اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ 31
3.2
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران
معرفی اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان
اقامتگاه تاریخی مهینستان راهب از جمله خانه‌های قدیمی کاشان در مرکز محله درب باغ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت آن به اواسط عصر قاجاری مربوط می‌شود. این خانه دارای سه حیاط جدا از هم به عنوان حیاط اندرونی، حیاط بیرونی و حیاط خدمه و سرویس های فرنگی و ایرانی در حیاط می‌باشد. مجموع خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت در اطراف دو حیاط شکل گرفته است. مهینستان راهب در سال ۱۳۸۹ زیر نظر استاد معماری ایران آقای سید اکبر حلی مورد مرمت قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ مرمت این بنا به اتمام رسید. ترکیب امکانات روز دنیا با فضای تاریخی این خانه اقامتی بسیار دلنشین را برای میهمانان فراهم آورده است. خانه تاریخی مهینستان راهب از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان لوکس ترین اقامتگاه تاریخی انتخاب شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان
مهینستان راهب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
مهینستان راهب-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
22 آذر
جمعه
550,000
تومان
23 آذر
شنبه
550,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
600,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
22 آذر
جمعه
550,000
تومان
23 آذر
شنبه
550,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
22 آذر
جمعه
550,000
تومان
23 آذر
شنبه
550,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
29 آذر
جمعه
600,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
22 آذر
جمعه
550,000
تومان
23 آذر
شنبه
550,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
29 آذر
جمعه
600,000
تومان
ایران مارکوپولو
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
556,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
556,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
556,000
تومان
22 آذر
جمعه
556,000
تومان
23 آذر
شنبه
556,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
556,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
556,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
556,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
556,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
556,000
تومان
29 آذر
جمعه
620,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
22 آذر
جمعه
550,000
تومان
23 آذر
شنبه
550,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
29 آذر
جمعه
600,000
تومان
مهینستان راهب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
720,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
720,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
720,000
تومان
22 آذر
جمعه
720,000
تومان
23 آذر
شنبه
720,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
720,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
720,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
720,000
تومان
29 آذر
جمعه
795,000
تومان
اقامت 24
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
22 آذر
جمعه
722,000
تومان
23 آذر
شنبه
722,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
722,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
722,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
775,000
تومان
ایران هتل آنلاین
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
22 آذر
جمعه
722,000
تومان
23 آذر
شنبه
722,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
722,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
722,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
29 آذر
جمعه
775,000
تومان
هتل یار
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
22 آذر
جمعه
722,000
تومان
23 آذر
شنبه
722,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
722,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
722,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
775,000
تومان
29 آذر
جمعه
775,000
تومان
جاباما
722,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
722,000
تومان
22 آذر
جمعه
722,000
تومان
23 آذر
شنبه
722,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
722,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
722,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
722,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
722,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
مهینستان راهب-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
865,000
تومان
22 آذر
جمعه
865,000
تومان
23 آذر
شنبه
865,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
865,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
865,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
950,000
تومان
هتل یار
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
865,000
تومان
22 آذر
جمعه
865,000
تومان
23 آذر
شنبه
865,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
865,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
865,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
950,000
تومان
29 آذر
جمعه
950,000
تومان
ایران هتل آنلاین
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
865,000
تومان
22 آذر
جمعه
865,000
تومان
23 آذر
شنبه
865,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
865,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
865,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
865,000
تومان
29 آذر
جمعه
950,000
تومان
جاباما
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
865,000
تومان
22 آذر
جمعه
865,000
تومان
23 آذر
شنبه
865,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
865,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
865,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
865,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
865,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
872,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
872,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
872,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
872,000
تومان
22 آذر
جمعه
872,000
تومان
23 آذر
شنبه
872,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
872,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
872,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
872,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
872,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
872,000
تومان
29 آذر
جمعه
970,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
صبحانه در اتاق
تبديل ارز
اتاق چمدان
كافی شاپ
كتابخانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
خدمات راهنمای تور
فروشگاه صنايع دستی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

(64 نظر)
سلام مرداد ماه دوشب اقامت داشتم با خانواده بسیار پرسنل مهربان و خوش برخورد و نهایت سعی را برای رفاه انجام میدادن محیطی خانوادگی و عالی داشت رستوران با کیفیتی داشت و همه چی خوب بود تنها مشکلی که داشت سیستم سرمایش بود که خوب خنک نمیکرد که با همکاری پرسنل و دادن پنکه مشکل حل شد اقامت در آنجا لذت بخش بود.🌹
نقاط قوت:
نزديكي به مناطق تاريخي برخورد بسيار مناسب كاركنان طراحي مناسب فضاي هتل بدون تغيير در ساختار سنتي آن
نقاط ضعف:
محدوديت محل پارك اتومبيل
هتل خوبی بود ولی تمیز بودن اطاق ها زیاد جالب نبود، نسبت به قیمتش ایده آل نبود.
نقاط قوت:
محیطی آرام نمایه زیبا برخورد پرسنل خوب نزدیکی به مکانهای تاریخی کیفیت غذا مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن تلوزیون در اتاق نداشتن پارکینگ به تعداد مناسب کمبودن تنوع غذا بالابودن هزینه نسبت به سرویس دهی
بسیار مودب و مهمان نواز
اندازه اتاق ها کوچیک بود،و با توجه به قیمتش انتظار بیشتری ازش میرفت
رفتار پرسنل به خصوص بخش پذیرش بسیار دلگرم کننده و گرم بود. کیفیت ارائه خدمات در رستوران هتل چندان مطوب نبود. وضعیت نظافت و بهداشت هتل در سطح پایینی بود. به نحوی که کسی که زحمت حمل چمدان رو به اتاق کشیدند ، با همون کفشی به داخل اتاق و روی فرش اومدن درحالی که همون موقع راهرو در حال نظافت بود و سطح راهرو پر از کف ناشی از شستشو بود. لیوانهایی که در اتاق گذاشته شده بود به لحاظ بهداشتی مشکل داشتند و پر از ترک بودند و متاسفانه حتی پس از انتقال موضوع به مسئول پذیرش ایشون فرمودند به دلیل گرم و سرد شدن لیوانها ترک برداشتند و آلوده نیستند اما با این وجود نسبت به تعویض اونها اقدام می کنیم که در طول یک روز اقامت ما در هتل این امر محقق نشد. شامپوهایی که می بایست در هر بار تعویض اتاق ٍ تعویض بشن متاسفانه نصفه و نیمه بودند که حکایت از عدم تعویض اونها بعد از تحویل اتاق توسط مهمان قبلی بود. در کل به نظر من هتل بیرون بسیار زیبا اما از درون کاملا متفاوت بود و رسیدگی بیشتری رو در بخش خانه داری می طلبید.
اقامتگاه خوشبو و خوشگل هست. مدیریت یک خانم با سلیقه در گوشه گوشه ی هتل خودش رو نشون میده. صبحانه بسیار خوب و متنوع هست. پرسنل مهربون و آموزش دیده هستن. رستوران غذاهای اصیل رو به بهترین نحو پخته و سرو میکنه. و قطعا از اقامت در این مجموعه لذت خواهید برد. موضوعاتی که در مدت اقامت کمتر مطلوب ما بود، این بود که اتاق ما در حیاط اصلی بود که کاملا سر و صداها را به داخل انتقال میداد (که البته این مشکل تمام خانه های سنتی کاشان هست) و البته از ساعت 11 شب چراغ های حیاط و خالی کردن اون از جمعیت توسط پرسنل هتل انجام میشه. و مورد بعدی اینکه ما در اتاق دبلی اقامت داشتیم که بسیار بسیار کوچک بود طوریکه تخت با دیوار لبه به لبه شده بود. پرسنل برای جابجایی ما تلاش کردن اما خوب در ایام نوروز کل ظرفیت هتل پر بود.
خدمات هتل از تبلیغات ارایه شده کمتر بود
از وضعیت پارکینگ راضی نبودم و برای این مجموعه واقعا حیف بود.
فضایی بسیار زیبا، فقط امکانات اتاق ها کم و در روزهایی که من بودم مشکل اینترنت داشت
محیط هتل زیباست ،البته میتونست هزینه اش کمتر هم باشه، چون پول یه هتل 4 ستاره رو میگیرن ولی خدمات در اون حد نیست. سر و صدای زیاد بازدید کننده ها خیلی آزار دهنده هستش،من فکر میکردم فقط برای من این اتفاق ناخوشایند بوده ولی وقتی نظر دیگران رو هم مطالعه کردم دیدم اونا هم همین نظر رو دارن،اگر قصد استراحت قبل از ساعت 12 شب رو دارید ،این هتل رو به شما توصیه نمیکنم سرویس بهداشتی و حمام تمیز هم یکی از نکات مثبت این هتل بود.
اقامتگاهی بسیار تمیز و شیک و کلاً درجه ۱. اتاقها قشنگ و تمیز و سنتی، فضای داخلی هتل و حیاط عالی، دسترسی به بازار و جاهای دیدنی فوق العاده... صبحانه بسیار خوب، محیط بسیار آرامبخش... بشدت توصیه میشه
سلام اولین بار به کاشان میومدم ، اتاقی که من اقامت داشتم کوچیک بود مهمترین نکته وجود پله بود و برای افرادی که مشکل دارن سخت هستش.
محاسن:برخورد بسیار خوب هتل، کیفیت و قیمت منطقی رستوران و کافی شاپ، حمام عالی. تجربه بینظیر اقامت در خانه قجری. معایب: اینترنت wifi فقط برای مدت محدود و ساعتی رایگان است و عملا قابل استفاده نیست. تا ساعت دوازده شب سر و صدا و حرف زدن مانع خواب میشد.
متوسط
همه چیز عالی بود به جز سر و صدای خیلی زیاد افراد داخل حیاط هتل به هنگام شب که به دلیل واقع شدن اتاق ها در اطراف حیاط آرامش ساکنین اتاق ها و امکان خواب راحت رو تا نزدیکی های نیمه شب از ساکنین هتل میگرفت. به نظر میرسه چراغ های حیاط نهایتا ساعت ۲۲ باید خاموش شوند نه ۲۳:۴۰
همه چی عالی بود فضا پر از آرامش و حس خوب ، برخورد پرسنل عالی و غدا های رستوران بسیار خوب بود از بین هتل های کاشان این هتل پیشنهاد میشه
حیاطی زیبا
نقاط قوت:
بسیار زیبا بسیار تمیز برخورد عالی
نقاط ضعف:
اتاق دبل بسیار کوچک بود جایی برای نماز خواندن نداشت
اشکال اساسی اقامتگاه، سر و صدای مراجعه کنندگان از بیرون هتل ( غیر میهمانان هتل) برای استفاده از فضای اطراف استخر برای خوردن چای و استفاده از کرسی بود؛ که بعلت مجاورت با اتاقها، مزاحم استراحت میهمانان ساکن در هتل می شد. البته این موضوع به کارکنان هتل بارها از سوی میهمانان تذکر داده شده است؛ اما بعلت اینکه درآمد هتل بابت این مراجعه کنندگان قابل توجه است؛ لاینحل باقی مانده است.
سه روز خوب و در این هتل سپری کردیم ، هتل پر بود از فضاهای عالی همراه با صدای دلنشین ، رستوران هتل هم عالی بود ،این هتل و در این فصل به شدت پیشنهاد می کنم چون مسافر کمتری به کاشان میره ، سکوت بیشتری حکمفرما
بسيار هتل تميز و زيبايي است و حتما اگر دوباره بخواهم در كاشان اقامت داشته باشم اين هتل را انتخاب خواهم كرد تنها يك مشكل كوچك سر صداي زياد ساير ميهمانان در هنگام شب و استراحت بود
همه چیز عالی و تمیز و مرتب. کافی شاپ خوبصبحانه معمولی. یکس از مشکلاتی ک داره ب نظرم اینه ک غیر از ساکنین بقبه هم برای بازدید میان و گاهی وقتی تو خیاط داری استراحت میکنی کلی ادم در خال عکاسی و سر و صدا هستند
اقامت خوبی داشتیم و راضی هستم.
خوب بود ولی بخش کافی شاپ و راهنمایی گردشگران باید تقویت شود
خیلی خوب
نقاط قوت:
فضای دلنشین و آرام رستوران زیبا و باکیفیت سرویس بهداشتی تمیز
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق
به هیچ عنوان این هتل را توصیه نمی کنم. هتل به لحاظ نظافت و زیبایی عالی است. کیفیت غذاها متوسط رو به بالا. رستوران خیلی زیبا و تمیز بود. اما... یک نکته منفی که تمام خوبی ها را خراب می کند. به دلیل اینکه اتاق ها مشرف به حیاط است و بازدید از هتل و حیاط برای عموم است در تعطیلات آبان ۹۷ که اینجا بودیم واقعا رنگی از آرامش و آسایش را ندیدیم. حتی یک دقیقه نتوانستیم بخوابیم. کل حیاط تخت دارد و دائم بازدید کننده مراجعه می کرد و هتل پر از سر و صدای آزاردهنده بود. مدیریت هم می گفت درآمدش از همین راه است و اولویت را برای بازدیدکنندگان قرار می داد تا مهمانان مقیم هتل. کافه تا ۱۲ شب باز بود و همچنان مراجعه کننده قبول می کرد. یعنی شما نه ظهر میتوانی اینجا خواب یا استراحت داشته باشی نه شب. در حالیکه هتلهای مشابه یا اجازه بازدید به سایرین را نمی دهند یا تنها بازدید در ساعات خاصی مجاز است یا به کل بخش عمومی از بخش های اقامتی جداست مثل عامری ها، منوچهری و... واقعا این هتل یک هتل افتضاح به تمام معنا به لحاظ دیسیپلین و آرامش بود. فقط برای وسط هفته خارج از تعطیلات مناسب است. اگر قصد دارید یک تجربه تلخ از کاشان برایتان به یادگار بماند در انتخاب این هتل شک نکنید !
محیط عالی ، حیاط بسیار زیبا ، واقعا دلمون نمیومد از هتل بیرون بریم - بسیار آرامش بخش
فضایی بسیار زیبا، فقط امکانات اتاق ها مقداری کم است.
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما.
معماري هتل براي من خيلي جذاب بود. محيط اونجا آرامش ناب طبيعت رو به آدم القاء مي كنه. فقط سعي كنيد توي يه زمان بريد اونجا كه هوا خوب باشه تا لذت بيشتري از اونجا ببريد. بازسازي هتل با حفظ بافت قديمي بسيار عالي انجام شده. پرسنل شيك و خوش رويي هم داره. تو كاشان بهترين گرينه هست😊 غذاهاي هتل هم خيلي خوب بود. اطاق سيستم تهويه كاملي داشت. نشستن تو حياطش روي تختهاي چوبي كنار حوض آبي با صداي پرندگاني كه ميشنوي ميبرتت به قديم قديما. ...
من به همراه خانواده به مدت 2 شب در شهریور ماه 97 در این هتل اقامت داشتیم و بسیار از رفتار صمیمانه تمامی پرسنل این هتل سپاسگزارم. جالب اینجاست که به دلیل مشکل عدم وجود برق در اتاق 3 تخته رزرو شده، مسئولان هتل در ابتدا 2 اتاق 2 تخته دیگر را در حیاط پشتی به ما دادند و سپس حتی 2 اتاق دیگر موجود را که مجاور با این دواتاق بود و هیچکدام پرده نداشتند را هم در جهت آرامش ما به هیچکس دیگری اجاره ندادند. در کل هتلی است بسیار تمیز با معماری و دکوراسیون بسیار قابل توجه و دارای کارکنانی با برخورد فوق العاده خوب.این هتل به مکان های تاریخی کاشان (بازار، خانه های طباطبایی ها و بروجردی ها، حمام سلطان احمد، مدرسه آقابزرگ،......)بسیار نزدیک می باشد به طوری که جهت دیدن آن ها نیازی به استفاده از ماشین نمی باشد. همچنین رستوران هتل بسیار زیبا و دارای منویی با قیمت مناسب می باشد که البته صبحانه آن رایگان و کامل است. در نهایت به عنوان انتقاد لازم است که وسایل الکتریکی اتاقها بازدید دائمی واقع شوند و مشکلات موجود در اسپیلت ها، هواکش سرویس ها، یخچال ها و همینطور لوله های آب برطرف شوند. شایان ذکر است هیچ یک از اتاق ها تلویزیون ندارند که این هم در جهت حفظ آرامش محیط می باشد. در نهایت اینکه بوی خوش گلاب همیشه و در همه جای این هتل به مشام می رسد. بدون شک دفعه دیگر هم همین هتل را انتخاب خواهم کرد.
خیلی خوب بود...
نقاط قوت:
آرامش و زيبايى هتل نظافت
نقاط ضعف:
پاركينگ نا مناسب
اتاقها با يك هتل ٤ ستاره ايراني و حتي ٥ ستاره ايراني براحتي رقابت ميكند. بسيار تمييز. دستشويي و حمام تمييز. محيط آرام، رستوران سنتي جهت صرف صبحانه خيلي جالب بود. نظافت در حد عالي . تنها بايد ماشين را در محوطه اي كه جلوي هتل هست پارك كنيد ...
این هتل یکی از بهترین هتل های سنتی بود که تا به حال رفتم . سلیقه عالی در دکوراسیون و توجه به کوچکترین جزئیات و در عین حال حفظ ساختار سنتی خانه ،اینجا رو به بهترین انتخاب تبدیل کرده . من خوشحالم که این تجربه رو داشتم و حتما دوباره برمیگردم .
کارکنان خوب ، رستوران جهت ناهار و شام خوب ، صبحانه جهت دو روز اقامت خوب ، سیستم سرمایش در زمان گرمای شدید ضعیف ...
همه چيز عالي و رويايي و آرامش بخش بود، اتاق شاه نشين سه روز براي ما خاطرات خوبي رو رقم زد، شبهاي اروم هتل، برخورد عالي كاركنان، غذاي عالي، تميزي اتاق و هتل... واقعن عاشق اين هتل شدم و اصلن دوست ندارم ازين جا برم... خيلي ممنونم
خاطره اي شيرين با دوستان ...
نقاط قوت:
بسیار محیط دلنشین و ارام بخش....
نقاط ضعف:
نداشت
مشکل اصلی این بود که اصلا اینجا حداقل امکانات یک فضا که سیستم سرمایش و گرمایش مناسب باشد را نداشت. ما یک اتاق چهار تخته به مبلغ ۴۰۲ هزار تومان گرفتیم به علت گرمای بسیار زیاد حتی نتوانستیم یک شب اقامت داشته باشیم و شبانه به تهران برگشتیم. سوای اینکه محیط هتل زیبا بود و کارمندان خوبی داشتند ولی اصل خدمت که همان ارایه یک محل اقامت قابل قبول می باشد فراهم نبود. اصلا پیشنهاد نمی کنم ما کل پول پرداختی را انگار هدر دادیم.
نقاط قوت:
فوق العاده زیبا و باسلیقه بازسازی شده کیفیت غذا و صبحانه عالی اتاقها تمیز و سرویس حمام و دستشویی مدرن و تمیز
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
ضمن سپاس از تمام خدمات این اقامتگاه سنتتی؛ نکات برجسته این اقامتگاه شامل: نطافت عالی سرویس های بهداشتی؛ رستوران بسیار زیبا و تمیز و غذای با کیفیت بالا؛ اخلاق مودبانه کارکنان و زیبایی عمارت می باشد. قابل ذکر است که سیستم سرمایشی در ساعت اوج گرما فصل تابستان؛ کمی ضعیف بود
اقامتگاه بسیار رویایی . بدون نقص
همراه دو فرزند.دو روز بسيار خوب و رويايي رو در اين هتل زيبا سپري كردم. همه چيز عالي بود. محيطي آرام ،زيبا ،با معماري دوره قاجاريه كه اون روزها رو براي ما تداعي مي كنه،طبيعتي زيبا و آرام بخش و برخورد خوب پرسنل . البته تنها نكته اي رو كه مي تونم اشاره كنم اينه كه فقط مواظب پشه هاي اونجا باشد . البته در كمد براي اين مسيله حشره كش گذاشتن.رو هم رفته ما راضي بوديم.
در کل مثبت بود ...
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
اقامت در این هتل یك تجربه متفاوت و فوق العاده بود. خانه ای با معماری زیبا و ایرانی با امكانات هتل 4 ستاره،‌اتاق و سرویس بهداشتی خیلی تمیز بودند،‌غذا و صبحانه در رستوران با كیفیت خیلی خوب عرضه میشد، هتل به مكانهای تاریخی نزدیك هست و برای دیدن خانه های كاشان نیازی به ماشین ندارید،‌ برخورد كاركنان خیلی دوستانه بود.
خیلی فوق العاده بود متشکرم واقعا همه چیز عالی بود همه ی امتیازاتش کامل بود از نظرم
نقاط قوت:
تميزي-زيبايي و سنتي بودن و دسترسي به مكانهاي تاريخي شهر
نقاط ضعف:
نبود منوي شام و يكسان بودن منو با ناهار- فضاي ناكافي پاركينگ
خیلی خوب بود خیلی عالی بود فقط یکم غذا باب میل نبود جز این مشکلی نداشت واقعا
خیلی بود بود عالی بود و هیچ مشکلی پیش نمی اومد در کل از نظرم خیلی هم عالی بود نسبت به بقیه ی جاها
خیلی جای خوبی بود اقامتگاه تاریخی بود واقعا لذت بردیم شباش هم عالی بود نه سرو صدایی بود و نه چیزی که ارامشمونو بگیره در کل عالی بود همه چیز
برای مادرم گرفته بودم و از همه چیز راضی بودن و خیلی لذت بخش بود ممنون از پیشنهادتون
چون اتاقی که میخواستیم نبود و باب میلمون نبود کنسل کردیم و اصلا نرفتیم اما خود هتل دفعه های قبلی که رفته بودیم توش همه چیز عالی بود مخصوصا اتاق های رو به حیاتش عالیه همیشه
واقعا عالی بود سرویس خوب بود واقعا زیبا بود یکم سرو صدا بود اما به خاطر قدیمی بودنش بود اما در کل واقعا هتل عالی ای بود و خیلی خوشگل بود
همه چیز به نظرم خوب بود خیلی اروم و پر از اسایش بود همه چیز عالی بود در کل خیلی زیبا بود حتی
خیلی راضی بودیم فوق العاده بود واقعا هیچ مورد بدی به ذهنم نمیرسه بخوام بگم چون عالی بود همه چیز
نه همه چیز خوب بود اصلا ایرادی نداشت کوچیک بود اما فوق العاده بود
محیطی آرام و دلنشین با کادر بسیار با ادب و مهمان نواز. غذای رستوران هم خیلی خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.