نارنجستان جلفا

جلفا، جاده کلیسا
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی نارنجستان جلفا
هتل سه ستاره نارنجستان ارس جلفا واقع در جاده کلیسا در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۴ طبقه بنا و دارای ۲۵ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه در منطقه خوش آب و هوای ارس در همجواری رودخانه ارس قرار گرفته و دسترسی آسانی به پارک کوهستانی و جاذبه های دیدنی و گردشگری آن دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نارنجستان جلفا
نارنجستان جلفا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
143,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
143,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
143,000
تومان
1 شهریور
جمعه
143,000
تومان
2 شهریور
شنبه
143,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
143,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
143,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
143,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
143,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
143,000
تومان
8 شهریور
جمعه
143,000
تومان
9 شهریور
شنبه
143,000
تومان
علاءالدین
159,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
159,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
143,000
تومان
1 شهریور
جمعه
143,000
تومان
2 شهریور
شنبه
143,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
143,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
143,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
143,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
143,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
143,000
تومان
8 شهریور
جمعه
143,000
تومان
9 شهریور
شنبه
143,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
143,000
تومان
2 شهریور
شنبه
143,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
143,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
143,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
143,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
143,000
تومان
8 شهریور
جمعه
143,000
تومان
9 شهریور
شنبه
143,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
143,000
تومان
2 شهریور
شنبه
143,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
143,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
143,000
تومان
8 شهریور
جمعه
143,000
تومان
9 شهریور
شنبه
143,000
تومان
جا اینجاس
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
143,000
تومان
1 شهریور
جمعه
143,000
تومان
2 شهریور
شنبه
143,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
143,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
143,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
143,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
143,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
143,000
تومان
8 شهریور
جمعه
143,000
تومان
9 شهریور
شنبه
143,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
143,000
تومان
1 شهریور
جمعه
143,000
تومان
2 شهریور
شنبه
143,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
143,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
143,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
143,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
143,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
143,000
تومان
8 شهریور
جمعه
143,000
تومان
9 شهریور
شنبه
143,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران هتل آنلاین
223,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
223,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
462,400
تومان
2 شهریور
شنبه
462,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
462,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
462,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
462,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
462,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
462,400
تومان
8 شهریور
جمعه
462,400
تومان
9 شهریور
شنبه
462,400
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
جا اینجاس
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
223,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
223,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
جا اینجاس
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
223,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
223,000
تومان
2 شهریور
شنبه
223,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
223,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
223,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
223,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
223,000
تومان
8 شهریور
جمعه
223,000
تومان
9 شهریور
شنبه
223,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
429,100
تومان
1 شهریور
جمعه
429,100
تومان
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
429,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
429,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
429,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
429,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
429,100
تومان
8 شهریور
جمعه
429,100
تومان
9 شهریور
شنبه
429,100
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
803,600
تومان
2 شهریور
شنبه
803,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
803,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
803,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
803,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
803,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
803,600
تومان
8 شهریور
جمعه
803,600
تومان
9 شهریور
شنبه
803,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
260,000
تومان
2 شهریور
شنبه
260,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
8 شهریور
جمعه
260,000
تومان
9 شهریور
شنبه
260,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت چهارتخته VIP
سوئیت چهارتخته VIP
ایران هتل آنلاین
478,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
1 شهریور
جمعه
478,000
تومان
2 شهریور
شنبه
478,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
478,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
478,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
478,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
478,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
478,000
تومان
8 شهریور
جمعه
478,000
تومان
9 شهریور
شنبه
478,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
جا اینجاس
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
1 شهریور
جمعه
478,000
تومان
2 شهریور
شنبه
478,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
478,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
478,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
478,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
478,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
478,000
تومان
8 شهریور
جمعه
478,000
تومان
9 شهریور
شنبه
478,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
478,000
تومان
2 شهریور
شنبه
478,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
478,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
478,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
478,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
478,000
تومان
8 شهریور
جمعه
478,000
تومان
9 شهریور
شنبه
478,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های نارنجستان جلفا

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
سونا
رستوران
جکوزی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
خودپرداز
جكوزی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای نارنجستان جلفا

(1 نظر)
تمیز و نو - صبحانه طبقه ی سوم با منظره‌ی عالیاتاق رو به رودخانه منظره‌ی خوبی دارد ولی اتاق های مقابل منظره‌ی خوبی ندارد اشکلات جزئی : پارکینگ در حال عملیات ساخت - ورودی پارکینگ باریک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.