نارنجستان جلفا

جلفا، جاده کلیسا
-
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی نارنجستان جلفا

هتل سه ستاره نارنجستان ارس جلفا واقع در جاده کلیسا در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۴ طبقه بنا و دارای ۲۵ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه در منطقه خوش آب و هوای ارس در همجواری رودخانه ارس قرار گرفته و دسترسی آسانی به پارک کوهستانی و جاذبه های دیدنی و گردشگری آن دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو نارنجستان جلفا

نارنجستان جلفا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
20 تیر
جمعه
168,000
تومان
21 تیر
شنبه
168,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
هتل یار
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
20 تیر
جمعه
168,000
تومان
21 تیر
شنبه
168,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
جاباما
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
20 تیر
جمعه
168,000
تومان
21 تیر
شنبه
168,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
20 تیر
جمعه
256,000
تومان
21 تیر
شنبه
256,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
256,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
20 تیر
جمعه
256,000
تومان
21 تیر
شنبه
256,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
256,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
جاباما
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
20 تیر
جمعه
264,000
تومان
21 تیر
شنبه
264,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
20 تیر
جمعه
256,000
تومان
21 تیر
شنبه
256,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
256,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
20 تیر
جمعه
256,000
تومان
21 تیر
شنبه
256,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
256,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
256,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
256,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
256,000
تومان
جاباما
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
20 تیر
جمعه
264,000
تومان
21 تیر
شنبه
264,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
اقامت 24
304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
304,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
304,000
تومان
20 تیر
جمعه
304,000
تومان
21 تیر
شنبه
304,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
304,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
304,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
304,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
304,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
304,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
336,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
336,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
336,000
تومان
20 تیر
جمعه
336,000
تومان
21 تیر
شنبه
336,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
336,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
336,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
336,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
336,000
تومان
جاباما
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
336,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
336,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
336,000
تومان
20 تیر
جمعه
336,000
تومان
21 تیر
شنبه
336,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
336,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
336,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
336,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
336,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
336,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
336,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
336,000
تومان
20 تیر
جمعه
336,000
تومان
21 تیر
شنبه
336,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
336,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
336,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
336,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
336,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
424,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
424,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
424,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
424,000
تومان
20 تیر
جمعه
424,000
تومان
21 تیر
شنبه
424,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
424,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
424,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
424,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
424,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
424,000
تومان
هتل یار
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
424,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
424,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
424,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
424,000
تومان
20 تیر
جمعه
424,000
تومان
21 تیر
شنبه
424,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
424,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
424,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
424,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
424,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
424,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
440,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
440,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
20 تیر
جمعه
440,000
تومان
21 تیر
شنبه
440,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
440,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
440,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت چهارتخته VIP
سوئیت چهارتخته VIP
اقامت 24
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
544,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
544,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
544,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
544,000
تومان
20 تیر
جمعه
544,000
تومان
21 تیر
شنبه
544,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
544,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
544,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
544,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
544,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
544,000
تومان
هتل یار
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
544,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
544,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
544,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
544,000
تومان
20 تیر
جمعه
544,000
تومان
21 تیر
شنبه
544,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
544,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
544,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
544,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
544,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
544,000
تومان
جاباما
576,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 تیر
دوشنبه
576,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
576,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
576,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
576,000
تومان
20 تیر
جمعه
576,000
تومان
21 تیر
شنبه
576,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
576,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
576,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
576,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
576,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
576,000
تومان

امکانات اتاق های نارنجستان جلفا

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
نمای کوه
سونا خشک
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای رودخانه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
پاركينگ
روزنامه
نمازخانه
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تاکسی سرویس
فروشگاه و غرفه
نمای کوه
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
نمای رودخانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای نارنجستان جلفا

(35 نظر)
برخورد پرسنل عالی،نظافت عالی،صبحانه نسبت به قیمت پرداختی خوب بود ولی متاسفانه چون رستوران و غذا ندارن مجبور بودیم برای غذا هتل رو ترک کنیم
هتل بسيار تميز ولي صبحانه بسيار ضعيف،پاركينگ خوبي نداره،ولي در كل همين هتل رو توصيه مي كنم
برخورد خوب کارکنان و رسیدگی سریع به خواسته ها. ساختمان و اتاقها تمیز.
شیک ، تر تمیز
کارکنان بسیار محترم و مودب مشتاق به راهنمایی مهمانان با صبحانه معمولی
کیفیت متوسط روبه بالا، جدید
برخورد پرسنل و بهداشت فضای عمومی وکارگذاری مواد ضد عفونی خیلی خوب بود.کارهای زیر میتواند برای بهتر شدن مفیدباشد: اتمام و تخلیه سایر وسایل از پارکنیگ ،راه اندازی سریع پارکنیگ ،رسیدگی به سرویس wc در پارکینگ. درصورت پربودن اطاقها پارکنیگ فعلی جوابگو نخواهد بود. گسترش لابی هتل ،جداسازی کفش کن از محوطه اطاق با استفاده از چوب و یا سایرآلات
منوی صبحانه محدود اما قابل قبول بود، اتاق نسبتا مناسب و با کیفیت بود اما متاسفانه کمی در نظافت و مرتب کردن اتاق بی دقتی شده بود که قابل چشم پوشی بود از رو تختی هل گویا فراموش شده بو
هتلی بسیار تمیز شیک و نوساز..
اتاق اش تمیز و گرم و نرم بودش 😊شیرالات حمامش خراب بود و صبحانه اش منو زیاد نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
خیلی عالی بود ممنون از اسنپ تریپ
تمیزی،موقعیت مکانی هتل،نوع برخورد کارکنان :خوب و ضمنا پارکینگ خوبی هم داشت .
با توجه به قیمتش هتل خوبی بود.
هتل تمیز و نو ساز بود کارکنان خیلی صمیمی بودن صبحانه معمولی بود متاسفانه رستوران نداشت
امکانات‌خوب، رفتارپرسنل‌خوب، صبحانه‌ضعیف، موقعیت‌مکانی‌خوب
همه چی خوب و مرتب به جز محوطه پارکینگ و ورودی ماشینها که نامنظم بود.
محل استقرار هتل در نقطه ای آرام و زیبا از شهر ، پرسنل مودب و همراه ، چشم انداز دلپذیر ، صبحانه مناسب ، اطاق مرتب ، ..... تنها اشکال و ایراد ، ضعف در سیستم خانه داری هتل بود که باعث شد ملزومات اطاق بطور مرتب شارژ نشود و اطاق نیز در غیاب مسافر مرتب نگردد .
نقاط قوت:
با سلام.بنده ۴ روز در هتل اقامت داشتم. اتاق ها بسیار تمیز . واقعا از نظر تمیزی اتاق ها بسیار خوب هستند. هتل کاملا عالیه. واقعا موندم چطور کسی از این هتل بد میگه! من بسیار رویی هتل حساسم و همیشه هتل ۵ ستاره میرم یا نهایت ۴. ولی این دفعه این هتل رو انتخاب کردم و بسیار راضی بودم. جایی پارک راحته. پرسنل بسیار بسیار مودب و خوب. قیمت بسیار مناسب.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل راه نیفتادن رستوران هتل هست. که اونم به زودی راه میفته و تنوع صبحانه یکم بیشتر باید بشه. ولی بی شک میگم هتل در حد ۴ ستاره تاپ هست. با تشکر
نقاط قوت:
از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ موردی ندیدیم
نقاط قوت:
نوساز بودن و سوییتهای بزرگ و یخچال بزرگ و پرسنل مهربان
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویس نداشتن چای ساز
نقاط قوت:
صبحانه مناسب کیفیت و زیبایی اتاقها
نقاط ضعف:
آسانسور نامناسب و بوی نامطبوع
صبحانه اصلا خوب نیست
هتل نوساز و بسیار تمیز وعالی است.من یک شب در اتاق 4 تخته هتل اقامت داشتم..سایز و امکانات و لوکس بودن اتاقها کاملا بالاتر از هتل 3 ستاره هست.کاملا این هتل رو پیشنهاد میکنم
برخورد بسیار صمیمی کارکنان- اتاقها بسیار تمیز و شیک نسبت به سابر هتلهای 3 ستاره با قیمت بسیار خوب و رقابتی.
کارکرد کارکنان خوب و خوش برخورد. رستوران فقط صبحانه داشت که کامل بود
خیلی راضی بودم
منطقه خوش آب و هوا پرسنل بسیار مودب اتاق ها بسیار تمیز و مرتب بود.
بسیار تمیز و راحت
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده بود از ۵ ستاره هم بهتر بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفیش صبحانه بود که ضعیف بود
از همه چی راضی بودم
پاکیزه و مرتب. اتاق های کوچک. صبحانه معمولی.بدون کتری برقی و چایساز. کیفیت نسبت به قیمت خوب.
نقاط قوت:
برخورد و ادب پرسنل عالی بود و بقیه موارد
نقاط ضعف:
پارکینگ هنوز کاملا بازسازی نشده تنوع صبحانه خیلی کم بود
چون نوسازه خیلی هم تمیزه امکاناتش خوب بود صبحانه هم خوب بود کارکنان هم رفتار مناسب داشتند همه چیز خوب بود توریست ایرانی و خارجی هم در هتل زیاد بود فقط در مورد وسایلی مثل دستمال کاغذی یا ملافه بالش کمی در تنگنا بودیم
تمیز و نو - صبحانه طبقه ی سوم با منظره‌ی عالیاتاق رو به رودخانه منظره‌ی خوبی دارد ولی اتاق های مقابل منظره‌ی خوبی ندارد اشکلات جزئی : پارکینگ در حال عملیات ساخت - ورودی پارکینگ باریک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره نارنجستان جلفا

مهمانان نارنجستان جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان نارنجستان جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت نارنجستان جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات نارنجستان جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات نارنجستان جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.