خورشید اردهال کاشان

کیلومتر 50 جاده کاشان به مشهد اردهال
1.4
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی خورشید اردهال کاشان
مجتمع اقامتی خورشید اردهال در فاصله 15 کیلومتری شهر نیاسر با امکانات رفاهی قرار گرفته است. این مجتمع اقامتی-تفریحی از امکاناتی نظیر دریاچه و قایق سواری، آلاچیق های زیبا، سینما 5 بعدی، کافی شاپ، فست فود، رستوران سنتی، دم نوش خانه،شهربازی و سالن پینت بال برخوردار است و مهمانان ارجمند می توانند حین اقامت خود از این امکانات بهره مند شوند. مجتمع خورشید سالانه میزبان گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل خورشید اردهال
خورشید اردهال-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
191,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
191,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
191,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
191,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
191,000
تومان
8 شهریور
جمعه
191,000
تومان
9 شهریور
شنبه
191,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
191,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
191,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
191,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
191,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
191,000
تومان
اقامت 24
191,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
191,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
191,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
191,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
191,000
تومان
8 شهریور
جمعه
191,000
تومان
9 شهریور
شنبه
191,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
191,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
191,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
191,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
191,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
191,000
تومان
تورگردان
209,900 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
209,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
209,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
209,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
209,900
تومان
8 شهریور
جمعه
209,900
تومان
9 شهریور
شنبه
209,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
209,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
209,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
209,900
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
209,900
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
209,900
تومان
خورشید اردهال-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
جاباما
191,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
191,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
191,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
191,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
191,000
تومان
8 شهریور
جمعه
191,000
تومان
9 شهریور
شنبه
191,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
191,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
191,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
191,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
191,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
191,000
تومان
خورشید اردهال-کلبه سه نفره
کلبه سه نفره
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
8 شهریور
جمعه
210,000
تومان
9 شهریور
شنبه
210,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
8 شهریور
جمعه
210,000
تومان
9 شهریور
شنبه
210,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
8 شهریور
جمعه
210,000
تومان
9 شهریور
شنبه
210,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
210,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
210,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
210,000
تومان
تورگردان
229,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
229,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
229,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
229,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
229,700
تومان
8 شهریور
جمعه
229,700
تومان
9 شهریور
شنبه
229,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
229,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
229,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
229,700
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
229,700
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
229,700
تومان
خورشید اردهال-سوئیت سه تخته
سوئیت سه تخته
اقامت 24
284,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
284,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
284,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
284,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
284,000
تومان
8 شهریور
جمعه
284,000
تومان
9 شهریور
شنبه
284,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
284,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
284,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
284,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
284,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
284,000
تومان
اسنپ تریپ
284,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
284,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
284,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
284,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
284,000
تومان
8 شهریور
جمعه
284,000
تومان
9 شهریور
شنبه
284,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
284,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
284,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
284,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
284,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
284,000
تومان
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
284,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
284,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
284,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
284,000
تومان
8 شهریور
جمعه
284,000
تومان
9 شهریور
شنبه
284,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
284,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
284,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
284,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
284,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
284,000
تومان
تورگردان
314,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
314,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
314,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
314,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
314,800
تومان
8 شهریور
جمعه
314,800
تومان
9 شهریور
شنبه
314,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
314,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
314,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
314,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
314,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
314,800
تومان
خورشید اردهال-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
اقامت 24
374,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
374,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
374,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
374,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
374,000
تومان
8 شهریور
جمعه
374,000
تومان
9 شهریور
شنبه
374,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
374,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
374,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
374,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
374,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
374,000
تومان
اسنپ تریپ
374,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
374,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
374,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
374,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
374,000
تومان
8 شهریور
جمعه
374,000
تومان
9 شهریور
شنبه
374,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
374,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
374,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
374,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
374,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
374,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
8 شهریور
جمعه
380,000
تومان
9 شهریور
شنبه
380,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
380,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
380,000
تومان
تورگردان
418,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
418,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
418,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
418,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
418,800
تومان
8 شهریور
جمعه
418,800
تومان
9 شهریور
شنبه
418,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
418,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
418,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
418,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
418,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
418,800
تومان
خورشید اردهال-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
8 شهریور
جمعه
468,000
تومان
9 شهریور
شنبه
468,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
468,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
8 شهریور
جمعه
468,000
تومان
9 شهریور
شنبه
468,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
468,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
8 شهریور
جمعه
468,000
تومان
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
524,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
524,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
524,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
524,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
524,000
تومان
8 شهریور
جمعه
524,000
تومان
9 شهریور
شنبه
524,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
524,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
524,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
524,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
524,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
524,000
تومان
خورشید اردهال-سوئیت پنج تخته ویژِه
سوئیت پنج تخته ویژِه
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
8 شهریور
جمعه
468,000
تومان
9 شهریور
شنبه
468,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
468,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان
8 شهریور
جمعه
468,000
تومان
9 شهریور
شنبه
468,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
468,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
468,000
تومان

امکانات اتاق های خورشید اردهال کاشان

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل تاریخی ایرانی کاشان
3.9
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 378,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نگارستان کاشان
3.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
جاباما
از 301,000 تومان
اسنپ تریپ
از 361,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل امیرکبیر کاشان
3.2
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 245,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خانه رز کاشان
3.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 221,000 تومان
اقامت 24
از 221,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 343,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 345,000 تومان
اسنپ تریپ
از 368,000 تومان
جاباما
از 457,000 تومان
property-card-image
اقامتگاه سنتی اطلس کاشان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان
3.2
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 550,000 تومان
جاباما
از 550,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 555,000 تومان
property-card-image
هتل خادمی کاشان
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی آریانا کاشان
3
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
جاباما
از 430,000 تومان

نظرات کاربران برای خورشید اردهال کاشان

(18 نظر)
بسیارخوب . نواقص،تقاطع دستشویی و توالت فرنگی. نداشتن دریچه کولرو باد مستقیم مقابل حمام کلیدمشترک نورمخفی وچراغ های سقف .فاصله محل پارک تا محل اقامت...
سلام من دو شب در این هتل در اتاق سه تخته اقامت داشتم. شب اولش خیلی بد بود چون تا صبح صدای هواکش رستوران نگذاشت بخوابیم ولی بعد از چندین بار تذکر فردا شب خوب بود و خوش گذشت. فضای هتل خوب بود و آرامش بخش بود. محلش از کاشان دور بود ولی خیلی دنج وخوش آب و هوا بود. روی هم رفته هتل خوبی بود
عالی بود...
سلام.هتل در مکان مناسبی واقع شده. برخورد پرسنل و مدیریت هتل بسیار مناسب هست. خودم یک شب اونجه اقامت داشتم . صبحانه عالی بود. مکان هتل بسیار دنج بود. اگر فرصتش پیش بیاد حتما مجدداً به این هتل زیبا خواهم رفت.
خیلی خوب بود....
نقاط قوت:
مکانی ساکت و زیبا پر از گل و گیاه، صبحانه عالی ، برخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
بهتره عکس های امکانات کلبه ها گذاشته بشه و در سایت قید بشه کلبه هاکولر آبی دارن.اگه سرویس بهداشتی کمی بزرگتر بود خوب بود جلوی روشویی نمیشه ایستاد چون توالت فرنگی قرار گرفته ،میتونه کالای خواب بهتری داشته باشه،داخل اتاق فقط یک جفت دمپایی بود.
اتاق ها کمی کوچک است ولی برخورد کارکنان و محیط مجموعه بسیار خوب است. غذای رستوران بسیار خوب و کباب ها عالی است. کافی شاپ یک ساندویچ ترکیبی بمب با مواد اولیه بسیار خوب دارد که خوردنش را حتما توصیه میکنم اما به هیچ وجه؛ تاکید میکنم به هیچ وجه سراغ سبد بال مرغ سوخاری نروید! در کل مواد اولیه و مصرفی در هتل از برندهای خوب و باکیفیت انتخاب می شوند هرچند که وسایل و تجهیزات از کیفیت خیلی بالایی برخوردار نیستند. اگر قصد سفر به کاشان را دارید این هتل را توصیه میکنم.
من یک شب در اوایل اردیبهشت اینجا اقامت داشتم. اگر دنبال جایی برای فرار از های و هوی شهرهای شلوغ هستید حتما این هتل رو امتحان کنید. اتاق تمیز با منظره فوق العاده از کوه های پوشیده از برف و بسیار ساکت با هوای بسیار عالی در بهار. مسلما دسترسی به امکانات رفاهی خاصی اطراف هتل ندارید. تنها جاذبه خود روستای مشهد اردهال هم امامزاده و آرامگاه سهرابه که در فاصله کمی از هتل قرار داره. صبحانه تقریبا خوب و محل صرف صبحانه هم قابل قبول بود. اما درب اتاق ها نزدیک به همه و صدای اتاق های مجاور ممکنه مزاحمت ایجاد کنه. آب شیر هم قابل شرب نیست. در کل به نسبت هزینه ش گزینه ی خوبیه.
اسکان و خدمات صبحانه و پذیرش خوب بود....
بسیار عالی ، زیبا ، و کارمندان بسیار مهربان و خوبندارم
پارکینگ داخل محوطه نداشت و وسایل را مسافت زیادی پیاده باید حمل می کردیم آب شیر قابل شرب نبود سوپر مارکت در نزدیکی هتل نداشت توالت فقط فرنگی داشت قیمتهای کافی شاپ بالا بود ...
بی عیب و نقص...
عالی...
در مجموع خوب ولی نداشتن آبگرم و شوفاژ مشکل ساز بود. اسپلیت جوابگو نبود و کارکنان برای گرم کردن اتاق بخاری برقی ارائه کردند. حمام فوق العاده نامناسب ولرم بودن آب و اینکه آب یکدفعه سرد میشد وشما مجبور به استحمام با آب سرد بودید...
برخورد كاركنان عالي-...
برخورد کارکنان خوب بود، اما ما چون زمانی آنجا بودیم که خیلی مسافر نبود صبحانه روز اول در اتاق سرو شد که خیلی جالب نبود و در بسته هایی معمولی در اختیار ما قرار گرفت. اما روز دوم که در رستوران سرو شد انصافا عالی بود. اتاق ما هم 5 نفره ویژه بود و خیلی تمیز و گرم. آب گرم خوبی هم داشت....
امکانات هتل بسیار خوب است و سویئت بسیار تمیز بود. محیط هتل هم بسیار زیبا و دوست داشتنی است.
اتاق راحت بود، فاصله اتاق تا رستوران محل صبحانه بسیار دور بود، صبحانه معمولی بود، اتاق تمیز بود ولی دسترسی به مغازه ای برای خرید وجود ندارد. سکوت و آرامش خوبی در هتل هست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.