هتل امیرکبیر کاشان

کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین
3.2
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
معرفی هتل امیرکبیر کاشان
هتل سه ستاره امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۵۶ بنا گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از برترین ویژگی های این هتل می‌توان به فاصله چند دقیقه با موزه امیرکبیر و باغ فین کاشان اشاره نمود. این مجموعه با ۱۰۵ واحد اقامتی طبق استانداردهای بین المللی با خدماتی مطلوب و مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر کاشان
امیرکبیر-اتاق یک تخته جدید
اتاق یک تخته جدید
ایران مارکوپولو
154,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
154,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
154,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
154,000
تومان
22 آذر
جمعه
154,000
تومان
23 آذر
شنبه
154,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
154,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
154,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
154,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
154,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
154,000
تومان
29 آذر
جمعه
154,000
تومان
هتل یار
154,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
154,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
154,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
154,000
تومان
22 آذر
جمعه
154,000
تومان
23 آذر
شنبه
154,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
154,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
154,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
154,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
154,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
154,000
تومان
29 آذر
جمعه
154,000
تومان
علاءالدین
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
22 آذر
جمعه
160,000
تومان
23 آذر
شنبه
160,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
160,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
160,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
160,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
160,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
160,000
تومان
29 آذر
جمعه
160,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین جدید
اتاق دو تخته توئین جدید
ای‌گردش
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
230,000
تومان
ایران مارکوپولو
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
جاباما
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
علاءالدین
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
22 آذر
جمعه
250,000
تومان
23 آذر
شنبه
250,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
29 آذر
جمعه
250,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته توئین (بازسازی نشده)
اتاق دوتخته توئین (بازسازی نشده)
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
22 آذر
جمعه
195,000
تومان
23 آذر
شنبه
195,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
29 آذر
جمعه
195,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق سه تخته جدید
اتاق سه تخته جدید
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
ایران مارکوپولو
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
22 آذر
جمعه
305,000
تومان
23 آذر
شنبه
305,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
305,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
305,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
305,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
305,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
305,000
تومان
29 آذر
جمعه
305,000
تومان
جاباما
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
22 آذر
جمعه
308,000
تومان
23 آذر
شنبه
308,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
29 آذر
جمعه
308,000
تومان
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته (بازسازی نشده)
اتاق سه تخته (بازسازی نشده)
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
22 آذر
جمعه
250,000
تومان
23 آذر
شنبه
250,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
29 آذر
جمعه
250,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
اتاق چهارتخته (بازسازی نشده)
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
22 آذر
جمعه
370,000
تومان
23 آذر
شنبه
370,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
29 آذر
جمعه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
22 آذر
جمعه
370,000
تومان
23 آذر
شنبه
370,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
29 آذر
جمعه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
22 آذر
جمعه
370,000
تومان
23 آذر
شنبه
370,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
29 آذر
جمعه
370,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
29 آذر
جمعه
375,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته جدید
اتاق چهارتخته جدید
ایران مارکوپولو
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
22 آذر
جمعه
375,000
تومان
23 آذر
شنبه
375,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
375,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
375,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
375,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
29 آذر
جمعه
375,000
تومان
علاءالدین
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
29 آذر
جمعه
395,000
تومان
امیرکبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران مارکوپولو
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
29 آذر
جمعه
440,000
تومان
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
29 آذر
جمعه
440,000
تومان
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
29 آذر
جمعه
440,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
29 آذر
جمعه
440,000
تومان
هتل یار
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
29 آذر
جمعه
440,000
تومان
علاءالدین
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
22 آذر
جمعه
460,000
تومان
23 آذر
شنبه
460,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
29 آذر
جمعه
460,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کاشان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل امیرکبیر کاشان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کاشان

(34 نظر)
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
اتاق بسیار افتضاح بود دیوار نم زده میریخت کاغذ دیواریها کنده شده بود سطل زباله از مهمان قبلی تمیز نشده بود در حد یک مسافرخونه بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی در این هتل نیست اصلا
نقاط ضعف:
فوق العاده افتضاح آب گرم نداشت سرویس بهداشتی و حمام افتضاح کثیف نظافت اتاق صفر بود قالیچه ها و موکت به شدت کثیف بود روشنایی اتاق افتضاح بود تاریک بود اصلا دید نداشت بدترین هتل بود
من یک روز اقامت داشتم ... برخورد پرسنل و سطح نظافت هتل خوب بود ...
نقاط قوت:
فقط صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
از هیچ لحاظی راضی نبودیم نظافت و ....
به نسبت قیمت بالای همه هتل های کاشان این هتل قیمت مناسب و خدمات خیلی خوبی داشت
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود هتل در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نسبت به قبلا خیلی قیمتش رفته بالا حتی برای اب معدنی هم هزینه میگیرن و برای چای هم شارژ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
وضعیت اتاق های بازسازی شده قابل قبول نبود
باتوجه به اینکه ورود ما ۱۴خردادوتعطیل رسمی بودپرسنل هتل در راستای بازدیدآثارتاریخی غیرتعطیل درآن تاریخ وتهیه اتومبیل همکاری وهماهنگی عالی انجام دادندو با سرویس چای نیزپذیرایی نمودند. لوکیشن هتل باوجود اینکه با مرکزتاریخی شهرفاصله دارد اما بنظرمن بهترین خیابان کاشان و بسیار زنده است ضمن اینکه بهترین رستورانها وفست فودو کافی شاپ های شهردرنزدیکی هتل واقع شده اند. صبحانه هتل باتوجه به انتظارمن بسیارعالی بود وبرخلاف نظریکی ازکاربران که ازعدم شارژبوفه وحتی نان گلایه داشتند بسیارفراوان بود و تا آخرشارژ میشد. روم سرویس بادرخواست مهمان به نحو شایسته انجام شد وهمکاری و برخوردپرسنل در رفع نواقص خوب بودتنها نکته منفی که مسافران قبلی اعلام نموده و بنده هم تایید میکنم ظرفیت محدود تنها آسانسورفعال درهتل بود که درساعات و ایام پیک مشکل سازبود وبعضا بالاجبار از راه پله تردد میکردیم. باتشکر ازسایت وگروه بزرگ وعالی ایران هتل که همواره بهترین هستند
تعداد آسانسور برای این هتل خیلی کم بود .لوازم داخل اتاق کهنه بود. کلا امکانات هتل کم بود
راضی
اتاق های بازسازی شده مرتب بود، آسانسور جوابگوی تعداد زیاد نیست.
فقط صبحانه خوب بود. اتاق گرم بود و مجبور به بازکردن پنجره ها بودیم، اما توری نداشت. بازسازی نیمه کاره. ملحفه و تخت نامناسب با تکانهای زیاد.تختها سر تخت نداشت .کاشیها و در سرویس پر از لکه . دمپایی پلاستیکی لنگه به لنگه توی اتاق بود. صدای اتاق بالا و چپ وراست و راهرو به شکل آزار دهنده ای توی اتاق شنیده می شد.
رفتار شایسته‌ای داشتند ،الحمدلله همه چیز خوب و مناسب بود.
پذیرش عالی ، check in عالی، check out عالی، کافی شاپ خوب نبود ،پارکینگ خوب، room service خوب
باعرض سلام و تبریک سال نو، تمیزی اتاقهای بازسازی شده خیلی خوب بود، صبحانه خوب بود ،کارکنان هتل بسیار مودب،خون گرم و صمیمی بودن
خوب
ازنظرصبحانه خیلی ضعیف بودحتی گاهی نون صبحانه خیلی زودتموم میشدبعدش دیگه شارژنمیکردن.
پرسنل پذیرش از رفتار مودبانه ای برخوردار بودند و نهایت همکاری را داشتند، اما تشک های طبقه پنجم متاسفانه کیفیت خوبی نداشت. سرویس بهداشتی نیاز به رسیدگی منظم تر در هنگام اقامت مهمان دارد. نکته دیگر مسافت هتل با مراکز تاریخی مرکز شهر می باشد هرچند محیط آرام و دلپذیری دارد.
اتاق انتخابی ما بازسازی نشده بود و اتاق خیلی گرم بود حتی خاموش کردن شوفاژ هم تاثیری نداشت. پتو ها کثیف بود . کف حمام و دستشویی پر از مورچه بود و باید بهتر نظافت میشد. فشار آب حمام خوب بود و از نظر آب گرم مشکلی نداشت. سطل زباله ای که در اتاق قرار داشت کوچک بود و جوابگو نبود. برخورد کارکنان محترمانه بود. با اینکه در ایام عید اونجا رفتیم و بسیار شلوغ بود ولی از نظر جای پارک ماشین به مشکل نخوردیم. آسانسور جوابگوی اون تعداد مسافر نبود و پیش میومد که مجبور شیم از پله استفاده کنیم.
شام کمی گران بود اما کیفیت خوراک هم ایرانی هم فست فود عالی بود،منو صبحانه هم با توجه به 3 ستاره بودن و نرخ هتل خیلی خوب بود._ اتاق 2تخته بزرگ و دلباز بود_برخورد پرسنل خوب بود_اما اینکه پول آب معدنی و چای کیسه ای را میگیرند باتوجه به ناچیز بودن اصلا در شاءن چنین هتلی نیست! _کیفیت اینترنت خوب بود_ از مرکز شهر فاصله دارد اما اگر ماشین دارید مشکلی نیست، به باغ فین و تپه سیلک خیلی نزدیک است.
هتل به زور شما رو وادار خواهد کرد که واحد بازسازی نشده رو رزرو کنید ، هرچند تفاوت زیادی بین بازسازی شده و نشده وجود نداره . متاسفانه من نمیدونم بر چه اساسی برای اقامتگاه ها ستاره تعیین میکنند . برای 6 طبقه و 105 باب اتاق یک آسانسور با ظرفیت 4 نفر !! باورتون میشه ؟ یعنی شما به جای اینکه بری کاشان رو بگردی فقط باید تو نوبت آسانسور بمونی . در طول اقامتتون اگه یک نفر از کارمندان هتل رو ندیدین تعجب نکنید! .با سپاس از ایران هتل و کیفیت عالیش که همیشه کمک حال ما بوده و هست.
شبی که ما وارد هتل شدیم، در تالار مراسم عروسی بود و لابی هتل بسیار شلوغ بود،متاسفانه اتاقهای بازسازی نشده کهنه و قدیمی است و حتی چمدانها رو باید خودمون به اتاق میبردیم.صبحانه هم در حد متوسط بود.از همه بدتر هم آسانسور بود که فقط ظرفیت چهار نفر داشت
با اجبار در انتخاب اتاق باز سازی نشده مقداری از نارضایتی تو جیه پذیر است اما اینکه در بدو ورود خانم پذیرش کننده بگوید که شما باید پول آب معدنی و دو عدد چای کیسه ای موجود در اتاق را جداگانه پرداخت نمایید در واقع توی ذوق آدم میزند و این مفهوم را تداعی میکند که چون 20 تومن بخاطر بازسازی نشدن اتاق از شما نگرفته اند میخواهند همان را به بهانه اب و چای از شما بگیرند که هم اتاق قدیم داده باشند و هم پول بازسازی نکرده را از شما دریافت کنند.
نقاط قوت:
غذا در داخل اطاق هم سرو میشد
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایراینی
امکانات قدیمی هستند و نیاز به رسیدگی دارد.
با توجه به قیمت هتل در حد متوسط بود.
با سلام جای مناسبی بود و برخورد خوبی داشتند من یک شب در این هتل اقامت داشتم زمانی که در این هتل بودم وسط هفته بود و خیلی شلوغ نبود در کل از هتل راضی بودم به نظرم یا نت سرعت کمی داشته یا حجم نت خیلی کم بوده
تمیزی هتل برخورد پرسنل خدمات رستوران عالی بودند
در مجموع خوب بود
صبحانه رایگان_اینترنت رایگان_حمام و دستشویی های تمیز_امکانات خوب و کافی_دادای کافی شاپ و رستوران و فست فود.فاقد دستشویی ایرانی اتاق_
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها..برخورد کارکنان و پرسنل خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف و ایمن نداشت که اصلا راضی نبودیم... صبحانه در سلف تو محیط خیلی خفه و گرمی سرو شد و میز کثیف بود و رسیدگی کم که رضایت نداشتیم.... آسانسور یکی بود و مشکل بود رفت و آمد بدلیل شلوغی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
موردی نبوده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.