هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
معرفی هتل امیرکبیر کرج
هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر
امیرکبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
10 خرداد
جمعه
170,000
تومان
11 خرداد
شنبه
170,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
175,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
175,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
175,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
10 خرداد
جمعه
175,000
تومان
11 خرداد
شنبه
175,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
175,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
175,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
190,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
190,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
190,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
193,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
193,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
193,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
193,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
193,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
10 خرداد
جمعه
193,500
تومان
11 خرداد
شنبه
193,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
193,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
193,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
193,500
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
190,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
190,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
190,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
10 خرداد
جمعه
190,000
تومان
11 خرداد
شنبه
190,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
ایران هتل آنلاین
193,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
193,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
193,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
193,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
193,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
10 خرداد
جمعه
193,500
تومان
11 خرداد
شنبه
193,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
193,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
193,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
193,500
تومان
جاباما
196,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
196,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
196,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
196,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
196,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
10 خرداد
جمعه
196,000
تومان
11 خرداد
شنبه
196,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
196,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
196,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
196,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
248,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
اسنپ تریپ
248,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
248,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
10 خرداد
جمعه
248,000
تومان
11 خرداد
شنبه
248,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
252,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
252,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
10 خرداد
جمعه
252,000
تومان
11 خرداد
شنبه
252,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
جاباما
257,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
257,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
10 خرداد
جمعه
257,000
تومان
11 خرداد
شنبه
257,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته عروس وداماد
اتاق دوتخته عروس وداماد
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
260,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
10 خرداد
جمعه
260,000
تومان
11 خرداد
شنبه
260,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
11 خرداد
شنبه
305,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
اسنپ تریپ
305,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
11 خرداد
شنبه
305,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,500 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
310,500
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,500
تومان
10 خرداد
جمعه
310,500
تومان
11 خرداد
شنبه
310,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
310,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
310,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
310,500
تومان
جاباما
314,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
314,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
314,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
314,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
314,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
314,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
10 خرداد
جمعه
314,000
تومان
11 خرداد
شنبه
314,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
314,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
314,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
314,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(18 نظر)
هتل نیاز به بازسازی دارد و امکانات کمی ضعیف بود. اما در یک نگاه کلی، از اقامت در این هتل راضی هستم....
در کل نسبت به قیمت هتل مناسب و خوبی بود...
زمانی که آمدیم پرسنل پذیرش در جلسه بودند و خسته و کوفته نیم ساعت معطل حضور پذیرش بودیم.اطاق بسیار کوچک بود و بر عکس اطاق سرویس بهداشتی بزرگی داشت.برخورد پذیرش ضعیف بود و مهمان نوازی جالبی نداشتند. پارکینگ بسیار جای بد .گرم و مرطوبی بود.برخورد قسمتِ صبحانه بسیار بد. ...
هتل نیاز به بازسازی دارد و امکانات کمی ضعیف بود. اما در یک نگاه کلی، از اقامت در این هتل راضی هستم....
هتل خوبی بودازاقامت راضی بودیم ...
از نظر امكانات بهداشتي نظير حوله مناسب ،ضعيف بود.شامپو نيز مناسب نبود خمير دندان نيز در اتاقها نبود بسته ي اب معدني در يخچال، چند بار مصرف بود و قبلاً استفاده شده بود پتو و ملحفه ي اضافه در اتاق نبود و هنگام درخواست ميگفتند، توي انباره و كليدش رو نظافتچي برده...
درمجموع متوسط بود. از نظر نظافت و برخورد کارکنان هم خوب بود
تمیز و مرتب و رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
پارکینگ مشکل داشت / تایم صبحانه کم بود ...
از نظر تمیزی اتاق خوب بود، برخورد پرسنل بد نبود
موقعيت قرار گيرى هتل بدليل واقع شدن در مركز شهر و دسترسي آسان به خيابان اصلي شهر مناسب هست و پاركينگ اختصاصى در زيرزمين دارد از طريق سايت سه تخته با يك تخت اضافه رزرو كرديم اما به هتل كه رسيديم يك اتاق سه تخته كوچك به ما دادن و گفتند كه اين هتل تخت اضافه ندارد و بايد بر روى زمين بخوابيد و سرويس نفر چهارم فقط بالشت و دو تخته پتو بود و عيب ديگر اينكه پايين درب اتاق با كف حدود پنج سانتيمتر فاصله وجود داشت كه سر و صداى بيرون و راهرو بداخل عبور مى داد و عيب دوم عدم دسترسى آسانسور به طبقه زيرمين و پاركينگ بود كه خودتان مي بايست وسايل و چمدان را از زيرزمين به همكف بياوريد و موضوع بعدى اينكه در حمل وسايل و چمدان به درون آسانسور و طبقات خدمه هتل هيچگونه كمك رسانى و همكارى در جابجايي ندارند و تنها زحمتى كه متقبل مي شوند درب آسانسور را نگه مي دارندكه بسته نشود و بتوانيد خودتان چمدان سنگين را بكشيد و درون آسانسور جاى بدهيد ضمن اينكه كلى مسافت از زيرزمين هم تا همكف با سطح شيبدار تند آورده ايد و اين موضوع كه خدمه هيچ كمكى نميدادن در نوع خودش جالب بود ، نظافت هتل بد نبود اما مشاهده يك مارمولك كوچك در راه پله هتل نظرمون عوض كرد البته اين موضوع فكر كنم بدليل ارتباط پله بسيار كم عرض به زير زمين بود كه اين مارمولك به بالا تشريف آوردند و يك حسن ديگر اين هتل وجود توالت ايرانى در اتاق بود
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمت امکانات بسیار پایین بود. سرویس بهداشتی خوب نبود تلویزیون اتاق قدیمی بود و درست کار نمی کرد، حوله نداشت در کل خیلی خوب نبود...
تایم صبحانه با وضعیت برنامه های کاری، دیر هستش و باید زودتر از وعده صبحانه استفاده کرد و همچنین تنوع به صبحانه بدهند....
برخورد کارکنان خوب .....نطافت اتاق و ملحفه و پتو خوب ..ساختمان هتل در حال تعمیر و راهروها در حال بنایی....فاقد مسواک و خمیردندان در اتاق ...در وعده صبحانه چند بار درخواست عسل یکنفره کردم که موجود نبود ....ولی کلا هتل بدی نیس ضمن اینکه در حال بازسازی است ....
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.