هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل جمشید کرمانشاه
هتل چهار ستاره جمشید کرمانشاه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جمشید
جمشید-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
370,000
تومان
2 شهریور
شنبه
370,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
8 شهریور
جمعه
370,000
تومان
9 شهریور
شنبه
370,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
8 شهریور
جمعه
370,000
تومان
9 شهریور
شنبه
370,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
391,500
تومان
2 شهریور
شنبه
391,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
391,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
391,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
391,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
391,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
391,500
تومان
8 شهریور
جمعه
391,500
تومان
9 شهریور
شنبه
391,500
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
400,000
تومان
2 شهریور
شنبه
400,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
8 شهریور
جمعه
400,000
تومان
9 شهریور
شنبه
400,000
تومان
جمشید-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
1 شهریور
جمعه
403,000
تومان
2 شهریور
شنبه
403,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
403,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
403,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
403,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
403,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
403,000
تومان
8 شهریور
جمعه
403,000
تومان
9 شهریور
شنبه
403,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
376,000
تومان
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
376,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
376,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
376,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
376,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
376,000
تومان
8 شهریور
جمعه
376,000
تومان
9 شهریور
شنبه
376,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
8 شهریور
جمعه
370,000
تومان
9 شهریور
شنبه
370,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
370,000
تومان
2 شهریور
شنبه
370,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
370,000
تومان
8 شهریور
جمعه
370,000
تومان
9 شهریور
شنبه
370,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
391,500
تومان
2 شهریور
شنبه
391,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
391,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
391,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
391,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
391,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
391,500
تومان
8 شهریور
جمعه
391,500
تومان
9 شهریور
شنبه
391,500
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
379,000
تومان
2 شهریور
شنبه
379,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
379,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
379,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
379,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
379,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
379,000
تومان
8 شهریور
جمعه
379,000
تومان
9 شهریور
شنبه
379,000
تومان
جمشید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
460,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
1 شهریور
جمعه
497,000
تومان
2 شهریور
شنبه
497,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
497,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
497,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
497,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
497,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
497,000
تومان
8 شهریور
جمعه
497,000
تومان
9 شهریور
شنبه
497,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
455,000
تومان
2 شهریور
شنبه
455,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
455,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
455,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
455,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
455,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
455,000
تومان
8 شهریور
جمعه
455,000
تومان
9 شهریور
شنبه
455,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
455,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
455,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
455,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
455,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
455,000
تومان
8 شهریور
جمعه
455,000
تومان
9 شهریور
شنبه
455,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
483,100
تومان
2 شهریور
شنبه
483,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
483,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
483,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
483,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
483,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
483,100
تومان
8 شهریور
جمعه
483,100
تومان
9 شهریور
شنبه
483,100
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
460,000
تومان
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
8 شهریور
جمعه
460,000
تومان
9 شهریور
شنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
473,000
تومان
2 شهریور
شنبه
473,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
473,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
473,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
473,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
473,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
473,000
تومان
8 شهریور
جمعه
473,000
تومان
9 شهریور
شنبه
473,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
490,000
تومان
2 شهریور
شنبه
490,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
490,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
490,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
490,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
490,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
490,000
تومان
8 شهریور
جمعه
490,000
تومان
9 شهریور
شنبه
490,000
تومان
جمشید-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
592,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
592,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
592,000
تومان
1 شهریور
جمعه
592,000
تومان
2 شهریور
شنبه
592,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
592,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
592,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
592,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
592,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
592,000
تومان
8 شهریور
جمعه
592,000
تومان
9 شهریور
شنبه
592,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
533,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
533,000
تومان
8 شهریور
جمعه
533,000
تومان
9 شهریور
شنبه
533,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
533,000
تومان
8 شهریور
جمعه
533,000
تومان
9 شهریور
شنبه
533,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
572,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
572,600
تومان
8 شهریور
جمعه
572,600
تومان
9 شهریور
شنبه
572,600
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
555,000
تومان
2 شهریور
شنبه
555,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
555,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
555,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
555,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
555,000
تومان
8 شهریور
جمعه
555,000
تومان
9 شهریور
شنبه
555,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
590,000
تومان
2 شهریور
شنبه
590,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
590,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
590,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
590,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
590,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
590,000
تومان
8 شهریور
جمعه
590,000
تومان
9 شهریور
شنبه
590,000
تومان
جمشید-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
علاءالدین
685,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
1 شهریور
جمعه
685,000
تومان
2 شهریور
شنبه
685,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
685,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
685,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
685,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
685,000
تومان
8 شهریور
جمعه
685,000
تومان
9 شهریور
شنبه
685,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
664,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
664,200
تومان
8 شهریور
جمعه
664,200
تومان
9 شهریور
شنبه
664,200
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
645,000
تومان
2 شهریور
شنبه
645,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
645,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
645,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
645,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
645,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
645,000
تومان
8 شهریور
جمعه
645,000
تومان
9 شهریور
شنبه
645,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
618,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
618,000
تومان
8 شهریور
جمعه
618,000
تومان
9 شهریور
شنبه
618,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
618,000
تومان
8 شهریور
جمعه
618,000
تومان
9 شهریور
شنبه
618,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
650,000
تومان
2 شهریور
شنبه
650,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
650,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
650,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
650,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
650,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
650,000
تومان
8 شهریور
جمعه
650,000
تومان
9 شهریور
شنبه
650,000
تومان
جمشید-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
732,000
تومان
8 شهریور
جمعه
732,000
تومان
9 شهریور
شنبه
732,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(34 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود در حد هتل ۴ستاره نبود میتونست بهتر باشه
کارکنان بسیار معمولی، اتاق ها کوچک، صبحانه معمولی، عدم آموزش صحیح پرسنل در نحوه برخورد با مهمان...
نقاط قوت:
هتل خوب بود برخورد هتل نظافتش
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود مینی بار داخل یخچال هم خیلی کم بود چیز خاصی نداشت
پرسنل بسیار مودب ، رستوران بسیار گران ، اتاق تاریک ، سرویس فرنگی خراب ، عدم وجود سرویس ایرانی در طبقات و فقط در طبقه همکف اونم قسمت صبحانه خوری ، آسانسور بسیار کند با صدای ناهنجار ، دیوارهای اتاق نازک و صداها به راحتی به اتاق مجاور منتقل میشه و شب هنگام باعث سلب آسایش هست ، پارکینگ رو باز و عدم سایه ...
مناسب بود ....
عالی بود خیلی خیلی خوب توصیه می کنم در این هتل اقامت داشته باشید...
در کل هتل خوبی بود مخصوصا اینکه نزدیک طاق بستان و پارک کوهستان بود . پارکینگ بسیار خوب و جادار . صبحانه و کارکنان در حد قابل قبول . اتاق ها بسیار بزرگ و جادار و هر ساعن شبانه روز که اراده کنید سرویس اتاق رو براتون کامل می کنند. در کل این هنل رو توصیه می کنم .
هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خوب بود، صبحانه کاملی ارائه میشد. تمیز و مرتب بود. پارکینگ بزرگ و مناسبی داشت.کیفیت غذا های رستوران می تونست بهتر باشه (به نسبت قیمتی که ارائه میشد) ، رستوران برای شام فست فود هم می تونست سرو بشه.
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر...
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان جای پارک سرویس دهی خوب به اتاقها تمیزی و نو بودن ملاحفه ها و حوله ها
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ در هتل برای زمان استراحت نبود دسترسی خرید برای وسایل اولیه واضطراری سفر
نقاط قوت:
دمای مناسب اتاق، حوله های تمیز، مساحت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
یک مقدار نان صبحانه خشک بود و تنوع نداشت
سرویس دهی ضعیف. تهویه نا مناسب. اتاق ها با وسایل قدیمی. ...
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت....
هتل بسیار معمولی فقط نزدیک به طاق بستان...
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
بسیار خوب و عالیه و حتما به شما خوش می گذره
برخورد عالی کارکنان و محیط تمیز و آرام
نقاط قوت:
موقعیت عالی..برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل بی سناره ...
به نظر هتل تمیز تر و بهتری میومد نسبت به محل قرار گیری...
ما مدت ۳ شب در هتل جمشیداقامت داشتیم. تمیزی اتاق، سرویس و کمک در قسمت پذیرش، صبحانه ورستوران جمشید خیلی عالی بود....
نقاط قوت:
بهترین موقعیت مکانی در شهر پارکینگ خوب فضای باز سرویس و حمام
نقاط ضعف:
پرده ها و نمای داخل اتاقها قدیمی است
با اینکه رزرو انلاین شده بود مسئول هتل اظهار بی اطلاعی میکرد
صبحانه ناقص بود و تنوع کمی دارد ...پارکینگ بیشتر شبیه پارکینگ عمومی است و فضا کم می آورد .قیمت مناسب و موقعیت مکانی بسیار ایده آل کارکنان خوش برخورد
روی برد هتل قیمت اتاق ۱ تخته ۱۹۰۰۰۰ تومان زده شده ولی خودشون میگن نداریم و برای ۱ نفر هم همان ۲ نفر را محاسبه میکنند اتاق دبل رزرو کرده بودم ولی اتاق توئین تحویل شد تهویه و سیستم برودتی خیلی ضعیف بود صبحانه ضعیف بود برخورد کارکنان خیلی سرد بود
هتل موقعیت خوبی داشت. ضمنا امکانات و نظم هتل خیلی خوب بود.
با سلامهتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست کمی وسایل اتاق قدیمی بود و احتیاج به نوسازی داشت
ممنون از اسنپ تریپ بابت پیگیر ی خوبشون باعث شد سفر خوبی داشته باشم
هر چقدر پول بدی همون قدر آش میخوری. یه هتل ۴ ستاره خوب بود. توقع بیشتری هم نداشتیم.
هتل قابل قبولیه ولی جای پارکینگش باید بزرگتر بشه. صبحانه اش هم افتضاح بود!!!!!!
راضی بودم از این هتل ولی کاش کمی روی صبحانه شون کار کنن.
در حد 4 ستاره نبود ینی رفتار کارکنان اصلا خوب نبود! اتاقا و خدمات معمولی و در حد 2 ستاره بود ،صبحانه معمولی بود.کارکنهاش باید اموزش ببینن و هتل هم نو سازی بشه
واقعا مزخرف بود اتاق ها تهویه مطبوع مناسب ندارند طی شب آب قطع شده بود آسانسور خراب بود صبح آب گل آلود بود
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی نظافت اتاقها خوب برخورد کارکنان خوب محل هتل عالیست بطوریکه عصرگاه با قدمی کوتاه به طاقبستان میرسید.
نقاط ضعف:
چنانچه در شب خاضی در هتل اقامت دارید پارکینگ هتل شلوغ است اسانسور هتل یکعدد میباشد که در صورت خرابی مجبور به استفاده از پله میباشید کر چه سه طبقه بیشتر نیست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.