خورشید اردهال کاشان

کیلومتر 50 جاده کاشان به مشهد اردهال
1.4
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
معرفی خورشید اردهال کاشان
مجتمع اقامتی خورشید اردهال در فاصله 15 کیلومتری شهر نیاسر با امکانات رفاهی قرار گرفته است. این مجتمع اقامتی-تفریحی از امکاناتی نظیر دریاچه و قایق سواری، آلاچیق های زیبا، سینما 5 بعدی، کافی شاپ، فست فود، رستوران سنتی، دم نوش خانه،شهربازی و سالن پینت بال برخوردار است و مهمانان ارجمند می توانند حین اقامت خود از این امکانات بهره مند شوند. مجتمع خورشید سالانه میزبان گردشگران زیادی از روستای زیبا و سنتی ابیانه است.

مقایسه و رزرو اتاق

خورشید اردهال کاشان
خورشید اردهال-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
191,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
191,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
191,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
191,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
191,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
191,000
تومان
22 آذر
جمعه
191,000
تومان
23 آذر
شنبه
191,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
191,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
191,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
191,000
تومان
جاباما
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
191,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
191,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
191,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
191,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
191,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
191,000
تومان
22 آذر
جمعه
191,000
تومان
23 آذر
شنبه
191,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
191,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
191,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
191,000
تومان
خورشید اردهال-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
220,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
220,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
220,000
تومان
23 آذر
شنبه
220,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
220,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
220,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
خورشید اردهال-سوئیت سه تخته
سوئیت سه تخته
اقامت 24
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
284,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
22 آذر
جمعه
284,000
تومان
23 آذر
شنبه
284,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
ای‌گردش
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
284,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
22 آذر
جمعه
284,000
تومان
23 آذر
شنبه
284,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
ایران هتل آنلاین
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
284,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
22 آذر
جمعه
284,000
تومان
23 آذر
شنبه
284,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
284,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
22 آذر
جمعه
284,000
تومان
23 آذر
شنبه
284,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
اسنپ تریپ
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
284,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
22 آذر
جمعه
284,000
تومان
23 آذر
شنبه
284,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
خورشید اردهال-کلبه سه نفره
کلبه سه نفره
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
210,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
210,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
22 آذر
جمعه
210,000
تومان
23 آذر
شنبه
210,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
210,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
210,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
22 آذر
جمعه
210,000
تومان
23 آذر
شنبه
210,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
210,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
210,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
22 آذر
جمعه
210,000
تومان
23 آذر
شنبه
210,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
اسنپ تریپ
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
210,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
210,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
210,000
تومان
22 آذر
جمعه
210,000
تومان
23 آذر
شنبه
210,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
210,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
210,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
210,000
تومان
خورشید اردهال-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
ایران هتل آنلاین
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
374,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
22 آذر
جمعه
374,000
تومان
23 آذر
شنبه
374,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
380,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
22 آذر
جمعه
380,000
تومان
23 آذر
شنبه
380,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
380,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
22 آذر
جمعه
380,000
تومان
23 آذر
شنبه
380,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
380,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
22 آذر
جمعه
380,000
تومان
23 آذر
شنبه
380,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
اسنپ تریپ
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
380,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
22 آذر
جمعه
380,000
تومان
23 آذر
شنبه
380,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
خورشید اردهال-سوئیت پنج تخته
سوئیت پنج تخته
اقامت 24
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
468,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
22 آذر
جمعه
468,000
تومان
23 آذر
شنبه
468,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
ای‌گردش
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
468,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
22 آذر
جمعه
468,000
تومان
23 آذر
شنبه
468,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
اسنپ تریپ
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
468,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
22 آذر
جمعه
468,000
تومان
23 آذر
شنبه
468,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
468,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
22 آذر
جمعه
468,000
تومان
23 آذر
شنبه
468,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
ایران هتل آنلاین
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
468,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
22 آذر
جمعه
468,000
تومان
23 آذر
شنبه
468,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
خورشید اردهال-سوئیت پنج تخته ویژِه
سوئیت پنج تخته ویژِه
جاباما
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
468,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
468,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
468,000
تومان
22 آذر
جمعه
468,000
تومان
23 آذر
شنبه
468,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
468,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
468,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
468,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های خورشید اردهال کاشان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
قایق سواری
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس خورشید اردهال کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای خورشید اردهال کاشان

(28 نظر)
بسیارخوب . نواقص،تقاطع دستشویی و توالت فرنگی. نداشتن دریچه کولرو باد مستقیم مقابل حمام کلیدمشترک نورمخفی وچراغ های سقف .فاصله محل پارک تا محل اقامت
سلام من دو شب در این هتل در اتاق سه تخته اقامت داشتم. شب اولش خیلی بد بود چون تا صبح صدای هواکش رستوران نگذاشت بخوابیم ولی بعد از چندین بار تذکر فردا شب خوب بود و خوش گذشت. فضای هتل خوب بود و آرامش بخش بود. محلش از کاشان دور بود ولی خیلی دنج وخوش آب و هوا بود. روی هم رفته هتل خوبی بود
عالی بود
خیلی خوب بود.
سلام.هتل در مکان مناسبی واقع شده. برخورد پرسنل و مدیریت هتل بسیار مناسب هست. خودم یک شب اونجه اقامت داشتم . صبحانه عالی بود. مکان هتل بسیار دنج بود. اگر فرصتش پیش بیاد حتما مجدداً به این هتل زیبا خواهم رفت.
نقاط قوت:
مکانی ساکت و زیبا پر از گل و گیاه، صبحانه عالی ، برخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
بهتره عکس های امکانات کلبه ها گذاشته بشه و در سایت قید بشه کلبه هاکولر آبی دارن.اگه سرویس بهداشتی کمی بزرگتر بود خوب بود جلوی روشویی نمیشه ایستاد چون توالت فرنگی قرار گرفته ،میتونه کالای خواب بهتری داشته باشه،داخل اتاق فقط یک جفت دمپایی بود.
اتاق ها کمی کوچک است ولی برخورد کارکنان و محیط مجموعه بسیار خوب است. غذای رستوران بسیار خوب و کباب ها عالی است. کافی شاپ یک ساندویچ ترکیبی بمب با مواد اولیه بسیار خوب دارد که خوردنش را حتما توصیه میکنم اما به هیچ وجه؛ تاکید میکنم به هیچ وجه سراغ سبد بال مرغ سوخاری نروید! در کل مواد اولیه و مصرفی در هتل از برندهای خوب و باکیفیت انتخاب می شوند هرچند که وسایل و تجهیزات از کیفیت خیلی بالایی برخوردار نیستند. اگر قصد سفر به کاشان را دارید این هتل را توصیه میکنم.
من یک شب در اوایل اردیبهشت اینجا اقامت داشتم. اگر دنبال جایی برای فرار از های و هوی شهرهای شلوغ هستید حتما این هتل رو امتحان کنید. اتاق تمیز با منظره فوق العاده از کوه های پوشیده از برف و بسیار ساکت با هوای بسیار عالی در بهار. مسلما دسترسی به امکانات رفاهی خاصی اطراف هتل ندارید. تنها جاذبه خود روستای مشهد اردهال هم امامزاده و آرامگاه سهرابه که در فاصله کمی از هتل قرار داره. صبحانه تقریبا خوب و محل صرف صبحانه هم قابل قبول بود. اما درب اتاق ها نزدیک به همه و صدای اتاق های مجاور ممکنه مزاحمت ایجاد کنه. آب شیر هم قابل شرب نیست. در کل به نسبت هزینه ش گزینه ی خوبیه.
اسکان و خدمات صبحانه و پذیرش خوب بود.
پارکینگ داخل محوطه نداشت و وسایل را مسافت زیادی پیاده باید حمل می کردیم آب شیر قابل شرب نبود سوپر مارکت در نزدیکی هتل نداشت توالت فقط فرنگی داشت قیمتهای کافی شاپ بالا بود
بی عیب و نقص
بسیار عالی ، زیبا ، و کارمندان بسیار مهربان و خوبندارم
عالی
در مجموع خوب ولی نداشتن آبگرم و شوفاژ مشکل ساز بود. اسپلیت جوابگو نبود و کارکنان برای گرم کردن اتاق بخاری برقی ارائه کردند. حمام فوق العاده نامناسب ولرم بودن آب و اینکه آب یکدفعه سرد میشد وشما مجبور به استحمام با آب سرد بودید
برخورد كاركنان عالي-
برخورد کارکنان خوب بود، اما ما چون زمانی آنجا بودیم که خیلی مسافر نبود صبحانه روز اول در اتاق سرو شد که خیلی جالب نبود و در بسته هایی معمولی در اختیار ما قرار گرفت. اما روز دوم که در رستوران سرو شد انصافا عالی بود. اتاق ما هم 5 نفره ویژه بود و خیلی تمیز و گرم. آب گرم خوبی هم داشت.
من دو روز بود با دوچرخه از یزد حرکت کرده بودم به سمت خمین و تو مسیر یک شب هتل خورشید اقامت داشتم برخورد کارکنان عالی بود .... اتاق خیلی خوب بود .... ساکت و تمیز با غذای خوب و خوشمزه ....
پرسنل به کارشان جدی نبودند.مواردی دچار مشکل بود.مثلا لامپ های راهرو خراب بود. سیفون توالت خراب بود. آب گرمی در دوش حمام وجود نداشت. برخی زمانها اتاق رسپشن بسته بود و....
برخورد خوب کارکنان
نقطه ضعف این مجتمع نداشتن پارکینگ بود و ما مجبور بودیم ماشین مون رو بیرون از مجتمع پارک کنیم و هربار برای برداشتن وسایل از داخل ماشین، مسافت زیادی رو طی کنیم که این اصلا جالب نبود
رفتار کارکنان بسیار عالی و مودبانه اما متاسفانه در قسمت رستوران با توجه به ماه مبارک رمضان غذای کافی سرو نمیشد بطوریکه حوالی ساعت ۲۱/۳۰ به اتمام میرسید و گاها بسیاری از مهمانان بدون غذا میماندند .
امکانات هتل بسیار خوب است و سویئت بسیار تمیز بود. محیط هتل هم بسیار زیبا و دوست داشتنی است.
هتل خوبی بود تنها موردی که وجود داشت کیفیت پایین رستوران فست فود نسبت به رستوران دیگر هتل بود. همچنین به اقامت های یک شب اینترنت داده نمی شد.
در کل همه چی خوب بود
به نظرم هتل به حساب نمی آد
برای یکبار امتحانش بد نیست
سلام، از ابتدا با برخورد خوب مواجه شدیم، متاسفانه چون دیر اقدام به رزرو کردیم فقط اتاق‌های کلبه ای موجود بود ولی همونا خوب بودن. این هتل عالی بود
اتاق راحت بود، فاصله اتاق تا رستوران محل صبحانه بسیار دور بود، صبحانه معمولی بود، اتاق تمیز بود ولی دسترسی به مغازه ای برای خرید وجود ندارد. سکوت و آرامش خوبی در هتل هست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.