هتل نگارستان کاشان

کاشان، خیابان امیر کبیر، نرسیده به باغ فین
3.8
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
معرفی هتل نگارستان کاشان
هتل ۳ ستاره نگارستان درفروردین ماه سال ۱۳۹۰ در نزدیکی مجموعه باغ فین کاشان به بهره برداری رسیده است. چشم انداز همه اتاق ها به باغ فین بوده و نمایی زیبا از شهر تاریخی کاشان که با ایجاد احساسی دلنشین، اقامت آرام را در این شهرستان رویایی به خاطراتی ماندگار و همیشگی تبدیل خواهد نمود. فاصله این هتل تا فرودگاه ۱۰ دقیقه با خودرو می باشد. هتل نگارستان با امکانات و تجهیزات مدرن و برخورداری از استانداردهای بین المللی کیفیت، خدمات گردشگری، تسهیلات و سرویس‌های مورد نیاز را در بخشهای مختلف هتل به میهمانان عزیز ارائه می‌نماید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نگارستان کاشان
نگارستان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
220,000
تومان
23 آذر
شنبه
220,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
220,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
220,000
تومان
23 آذر
شنبه
220,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
220,000
تومان
23 آذر
شنبه
220,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
220,000
تومان
ایران مارکوپولو
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
29 آذر
جمعه
397,000
تومان
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
علاءالدین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
نگارستان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران هتل آنلاین
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
22 آذر
جمعه
291,000
تومان
23 آذر
شنبه
291,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
291,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
291,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
29 آذر
جمعه
291,000
تومان
جاباما
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
22 آذر
جمعه
291,000
تومان
23 آذر
شنبه
291,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
291,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
291,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
29 آذر
جمعه
291,000
تومان
اسنپ تریپ
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
22 آذر
جمعه
291,000
تومان
23 آذر
شنبه
291,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
291,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
291,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
29 آذر
جمعه
291,000
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
علاءالدین
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
ایران مارکوپولو
293,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
293,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
293,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
293,000
تومان
22 آذر
جمعه
293,000
تومان
23 آذر
شنبه
293,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
293,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
293,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
293,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
293,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
293,000
تومان
29 آذر
جمعه
397,000
تومان
نگارستان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
22 آذر
جمعه
291,000
تومان
23 آذر
شنبه
291,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
291,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
291,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
29 آذر
جمعه
291,000
تومان
ایران هتل آنلاین
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
22 آذر
جمعه
291,000
تومان
23 آذر
شنبه
291,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
291,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
291,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
291,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
291,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
291,000
تومان
29 آذر
جمعه
291,000
تومان
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
ای‌گردش
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
22 آذر
جمعه
292,000
تومان
23 آذر
شنبه
292,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
292,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
292,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
292,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
292,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
292,000
تومان
29 آذر
جمعه
292,000
تومان
نگارستان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
22 آذر
جمعه
361,000
تومان
23 آذر
شنبه
361,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
361,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
361,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
29 آذر
جمعه
361,000
تومان
ای‌گردش
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
22 آذر
جمعه
361,000
تومان
23 آذر
شنبه
361,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
361,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
361,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
29 آذر
جمعه
361,000
تومان
ایران هتل آنلاین
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
22 آذر
جمعه
361,000
تومان
23 آذر
شنبه
361,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
361,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
361,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
29 آذر
جمعه
361,000
تومان
هتل یار
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
22 آذر
جمعه
361,000
تومان
23 آذر
شنبه
361,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
361,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
361,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
29 آذر
جمعه
361,000
تومان
اسنپ تریپ
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
22 آذر
جمعه
361,000
تومان
23 آذر
شنبه
361,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
361,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
361,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
361,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
361,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
361,000
تومان
29 آذر
جمعه
361,000
تومان
علاءالدین
367,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
367,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
367,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
367,000
تومان
22 آذر
جمعه
367,000
تومان
23 آذر
شنبه
367,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
367,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
367,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
367,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
367,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
367,000
تومان
29 آذر
جمعه
367,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
22 آذر
جمعه
370,000
تومان
23 آذر
شنبه
370,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
29 آذر
جمعه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
22 آذر
جمعه
371,000
تومان
23 آذر
شنبه
371,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
29 آذر
جمعه
502,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگارستان کاشان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل نگارستان کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگارستان کاشان

(42 نظر)
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدیم
رفتار پرسنل بسیار خوب و شایستهکیفیت و تنوع صبحانه قابل قبول لابی بسیار دلنشین دیوار اتاق در چند قسمت نم کشیده بود مبلمان اتاق قدیمی اما قابل قبول بود
نقاط قوت:
در حد معمولی
نقاط ضعف:
معمولی بود
همه چی عالی..
ملحفه ها کهنه بود،در منو نوشته بود برنج ایرانی ولی برنج هندی بود،البته ملحفه ها همه تمیز بود ولی کهنه،دیگه همه چیز خوب بود ممنون،پارکینگ هم روباز بود.
همه بخش ها مناسب ارزیابی گردید.
عالی بود
ما تیر ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم .اولا برای کسانی که فرزند کوچک یا کسانی که با پله زیاد مشکل دارن این هتل رو پیشنهاد میکنم چون اقامتگاه های سنتی این مشکل دارن.نظافت و تمیزی اتاق خوب بود سیستم سرمایشی اتاق برامون با توجه به گرمای زیاد کاشان مهم بود که اونم کاملا خوب و مناسب بود صبحانه متنوع و کامل بود ؛ راجب مشکل جای پارک و دوری از محل اقامت در اقامتگاه های سنتی شنیده بودم که هتل نگارستان از این لحاظ هم مناسب بود ؛ با توجه به اینکه نظرات دیگران من رو در انتخاب این هتل کمک کرد ؛ من هم در کل این هتل رو پیشنهاد میکنم
من بعد از دو هتل بزرگ شيراز و هتل عباسي به اين هتل اومدم با توجه به قيمت و تعداد ستاره انتظار خاصي نداشتم فقط ميخواستم راحت باشيم يك شب رو بگذرونيم ولي به قدري اين هتل خوب بود كه واقعاً اگر وقت داشتم حتماً تمديد ميكردم از پرسنل كه واقعاً راضي بوديم همه اموزش ديده مودب خوشرو پيگير و با محبت من با دختر ٢ ساله ام اقامت داشتم كه به قدري محبت كردند كه من تو هيچ هتلي همچنين خوشرويي نديده بودم چه هتل هاي مشهد چه اصفهان و شيراز و شمال و اهواز صبحانه معمولي در حد ستاره و قيمت خوب بود رستوران هتل عالي قيمت مناسب و كيفيت بي نظير به قدري سالاد بار رستوران تازه و دلچسب بود كه باورم نميشد اتاق ها دلباز و خوب و تميز و همه امكانات هم داشت به غير از چاي ساز كه اونم ما هر وقت نياز بود آبجوش ميگرفتيم خيلي هتل خوب و زيبا و تميزي بود خيلي پرسنل واقعاً آموزش ديده و خوش رو بودند من روز قبلش تو هتل عباسي اصفهان اقامت داشتم و واقعاً اتاق هاي اونجا خيلي بد بود بر خلاف تصورم و واقعاً اين هتل بي نظظير و خوب بود شديداً پيشنهاد ميكنم انتهاي خيابان هتل باغ و حمام فين بود ما به خانه هاي تاريخي مهينستان هم سر زديم اون هم زيبا بود ولي براي كسي كه كودك داره مخصوصاً هتل خيلي راحت تره خانه هاي سنتي دو برابر اين قيمت رو داشتند و واقعاً رستوراناشون خوب نبود هتل استخر نداشت ولط با يك جايي قرارداد داشت ماساژ داشت با قيمت معقول پلي هوس نداشت كافي شاپ عالي با منوي ارزون كلاً خيلي خوب بود اميدوارم همين طور بمونه
من فقط ازكهنگي ملافه ها و حوله هاناراضي بودم، بقيه مواردهمه چيز بسيارخوب بود
نقاط قوت:
سلام ، دوستان ما دو شب اين هتل بوديم ، از نظر نظافت و تميزي اتاق و بخصوص صبحانه واقعا عالي و تكميل بود ، نزيدك باغ فين بود و با ده دقيقه پياده روي ميرسيد بدون نياز به ماشين تو ترافيك ، موقعيت مكانيش خيلي عالي بود رستوران و كافه و همه چيز در دسترس بود ، كاركنانش خيلي خوش برخورد بودن و نهايت كمك رو ميكردن در هر موردي كه پيش ميومد ، اتاقش واقعا بزرگ و منظره رو به خيابون اصلي عالي بود و مورد آخر اينكه خدماتش بالاتر از يك هتل سه ستاره هست .
نقاط ضعف:
تنها نكته منفي اين بود كه كتري برق و چاي نداشتن تو اتاق و براي بعد از ساعت دوازده شب كافي شاپ كلا بسته بود و خدمات نميداد كه بنظرم بايد اين مورد رو حتما رفع بكنن
من یک روز اقامت داشتم. رفتار پذیرش روز محترمانه نبود و تا حدی بد و تند بود. اتاق هتل چهار ستاره سشوار نداشت. تمیزی اتاق و بقیه خدمات خوب بود.کیفیت صبحانه خوب بود.
پرسنل خوب و محترم و سرویس دهی عالی بود.خیلی راضی بودیم
من در تاریخ دوم تیر98 یک شب اقامت داشتم .هتل سه ستاره تاپ هست. لابی بزرگ و تمیز و نسبتا شیک. اتاق تمیز . داخل اتاق کتری برقی نبود که باتوجه به سه ستاره بودن هتل خیلی نمیشه ایراد گرفت . ولی اگر بود خیلی خوب میشد .سرویس بسیار تمیز و از نظر روشنایی عالی بود .وسایل داخل اتاق مثل ملحفه ها و حوله ها و... تمیز بود .اخلاق پرسنل قابل قبول بود . پارکینگ سرپوشیده ندارد ولی فضای پارک روباز به اندازه کافی دارد . تنوع صبحانه متناسب بود .سیستم سرمایش هتل بسیار خوب بود.به نظرم فاصله هتل تا ادارات سطح شهر و البته ترمینال و راه آهن دور هست . در مجموع میشه پیشنهاد اقامت در این هتل رو به سایرین داد.
با آرزوی توفیق دست اندرکاران این سایت، یادآور می گرد که برخورد حرفه ای کارکنان هتل ستودنی است و انشاالله با تعمیر دستگیره پنجره دو جداره اتاق و امکان استفاده از اینترنت در اتاق پیش از پیش در تلاش خود موفق باشند.
من ازهمه چيزبغيرازملحه هاراضي بودم،البته تميزبودولي كهنه شده اند.
هتل بازسازی اساسی شده و جزء هتل های به روز محسوب میشه. اگر نخواهید در خانه های تاریخی اقامت داشته باشید، در میان هتل های کاشان احتمالا با امکانات ترین هتل نگارستان است. با اینکه پارکینگ ندارد ولی فضای ورودی هتل کفاف پارک خودروهای مسافرین را میدهد. صبحانه بسیار خوب و راضی کننده بود و رفتار پرسنل هتل محترمانه و حرفه ای.
کیفیت و قیمت مناسب
مطابق با استانداردهای یک هتل چهار ستاره خوب و برخورد کارکنان هتل بسیار مودبانه و با متانت
خوب
مناسب
خوب بود در کل ممنون
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و دلباز و مرتب بود . نزدیک باغ فین میباشد.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام شیک و تمیز نبود . مخصوصا در درزگیری وان و توالت و روشویی با سیمان نهایت کثافت کاری انجام شده است .
بسیار هتل تمیز و شیك و با كیفیتی بود به همراه صبحانه خوب. جا برای پارك ماشین زیاد داره. فقط چون عید بود یكساعت با تاخیرر اتاق تحویل شد
در روز دوم اقامت ما صبح در هنگام خروج از هتل درخواست نظافت اتاق را داشتیم که بعد از شش ساعت برگشت مجدد ما به هتل هنوز انجام نشده بود و وقتی با پذیرش تماس گرفتم گفتن حتما بچه ها نرسیدن حجم کار زیاد بوده! و جالب اینه که اعلام کردن نیرو برای نظافت اتاق ها فقط تا ظهر در هتل حضور دارن و باید تا روز بعد منتظر باشید تا بیان نظافت کنند . مورد بعدی صبحانه بود که در حد هتل چهارستاره نبود . به طور کلی هتل در حد سه ستاره هستش ولی بین هتل هایی که در کاشان وجود داره فکر میکنم بهترین هتل همین باشه .
اتاق ۲۰۱ بودم صدای فاضلاب طبقات بالاتر در اتاق ما میپیچید و صدای ناهنجار آن خواب را آشفته میکرد
رفتار پرسنل خوب و معقول و با احترام بود. در کل راضی بودم از همه چیز
مناسب
هتل خوب و تمیزی بود و مزیت اصلی نزدیکی به اماکن تاریخی بودپیشنهاد میکنم از هتلهای سنتی استفاده نمایید چون حال و هوای متفاوتی دارد
هتل در حد 4 ستاره نمی باشد.
پاركينگ ندارد. جلوى ورودى هركس جايى پيدا كند نامنظم پارك مى كند. حجم شن و ماسه در اب لوله كشى بسيار بسيار زياد است. و سرويس فرنگى و دوش فورا از كار مى افتد. ولى پرسنل مجرب روزى دو يا سه بار راه اندازى كردند.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی اتاقها و تخت خوابها مناسب
نقاط ضعف:
حمام و سرویسها قدیمی هستند مکانهای تفریحی در هتل نیست
هتل خوبی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
رفتار و خوشرویی متصدی پذیرش بسیار خوب، نظافت اتاق خوب، تنوع صبحانه و کیفیت آن عالی(فقط در خصوص تنوع نان ضعیف بود)، تنها نقطه ضعف اتاق کمی صدای سیستم تهویه بود که هنگام ترک هتل مراتب به متصدی پذیرش اعلام گردید همچنین به نظر می رسد با توجه به سن بنا، نگهداری و رسیدگی به جزئیات بیشتری را از سوی تیم تعمیر و نگهداری را می طلبد. در کل بنده رضایت کامل را از اقامت در این هتل داشته و در صورت تکرار سفر به کاشان مجددا در همین هتل اقامت خواهم نمود.
سلام.اتاقهای خوب ،نظافت خوب،ملافه ها کمی کهنه بنظر میامد،نظافت خوب، رستوران عالی،برخورد کارکنان عالی هتل پارکینگ مسقف ندارد و ماشین ها در محوطه بیرون هتل و در زیر بادوباران و آفتاب و... قرار دارد.
موقعیت هتل در بافت قدیمی شهر واقع شده و نزدیک باغ فین. نظافت اتاق و هتل ، خوب بود و کیفیت و تنوع صبحانه هم مناسب بود.
نقاط قوت:
برخورد عالي پرسنل و مرتب بودن ظاهر ايشان واهميت دادن به مهمان صبحانه هتل عالي بود ومنو غذا وكيفيت غذا هم عالي بود ممنون از مديريت
نقاط ضعف:
متاسفانه بنظر ميرسيد ملحفه ها كمي كهنه باشند ضمنا اگر امكان فراهم كردن استخر وسونا باشد واقعا بي نظير ميشه ولي درمجموعه من به همه توصيه ميكنم از هتل استفاده كنند
هتل تمیز و با خدمات خوب و برخورد حرفه ای
از نظر کلی خوب بود، نزدیکی به مکانهای تاریخی فقط نزدیک باغ فین هست و با خانه های تاریخی فاصله داره، صبحانه معمولی، رفتار پرسنل عالی، نظافت خوب و کافی شاپ هم خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.