هتل امیرکبیر کاشان

کاشان، خیابان امیرکبیر، نرسیده به باغ فین
3.2
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل امیرکبیر کاشان
هتل سه ستاره امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۵۶ بنا گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از برترین ویژگی های این هتل می‌توان به فاصله چند دقیقه با موزه امیرکبیر و باغ فین کاشان اشاره نمود. این مجموعه با ۱۰۵ واحد اقامتی طبق استانداردهای بین المللی با خدماتی مطلوب و مناسب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین (بازسازی شده)
اتاق دو تخته توئین (بازسازی شده)
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
تورگردان
256,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
256,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
256,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
256,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
256,200
تومان
8 شهریور
جمعه
256,200
تومان
9 شهریور
شنبه
256,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
256,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
256,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
256,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
256,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
256,200
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته (بازسازی شده)
اتاق سه تخته (بازسازی شده)
اقامت 24
313,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
313,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
313,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
313,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
313,000
تومان
8 شهریور
جمعه
313,000
تومان
9 شهریور
شنبه
313,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
313,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
313,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
313,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
313,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
313,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
تورگردان
334,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
334,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
334,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
334,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
334,000
تومان
8 شهریور
جمعه
334,000
تومان
9 شهریور
شنبه
334,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
334,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
334,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
334,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
334,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
334,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
384,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
384,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
384,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
384,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
384,000
تومان
8 شهریور
جمعه
384,000
تومان
9 شهریور
شنبه
384,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
384,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
384,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
384,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
384,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
384,000
تومان
جاباما
390,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
390,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
390,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
390,000
تومان
8 شهریور
جمعه
390,000
تومان
9 شهریور
شنبه
390,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
390,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
390,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
390,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
390,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
390,000
تومان
تورگردان
412,400 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
412,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
412,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
412,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
412,400
تومان
8 شهریور
جمعه
412,400
تومان
9 شهریور
شنبه
412,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
412,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
412,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
412,400
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
412,400
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
412,400
تومان
امیرکبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
458,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
458,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
458,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
458,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
458,000
تومان
8 شهریور
جمعه
458,000
تومان
9 شهریور
شنبه
458,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
458,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
458,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
458,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
458,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
458,000
تومان
جاباما
467,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
467,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
467,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
467,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
467,000
تومان
8 شهریور
جمعه
467,000
تومان
9 شهریور
شنبه
467,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
467,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
467,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
467,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
467,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
467,000
تومان
تورگردان
491,600 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
491,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
491,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
491,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
491,600
تومان
8 شهریور
جمعه
491,600
تومان
9 شهریور
شنبه
491,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
491,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
491,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
491,600
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
491,600
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
491,600
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین قدیمی
اتاق دو تخته توئین قدیمی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق سه تخته قدیمی
اتاق سه تخته قدیمی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کاشان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل تاریخی ایرانی کاشان
3.9
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 378,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل نگارستان کاشان
3.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 220,000 تومان
جاباما
از 301,000 تومان
اسنپ تریپ
از 361,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
خورشید اردهال کاشان
1.4
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 191,000 تومان
اقامت 24
از 191,000 تومان
جاباما
از 191,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خانه رز کاشان
3.7
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 221,000 تومان
اقامت 24
از 221,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان
3.5
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 343,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 345,000 تومان
اسنپ تریپ
از 368,000 تومان
جاباما
از 457,000 تومان
property-card-image
اقامتگاه سنتی اطلس کاشان
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان
3.2
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 550,000 تومان
جاباما
از 550,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 555,000 تومان
property-card-image
هتل خادمی کاشان
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
اقامتگاه سنتی آریانا کاشان
3
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 310,000 تومان
اقامت 24
از 310,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
جاباما
از 430,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کاشان

(21 نظر)
نقاط قوت:
راضی نبودیم زیاد
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود هتل در حد مسافرخونه بود
نقاط قوت:
در کل هتل خوبیه من همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نسبت به قبلا خیلی قیمتش رفته بالا حتی برای اب معدنی هم هزینه میگیرن و برای چای هم شارژ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
وضعیت اتاق های بازسازی شده قابل قبول نبود ...
تعداد آسانسور برای این هتل خیلی کم بود .لوازم داخل اتاق کهنه بود. کلا امکانات هتل کم بود...
باتوجه به اینکه ورود ما ۱۴خردادوتعطیل رسمی بودپرسنل هتل در راستای بازدیدآثارتاریخی غیرتعطیل درآن تاریخ وتهیه اتومبیل همکاری وهماهنگی عالی انجام دادندو با سرویس چای نیزپذیرایی نمودند. لوکیشن هتل باوجود اینکه با مرکزتاریخی شهرفاصله دارد اما بنظرمن بهترین خیابان کاشان و بسیار زنده است ضمن اینکه بهترین رستورانها وفست فودو کافی شاپ های شهردرنزدیکی هتل واقع شده اند. صبحانه هتل باتوجه به انتظارمن بسیارعالی بود وبرخلاف نظریکی ازکاربران که ازعدم شارژبوفه وحتی نان گلایه داشتند بسیارفراوان بود و تا آخرشارژ میشد. روم سرویس بادرخواست مهمان به نحو شایسته انجام شد وهمکاری و برخوردپرسنل در رفع نواقص خوب بودتنها نکته منفی که مسافران قبلی اعلام نموده و بنده هم تایید میکنم ظرفیت محدود تنها آسانسورفعال درهتل بود که درساعات و ایام پیک مشکل س...
اتاق های بازسازی شده مرتب بود، آسانسور جوابگوی تعداد زیاد نیست....
راضی...
فقط صبحانه خوب بود. اتاق گرم بود و مجبور به بازکردن پنجره ها بودیم، اما توری نداشت. بازسازی نیمه کاره. ملحفه و تخت نامناسب با تکانهای زیاد.تختها سر تخت نداشت .کاشیها و در سرویس پر از لکه . دمپایی پلاستیکی لنگه به لنگه توی اتاق بود. صدای اتاق بالا و چپ وراست و راهرو به شکل آزار دهنده ای توی اتاق شنیده می شد....
پذیرش عالی ، check in عالی، check out عالی، کافی شاپ خوب نبود ،پارکینگ خوب، room service خوب...
خوب...
رفتار شایسته‌ای داشتند ،الحمدلله همه چیز خوب و مناسب بود....
باعرض سلام و تبریک سال نو، تمیزی اتاقهای بازسازی شده خیلی خوب بود، صبحانه خوب بود ،کارکنان هتل بسیار مودب،خون گرم و صمیمی بودن...
نقاط قوت:
غذا در داخل اطاق هم سرو میشد
نقاط ضعف:
عدم وجود سرویس بهداشتی ایراینی
با سلام جای مناسبی بود و برخورد خوبی داشتند من یک شب در این هتل اقامت داشتم زمانی که در این هتل بودم وسط هفته بود و خیلی شلوغ نبود در کل از هتل راضی بودم به نظرم یا نت سرعت کمی داشته یا حجم نت خیلی کم بوده
تمیزی هتل برخورد پرسنل خدمات رستوران عالی بودند
در مجموع خوب بود
صبحانه رایگان_اینترنت رایگان_حمام و دستشویی های تمیز_امکانات خوب و کافی_دادای کافی شاپ و رستوران و فست فود.فاقد دستشویی ایرانی اتاق_
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها..برخورد کارکنان و پرسنل خوب بود. نسبت به قیمتش هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف و ایمن نداشت که اصلا راضی نبودیم... صبحانه در سلف تو محیط خیلی خفه و گرمی سرو شد و میز کثیف بود و رسیدگی کم که رضایت نداشتیم.... آسانسور یکی بود و مشکل بود رفت و آمد بدلیل شلوغی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
موردی نبوده
از هر لحاظ خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.