هتل کرمان کرمان

کرمان، بلوارقدس، ابتدای ترمینال
2.6
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
معرفی هتل کرمان کرمان
هتل کرمان در بلوار قدس، منطقه ای آرام در کرمان واقع شده است. موقعیت مکانی این هتل نسبت به بزرگ راه‌های مختلف، دسترسی به فرودگاه و مرکز شهر را آسان کرده است. هتل کرمان با معماری نیمه سنتی خود از جذاب ترین هتل‌های دو ستاره شهر کرمان می‌باشد. هتل کرمان، سنت و مدرنیته را در هم آمیخته تا با ایجاد فضایی گرم و صمیمی، در خانه بودن را احساس کنید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کرمان
کرمان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
116,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
116,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
116,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
116,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
116,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
116,000
تومان
10 خرداد
جمعه
116,000
تومان
11 خرداد
شنبه
116,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
116,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
116,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
116,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
116,000
تومان
ایران هتل آنلاین
116,500 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
116,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
116,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
116,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
116,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
116,500
تومان
10 خرداد
جمعه
116,500
تومان
11 خرداد
شنبه
116,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
116,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
116,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
116,500
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
116,500
تومان
جاباما
120,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
120,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
120,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
120,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
120,000
تومان
10 خرداد
جمعه
120,000
تومان
11 خرداد
شنبه
120,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
120,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
120,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
120,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
120,000
تومان
علاءالدین
135,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
10 خرداد
جمعه
135,000
تومان
11 خرداد
شنبه
135,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
کرمان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
10 خرداد
جمعه
188,000
تومان
11 خرداد
شنبه
188,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
علاءالدین
190,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
کرمان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
179,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
10 خرداد
جمعه
179,000
تومان
11 خرداد
شنبه
179,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
کرمان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
10 خرداد
جمعه
230,000
تومان
11 خرداد
شنبه
230,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
10 خرداد
جمعه
230,000
تومان
11 خرداد
شنبه
230,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
جاباما
239,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
10 خرداد
جمعه
239,000
تومان
11 خرداد
شنبه
239,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
علاءالدین
246,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
246,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
246,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
246,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
246,000
تومان
10 خرداد
جمعه
246,000
تومان
11 خرداد
شنبه
246,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
246,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
246,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
246,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
کرمان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
281,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
281,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
281,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
10 خرداد
جمعه
281,000
تومان
11 خرداد
شنبه
281,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
281,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
281,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
281,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
ایران هتل آنلاین
281,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
281,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
281,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
281,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
10 خرداد
جمعه
281,000
تومان
11 خرداد
شنبه
281,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
281,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
281,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
281,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
10 خرداد
جمعه
290,000
تومان
11 خرداد
شنبه
290,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
علاءالدین
296,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
296,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
296,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
296,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
296,000
تومان
10 خرداد
جمعه
296,000
تومان
11 خرداد
شنبه
296,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
296,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
296,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
296,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
296,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کرمان کرمان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
ترانسفر رایگان

نظرات کاربران برای هتل کرمان کرمان

(32 نظر)
نقاط قوت:
تمبز. جای پارک مناسب. انعطاف پذیرش در جابجایی زمان رزرو
نقاط ضعف:
رمپ پارکینک دارای شیب تندی است که کف ماشین گیر میکند
نقاط قوت:
رستوران و غذای عالی . تمیزی. برخورد خوب کارکنان. پارکینگ عالی. مکان خوب
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی
سرمایش و گرمایش افتضاح بود!!! اینترنتش خوب بود غذاش هم خدایی خوب بود!
اتاق و مخصوصا سرویس بهداشتی در حد مسافرخانه است و شدیدا بوی سیگار میداد.
اتاقا تمییز بود. برای اقامت مثلا یک شبه هتل خوبیه اما برای طولانی مدت اصلا مناسب نیست.
هتل های کرمان اصولا خوب نیستن چون هتل کم هست گرون هم هستند. این هتل که افتضاح بود اما توریست ها هم همینجا میرن چون کرمان هتل نداره! اما اگر بخوام با جاهای دیگه مقایسه کنم اصلا خوب نیست.
به نسبت 2 ستاره توی کرمان خوب بود کارکنان پذیرش رفتار خوبی نداشتن اگر تو اتاق اینترنت داشت بهتر بود
کولراشون خیلی زیاد صدا داره اگر سیستم تهویه رو درست کنن خیلی خوب میشه.
امکانات هتل خیلی ضعیف بود اصلا امکانات خاصی نداشت درو اقع. اما غذا و پذیرایشون خوب بود
هتل خیلی خوبی بود. خیلی آروم بود هتلش و خیلی راضی بودم ...
نام هتل برازنده این مکان نبود . به نظر من این مکان یک مسافر خانه تمیز بود...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
هتل تمیز و خوبی بود...
هتل تمیز و خوبی بود...
خیلی معمولی...
خیلی معمولی...
تقریبا در مرکز شهر و با قابلیت دسترسی به بازار و ادارات و موسسات قرار دارد.صبحانه خوبی دارد
متاسفانه هتل مناسبی نبود و نظافت آن بسیار بد بود تمام هتل در حال تعمیر بود و از بوی رنگ تا صبح سردرد داشتم میز صبحانه کثیف و چایی جوشیده سرو میشد در مورد قیمت هم من از اسنپتریپ 104 هزار تومان پرداخت کردم که خود هتل با هزینه 90 هزارتومان مسافر پذیرش میکرد مکان هتل هم در بدترین جای شهر یعنی ترمینال قدیم واقع شده بود
متوسط...
متوسط...
متوسط بود...
متوسط بود...
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
خوب بود...
خوب بود...
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
منوی صبحانه نا کافی بود....
لابی هتل قشنگ بود ولی اتاق ها نسبتا خوب نبود. همینطور صبحانه خوب نبود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.