هتل جمشید کرمانشاه

كرمانشاه، انتهای بلوار طاق بستان
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی هتل جمشید کرمانشاه
هتل چهار ستاره جمشید کرمانشاه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جمشید
جمشید-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
400,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
ایران هتل آنلاین
382,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
382,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
382,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
382,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
31 خرداد
جمعه
382,000
تومان
1 تیر
شنبه
382,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
382,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
382,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
382,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
382,000
تومان
جمشید-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
380,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
ایران هتل آنلاین
382,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
382,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
382,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
382,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
31 خرداد
جمعه
382,000
تومان
1 تیر
شنبه
382,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
382,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
382,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
382,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
382,000
تومان
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
31 خرداد
جمعه
385,000
تومان
1 تیر
شنبه
385,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
385,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
403,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
403,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
403,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
403,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
403,000
تومان
جمشید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
جمعه
465,000
تومان
1 تیر
شنبه
465,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
اسنپ تریپ
465,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
جمعه
465,000
تومان
1 تیر
شنبه
465,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
جاباما
465,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
جمعه
465,000
تومان
1 تیر
شنبه
490,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
465,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
31 خرداد
جمعه
465,000
تومان
1 تیر
شنبه
465,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
ایران هتل آنلاین
467,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
467,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
467,000
تومان
31 خرداد
جمعه
467,000
تومان
1 تیر
شنبه
467,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
467,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
467,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
467,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
467,000
تومان
ایران مارکوپولو
473,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
31 خرداد
جمعه
473,000
تومان
1 تیر
شنبه
473,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
473,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
473,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
473,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
473,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
31 خرداد
جمعه
533,000
تومان
1 تیر
شنبه
533,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
533,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
533,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
533,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
533,000
تومان
اسنپ تریپ
533,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
31 خرداد
جمعه
533,000
تومان
1 تیر
شنبه
533,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
533,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
533,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
533,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
533,000
تومان
هتل یار
533,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
533,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
533,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
533,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
533,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
533,000
تومان
31 خرداد
جمعه
533,000
تومان
1 تیر
شنبه
533,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
533,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
533,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
533,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
533,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
31 خرداد
جمعه
550,000
تومان
1 تیر
شنبه
590,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
590,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
ایران هتل آنلاین
552,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
552,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
552,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
552,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
552,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
552,000
تومان
31 خرداد
جمعه
552,000
تومان
1 تیر
شنبه
552,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
552,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
552,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
552,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
552,000
تومان
ایران مارکوپولو
555,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
555,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
31 خرداد
جمعه
555,000
تومان
1 تیر
شنبه
555,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
555,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
555,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
555,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
555,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
618,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
618,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
618,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
618,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
618,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
618,000
تومان
31 خرداد
جمعه
618,000
تومان
1 تیر
شنبه
618,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
618,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
618,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
618,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
618,000
تومان
اقامت 24
618,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
618,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
618,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
618,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
618,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
618,000
تومان
31 خرداد
جمعه
618,000
تومان
1 تیر
شنبه
618,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
618,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
618,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
618,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
618,000
تومان
هتل یار
618,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
618,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
618,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
618,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
618,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
618,000
تومان
31 خرداد
جمعه
618,000
تومان
1 تیر
شنبه
618,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
618,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
618,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
618,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
618,000
تومان
جاباما
635,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
31 خرداد
جمعه
635,000
تومان
1 تیر
شنبه
650,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
ایران هتل آنلاین
637,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
637,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
637,000
تومان
31 خرداد
جمعه
637,000
تومان
1 تیر
شنبه
637,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
637,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
637,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
637,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
637,000
تومان
ایران مارکوپولو
645,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
645,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
645,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
645,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
645,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
645,000
تومان
31 خرداد
جمعه
645,000
تومان
1 تیر
شنبه
645,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
645,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
645,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
645,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
645,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جمشید-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
ایران هتل آنلاین
722,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
722,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
722,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
722,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
722,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
722,000
تومان
31 خرداد
جمعه
722,000
تومان
1 تیر
شنبه
722,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
722,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
722,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
722,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
722,000
تومان
هتل یار
732,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
732,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
732,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
732,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
732,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
732,000
تومان
31 خرداد
جمعه
732,000
تومان
1 تیر
شنبه
732,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
732,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
732,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
732,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
732,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جمشید کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارسیان کرمانشاه
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
هتل یار
از 339,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
اقامت 24
از 360,000 تومان
جاباما
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 399,000 تومان
اسنپ تریپ
از 408,000 تومان
property-card-image
هتل آزادگان کرمانشاه
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
هتل یار
از 377,000 تومان
اقامت 24
از 377,000 تومان
اسنپ تریپ
از 377,000 تومان
جاباما
از 380,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 386,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رسالت کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 167,000 تومان
اقامت 24
از 167,000 تومان
اسنپ تریپ
از 168,670 تومان
جاباما
از 189,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل داریوش کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 162,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل راه کربلا کرمانشاه
1.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا کرمانشاه
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل جمشید کرمانشاه

(28 نظر)
واقعا مزخرف بود اتاق ها تهویه مطبوع مناسب ندارند طی شب آب قطع شده بود آسانسور خراب بود صبح آب گل آلود بود
در حد 4 ستاره نبود ینی رفتار کارکنان اصلا خوب نبود! اتاقا و خدمات معمولی و در حد 2 ستاره بود ،صبحانه معمولی بود.کارکنهاش باید اموزش ببینن و هتل هم نو سازی بشه
راضی بودم از این هتل ولی کاش کمی روی صبحانه شون کار کنن.
هتل قابل قبولیه ولی جای پارکینگش باید بزرگتر بشه. صبحانه اش هم افتضاح بود!!!!!!
هر چقدر پول بدی همون قدر آش میخوری. یه هتل ۴ ستاره خوب بود. توقع بیشتری هم نداشتیم.
ممنون از اسنپ تریپ بابت پیگیر ی خوبشون باعث شد سفر خوبی داشته باشم
با سلام هتل لابی خوب و اتاقهای بزرگ و مناسبی داشت. صبحانه هتل خوب بود. از نظر منطقه ای هم نزدیک به منطقه طاق بستان و هم رستورانهای معروف شهر هست
هتل موقعیت خوبی داشت. ضمنا امکانات و نظم هتل خیلی خوب بود.
روی برد هتل قیمت اتاق ۱ تخته ۱۹۰۰۰۰ تومان زده شده ولی خودشون میگن نداریم و برای ۱ نفر هم همان ۲ نفر را محاسبه میکنند اتاق دبل رزرو کرده بودم ولی اتاق توئین تحویل شد تهویه و سیستم برودتی خیلی ضعیف بود صبحانه ضعیف بود برخورد کارکنان خیلی سرد بود
پرسنل و همه چیز هتل عالی بود. فقط دو اشکال: 1. کیفیت صبحانه قدیما خیلی بهتر بود. و محل صبحانه هم در زیرزمین بود که بسیار زیبا بود. این سالن صبحانه همکف زیبا نبود. 2. داخل محل سرویس بهداشتی: اولا جای اتاقک حمام تنگ و کوچک شده و مقداری از فضای محوطه سرویس را نیز غیر قابل استفاده کرده. فشار آب هم قدیما بیشتر بود. شیر داخل سرویس فرنگی، آب گرم نداشت. چون من این هتل و کارکنانشو خیلی دوست دارم، اگه بخوان پیشنهادات مفیدی براشون دارم....
صبحانه ناقص بود و تنوع کمی دارد ...پارکینگ بیشتر شبیه پارکینگ عمومی است و فضا کم می آورد .قیمت مناسب و موقعیت مکانی بسیار ایده آل کارکنان خوش برخورد
بی تفاوت بودن پرسنل نسبت به مشتریان عدم همراهی تا درب اتاق ولی در کل هتل خوبی بود مخصوصا از نظر موقعیت مکانی...
با اینکه رزرو انلاین شده بود مسئول هتل اظهار بی اطلاعی میکرد
اینترنت در اتاق مشکل داشت .صبحانه متوسط. فضایی رستوران دلنشین ولی قیمت ها کمی بالاست .فاقد پارکینگ مسقف ....
در کل هتل خوبی است. به نظر من با توجه به هزینه شرایط مناسبی در هتل فراهم است...
ما مدت ۳ شب در هتل جمشیداقامت داشتیم. تمیزی اتاق، سرویس و کمک در قسمت پذیرش، صبحانه ورستوران جمشید خیلی عالی بود....
به نظر هتل تمیز تر و بهتری میومد نسبت به محل قرار گیری...
برخورد عالی کارکنان و محیط تمیز و آرام
بسیار خوب و عالیه و حتما به شما خوش می گذره
پیگیری مناسب و موثر همکاران جاباما
هتل بسیار معمولی فقط نزدیک به طاق بستان...
نسبت به قیمتش خوب بود، , تمیز بود ولی,تنوع صبحانه خیلی کم بود, بهترین دسترسی را به طاق بستان داشت....
سرویس دهی ضعیف. تهویه نا مناسب. اتاق ها با وسایل قدیمی. ...
نقاط قوت:
دمای مناسب اتاق، حوله های تمیز، مساحت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
یک مقدار نان صبحانه خشک بود و تنوع نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به طاق بستان جای پارک سرویس دهی خوب به اتاقها تمیزی و نو بودن ملاحفه ها و حوله ها
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ در هتل برای زمان استراحت نبود دسترسی خرید برای وسایل اولیه واضطراری سفر
صبحانه مانده و بي كيفيت، امكانات هتل صفر...
هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خوب بود، صبحانه کاملی ارائه میشد. تمیز و مرتب بود. پارکینگ بزرگ و مناسبی داشت.
در کل هتل خوبی بود مخصوصا اینکه نزدیک طاق بستان و پارک کوهستان بود . پارکینگ بسیار خوب و جادار . صبحانه و کارکنان در حد قابل قبول . اتاق ها بسیار بزرگ و جادار و هر ساعن شبانه روز که اراده کنید سرویس اتاق رو براتون کامل می کنند. در کل این هنل رو توصیه می کنم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.