، محترمانه و متین بود که روز آخر با ایشان آشنا شدیم. علاوه بر آن هنگام رسیدن به هتل بسیار خسته بودیم که برای پارکینگ کلی معطل شدیم تا نگهبان آمد و در را باز کرد....
هتل از لحاظ مکانی در جای مناسبی است و خدمات هتل هم نسبتا خوب میباشد.
مبلمان داخل اتاق بسیار کثیف بود. داخل اتاق بوی بسیار بدی داشت. چشم انداز هتل از اتاق ها بسیار بد بود. در مجموع این هتل در حد 3 ستاره نبود. ...
خوب نبود...
راضی بودم از هتل
متوسط مایل به خوب...
صبحانه خوب نبود و پارکینگ هتل رو داشتند بازسازی میکردند و هردفعه کلی ماشین و وسایل خاکی میشدند . ما دو خانواده مجزا بودیم و به ما یک سوئیت دادندو بعد از اعتراض ما اتاق ها رو مجزا کردند.
هتل در حد 3ستاره نبود و امکانات هتل ضعیف بود و همچنین کافی شاپ نداشت.
هتل خوب بود پارکینگ داشت اتاقها از نظر اندازه خوب بود کولر گازی داشت فقط مشکل اصلی آن بوی سیگاری بود که همواره در سالن و حتی اتاقها پیچیده بود. صبحانه خوب بود. محل هتل برای رفتن به طاق بستان دور بود اما به بازار نسبتا نزدیک بود. در اتاقها اینترنت نبود اما در لابی بود. کارکنان رفتارشان خوب بود. نسبت به قیمت دیگر هتلها در کرمانشاه فکر می کنم بد نبود...
از لحاظ اتاق ها و خود هتل خیلی خوبه مخصوصا صبحانه مفصلی دارهاما از لحاظ موقعیت هتل تقریبا یه جورایی وسط بورس فروش موتور سیکلت هستش که یه خورده شلوغه
از سایت بسیار راضی بودم و هتل هم در کل خوب بود.
رواندازها و نيز رستوران ( كه فقط صبحانه بود) خيلى تميز به نظر نميرسيد ولى پرسنل گرم وخوبى داشت ، اگر چه خيلى حرفه اى نبودند. ...
ساختمان کمی قدیمی بود و صبحانه تنوع نداشت و اینترنت هتل آنتن نمیداد.
هتل چندان خوب نبود و تمیز هم نبود و همچنین منطقه هتل خوب نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.