هتل کرمان کرمان

کرمان، بلوارقدس، ابتدای ترمینال
2.6
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
معرفی هتل کرمان کرمان
هتل کرمان در بلوار قدس، منطقه ای آرام در کرمان واقع شده است. موقعیت مکانی این هتل نسبت به بزرگ راه‌های مختلف، دسترسی به فرودگاه و مرکز شهر را آسان کرده است. هتل کرمان با معماری نیمه سنتی خود از جذاب ترین هتل‌های دو ستاره شهر کرمان می‌باشد. هتل کرمان، سنت و مدرنیته را در هم آمیخته تا با ایجاد فضایی گرم و صمیمی، در خانه بودن را احساس کنید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کرمان
کرمان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
110,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
110,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
110,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
110,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
110,600
تومان
4 مرداد
جمعه
110,600
تومان
5 مرداد
شنبه
110,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
110,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
110,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
110,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
110,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
110,600
تومان
ایران هتل آنلاین
111,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
111,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
111,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
4 مرداد
جمعه
111,000
تومان
5 مرداد
شنبه
111,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
111,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
111,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
111,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
اقامت 24
111,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
111,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
111,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
4 مرداد
جمعه
111,000
تومان
5 مرداد
شنبه
111,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
111,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
111,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
111,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
111,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
111,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کرمان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
179,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
179,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
4 مرداد
جمعه
179,000
تومان
5 مرداد
شنبه
179,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
179,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
179,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
کرمان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
179,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
179,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
4 مرداد
جمعه
179,000
تومان
5 مرداد
شنبه
179,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
179,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
179,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
علاءالدین
184,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
184,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
184,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
4 مرداد
جمعه
184,000
تومان
5 مرداد
شنبه
184,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
184,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
184,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
184,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
184,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
184,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کرمان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
229,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
229,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
229,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
229,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
229,600
تومان
4 مرداد
جمعه
229,600
تومان
5 مرداد
شنبه
229,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
229,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
229,600
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
230,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
علاءالدین
235,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
235,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
235,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کرمان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
280,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
280,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,600
تومان
4 مرداد
جمعه
280,600
تومان
5 مرداد
شنبه
280,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,600
تومان
ایران هتل آنلاین
281,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
281,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
4 مرداد
جمعه
281,000
تومان
5 مرداد
شنبه
281,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
281,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
281,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
281,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
4 مرداد
جمعه
281,000
تومان
5 مرداد
شنبه
281,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
281,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
281,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
علاءالدین
285,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
4 مرداد
جمعه
285,000
تومان
5 مرداد
شنبه
285,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کرمان کرمان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
ترانسفر رایگان

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس کرمان
3.8
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
اقامت 24
از 370,000 تومان
هتل یار
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
اسنپ تریپ
از 560,000 تومان
جاباما
از 645,000 تومان
property-card-image
هتل جهانگردی کرمان
3.7
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 369,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
هتل یار
از 493,000 تومان
اسنپ تریپ
از 556,400 تومان
اقامت 24
از 800,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل گواشیر کرمان
1.9
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 175,420 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اخوان کرمان
2.5
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
از 184,320 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
علاءالدین
از 226,000 تومان
property-card-image
هتل هزار کرمان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ناز کرمان
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کرمانیا کرمان
4.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آسام کرمان
-
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل کرمان کرمان

(33 نظر)
نسبتا خوب...
بیشتر شبیه مسافرخانه بود...
بنام خدا و با سلام اولا فضای صبحانه کوچک بود ثانیا فاقد رستوران برای نهار و شام بود ثالثا از شوفاژ آب چکه می کرد و باید میهمان آنرا تخلیه نمایید رابعا نظافت اتاق مناسب نبود و ملحفه و حوله را هنگام نظافت تعویض نکردند...
هیچ چیز خوبی نداشت...
میشه گفت یک مسافر خونه تمیز و مرطب تختو سرویسش بد نیس ولی فضاش وردیاش ودیزاین توش مثل مسافرخونست بوی فضالب هم دار قیمتش خیلی بلا نهایت شبی 70 صبحانشم متوسط
"مناسب" بود...
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کارد و چنگالها گاهی اوقات خوب تمیز نشده اند
خیلی هتل خوب و جالبی نبود.و ارزش رفتن نداره.بیشتر شبیه مسافر خونه هست.من هنل آسام و یا هزار رو پیشنهاد میکنم
لابی هتل قشنگ بود ولی اتاق ها نسبتا خوب نبود. همینطور صبحانه خوب نبود....
منوی صبحانه نا کافی بود....
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
خوب بود...
خوب بود...
پیشنهاد نمیدمرضایت بخش نیست
متوسط بود...
متوسط بود...
متوسط...
متاسفانه هتل مناسبی نبود و نظافت آن بسیار بد بود تمام هتل در حال تعمیر بود و از بوی رنگ تا صبح سردرد داشتم میز صبحانه کثیف و چایی جوشیده سرو میشد در مورد قیمت هم من از اسنپتریپ 104 هزار تومان پرداخت کردم که خود هتل با هزینه 90 هزارتومان مسافر پذیرش میکرد مکان هتل هم در بدترین جای شهر یعنی ترمینال قدیم واقع شده بود
تقریبا در مرکز شهر و با قابلیت دسترسی به بازار و ادارات و موسسات قرار دارد.صبحانه خوبی دارد
خیلی معمولی...
هتل تمیز و خوبی بود...
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
امکانات هتل خیلی ضعیف بود اصلا امکانات خاصی نداشت درو اقع. اما غذا و پذیرایشون خوب بود
کولراشون خیلی زیاد صدا داره اگر سیستم تهویه رو درست کنن خیلی خوب میشه.
به نسبت 2 ستاره توی کرمان خوب بود کارکنان پذیرش رفتار خوبی نداشتن اگر تو اتاق اینترنت داشت بهتر بود
هتل های کرمان اصولا خوب نیستن چون هتل کم هست گرون هم هستند. این هتل که افتضاح بود اما توریست ها هم همینجا میرن چون کرمان هتل نداره! اما اگر بخوام با جاهای دیگه مقایسه کنم اصلا خوب نیست.
اتاقا تمییز بود. برای اقامت مثلا یک شبه هتل خوبیه اما برای طولانی مدت اصلا مناسب نیست.
اتاق و مخصوصا سرویس بهداشتی در حد مسافرخانه است و شدیدا بوی سیگار میداد.
سرمایش و گرمایش افتضاح بود!!! اینترنتش خوب بود غذاش هم خدایی خوب بود!
نقاط قوت:
با توجه به دو ستاره بودن هتل انتظار امكانات و شرايط عالى را نداشتم اما برخورد پرسنل و نظافت اتاقها قابل قبول بود و چهره ى مدرن و بروزى بر خلاف ظاهر بيرونى هتل داشت به گونه اى كه احساس خوش آيندى از انتخابم داشتم به رغم آنكه پيش از ورود احساس ميكردم شايد نبايد دست به چنين انتخابى ميزدم. فضاى طراحي شده ى داخلي بسيار چشم نواز و مدرن انتخاب شده بود و بيشتر از هتلهاى دو ستاره كه اقامت داشته ام خودنمايى مى كرد. با توجه به سرماى فصلى اتاق گرم و آماده اسكان بود. وسايل در جاى خود مهيا و آماده بود. و نيازى به فراخوانى پرسنل نبود.
نقاط ضعف:
با وجود درخواست از پذيرش هتل مبنى بر پرسنلى جهت حمل توشه ها به اتاقم، هيچ اقدام و كمكى در اين باره اتفاق نيوفتاد و خود به تنهايى وسايل را حمل نمودم. هتل در دو طبقه ساخته شده است اما آسانسورى براي آن پيش بيني نشده است. راهنمايى روشن و مشخصى درباره موقعيت اتاق به من داده نشد و پرسنلي هم براي راهنمايي به همراهم فرستاده نشد. سرويس بهداشتى تنها فرنگي بود كه از نظرم نكته ي منفي نبود اما براي اطلاع عموم آن را ذكر ميكنم. موقعيت و طراحي دوش مناسب افراد قد بلند نبود و فاصله خيلي كمي از ديوار حمام داشت. سيفون سرويس فرنگى نشت داخلى آب داشت كه به وضوح صداي جريان آب در طول شب شنيده ميشد و تنها راه حل مقطعي بستن شير ورودي آن بود. پاركينك مسقف و همچنين پاركينگ رو باز مشخص و استانداردي وجود نداشت البته خيابان مشرف به هتل خلوت و عريض بود كه در مواقع لزوم قابل استفاده بود. موقعيت مكانى هتل براى مردم شهر كرمان نيز كمى مبهم بود و در چند مورد راهنمايي براي پيدا كردن هتل با پاسخ هاي متناقضى همراه بود، البته ذكر اين نكنه لازم است كه حتي در سايت مربوط به هتل موقعيت مكاني و نقشه شهري كاملي ارايه نشده بود و همين مساله باعث اتلاف وقت در يافتن هتل مى شد.
نقاط قوت:
برخورد توام با احترام کارکنان و پذیرش
نقاط ضعف:
اشکال در پارک خودرو درب پارکینگ از ورودی پشتی هتل است که گاهی کمی اتلاف وقت برای ورود دارد عدم مهیا بودن صبحانه به تعداد مسافران در زمان ذکر شده برای صرف آن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.