هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
معرفی هتل امیرکبیر کرج
هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر
امیرکبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مرداد
جمعه
170,000
تومان
12 مرداد
شنبه
170,000
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
4 مرداد
جمعه
175,000
تومان
5 مرداد
شنبه
175,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
175,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
175,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
175,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
11 مرداد
جمعه
175,000
تومان
12 مرداد
شنبه
175,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
187,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,000
تومان
4 مرداد
جمعه
193,000
تومان
5 مرداد
شنبه
193,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,000
تومان
11 مرداد
جمعه
193,000
تومان
12 مرداد
شنبه
193,000
تومان
اسنپ تریپ
187,695 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
187,695
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
4 مرداد
جمعه
193,500
تومان
5 مرداد
شنبه
193,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
11 مرداد
جمعه
193,500
تومان
12 مرداد
شنبه
193,500
تومان
ایران هتل آنلاین
193,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
4 مرداد
جمعه
193,500
تومان
5 مرداد
شنبه
193,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
11 مرداد
جمعه
193,500
تومان
12 مرداد
شنبه
193,500
تومان
تورگردان
237,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
4 مرداد
جمعه
243,000
تومان
5 مرداد
شنبه
243,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
243,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
243,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
243,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
11 مرداد
جمعه
243,000
تومان
12 مرداد
شنبه
243,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
187,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,000
تومان
4 مرداد
جمعه
193,000
تومان
5 مرداد
شنبه
193,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,000
تومان
11 مرداد
جمعه
193,000
تومان
12 مرداد
شنبه
193,000
تومان
اسنپ تریپ
187,695 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
187,695
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
4 مرداد
جمعه
193,500
تومان
5 مرداد
شنبه
193,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
11 مرداد
جمعه
193,500
تومان
12 مرداد
شنبه
193,500
تومان
ایران هتل آنلاین
193,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
4 مرداد
جمعه
193,500
تومان
5 مرداد
شنبه
193,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,500
تومان
11 مرداد
جمعه
193,500
تومان
12 مرداد
شنبه
193,500
تومان
جاباما
196,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
4 مرداد
جمعه
196,000
تومان
5 مرداد
شنبه
196,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
196,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
196,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
196,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
196,000
تومان
11 مرداد
جمعه
196,000
تومان
12 مرداد
شنبه
196,000
تومان
تورگردان
237,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
4 مرداد
جمعه
243,000
تومان
5 مرداد
شنبه
243,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
243,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
243,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
243,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
11 مرداد
جمعه
243,000
تومان
12 مرداد
شنبه
243,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
244,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
4 مرداد
جمعه
252,000
تومان
5 مرداد
شنبه
252,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
252,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
252,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
252,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
11 مرداد
جمعه
252,000
تومان
12 مرداد
شنبه
252,000
تومان
اسنپ تریپ
244,440 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
244,440
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
4 مرداد
جمعه
252,000
تومان
5 مرداد
شنبه
252,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
252,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
252,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
252,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
11 مرداد
جمعه
252,000
تومان
12 مرداد
شنبه
252,000
تومان
ایران هتل آنلاین
252,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
4 مرداد
جمعه
252,000
تومان
5 مرداد
شنبه
252,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
252,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
252,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
252,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
11 مرداد
جمعه
252,000
تومان
12 مرداد
شنبه
252,000
تومان
جاباما
257,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
4 مرداد
جمعه
257,000
تومان
5 مرداد
شنبه
257,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
257,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
257,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
257,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
11 مرداد
جمعه
257,000
تومان
12 مرداد
شنبه
257,000
تومان
تورگردان
294,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
4 مرداد
جمعه
302,000
تومان
5 مرداد
شنبه
302,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
302,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
302,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
302,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
11 مرداد
جمعه
302,000
تومان
12 مرداد
شنبه
302,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته عروس وداماد
اتاق دوتخته عروس وداماد
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
4 مرداد
جمعه
260,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
11 مرداد
جمعه
260,000
تومان
12 مرداد
شنبه
260,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
301,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
12 مرداد
شنبه
310,000
تومان
اسنپ تریپ
301,185 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
301,185
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,500
تومان
4 مرداد
جمعه
310,500
تومان
5 مرداد
شنبه
310,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,500
تومان
11 مرداد
جمعه
310,500
تومان
12 مرداد
شنبه
310,500
تومان
ایران هتل آنلاین
310,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
310,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,500
تومان
4 مرداد
جمعه
310,500
تومان
5 مرداد
شنبه
310,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,500
تومان
11 مرداد
جمعه
310,500
تومان
12 مرداد
شنبه
310,500
تومان
تورگردان
351,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
12 مرداد
شنبه
360,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(24 نظر)
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
امکانات خیلی ضعیف بود کولرو روشن نمیکردن سروصدا زیاد بود هتل بنایی داشت خیلی افتضاح بود هتل
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
کولر اتاقها مشترک بود و اصلا خوب نبود تخت و تلویز یون با هم مغایرت داشت و هتل در حد مسافر خونه حتی پایینتر بود
اين دومين بار بود كه از هتل آنلاين اين هتل رو رزرو ميكنم . هتل حاضر نشد برای نوزاد ما حتی یک تشک بده و حتي حاضر نشدن اتاق رو با سه تخته عوض كنن و ما به التفاوت رو بگيرن. نظافت هتل ضعيف است و سرويس بهداشتي از مهمان قبلي هنوز كثيف بود. صبحانه هم بسيار محدود است. هتلي كه در حمام حتي يه صابون هم نداره به نظر هتل نيست و شبيه مسافرخونس. ...
برخورد خوب و مناسبی داشتند....
نقاط قوت:
hotele khobye jasham khobe az in behtar nist to hotel
نقاط ضعف:
gojehash gandide bodan bra sobhane har ۲ rozi ke man raftam
کارکنان مودب و محترمی دارد....
پول اطاق با سرویس بهداشتی خوب می گیرند بعد اطاق که توالت ایرانی دارد به شما پیشنهاد می کنند. ...
تنوع صبحانه کم بود و هر‌ صبح با همون لیست قبلی مواجه میشدیم .وای فا ضعیف، نظافت اتاق و ملحفه ها و سرویس خیلی خووب بود، برخورد کارکنان مناسب بود، برای من از همه مهمتر آرامش و نبود سرصدا بود که راضی بودم، در‌کل هتل اوکی‌ بود....
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود و بسیار بی حوصله بودند. نظافت اتاق خیلی خیلی ضعیف بود و همچنین برای تایم صبحانه همکاری با مسافر نداشتند. برام جالب بود که تمام صداهای اتاق های همجوار رو میشنیدم حتی صدای صحبت هاشون...
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
هتل خوب بود مورد قبول بود حتما پیشنها میکنم بهتون
پر سر و صدا. عدم توجه به نیاز مسافر برای تایم صبحانه. کیفیت و بهداشت اتاق ضعیف...
پر سر و صدا با کیفیت اتاق های پایین...
خوب بود ....
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل متوسطی بود، به نسبت قیمت امکانات بسیار پایین بود. سرویس بهداشتی خوب نبود تلویزیون اتاق قدیمی بود و درست کار نمی کرد، حوله نداشت در کل خیلی خوب نبود...
موقعيت قرار گيرى هتل بدليل واقع شدن در مركز شهر و دسترسي آسان به خيابان اصلي شهر مناسب هست و پاركينگ اختصاصى در زيرزمين دارد از طريق سايت سه تخته با يك تخت اضافه رزرو كرديم اما به هتل كه رسيديم يك اتاق سه تخته كوچك به ما دادن و گفتند كه اين هتل تخت اضافه ندارد و بايد بر روى زمين بخوابيد و سرويس نفر چهارم فقط بالشت و دو تخته پتو بود و عيب ديگر اينكه پايين درب اتاق با كف حدود پنج سانتيمتر فاصله وجود داشت كه سر و صداى بيرون و راهرو بداخل عبور مى داد و عيب دوم عدم دسترسى آسانسور به طبقه زيرمين و پاركينگ بود كه خودتان مي بايست وسايل و چمدان را از زيرزمين به همكف بياوريد و موضوع بعدى اينكه در حمل وسايل و چمدان به درون آسانسور و طبقات خدمه هتل هيچگونه كمك رسانى و همكارى در جابجايي ندارند و تنها زحمتى كه متقبل مي شوند درب آسانسور را نگه مي دارندكه بسته نشود و بتوانيد خودتان چمدان سنگين را بكشيد و درون آسانسور جاى بدهيد ضمن اينكه كلى مسافت از زيرزمين هم تا همكف با سطح شيبدار تند آورده ايد و اين موضوع كه خدمه هيچ كمكى نميدادن در نوع خودش جالب بود ، نظافت هتل بد نبود اما مشاهده يك مارمولك كوچك در راه پله هتل نظرمون عوض كرد البته اين موضوع فكر كنم بدليل ارتباط پله بسيار كم عرض به زير زمين بود كه اين مارمولك به بالا تشريف آوردند و يك حسن ديگر اين هتل وجود توالت ايرانى در اتاق بود
از نظر تمیزی اتاق خوب بود، برخورد پرسنل بد نبود
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
تمیز و مرتب و رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
برخورد مناسبی نداشتند
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب پرسنل - اتاق تهویه نداشت -
درمجموع متوسط بود. از نظر نظافت و برخورد کارکنان هم خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.