هتل گواشیر کرمان

كرمان، بزرگراه امام، نبش بلوار امام حسین
1.9
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
معرفی هتل گواشیر کرمان
هتل گواشیر کرمان یکی از هتل های ۳ ستاره خوب این شهر می‌باشد. از جمله امكانات این هتل یخچال، تلویزیون، سوئیت، رستوران، سرویس فرنگی، سرویس ایرانی، پاركینگ، نمازخانه، لابی و سالن ورزش می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل گواشیر
گواشیر-اتاق یک تخته ویژه
اتاق یک تخته ویژه
تورگردان
174,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
174,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
177,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
177,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
177,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
177,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
177,700
تومان
4 مرداد
جمعه
177,700
تومان
5 مرداد
شنبه
177,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
177,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
177,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
177,700
تومان
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
175,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
179,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
179,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
4 مرداد
جمعه
179,000
تومان
5 مرداد
شنبه
179,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
179,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
179,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
اسنپ تریپ
175,420 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
175,420
تومان
30 تیر
یکشنبه
179,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
179,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
4 مرداد
جمعه
179,000
تومان
5 مرداد
شنبه
179,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
179,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
179,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
179,000
تومان
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
190,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-اتاق دو تخته ویژه
اتاق دو تخته ویژه
تورگردان
241,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
241,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
241,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
241,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
241,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,200
تومان
4 مرداد
جمعه
241,200
تومان
5 مرداد
شنبه
241,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,200
تومان
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
244,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
244,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
4 مرداد
جمعه
244,000
تومان
5 مرداد
شنبه
244,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,000
تومان
جاباما
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
244,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
244,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
گواشیر-دوتخته
دوتخته
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
4 مرداد
جمعه
245,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
گواشیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
271,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
271,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
277,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
277,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
277,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
277,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
277,100
تومان
4 مرداد
جمعه
277,100
تومان
5 مرداد
شنبه
277,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
277,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
277,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
277,100
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
278,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
278,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
4 مرداد
جمعه
278,000
تومان
5 مرداد
شنبه
278,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
278,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
278,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
278,000
تومان
اسنپ تریپ
272,440 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,440
تومان
30 تیر
یکشنبه
278,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
278,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
278,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
4 مرداد
جمعه
278,000
تومان
5 مرداد
شنبه
278,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
278,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
278,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
278,000
تومان
جاباما
293,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
293,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
293,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
293,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
295,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
295,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
295,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
295,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان

امکانات اتاق های هتل گواشیر کرمان

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس کرمان
3.8
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
هتل یار
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 500,000 تومان
جاباما
از 565,000 تومان
property-card-image
هتل جهانگردی کرمان
3.7
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 369,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 436,800 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اخوان کرمان
2.5
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 192,000 تومان
هتل یار
از 192,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
علاءالدین
از 226,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل کرمان کرمان
2.6
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 111,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 111,000 تومان
علاءالدین
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل هزار کرمان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ناز کرمان
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کرمانیا کرمان
4.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آسام کرمان
-
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل گواشیر کرمان

(7 نظر)
من بهمراه همسرم برای مدت دو شب در این هتل اقامت داشتیم. تنها مزیت این هتل قیمت مناسب اون بود. امکاناتش کمتر از انتظار برای یک هتل سه ستاره بود و هنگام پذیرش کمی هم با مشکل روبرو شدیم که ممدیرت هتل اون رو حل کردند. صبحانه خیلی معمولی بود. البته محل هتل هم از یک سو به خیابانی بود که بسیار شلوغ و پر تردد بود و اینکه بیشتر بورس تعمیرگاه خودرو بود. البته برخورد پرسنل و مدیریت مناسب بود. با اینکه اینترنت پر سرعت جزیی از امکانات بود ولی در اتاق ما آنتن نداشت و فقط در لابی امکان استفاده برای ما مهیا بود. به هر حال اگر قیمت براتون مهم هست هتل بدی نیست.
هتل بسیار بزرگ و معتبری است. سطح تمیزی قابل قبول است و تهویه مطبوع است. برای سفرهای کاری و گروهی بسیار مناسب است ولی برای سفرهای خانوادگی کم امکانات است.لولای درب توالت صدا می داد. محل هتل کمی از مرکز شهر فاصله دارد. صبحانه خیلی ساده و بدون تنوع بود و قهوه هم نداشتند و فقط چای سرو می شد.
تمیز بود. اخلاق پرسنل هم خوب بود.البته من زیاد درگیر هتل نبودم. قدیمی و دور از دسترس بود یه جورایی هم هتل ارواح بود . چون اون روزی که من رسیدم من فقط دو سه نفر را دیدم توش. یاد فیلم درخشش افتادم
واقعا باید اسم مسافر خونه روی این هتل گذاشتما نصف شب رسیدیم که با برخورد پرسنل در حد مسافر خانه مواجه شدیم... بقیه ماجرا دیگه گفتن نداره
هتل از لحاظ معماری و ساخت زیبا بود و فضای بسیار بزرگی داشت. فضتی داخل اتاق هم مناسب بود و از برخورد پرسنل هم راضی بودم. فضای داخل اتاق کمی دلگیر بود و سیستم تهویه در فصل گرما خیلی خوب کار نمیکرد.
سفر فوق العاده ای بود هتل گواشیر هم نسبت به قیمتش می ارزید. همه چیز عالی بود. غذای رستوران این هتل خوش طعم بود البته ما یه وعده بیشتر در هتل نبودیم. اتاقمون تمیز بوداتاق دیر به دیر سرویس میشه. سطل زباله ما تا آخرین روز خالی نشده بود.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
خوشبختانه ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.