هتل اخوان کرمان

كرمان، بلوار شهید صدوقی
2.5
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل اخوان کرمان
هتل دو ستاره اخوان کرمان واقع در میدان آزادی سال ۱۳۶۳ در دو طبقه تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت . فاصله آن تا بناهای تاریخی حدود ۲۰ دقیقه و تا فرودگاه ۱۰ دقیقه با ماشین است. از جمله امکانات هتل اخوان یخچال، تلویزیون، سوئیت، رستوران، سرویس فرنگی، سرویس ایرانی، پاركینگ، نمازخانه و لابی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اخوان
اخوان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
191,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
191,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
191,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
191,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
191,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
191,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
191,100
تومان
4 مرداد
جمعه
191,100
تومان
5 مرداد
شنبه
191,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
191,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
191,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
191,100
تومان
اقامت 24
192,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
192,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
192,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
192,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
192,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
192,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
192,000
تومان
4 مرداد
جمعه
192,000
تومان
5 مرداد
شنبه
192,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
192,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
192,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
192,000
تومان
هتل یار
192,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
192,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
192,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
192,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
205,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
205,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
205,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
205,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مرداد
جمعه
205,000
تومان
5 مرداد
شنبه
205,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
205,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
علاءالدین
226,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
226,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
226,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
226,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
226,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
4 مرداد
جمعه
226,000
تومان
5 مرداد
شنبه
226,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
226,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
226,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
226,000
تومان
اخوان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
248,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
248,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
248,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
248,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
248,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
248,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
248,100
تومان
4 مرداد
جمعه
248,100
تومان
5 مرداد
شنبه
248,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
248,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
248,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
248,100
تومان
اقامت 24
249,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
249,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
4 مرداد
جمعه
249,000
تومان
5 مرداد
شنبه
249,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
هتل یار
249,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
249,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
249,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
249,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
ایران مارکوپولو
259,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
259,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
259,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
259,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
260,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
260,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
260,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
286,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
286,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
286,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
286,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
286,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
286,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
286,000
تومان
4 مرداد
جمعه
286,000
تومان
5 مرداد
شنبه
286,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
286,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
286,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
286,000
تومان
اخوان-یک تخته مهمان خارجی
یک تخته مهمان خارجی
علاءالدین
256,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
256,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
256,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
اخوان-دو تخته مهمان خارجی
دو تخته مهمان خارجی
علاءالدین
346,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
346,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
346,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
346,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
346,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
4 مرداد
جمعه
346,000
تومان
5 مرداد
شنبه
346,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
346,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
346,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
346,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اخوان کرمان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس کرمان
3.8
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
هتل یار
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 500,000 تومان
جاباما
از 565,000 تومان
property-card-image
هتل جهانگردی کرمان
3.7
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 369,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
از 436,800 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل گواشیر کرمان
1.9
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
از 175,420 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کرمان کرمان
2.6
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 111,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 111,000 تومان
علاءالدین
از 184,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل هزار کرمان
3.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 420,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ناز کرمان
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کرمانیا کرمان
4.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان آسام کرمان
-
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اقامت 24
از 225,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل اخوان کرمان

(20 نظر)
همه چیشون عالی برخوردا عالی غذا عالی همه چی عالی اتاق عالی برخورد عالی نسبت به بقیه جاهایی که درکرمان دیدم ...
نقاط قوت:
تمیزی هتل عالی بود. برخورد پرسنل گرم و صمیمی بود.مجددا همین هتل رو انتخاب می کنم
نقاط ضعف:
اگه در اطاق ها ساعت دیواری باشه بهتره.
خوب بود به نسبت دو ستاره بودنش هم تمیز بود هم برخورد پرسنل بود...
کارکنان و پرسنل مودب و بسیار بسیارخوبی دارند. ...
هتل خوبی بود و مشکلی نداشتم...
عالی ...
پرسنل هتل برخورد خیلی خوب داشتن....
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه بهتر است بصورت سلف سرویسی باشد
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود. صبحانه فقط در هتل بودم که رضایت بخش بود. حیاط پشتی هتل جای آروم و مناسبیه برای قدم زدن آخر شب. سرویس بهداشتی از نظافت خوبی برخوردار بود. ...
ضمن سلام و تشکرازکلیه پرسنل هتل اخوان. نظرمن: ۱-برخورد کارکنان و پذیرایی کنندگان در رستوران بسیارعالی وبا احترام بود.۲-غذای هتل خوب ورضایت بخش بود.۳-تمیزی و رسید گی به سرویس روشویی وتوالت طبقه پایین خیلی خوب بود.۴_محل هتل درشهرجای مناسب وخیلی خوبیست. ...
اتاق ها بزرگ و تمیز، صبحانه بالاتر از حد یک هتل دو ستاره، حمام و دستشویی تمیز و البته یکم قدیمی Wifi هتل نیاز به ارتقا دارد ...
هتل کاملا متوسط نسبت به قیمت...
راضی نبودیم سیستماش مشکل داشت سرمایشش کار نمیکرد و زیاد تمیز نبود اصلا اسایش نداشتیم صدای عروسی و رقصشون تا 3 صب میومد واقعا اونقد خوب نبود
بد نبود اما خب خوب هم نبود یه سری مشکلات داشت سیستم سرمایشیش مشکل داشت و اذیت میکرد سر و صدا هم کم نبود
مشکلی نبود همه چیز راضی کننده بود و در کل مشکل خاصی نبود اما خب نمیشه انتظاری هم داشت اونقدر در حد خودش خوب بود دیگه
کرمان کلا هتل هاش خوب نیست کیفیتاش خوب نیست ساختمون هاش قدیمیه اصلا نمیشه انتظاری داشت از کرمان و امثال این شهرها
نقاط قوت:
نوساز و بسيار تميز
نقاط ضعف:
صبحانه و پذيرايي ضعيف
اگر دوباره کرمان سفر کنم حتما بازم هتل اخوان برای اقامت انتخاب میکنم
لرخورد پرسنل بسیار خوب و مودبانه بودساختمان هتل قدیمی بود و متاسفانه امکاناتش رو به روز نکردن
برخورد عالی پرسنل و مدیریت.کیفیت بالای غذاقدیمی بودن بافت هتل و وسایل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.