هتل داریوش کرمانشاه

كرمانشاه، چهار راه مدرس، چهل متری مطهری
2.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل داریوش کرمانشاه
کرمانشاه بزرگ‌ترین شهر کردنشین و مهم‌ترین شهر در منطقه مرکزی غرب ایران است.کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی باز می‌گردد و از آن دوران تا حمله اعراب به ایران به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه حکومت بود. در دوران سلجوقیان در قرن یازدهم میلادی کرمانشاه به عنوان شهر ارشد کردستان انتخاب شد. در قرون وسطی شهر کرمانشاه یا قرمیسین در حکم یکی از نواحی چهارگانه عراق عجم شناخته می‌شد. در آن زمان اغلب اوقات ایالت جبال را عراق عجم می نامیده‌اند تا با عراق عرب اشتباه نشود که به طور تقریبی نیز با ناحیه ماد باستانی مطابقت داشت. با گذشت یازده سده از حمله اعراب به ایران، این شهر در دوران قاجار دوباره شکل شهرنشینی خود را باز یافت و به‌ دلیل قرار گرفتن در چهار راه دو محور شمال به جنوب و خاور به باختر و نیز همسایگی با کشور عراق و واقع‌شدن بر سر راه شهرهای زیارتی کربلا و بغداد از اهمیت بسیاری برخوردار است. شهر کرمانشاه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است. در سده چهارم میلادی شهر کرمانشاه که در آن دوران روستای خوش آب و هوایی بود به عنوان دومین اقامتگاه پادشاهی ساسانیان برگزیده شد.در دوران ساسانیان باغ‌های بزرگی در این منطقه ساخته شد و تا مدت‌ها مکان خوش‌گذرانی شاهان ساسانی بوده‌است.هتل ۲ستاره داریوش در این شهر بنا شده و با داشتن کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل داریوش
داریوش-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
160,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
160,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مرداد
جمعه
160,000
تومان
5 مرداد
شنبه
160,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
داریوش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
189,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
189,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
189,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
189,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
189,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
189,100
تومان
4 مرداد
جمعه
189,100
تومان
5 مرداد
شنبه
189,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
189,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
189,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
189,100
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
190,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
190,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
190,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
4 مرداد
جمعه
190,000
تومان
5 مرداد
شنبه
190,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
داریوش-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
227,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
227,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
227,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
227,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
227,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
227,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,100
تومان
4 مرداد
جمعه
227,100
تومان
5 مرداد
شنبه
227,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,100
تومان
اسنپ تریپ
228,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
228,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
228,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
228,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
228,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
228,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
228,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
240,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
240,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
داریوش-اتاق کانکت چهار تخته
اتاق کانکت چهار تخته
تورگردان
276,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
276,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,100
تومان
4 مرداد
جمعه
276,100
تومان
5 مرداد
شنبه
276,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,100
تومان
اسنپ تریپ
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
277,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
277,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
4 مرداد
جمعه
277,000
تومان
5 مرداد
شنبه
277,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,000
تومان
داریوش-سوئیت یکخوابه پنج نفره(سوئیت دونفره+سه سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه پنج نفره(سوئیت دونفره+سه سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
345,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
345,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
تورگردان
359,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
359,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
359,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
359,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
359,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
359,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
359,500
تومان
4 مرداد
جمعه
359,500
تومان
5 مرداد
شنبه
359,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
359,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
359,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
359,500
تومان
داریوش-سوئیت دو خوابه نه نفره
سوئیت دو خوابه نه نفره
اسنپ تریپ
450,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
450,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
4 مرداد
جمعه
450,000
تومان
5 مرداد
شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان

امکانات اتاق های هتل داریوش کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت در قسمت لابی
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارسیان کرمانشاه
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جمشید کرمانشاه
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 360,960 تومان
اقامت 24
از 376,000 تومان
هتل یار
از 376,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 376,000 تومان
علاءالدین
از 376,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 379,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
property-card-image
هتل آزادگان کرمانشاه
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 361,810 تومان
اقامت 24
از 362,000 تومان
هتل یار
از 373,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 373,000 تومان
جاباما
از 380,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
هتل یار
از 275,000 تومان
اسنپ تریپ
از 381,680 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رسالت کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 167,000 تومان
اقامت 24
از 167,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 167,000 تومان
جاباما
از 189,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل راه کربلا کرمانشاه
1.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا کرمانشاه
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل داریوش کرمانشاه

(9 نظر)
نقاط قوت: 1. قیمت نسبتا مناسب برای اقامت کوتاه (با توجه به موقعیت شهری کرمانشاه) 2. نزدیک بودن به مرکز شهر و خیابانهای اصلی (فاصله زیاد با طاق بستان) 3. فضای دلباز اتاق2تخته و مناسب2 نفر و وجود تختهای راحت نقاط ضعف: 1. برخورد نه چندان گرم مدیریت و پذیرش هتل و بخصوص رفتار بسیار غیر محترمانه خدمه هتل 2. قدیمی بودن ساختمان و فضای داخل هتل و فرسوده بودن دربها و تجهیزات 3. صبحانه بسیار معمولی (که رفتار بد خدمه ما را از صرف صبحانه های بعدی منصرف کرد!!) 4. سر و صدای زیاد محوطه داخلی راهروها 5. نبود پارکینگ برای هتل (فضای خیابان روبروی هتل با وجود پلیس سر چهارراه و شلوغی رفت و آمد نسبتا امن و مناسب پارک شبانه خودرو هست) 6. نظافت پایین سرویس بهداشتی ، عدم سرویس دهی مناسب به اتاقها (نصفه بودن جعبه دستمال کاغذی و شامپو ها، نبود آب معدنی در یخچال، دیر شارژ کردن لوازم مصرفی با وجود تماسهای متعدد با پذیرش، خراب بودن تلفن اتاق) 7. سیستم تهویه مطبوع ضعیف اتاق که کولر آبی و مشترک با سایر اتاقها بود و هر از چندگاهی بنابر درخواست مسافران دیگر خاموش!!و فضای اتاق بسیار گرم می شد.
بالشت ها مو داشت، درها و قفل ها خراب بود و به زحمت باز و بسته می شد. لیوان آب برای پارچ توی یخچال کاملا کثیف و نشسته بود. توی این درجه و قیمت میشه تمیزتر بود! برخورد کارکنان خوب بود. مشخص بود قدیم ترها هتل خیلی خوبی بوده ولی درست نگهداری نمی شه
نزدیکی به تکیه معاون الملک ...مسجد شافعی ...بازاریه مسافرخونه خیلی قدیمی با وسایل کهنه...هیچ انتظاری نداشته باشید ....
نسبت به عکس های موجود اصلاً رضایت بخش نبود
با تشکر از اسنپ تریپ، هتل ارزانی بود، ساختمان هتل کهنه است اما برای شب خوابیدن خوب است و نباید انتظار هتل لوکس و درجه یک را داشت برخورد کارکنان خوب بود
برخوردخوب کارکنان قیمت مناسبسیستم سرمایش مرکزی بودشب سردبود
بزرگترین مشکل نظافت پایین اتاق ها بود مورد بعد نداشتن پارکینگ برای مسافرینی که اتومبیل خود را همراه دارند
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد مکان وسط بازار کرمانشاه دسترسی سریع به رستوران و مراکز خرید قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل که با توجه به قیمت و دو ستاره بودن قابل چشم پوشی است
نقاط قوت:
خونگرمی پرسنل
نقاط ضعف:
ندیدم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.