هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا
هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان چیپال جلفا
چیپال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
194,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
194,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
اسنپ تریپ
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
چیپال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
194,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
194,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
هتل یار
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
اسنپ تریپ
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
22 آذر
جمعه
195,000
تومان
23 آذر
شنبه
195,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
195,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
195,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
195,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
225,000
تومان
29 آذر
جمعه
195,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
200,000
تومان
23 آذر
شنبه
200,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
چیپال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
هتل یار
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
اسنپ تریپ
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
22 آذر
جمعه
194,000
تومان
23 آذر
شنبه
194,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
194,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
194,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
194,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
194,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
220,000
تومان
29 آذر
جمعه
194,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
200,000
تومان
23 آذر
شنبه
200,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
200,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
200,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
200,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
200,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
چیپال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
273,000
تومان
23 آذر
شنبه
273,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
273,000
تومان
ای‌گردش
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
273,000
تومان
22 آذر
جمعه
273,000
تومان
23 آذر
شنبه
273,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
273,000
تومان
29 آذر
جمعه
273,000
تومان
هتل یار
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
273,000
تومان
23 آذر
شنبه
273,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
273,000
تومان
ایران مارکوپولو
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
22 آذر
جمعه
275,000
تومان
23 آذر
شنبه
275,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
275,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
275,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
275,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
275,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
29 آذر
جمعه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
282,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
282,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
282,000
تومان
23 آذر
شنبه
282,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
282,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
282,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
282,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
282,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
چیپال-اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
273,000
تومان
23 آذر
شنبه
273,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
273,000
تومان
اسنپ تریپ
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
273,000
تومان
23 آذر
شنبه
273,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
273,000
تومان
چیپال-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
343,000
تومان
22 آذر
جمعه
343,000
تومان
23 آذر
شنبه
343,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
343,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
343,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
343,000
تومان
29 آذر
جمعه
343,000
تومان
اقامت 24
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
343,000
تومان
23 آذر
شنبه
343,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
343,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
343,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
343,000
تومان
اسنپ تریپ
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
343,000
تومان
23 آذر
شنبه
343,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
343,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
343,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
343,000
تومان
هتل یار
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
343,000
تومان
23 آذر
شنبه
343,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
343,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
343,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
343,000
تومان
ایران مارکوپولو
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
345,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
345,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
39,500
تومان
22 آذر
جمعه
345,000
تومان
23 آذر
شنبه
345,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
345,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
345,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
345,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
345,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
39,500
تومان
29 آذر
جمعه
345,000
تومان
ایران هتل آنلاین
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
352,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
352,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
22 آذر
جمعه
352,000
تومان
23 آذر
شنبه
352,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
352,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
352,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
352,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
352,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
چیپال-سوئیت دو خوابه VIP چهار نفره
سوئیت دو خوابه VIP چهار نفره
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
22 آذر
جمعه
535,000
تومان
23 آذر
شنبه
535,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
535,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
535,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
29 آذر
جمعه
535,000
تومان
ای‌گردش
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
535,000
تومان
22 آذر
جمعه
535,000
تومان
23 آذر
شنبه
535,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
535,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
535,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
535,000
تومان
29 آذر
جمعه
535,000
تومان
اسنپ تریپ
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
22 آذر
جمعه
535,000
تومان
23 آذر
شنبه
535,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
535,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
535,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
29 آذر
جمعه
535,000
تومان
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
22 آذر
جمعه
535,000
تومان
23 آذر
شنبه
535,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
535,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
535,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
535,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
535,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
610,000
تومان
29 آذر
جمعه
535,000
تومان
ایران هتل آنلاین
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
545,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
545,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
22 آذر
جمعه
545,000
تومان
23 آذر
شنبه
545,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
545,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
545,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
620,000
تومان
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
چیپال-اتاق چهار تخته - چهار تخت سینگل
اتاق چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
343,000
تومان
23 آذر
شنبه
343,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
343,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
343,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
343,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
343,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
29 آذر
جمعه
343,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
Business Center
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خشکشویی
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای کوچه
نمای خیابان
تبديل ارز
سالن صبحانه خوری
تاکسی سرویس
تراس عمومی
نمای کوه
مسلط به زبان ترکی
هماهنگ کننده تور

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(29 نظر)
نقاط قوت:
سلام من به همراه خانواده یک شب در این هتل اقامت داشتیم، هتل نسبتا تمیز و مرتبی بود، ملافه و حوله ها تمیز بود. اتاق ها بزرگ بود و همشون مجهز به یک کاناپه تختخوابشو بود و پتو وبالش اضافه هم داشت، وسایل شوینده حمام کم بود و از مسواک و خمیر دندان خبری نبود. صبحانه نسبتا خوب بود که شامل نون، پنیر، مربا، عسل، تخم مرغ، نیمرو ، گوجه، خیار و ... بود و راضی کننده بود. البته هتل و رستوران هستش ماهیتش، تراس زیبایی داشت که میشد ازش استفاده کرد. هتلی هست که میشه به دیگران پیشنهاد داد.
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت و کیفیت، نکته منفی خاصی نداشت.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع غذا در رستوران ضعيف زمان سرو در بازه زماني ارائه شده اماده نبود كافي شاپ در تايم بعدازظهر فاقد چايي و منوي عصرانه بود
همه قسمت های هتل بسیار تمیز و خوب بود و کارمندانی با ادب و خوبی داشتند.فقط به علت نداشتن پارکینگ مجبور شدیم خودرو ها را کنار خیابان پارک کنیم.
اتاق مناسب از لحاظ اندازه. ولی از لحاظ پاکیزگی و نظافت مناسب نبود علیرغم تذکرات. مدیریت ضعیف به لحاظ نظارت بر پرسنل و امور هتل. تبعیض و تفاوت در رسیدگی به مسافران
نقاط قوت:
معمولی بود تا حدودی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
خیلی عالی نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل وتمیزی
نقاط ضعف:
نداشت
بخشي نداشت كه نظري باشد
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
در حد يك هتل سه ستاره خيلى خوب بود.برخورد پرسنل عالى. تميزى عالى.اگر بازهم به جلفا سفر كنم حتما همين هتل رو انتخاب ميكنم
بنده در مهر ۹۷ در این هتل بودم امکانات هتل در حد یک هتل سه ستاره متوسط می باشد اتاق تمیز و مناسب بود، اینترنت ضعیف بود، برخورد کارکنان مناسب ، پارکینگ نداشت ولی به قیمت نسبت به هتل های مشابه تازه ساز در شهر های بزرگ نسبتا بالا بود.
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشتآسانسور کندی داشت که همواره مسافران معطل می شدند
اتاق ها واقعا تمیز بودن و نوساز. اینترنت، سرعتش خوب بود. صبحانه ام نسبتن خوب بود. در کل به نسبت قیمتش فوق العاده بود.
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف .
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها
هتل خوبی بود و راضی بودم
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود.
تمیز و مرتب
من يك روز اقامت داشتم، برخورد پرسنل خوب بود، قيمت براي يك شب بالاست، در جاي خوب قرار داشت، در كل راضي ام، محيط آرام و تميزي داشت
کارکنان هتل با هتلداری آشنا نبودند نمیدونستن با مهمان چطوری برخورد کنند یا خدمات رو چگونه ارایه بدهند آسانسور خراب بود تلویزیون شبکه ها رو نمیگرفت نت نداشتیم چند بار تماس گرفتیم نتونستن نت رو وصل کنند سرویس اتاق به تعداد نبود زنگ زدیم اوردند فقط چون نوساز بود تمیز و سالم بود وگرنه تعریفی نداشت صبحانه خوب نبود هتلداری بلد نبودند
رستوران ميتواند با سادگي متنوع شود يك واكس كوچك و يك واي فاي و يك اطوي كوچك اينها ميتواند ستاره هاي هتل را افزايش دهند
هتل ساده نقلي كوچك وتميز
عالي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.