هتل بزرگ کلیبر کلیبر

کلیبر، میدان شهرداری
1.8
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل بزرگ کلیبر کلیبر
هتل بزرگ کلیبر واقع در میدان شهرداری در سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان این هتل دو ستاره در ۲ طبقه بنا و دارای ۲۱ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد. هتل بزرگ با امکاناتی مناسب و پرسنلی مجرب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.. لازم به ذکر است اعلام کنیم برخی از اتاق های این هتل فاقد سرویس بهداشتی و حمام می‌باشد و میهمانان گرامی می توانند از سرویس بهداشتی و حمام عمومی در خارج از اتاق استفاده نمایند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بزرگ کلیبر
بزرگ کلیبر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
114,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
114,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
114,000
تومان
1 شهریور
جمعه
114,000
تومان
2 شهریور
شنبه
114,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
114,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
114,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
114,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
114,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
114,000
تومان
8 شهریور
جمعه
114,000
تومان
9 شهریور
شنبه
114,000
تومان
تورگردان
116,900 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
116,900
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
116,900
تومان
1 شهریور
جمعه
116,900
تومان
2 شهریور
شنبه
116,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
116,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
116,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
116,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
116,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
116,900
تومان
8 شهریور
جمعه
116,900
تومان
9 شهریور
شنبه
116,900
تومان
بزرگ کلیبر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
145,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
1 شهریور
جمعه
145,000
تومان
2 شهریور
شنبه
145,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
145,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
145,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
145,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
145,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
145,000
تومان
8 شهریور
جمعه
145,000
تومان
9 شهریور
شنبه
145,000
تومان
تورگردان
154,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
154,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
154,100
تومان
1 شهریور
جمعه
154,100
تومان
2 شهریور
شنبه
154,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
154,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
154,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
154,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
154,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
154,100
تومان
8 شهریور
جمعه
154,100
تومان
9 شهریور
شنبه
154,100
تومان
بزرگ کلیبر-چهار تخته
چهار تخته
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
1 شهریور
جمعه
171,000
تومان
2 شهریور
شنبه
171,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
171,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
171,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
171,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
171,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
171,000
تومان
8 شهریور
جمعه
171,000
تومان
9 شهریور
شنبه
171,000
تومان
تورگردان
182,900 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
182,900
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
182,900
تومان
1 شهریور
جمعه
182,900
تومان
2 شهریور
شنبه
182,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
182,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
182,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
182,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
182,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
182,900
تومان
8 شهریور
جمعه
182,900
تومان
9 شهریور
شنبه
182,900
تومان
بزرگ کلیبر-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
1 شهریور
جمعه
240,000
تومان
2 شهریور
شنبه
240,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
240,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
240,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
240,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
240,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
240,000
تومان
8 شهریور
جمعه
240,000
تومان
9 شهریور
شنبه
240,000
تومان
تورگردان
243,600 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
243,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
243,600
تومان
1 شهریور
جمعه
243,600
تومان
2 شهریور
شنبه
243,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
243,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
243,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
243,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
243,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
243,600
تومان
8 شهریور
جمعه
243,600
تومان
9 شهریور
شنبه
243,600
تومان
بزرگ کلیبر-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
1 شهریور
جمعه
265,000
تومان
2 شهریور
شنبه
265,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
265,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
265,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
265,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
265,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
265,000
تومان
8 شهریور
جمعه
265,000
تومان
9 شهریور
شنبه
265,000
تومان
تورگردان
272,600 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
272,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
272,600
تومان
1 شهریور
جمعه
272,600
تومان
2 شهریور
شنبه
272,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
272,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
272,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
272,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
272,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
272,600
تومان
8 شهریور
جمعه
272,600
تومان
9 شهریور
شنبه
272,600
تومان
بزرگ کلیبر-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
تورگردان
419,500 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
419,500
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
419,500
تومان
1 شهریور
جمعه
419,500
تومان
2 شهریور
شنبه
419,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
419,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
419,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
419,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
419,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
419,500
تومان
8 شهریور
جمعه
419,500
تومان
9 شهریور
شنبه
419,500
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
1 شهریور
جمعه
420,000
تومان
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
بزرگ کلیبر-دوتخته
دوتخته
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل بزرگ کلیبر کلیبر

(2 نظر)
این محل تنها یک مسافرخانه‌ی بزرگ است و هیچ‌یک از ویژگی‌های هتل را ندارد. عدم وجود تهویه، واقع شدن در میدان شهر و سر و صدای بسیار زیاد خیابان، عدم وجود پرسنل همه کارهای هتل از صفر تا صد را مسئول آن انجام می‌دهد. عدم وجود آسانسور با وجود پله‌های زیاد...
این مکان در واقع هتل نیست چه برسه به اینکه ستاره هم داشته باشه در واقع یک مسافرخانه است که بسیار کثیف وقدیمی است حتی آسانسور هم نداره . پذیرش این مسافرخانه بسیار ناشیانه عمل کردند و در بدو ورود ما در ابتدا گفتند شما کنسل کردید بدون اینکه نخست بررسی کنند و همون اول گفتند از کجا اینجا را رزرو کردید به همون جا زنگ بزنید. ما بسیار خسته بودیم و از برخورد ایشان به شدت ناراحت شدیم بعد از ۱۰ دقیقه که دفترهاشونو دیدند گفتند اشتباه شده یک نفر دیگر کنسل کرده...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.