اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ 31
3.2
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
معرفی اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان
اقامتگاه تاریخی مهینستان راهب از جمله خانه‌های قدیمی کاشان در مرکز محله درب باغ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت آن به اواسط عصر قاجاری مربوط می‌شود. این خانه دارای سه حیاط جدا از هم به عنوان حیاط اندرونی، حیاط بیرونی و حیاط خدمه و سرویس های فرنگی و ایرانی در حیاط می‌باشد. مجموع خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت در اطراف دو حیاط شکل گرفته است. مهینستان راهب در سال ۱۳۸۹ زیر نظر استاد معماری ایران آقای سید اکبر حلی مورد مرمت قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ مرمت این بنا به اتمام رسید. ترکیب امکانات روز دنیا با فضای تاریخی این خانه اقامتی بسیار دلنشین را برای میهمانان فراهم آورده است. خانه تاریخی مهینستان راهب از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان لوکس ترین اقامتگاه تاریخی انتخاب شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مهینستان راهب
مهینستان راهب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
8 شهریور
جمعه
300,000
تومان
9 شهریور
شنبه
300,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
555,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
555,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
555,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
555,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
555,000
تومان
8 شهریور
جمعه
555,000
تومان
9 شهریور
شنبه
555,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
555,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
555,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
555,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
555,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
555,000
تومان
تورگردان
582,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
582,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
582,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
582,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
582,800
تومان
8 شهریور
جمعه
582,800
تومان
9 شهریور
شنبه
582,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
582,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
582,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
582,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
582,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
582,800
تومان
مهینستان راهب-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
جمعه
550,000
تومان
9 شهریور
شنبه
550,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
8 شهریور
جمعه
710,000
تومان
9 شهریور
شنبه
710,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
710,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
اسنپ تریپ
710,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
8 شهریور
جمعه
710,000
تومان
9 شهریور
شنبه
710,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
710,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
جاباما
710,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
8 شهریور
جمعه
710,000
تومان
9 شهریور
شنبه
710,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
710,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
ایران مارکوپولو
710,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
8 شهریور
جمعه
710,000
تومان
9 شهریور
شنبه
710,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
710,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
710,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
710,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
710,000
تومان
تورگردان
752,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
752,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
752,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
752,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
752,700
تومان
8 شهریور
جمعه
752,700
تومان
9 شهریور
شنبه
752,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
752,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
752,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
752,700
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
752,700
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
752,700
تومان
مهینستان راهب-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جاباما
865,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
865,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
865,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
865,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
865,000
تومان
8 شهریور
جمعه
865,000
تومان
9 شهریور
شنبه
865,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
865,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
865,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
865,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
865,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
865,000
تومان
اسنپ تریپ
865,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
865,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
865,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
865,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
865,000
تومان
8 شهریور
جمعه
865,000
تومان
9 شهریور
شنبه
865,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
865,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
865,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
865,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
865,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
865,000
تومان
اقامت 24
865,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
865,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
865,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
865,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
865,000
تومان
8 شهریور
جمعه
865,000
تومان
9 شهریور
شنبه
865,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
865,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
865,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
865,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
865,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
865,000
تومان
تورگردان
922,300 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
922,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
922,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
922,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
922,300
تومان
8 شهریور
جمعه
922,300
تومان
9 شهریور
شنبه
922,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
922,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
922,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
922,300
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
922,300
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
922,300
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
كافی شاپ
اينترنت در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل تاریخی ایرانی کاشان
3.9
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 378,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نگارستان کاشان
3.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
جاباما
از 301,000 تومان
اسنپ تریپ
از 361,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل امیرکبیر کاشان
3.2
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 245,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
خورشید اردهال کاشان
1.4
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 191,000 تومان
اقامت 24
از 191,000 تومان
جاباما
از 191,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خانه رز کاشان
3.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 221,000 تومان
اقامت 24
از 221,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 343,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 345,000 تومان
اسنپ تریپ
از 368,000 تومان
جاباما
از 457,000 تومان
property-card-image
اقامتگاه سنتی اطلس کاشان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خادمی کاشان
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی آریانا کاشان
3
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
جاباما
از 430,000 تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

(53 نظر)
هتل خوبی بود ولی تمیز بودن اطاق ها زیاد جالب نبود، نسبت به قیمتش ایده آل نبود....
نقاط قوت:
محیطی آرام نمایه زیبا برخورد پرسنل خوب نزدیکی به مکانهای تاریخی کیفیت غذا مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن تلوزیون در اتاق نداشتن پارکینگ به تعداد مناسب کمبودن تنوع غذا بالابودن هزینه نسبت به سرویس دهی
بسیار مودب و مهمان نواز ...
اندازه اتاق ها کوچیک بود،و با توجه به قیمتش انتظار بیشتری ازش میرفت...
رفتار پرسنل به خصوص بخش پذیرش بسیار دلگرم کننده و گرم بود. کیفیت ارائه خدمات در رستوران هتل چندان مطوب نبود. وضعیت نظافت و بهداشت هتل در سطح پایینی بود. به نحوی که کسی که زحمت حمل چمدان رو به اتاق کشیدند ، با همون کفشی به داخل اتاق و روی فرش اومدن درحالی که همون موقع راهرو در حال نظافت بود و سطح راهرو پر از کف ناشی از شستشو بود. لیوانهایی که در اتاق گذاشته شده بود به لحاظ بهداشتی مشکل داشتند و پر از ترک بودند و متاسفانه حتی پس از انتقال موضوع به مسئول پذیرش ایشون فرمودند به دلیل گرم و سرد شدن لیوانها ترک برداشتند و آلوده نیستند اما با این وجود نسبت به تعویض اونها اقدام می کنیم که در طول یک روز اقامت ما در هتل این امر محقق نشد. شامپوهایی که می بایست در هر بار تعویض اتاق ٍ تعویض بشن متاسفانه نصفه و نیمه بودند که حکایت از ...
اقامتگاه خوشبو و خوشگل هست. مدیریت یک خانم با سلیقه در گوشه گوشه ی هتل خودش رو نشون میده. صبحانه بسیار خوب و متنوع هست. پرسنل مهربون و آموزش دیده هستن. رستوران غذاهای اصیل رو به بهترین نحو پخته و سرو میکنه. و قطعا از اقامت در این مجموعه لذت خواهید برد. موضوعاتی که در مدت اقامت کمتر مطلوب ما بود، این بود که اتاق ما در حیاط اصلی بود که کاملا سر و صداها را به داخل انتقال میداد (که البته این مشکل تمام خانه های سنتی کاشان هست) و البته از ساعت 11 شب چراغ های حیاط و خالی کردن اون از جمعیت توسط پرسنل هتل انجام میشه. و مورد بعدی اینکه ما در اتاق دبلی اقامت داشتیم که بسیار بسیار کوچک بود طوریکه تخت با دیوار لبه به لبه شده بود. پرسنل برای جابجایی ما تلاش کردن اما خوب در ایام نوروز کل ظرفیت هتل پر بود.
فضایی بسیار زیبا، فقط امکانات اتاق ها کم و در روزهایی که من بودم مشکل اینترنت داشت
خدمات هتل از تبلیغات ارایه شده کمتر بود...
محیط هتل زیباست ،البته میتونست هزینه اش کمتر هم باشه، چون پول یه هتل 4 ستاره رو میگیرن ولی خدمات در اون حد نیست. سر و صدای زیاد بازدید کننده ها خیلی آزار دهنده هستش،من فکر میکردم فقط برای من این اتفاق ناخوشایند بوده ولی وقتی نظر دیگران رو هم مطالعه کردم دیدم اونا هم همین نظر رو دارن،اگر قصد استراحت قبل از ساعت 12 شب رو دارید ،این هتل رو به شما توصیه نمیکنم سرویس بهداشتی و حمام تمیز هم یکی از نکات مثبت این هتل بود....
از وضعیت پارکینگ راضی نبودم و برای این مجموعه واقعا حیف بود....
اقامتگاهی بسیار تمیز و شیک و کلاً درجه ۱. اتاقها قشنگ و تمیز و سنتی، فضای داخلی هتل و حیاط عالی، دسترسی به بازار و جاهای دیدنی فوق العاده... صبحانه بسیار خوب، محیط بسیار آرامبخش... بشدت توصیه میشه
سلام اولین بار به کاشان میومدم ، اتاقی که من اقامت داشتم کوچیک بود مهمترین نکته وجود پله بود و برای افرادی که مشکل دارن سخت هستش....
محاسن:برخورد بسیار خوب هتل، کیفیت و قیمت منطقی رستوران و کافی شاپ، حمام عالی. تجربه بینظیر اقامت در خانه قجری. معایب: اینترنت wifi فقط برای مدت محدود و ساعتی رایگان است و عملا قابل استفاده نیست. تا ساعت دوازده شب سر و صدا و حرف زدن مانع خواب میشد....
متوسط...
همه چی عالی بود فضا پر از آرامش و حس خوب ، برخورد پرسنل عالی و غدا های رستوران بسیار خوب بود از بین هتل های کاشان این هتل پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
بسیار زیبا بسیار تمیز برخورد عالی
نقاط ضعف:
اتاق دبل بسیار کوچک بود جایی برای نماز خواندن نداشت
سه روز خوب و در این هتل سپری کردیم ، هتل پر بود از فضاهای عالی همراه با صدای دلنشین ، رستوران هتل هم عالی بود ،این هتل و در این فصل به شدت پیشنهاد می کنم چون مسافر کمتری به کاشان میره ، سکوت بیشتری حکمفرما
همه چیز عالی و تمیز و مرتب. کافی شاپ خوبصبحانه معمولی. یکس از مشکلاتی ک داره ب نظرم اینه ک غیر از ساکنین بقبه هم برای بازدید میان و گاهی وقتی تو خیاط داری استراحت میکنی کلی ادم در خال عکاسی و سر و صدا هستند
نقاط قوت:
فضای دلنشین و آرام رستوران زیبا و باکیفیت سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق
به هیچ عنوان این هتل را توصیه نمی کنم. هتل به لحاظ نظافت و زیبایی عالی است. کیفیت غذاها متوسط رو به بالا. رستوران خیلی زیبا و تمیز بود. اما... یک نکته منفی که تمام خوبی ها را خراب می کند. به دلیل اینکه اتاق ها مشرف به حیاط است و بازدید از هتل و حیاط برای عموم است در تعطیلات آبان ۹۷ که اینجا بودیم واقعا رنگی از آرامش و آسایش را ندیدیم. حتی یک دقیقه نتوانستیم بخوابیم. کل حیاط تخت دارد و دائم بازدید کننده مراجعه می کرد و هتل پر از سر و صدای آزاردهنده بود. مدیریت هم می گفت درآمدش از همین راه است و اولویت را برای بازدیدکنندگان قرار می داد تا مهمانان مقیم هتل. کافه تا ۱۲ شب باز بود و همچنان مراجعه کننده قبول می کرد. یعنی شما نه ظهر میتوانی اینجا خواب یا استراحت داشته باشی نه شب. در حالیکه هتلهای مشابه یا اجازه بازدید به سایرین را نمی دهند یا تنها بازدید در ساعات خاصی مجاز است یا به کل بخش عمومی از بخش های اقامتی جداست مثل عامری ها، منوچهری و... واقعا این هتل یک هتل افتضاح به تمام معنا به لحاظ دیسیپلین و آرامش بود. فقط برای وسط هفته خارج از تعطیلات مناسب است. اگر قصد دارید یک تجربه تلخ از کاشان برایتان به یادگار بماند در انتخاب این هتل شک نکنید !
فضایی بسیار زیبا، فقط امکانات اتاق ها مقداری کم است.
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما. ...
من به همراه خانواده به مدت 2 شب در شهریور ماه 97 در این هتل اقامت داشتیم و بسیار از رفتار صمیمانه تمامی پرسنل این هتل سپاسگزارم. جالب اینجاست که به دلیل مشکل عدم وجود برق در اتاق 3 تخته رزرو شده، مسئولان هتل در ابتدا 2 اتاق 2 تخته دیگر را در حیاط پشتی به ما دادند و سپس حتی 2 اتاق دیگر موجود را که مجاور با این دواتاق بود و هیچکدام پرده نداشتند را هم در جهت آرامش ما به هیچکس دیگری اجاره ندادند. در کل هتلی است بسیار تمیز با معماری و دکوراسیون بسیار قابل توجه و دارای کارکنانی با برخورد فوق العاده خوب.این هتل به مکان های تاریخی کاشان (بازار، خانه های طباطبایی ها و بروجردی ها، حمام سلطان احمد، مدرسه آقابزرگ،......)بسیار نزدیک می باشد به طوری که جهت دیدن آن ها نیازی به استفاده از ماشین نمی باشد. همچنین رستوران هتل بسیار زیبا و دارای منویی با قیمت مناسب می باشد که البته صبحانه آن رایگان و کامل است. در نهایت به عنوان انتقاد لازم است که وسایل الکتریکی اتاقها بازدید دائمی واقع شوند و مشکلات موجود در اسپیلت ها، هواکش سرویس ها، یخچال ها و همینطور لوله های آب برطرف شوند. شایان ذکر است هیچ یک از اتاق ها تلویزیون ندارند که این هم در جهت حفظ آرامش محیط می باشد. در نهایت اینکه بوی خوش گلاب همیشه و در همه جای این هتل به مشام می رسد. بدون شک دفعه دیگر هم همین هتل را انتخاب خواهم کرد.
خیلی خوب بود...
نقاط قوت:
آرامش و زيبايى هتل نظافت
نقاط ضعف:
پاركينگ نا مناسب
اتاقها با يك هتل ٤ ستاره ايراني و حتي ٥ ستاره ايراني براحتي رقابت ميكند. بسيار تمييز. دستشويي و حمام تمييز. محيط آرام، رستوران سنتي جهت صرف صبحانه خيلي جالب بود. نظافت در حد عالي . تنها بايد ماشين را در محوطه اي كه جلوي هتل هست پارك كنيد ...
این هتل یکی از بهترین هتل های سنتی بود که تا به حال رفتم . سلیقه عالی در دکوراسیون و توجه به کوچکترین جزئیات و در عین حال حفظ ساختار سنتی خانه ،اینجا رو به بهترین انتخاب تبدیل کرده . من خوشحالم که این تجربه رو داشتم و حتما دوباره برمیگردم .
کارکنان خوب ، رستوران جهت ناهار و شام خوب ، صبحانه جهت دو روز اقامت خوب ، سیستم سرمایش در زمان گرمای شدید ضعیف ...
همه چيز عالي و رويايي و آرامش بخش بود، اتاق شاه نشين سه روز براي ما خاطرات خوبي رو رقم زد، شبهاي اروم هتل، برخورد عالي كاركنان، غذاي عالي، تميزي اتاق و هتل... واقعن عاشق اين هتل شدم و اصلن دوست ندارم ازين جا برم... خيلي ممنونم
خاطره اي شيرين با دوستان ...
نقاط قوت:
بسیار محیط دلنشین و ارام بخش....
نقاط ضعف:
نداشت
مشکل اصلی این بود که اصلا اینجا حداقل امکانات یک فضا که سیستم سرمایش و گرمایش مناسب باشد را نداشت. ما یک اتاق چهار تخته به مبلغ ۴۰۲ هزار تومان گرفتیم به علت گرمای بسیار زیاد حتی نتوانستیم یک شب اقامت داشته باشیم و شبانه به تهران برگشتیم. سوای اینکه محیط هتل زیبا بود و کارمندان خوبی داشتند ولی اصل خدمت که همان ارایه یک محل اقامت قابل قبول می باشد فراهم نبود. اصلا پیشنهاد نمی کنم ما کل پول پرداختی را انگار هدر دادیم.
نقاط قوت:
فوق العاده زیبا و باسلیقه بازسازی شده کیفیت غذا و صبحانه عالی اتاقها تمیز و سرویس حمام و دستشویی مدرن و تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
ضمن سپاس از تمام خدمات این اقامتگاه سنتتی؛ نکات برجسته این اقامتگاه شامل: نطافت عالی سرویس های بهداشتی؛ رستوران بسیار زیبا و تمیز و غذای با کیفیت بالا؛ اخلاق مودبانه کارکنان و زیبایی عمارت می باشد. قابل ذکر است که سیستم سرمایشی در ساعت اوج گرما فصل تابستان؛ کمی ضعیف بود
اقامتگاه بسیار رویایی . بدون نقص
همراه دو فرزند.دو روز بسيار خوب و رويايي رو در اين هتل زيبا سپري كردم. همه چيز عالي بود. محيطي آرام ،زيبا ،با معماري دوره قاجاريه كه اون روزها رو براي ما تداعي مي كنه،طبيعتي زيبا و آرام بخش و برخورد خوب پرسنل . البته تنها نكته اي رو كه مي تونم اشاره كنم اينه كه فقط مواظب پشه هاي اونجا باشد . البته در كمد براي اين مسيله حشره كش گذاشتن.رو هم رفته ما راضي بوديم.
در کل مثبت بود ...
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
اقامت در این هتل یك تجربه متفاوت و فوق العاده بود. خانه ای با معماری زیبا و ایرانی با امكانات هتل 4 ستاره،‌اتاق و سرویس بهداشتی خیلی تمیز بودند،‌غذا و صبحانه در رستوران با كیفیت خیلی خوب عرضه میشد، هتل به مكانهای تاریخی نزدیك هست و برای دیدن خانه های كاشان نیازی به ماشین ندارید،‌ برخورد كاركنان خیلی دوستانه بود.
خیلی فوق العاده بود متشکرم واقعا همه چیز عالی بود همه ی امتیازاتش کامل بود از نظرم
نقاط قوت:
تميزي-زيبايي و سنتي بودن و دسترسي به مكانهاي تاريخي شهر
نقاط ضعف:
نبود منوي شام و يكسان بودن منو با ناهار- فضاي ناكافي پاركينگ
خیلی خوب بود خیلی عالی بود فقط یکم غذا باب میل نبود جز این مشکلی نداشت واقعا
خیلی بود بود عالی بود و هیچ مشکلی پیش نمی اومد در کل از نظرم خیلی هم عالی بود نسبت به بقیه ی جاها
خیلی جای خوبی بود اقامتگاه تاریخی بود واقعا لذت بردیم شباش هم عالی بود نه سرو صدایی بود و نه چیزی که ارامشمونو بگیره در کل عالی بود همه چیز
برای مادرم گرفته بودم و از همه چیز راضی بودن و خیلی لذت بخش بود ممنون از پیشنهادتون
چون اتاقی که میخواستیم نبود و باب میلمون نبود کنسل کردیم و اصلا نرفتیم اما خود هتل دفعه های قبلی که رفته بودیم توش همه چیز عالی بود مخصوصا اتاق های رو به حیاتش عالیه همیشه
واقعا عالی بود سرویس خوب بود واقعا زیبا بود یکم سرو صدا بود اما به خاطر قدیمی بودنش بود اما در کل واقعا هتل عالی ای بود و خیلی خوشگل بود
همه چیز به نظرم خوب بود خیلی اروم و پر از اسایش بود همه چیز عالی بود در کل خیلی زیبا بود حتی
خیلی راضی بودیم فوق العاده بود واقعا هیچ مورد بدی به ذهنم نمیرسه بخوام بگم چون عالی بود همه چیز
نه همه چیز خوب بود اصلا ایرادی نداشت کوچیک بود اما فوق العاده بود
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.