هتل کرمان کرمان

کرمان، بلوارقدس، ابتدای ترمینال
2.6
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل کرمان کرمان

هتل کرمان در بلوار قدس، منطقه ای آرام در کرمان واقع شده است. موقعیت مکانی این هتل نسبت به بزرگ راه‌های مختلف، دسترسی به فرودگاه و مرکز شهر را آسان کرده است. هتل کرمان با معماری نیمه سنتی خود از جذاب ترین هتل‌های دو ستاره شهر کرمان می‌باشد. هتل کرمان، سنت و مدرنیته را در هم آمیخته تا با ایجاد فضایی گرم و صمیمی، در خانه بودن را احساس کنید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کرمان کرمان
کرمان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
155,000
تومان
10 اسفند
شنبه
155,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
155,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
155,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
16 اسفند
جمعه
155,000
تومان
17 اسفند
شنبه
155,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
علاءالدین
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
155,000
تومان
10 اسفند
شنبه
155,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
155,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
155,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
16 اسفند
جمعه
155,000
تومان
17 اسفند
شنبه
155,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
155,000
تومان
10 اسفند
شنبه
155,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
155,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
155,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
16 اسفند
جمعه
155,000
تومان
17 اسفند
شنبه
155,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
هتل یار
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
155,000
تومان
10 اسفند
شنبه
155,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
155,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
155,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
155,000
تومان
16 اسفند
جمعه
155,000
تومان
17 اسفند
شنبه
155,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
155,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
155,000
تومان
ایران مارکوپولو
162,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
162,000
تومان
10 اسفند
شنبه
162,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
162,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
162,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
162,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
162,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
162,000
تومان
16 اسفند
جمعه
162,000
تومان
17 اسفند
شنبه
162,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
162,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
162,000
تومان
کرمان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
232,000
تومان
10 اسفند
شنبه
232,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
232,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
232,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
232,000
تومان
16 اسفند
جمعه
232,000
تومان
17 اسفند
شنبه
232,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
کرمان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
229,000
تومان
10 اسفند
شنبه
229,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
229,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
229,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
229,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
229,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
229,000
تومان
16 اسفند
جمعه
229,000
تومان
17 اسفند
شنبه
229,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
229,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
229,000
تومان
اقامت 24
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
232,000
تومان
10 اسفند
شنبه
232,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
232,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
232,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
232,000
تومان
16 اسفند
جمعه
232,000
تومان
17 اسفند
شنبه
232,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
اسنپ تریپ
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
232,000
تومان
10 اسفند
شنبه
232,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
232,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
232,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
232,000
تومان
16 اسفند
جمعه
232,000
تومان
17 اسفند
شنبه
232,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
هتل یار
232,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
232,000
تومان
10 اسفند
شنبه
232,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
232,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
232,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
232,000
تومان
16 اسفند
جمعه
232,000
تومان
17 اسفند
شنبه
232,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
232,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
232,000
تومان
ایران مارکوپولو
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
245,000
تومان
10 اسفند
شنبه
245,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
245,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
245,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
245,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
245,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
245,000
تومان
16 اسفند
جمعه
245,000
تومان
17 اسفند
شنبه
245,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
245,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
245,000
تومان
کرمان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
299,000
تومان
10 اسفند
شنبه
299,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
299,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
299,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
299,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
299,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
299,000
تومان
16 اسفند
جمعه
299,000
تومان
17 اسفند
شنبه
299,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
299,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
299,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
310,000
تومان
10 اسفند
شنبه
310,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
16 اسفند
جمعه
310,000
تومان
17 اسفند
شنبه
310,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
310,000
تومان
10 اسفند
شنبه
310,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
16 اسفند
جمعه
310,000
تومان
17 اسفند
شنبه
310,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
هتل یار
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
313,000
تومان
10 اسفند
شنبه
313,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
313,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
313,000
تومان
16 اسفند
جمعه
313,000
تومان
17 اسفند
شنبه
313,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
ایران مارکوپولو
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
325,000
تومان
10 اسفند
شنبه
325,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
16 اسفند
جمعه
325,000
تومان
17 اسفند
شنبه
325,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
کرمان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
359,000
تومان
10 اسفند
شنبه
359,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
359,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
359,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
16 اسفند
جمعه
359,000
تومان
17 اسفند
شنبه
359,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
378,000
تومان
10 اسفند
شنبه
378,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
378,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
378,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
378,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
378,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
378,000
تومان
16 اسفند
جمعه
378,000
تومان
17 اسفند
شنبه
378,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
378,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
378,000
تومان
اسنپ تریپ
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
378,000
تومان
10 اسفند
شنبه
378,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
378,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
378,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
378,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
378,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
378,000
تومان
16 اسفند
جمعه
378,000
تومان
17 اسفند
شنبه
378,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
378,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
378,000
تومان
هتل یار
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
383,000
تومان
10 اسفند
شنبه
383,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
383,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
383,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
383,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
383,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
383,000
تومان
16 اسفند
جمعه
383,000
تومان
17 اسفند
شنبه
383,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
383,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
383,000
تومان
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
جمعه
385,000
تومان
10 اسفند
شنبه
385,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
385,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
385,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
385,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
385,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
385,000
تومان
16 اسفند
جمعه
385,000
تومان
17 اسفند
شنبه
385,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
385,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
385,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کرمان کرمان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
ترانسفر رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
نهار در اتاق
نمای رو به حیاط
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلويزيون معمولی در لابی

آدرس هتل کرمان کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کرمان کرمان

(47 نظر)
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
در کل خوب نبود
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی
پرسنل هتل مهمان نواز و دارای برخورد مناسبی بودند . فشار آب حمام بسیار کم بود ، سیستم سرمایش هتل به درستی کار نمیکرد و فقط صدا داشت .
خوب بود فقط تهویه هواش خیلی صدا داشت و صبحانه اش هم ضعیف بود
امکانات داخل اتاق بسیار کم بود . برای صرف ناهار و شام ، هتل امکاناتی برای طبخ نداشت و از بیرون سفارشها را میاوردند. نظافت هتل خوب بود . صبحانه خوب بود . وسایل سرمایشی مناسب نبود و صدای زیادی داشت و خنک نبود و فقط دور تند داشت که آزار دهنده بود . برخورد پرسنل نیز خوب بود. جهت استفاده از وای فای نیز چیزی نگفتند که دارد یا خیر .
دریچه کولر اتاق بسته بود و با وجود تذکر برای درست کردن کولر هیچ اقدامی صورت نگرفت ....فشار آب حمام هم بسیار کم بود.
واقعا هتل بی کیفیت بود و همه چیز خراب بود حتی چای هم نیاز داشتیم نبود صدای کولر و اتاق کوچک و قدیمی هیچ نکته قابل قبولی پیدا نشد
عدم تطبیق رزرو با اتاق تحویلی تخت دو نفره دوبل رزرو کردم دوتا تخت یک نفره دادن
همه چیه هتل با توجه به قیمتش خوبه و تنها مشکلش کولرای آبی هست که اصلا خنک نمیکنه و من از گرما خواب نرفتم
بنام خدا و با سلام اولا فضای صبحانه کوچک بود ثانیا فاقد رستوران برای نهار و شام بود ثالثا از شوفاژ آب چکه می کرد و باید میهمان آنرا تخلیه نمایید رابعا نظافت اتاق مناسب نبود و ملحفه و حوله را هنگام نظافت تعویض نکردند
نسبتا خوب
بیشتر شبیه مسافرخانه بود
هیچ چیز خوبی نداشت
"مناسب" بود
میشه گفت یک مسافر خونه تمیز و مرطب تختو سرویسش بد نیس ولی فضاش وردیاش ودیزاین توش مثل مسافرخونست بوی فضالب هم دار قیمتش خیلی بلا نهایت شبی 70 صبحانشم متوسط
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کارد و چنگالها گاهی اوقات خوب تمیز نشده اند
خیلی هتل خوب و جالبی نبود.و ارزش رفتن نداره.بیشتر شبیه مسافر خونه هست.من هنل آسام و یا هزار رو پیشنهاد میکنم
لابی هتل قشنگ بود ولی اتاق ها نسبتا خوب نبود. همینطور صبحانه خوب نبود.
منوی صبحانه نا کافی بود.
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی
خوب بود
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
خوب بود...
پیشنهاد نمیدمرضایت بخش نیست
متوسط بود
متوسط بود...
متوسط
متوسط...
متاسفانه هتل مناسبی نبود و نظافت آن بسیار بد بود تمام هتل در حال تعمیر بود و از بوی رنگ تا صبح سردرد داشتم میز صبحانه کثیف و چایی جوشیده سرو میشد در مورد قیمت هم من از اسنپتریپ 104 هزار تومان پرداخت کردم که خود هتل با هزینه 90 هزارتومان مسافر پذیرش میکرد مکان هتل هم در بدترین جای شهر یعنی ترمینال قدیم واقع شده بود
تقریبا در مرکز شهر و با قابلیت دسترسی به بازار و ادارات و موسسات قرار دارد.صبحانه خوبی دارد
خیلی معمولی
هتل تمیز و خوبی بود
خیلی معمولی...
هتل تمیز و خوبی بود...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود
در کل هتل تمیز و مرتبی بود
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
امکانات هتل خیلی ضعیف بود اصلا امکانات خاصی نداشت درو اقع. اما غذا و پذیرایشون خوب بود
کولراشون خیلی زیاد صدا داره اگر سیستم تهویه رو درست کنن خیلی خوب میشه.
به نسبت 2 ستاره توی کرمان خوب بود کارکنان پذیرش رفتار خوبی نداشتن اگر تو اتاق اینترنت داشت بهتر بود
هتل های کرمان اصولا خوب نیستن چون هتل کم هست گرون هم هستند. این هتل که افتضاح بود اما توریست ها هم همینجا میرن چون کرمان هتل نداره! اما اگر بخوام با جاهای دیگه مقایسه کنم اصلا خوب نیست.
اتاقا تمییز بود. برای اقامت مثلا یک شبه هتل خوبیه اما برای طولانی مدت اصلا مناسب نیست.
اتاق و مخصوصا سرویس بهداشتی در حد مسافرخانه است و شدیدا بوی سیگار میداد.
سرمایش و گرمایش افتضاح بود!!! اینترنتش خوب بود غذاش هم خدایی خوب بود!
نقاط قوت:
با توجه به دو ستاره بودن هتل انتظار امكانات و شرايط عالى را نداشتم اما برخورد پرسنل و نظافت اتاقها قابل قبول بود و چهره ى مدرن و بروزى بر خلاف ظاهر بيرونى هتل داشت به گونه اى كه احساس خوش آيندى از انتخابم داشتم به رغم آنكه پيش از ورود احساس ميكردم شايد نبايد دست به چنين انتخابى ميزدم. فضاى طراحي شده ى داخلي بسيار چشم نواز و مدرن انتخاب شده بود و بيشتر از هتلهاى دو ستاره كه اقامت داشته ام خودنمايى مى كرد. با توجه به سرماى فصلى اتاق گرم و آماده اسكان بود. وسايل در جاى خود مهيا و آماده بود. و نيازى به فراخوانى پرسنل نبود.
نقاط ضعف:
با وجود درخواست از پذيرش هتل مبنى بر پرسنلى جهت حمل توشه ها به اتاقم، هيچ اقدام و كمكى در اين باره اتفاق نيوفتاد و خود به تنهايى وسايل را حمل نمودم. هتل در دو طبقه ساخته شده است اما آسانسورى براي آن پيش بيني نشده است. راهنمايى روشن و مشخصى درباره موقعيت اتاق به من داده نشد و پرسنلي هم براي راهنمايي به همراهم فرستاده نشد. سرويس بهداشتى تنها فرنگي بود كه از نظرم نكته ي منفي نبود اما براي اطلاع عموم آن را ذكر ميكنم. موقعيت و طراحي دوش مناسب افراد قد بلند نبود و فاصله خيلي كمي از ديوار حمام داشت. سيفون سرويس فرنگى نشت داخلى آب داشت كه به وضوح صداي جريان آب در طول شب شنيده ميشد و تنها راه حل مقطعي بستن شير ورودي آن بود. پاركينك مسقف و همچنين پاركينگ رو باز مشخص و استانداردي وجود نداشت البته خيابان مشرف به هتل خلوت و عريض بود كه در مواقع لزوم قابل استفاده بود. موقعيت مكانى هتل براى مردم شهر كرمان نيز كمى مبهم بود و در چند مورد راهنمايي براي پيدا كردن هتل با پاسخ هاي متناقضى همراه بود، البته ذكر اين نكنه لازم است كه حتي در سايت مربوط به هتل موقعيت مكاني و نقشه شهري كاملي ارايه نشده بود و همين مساله باعث اتلاف وقت در يافتن هتل مى شد.
نقاط قوت:
برخورد توام با احترام کارکنان و پذیرش
نقاط ضعف:
اشکال در پارک خودرو درب پارکینگ از ورودی پشتی هتل است که گاهی کمی اتلاف وقت برای ورود دارد عدم مهیا بودن صبحانه به تعداد مسافران در زمان ذکر شده برای صرف آن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل کرمان کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کرمان کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کرمان کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کرمان کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کرمان کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.