هتل آپارتمان آنزا کلیبر

کلیبر، خیابان فرمانداری، خیابان ثبت احوال
2.5
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان آنزا کلیبر
هتل آپارتمان آنزا در شهرستان کلیبر در سال ۱۳۹۱ افتتاح گردیده و با کارکنانی صبور آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان آنزا
آنزا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
226,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
226,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
226,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
226,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
اقامت 24
226,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
226,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
226,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
اسنپ تریپ
226,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
226,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
آنزا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
226,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
226,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
226,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
3 خرداد
جمعه
226,000
تومان
4 خرداد
شنبه
226,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
226,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
226,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
226,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
226,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
226,000
تومان
آنزا-سوئیت استودیودونفره
سوئیت استودیودونفره
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
254,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
254,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
3 خرداد
جمعه
254,000
تومان
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
اقامت 24
254,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
254,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
254,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
3 خرداد
جمعه
254,000
تومان
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
ایران هتل آنلاین
254,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
254,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
254,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
3 خرداد
جمعه
254,000
تومان
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
254,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
254,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
254,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
3 خرداد
جمعه
254,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
آنزا-سوئیت استودیوسه نفره
سوئیت استودیوسه نفره
اقامت 24
316,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
316,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
316,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
3 خرداد
جمعه
316,000
تومان
4 خرداد
شنبه
316,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
316,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
316,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
3 خرداد
جمعه
316,000
تومان
4 خرداد
شنبه
316,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
اسنپ تریپ
316,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
316,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
316,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
3 خرداد
جمعه
316,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
ایران هتل آنلاین
316,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
316,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
316,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
3 خرداد
جمعه
316,000
تومان
4 خرداد
شنبه
316,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
316,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
316,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
316,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
3 خرداد
جمعه
316,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
آنزا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اسنپ تریپ
358,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
3 خرداد
جمعه
358,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
ایران هتل آنلاین
360,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
جمعه
360,000
تومان
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
جمعه
360,000
تومان
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
هتل یار
360,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
360,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
360,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
3 خرداد
جمعه
360,000
تومان
4 خرداد
شنبه
360,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
360,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
360,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
360,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
آنزا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اسنپ تریپ
443,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
443,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
443,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
3 خرداد
جمعه
443,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
443,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
443,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
443,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
443,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
450,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
450,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
3 خرداد
جمعه
450,000
تومان
4 خرداد
شنبه
450,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
450,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
450,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
3 خرداد
جمعه
450,000
تومان
4 خرداد
شنبه
450,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
450,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
450,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
3 خرداد
جمعه
450,000
تومان
4 خرداد
شنبه
450,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
آنزا-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
جاباما
648,000 تومان
تقویم اتاق
30 اردیبهشت
دوشنبه
648,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
648,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
3 خرداد
جمعه
648,000
تومان
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
648,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
648,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
648,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
648,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان آنزا کلیبر

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان آنزا کلیبر

(14 نظر)
برخورد افراد خیلی عالی نظافت و بهداشت خیلی عالی صبحانه خوب شام و ناهار ضعیف و گران آب و برق گاها قطع میشد...
هتل نسبت به منطقه از امکانات خوبی برخوردار است. البته پارکینگ ندارد و در طبقه دوم وای فای کار نمیکند و نیاز به تقویت وای فای دارد. حمام بصورت کابین فایبرگلاس است و علیرغم گرانی این نوع کابین ها عملا فضای داخل آن تنگ است و استحمام را با مشکل همراه میکند. پرده اتاق ها از جنس تور نازک است و پوشش پرده ضخیم ندارد و جهت استراحت نور ممکن است مشکل ساز باشد . اتاق اصلی سویئت فاقد اسپلیت بود و فقط داخل سالن اسپلیت وجود داشت، البته همان اسپلیت به اندازه کافی خنک میکرد....
همه چیز عالی...
بجز قطعي آب كه آن هم به هتل مربوط نمي شد مشكل ديگري وجود نداشت ، اتاقها هم بعلت نبود پرده ضخيم خيلي پرنورند، پرسنل خوب و مودب هستند و هتل در نزديكي باغات سرسبز زغال اخته و گردو واقع شده كه براي پياده روي در كوچه باغها مناسب است. صبحانه خوب و در منوي شام هم غذاي سنتي لذيذ است....
نقاط قوت:
برخورد و همکاری عالی پرسنل.وسایل خوب طراحی مناسب اتاقها.امکانات خوب.در کل با توجه به قیمتش خیلی فراتر از انتظار من بود
نقاط ضعف:
ندیدم
این هتل بالاتر از انتظاری است که از منطقه داریم. از نظر وای فای مشکل داشتیم، و از امکانات اینترنت همراه اول استفاده کردیم. در حمام ها که به صورت کابین فایبرگلاس است، هزینه زیادی شده ولی استحمام راحت نیست، و خروج از کابین برای افرادی که مشکل حرکتی دارند، سخت است. اتاقها تمیز و کیفیت و تمیزی غذا در رستوران بسیار بالاتر از استاندارد منطقه است. برخورد پرسنل بسیار خوب و صمیمی بود....
هتل بسیار خوبیه. با کارکنان مسوول و مودب. تمیز و پاکیزه هم هست. غذاهاشون هم خیلی خوبه مخصوصا ساج با گوشت که غذای محلی کلیبر هست.
به نسبت قیمت و امکانات منطقه گزینه کاملا مناسبی برای اقامت است. رفتار کارکنان هم بسیار خوب است....
متوسط رو به خوب...
سلام این هتل در واقع هتل نیست. یک تعداد آپارتمان است که در مقیاس هتلها میشود گفت که دو و نیم ستاره است. مهمترین ویژگی هتل کارکنان شریف و بسیار مودب و محترم آن بود که تمام تلاششان را برای رضایت مشتری انجام میدادند. ما وقتی به آنجا رسیدیم اعلام کردند که اتاقهای مورد نظر ما را که رزرو کرده بودیم ندارند ولی برای جلب رضایت ما واحدهای با دو برابر قیمت را با همان قیمت رزرو شده در اختیار ما قرار دادند. ایراد مهم هتل نیز عدم اشنایی کارکنان با آداب هتل داری بود. گویا هیچ آموزشی ندیده بودند و صرفا بر اساس ویژگیهای شخصی خود رفتار میکردند. اتاقها تمیز بودند ولی در طراحی امکانات بدسلیقگیهایی دیده میشد که گاهی اقامت را سخت میکرد. مثلا قرار دادن وان در حمام در حالی که دوش ارتفاع کمی داشت و به سر برخورد میکرد و یا فشار آب خیلی کم میشد. در یک شهر کوچک وجود وان یا جکوزی در هتل انتظار نمیرود ولی وجود یک دوش راحت معمولی را میتوان انتظار داشت و یا وجود یک پمپ آب برای حل کردن مشکل فشار آب. با این حال برخورد گرم و خودمانی کارکنان دلنشین بود.
به نسبت منطقه هتل تمیزی بود . منوی غذایی خیلی ضعیف با کیفیت پایین . صبحانه خیلی ضعیف . کابین دوش کوچک ....
مزایا: موقعیت هتل و چشم انداز زیبا، بزرگی و دلبازی و پر نور بودن اتاق ها، رفتار صمیمی و دوستانه کارکنان، تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی معایب: نبود پارکینگ، پذیرش و رستوران هتل در واقع یکجا هست و موقع ورود به دل نمی شینه، وای فای عملا قطع و غیر قابل استفاده است، تنوع صبحانه و کیفیت غذا فوق العاده ضعیف، عدم توجه و رسیدگی به تاسیسات هتل به طوری که در طبقه سوم که ما بودیم فشار آب بسیار کم و بعضا قطع میشد و سرویس فرنگی هم روز آخر دچار گرفتگی شد که سرویس اتاق دیگری رو در اختیار ما گذاشتن و البته سریع جهت رفع مشکل اقدام کردند، روشویی هم از همون روز اول گرفتگی داشت و آب به سختی تخلیه میشد، در ورودی اتاق علیرغم الکترونیکی بودن خراب بود و نشست کرده بود و به زور باز و بسته میشد، آب رایگان در اختیار مسافر قرار نمی دادند و مینی بار ه...
خوب بود...
اقامت در این هتل (البته لفظ مسافرخانه برای این محل مناسبتر است) را به هیچ وجه توصیه نمی کنم. مسافرت یک روزه به کلیبر که میتوانست یکی از بهترین خاطرات ما را رقم بزند با اقامت در این مسافرخانه به خاطره تلخی مبدل شد. تابستان امسال به اتفاق خانواده به شهرهای مختلف استانهای آذربایجان شرقی سفر نموده و یک شب را در این هتل گذراندیم. در بدو ورود به خاطر بسته بودن درب اصلی (ظاهرا به علت تعمیرات) مجبور شدیم از درب رستوران وارد شویم که با دیدن سالن محقر آن همان ابتدای ورود توی ذوقمان خورد. اتاق ما یک سوییت یک خوابه بود و از گرمای آن و ظواهر دیگر معلوم بود که مدتها خالی بوده است. پرده پنجره ها بسیار نازک و از جنس توری بود و این باعث شد که صبح خیلی زود به خاطر نور شدید از خواب بیدار شویم. کولر اسپیلت آن اصلا خنک نمی کرد و فقط مثل پنکه باد میزد و یک کولر آبی پرتابل توی اشپزخانه بود که وقتی درون آن آب ریختیم از زیر آن به شدت چکه می کرد و تمام کف آشپزخانه خیس شد و پس از روشن نمودن آن اتاق مانند حمام دم کرد که از خیر آن منصرف شدیم. دمپایی داخل اتاق نبود و فقط یک عدد داخل سرویس بود. موکت کف اتاق فرسوده و کثیف بود. در اتاق خواب و سالن هیچ گونه میز توالت و آینه ای وجود نداشت. در آشپزخانه هیچ امکاناتی به جز سینک و کابینت وجود نداشت حتی یک پارچ یا لیوان. ما تقریبا ساعت 8 شب با خستگی زیاد به آنجا رسیدیم و ظهر روز بعد آنجا را ترک کردیم ولی همین چند ساعت بدترین اوقات سفر یک هفته ای ما بود. بدترین اتفاقی که برایمان افتاد این بود که نیمه شب پس از استفاده از توالت فرنگی متوجه شدم که از زیر آن به سمت کف سرویس نشتی وجود دارد و این باعث میشد که پس از هر با استفاده از آن مجبور به شستشوی دمپایی، پاها و کف سرویس شویم. صبح روز بعد هم کلا توالت دچار گرفتگی شد و عذاب زیادی بابت آن کشیدیم. کارکنان هتل در مواجهه با مشکلات فوق برخورد خوبی داشتند ولی عملا مشکل زیادی از ما حل نشد و با توجه به زمان کم اقامت ما در آنجا کار زیادی نمی توانستند بکنند و به نظر بنده بزرگتری مشکل آنجا عدم رسیدگی به امور هتل، عدم آموزش کافی کارکنان و ضعف مدیریت هتل بود. امیدوارم تجربه بد ما برای هیچکس دیگری پیش نیاید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.