هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا
هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان چیپال
چیپال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
183,600 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
183,600
تومان
27 خرداد
دوشنبه
183,600
تومان
28 خرداد
سه شنبه
183,600
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
183,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
183,600
تومان
31 خرداد
جمعه
183,600
تومان
1 تیر
شنبه
183,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
183,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
183,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
183,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
183,600
تومان
چیپال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
31 خرداد
جمعه
237,000
تومان
1 تیر
شنبه
236,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
236,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
236,000
تومان
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
31 خرداد
جمعه
237,000
تومان
1 تیر
شنبه
237,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
237,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
237,000
تومان
اسنپ تریپ
240,720 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
240,720
تومان
27 خرداد
دوشنبه
240,720
تومان
28 خرداد
سه شنبه
240,720
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
240,720
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
240,720
تومان
31 خرداد
جمعه
240,720
تومان
1 تیر
شنبه
240,720
تومان
2 تیر
یکشنبه
240,720
تومان
3 تیر
دوشنبه
240,720
تومان
4 تیر
سه شنبه
240,720
تومان
5 تیر
چهارشنبه
240,720
تومان
ایران هتل آنلاین
246,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
246,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
246,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
246,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
246,000
تومان
31 خرداد
جمعه
246,000
تومان
1 تیر
شنبه
246,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
246,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
246,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
246,000
تومان
چیپال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
31 خرداد
جمعه
237,000
تومان
1 تیر
شنبه
237,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
237,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
237,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
237,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
237,000
تومان
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
237,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
237,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
237,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
237,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
237,000
تومان
31 خرداد
جمعه
237,000
تومان
1 تیر
شنبه
236,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
236,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
236,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
236,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
236,000
تومان
اسنپ تریپ
240,720 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
240,720
تومان
27 خرداد
دوشنبه
240,720
تومان
28 خرداد
سه شنبه
240,720
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
240,720
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
240,720
تومان
31 خرداد
جمعه
240,720
تومان
1 تیر
شنبه
240,720
تومان
2 تیر
یکشنبه
240,720
تومان
3 تیر
دوشنبه
240,720
تومان
4 تیر
سه شنبه
240,720
تومان
5 تیر
چهارشنبه
240,720
تومان
ایران هتل آنلاین
246,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
246,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
246,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
246,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
246,000
تومان
31 خرداد
جمعه
246,000
تومان
1 تیر
شنبه
246,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
246,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
246,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
246,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
246,000
تومان
چیپال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
338,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
31 خرداد
جمعه
338,000
تومان
1 تیر
شنبه
338,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
338,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
338,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
338,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
338,000
تومان
اقامت 24
338,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
31 خرداد
جمعه
338,000
تومان
1 تیر
شنبه
337,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
337,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
337,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
337,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
337,000
تومان
اسنپ تریپ
343,740 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
343,740
تومان
27 خرداد
دوشنبه
343,740
تومان
28 خرداد
سه شنبه
343,740
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
343,740
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
343,740
تومان
31 خرداد
جمعه
343,740
تومان
1 تیر
شنبه
343,740
تومان
2 تیر
یکشنبه
343,740
تومان
3 تیر
دوشنبه
343,740
تومان
4 تیر
سه شنبه
343,740
تومان
5 تیر
چهارشنبه
343,740
تومان
چیپال-اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
338,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
338,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
338,000
تومان
31 خرداد
جمعه
338,000
تومان
1 تیر
شنبه
338,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
338,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
338,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
338,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
338,000
تومان
چیپال-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
31 خرداد
جمعه
380,000
تومان
1 تیر
شنبه
427,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
427,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
427,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
427,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
427,000
تومان
اسنپ تریپ
387,600 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
387,600
تومان
27 خرداد
دوشنبه
387,600
تومان
28 خرداد
سه شنبه
387,600
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
387,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
387,600
تومان
31 خرداد
جمعه
387,600
تومان
1 تیر
شنبه
435,540
تومان
2 تیر
یکشنبه
435,540
تومان
3 تیر
دوشنبه
435,540
تومان
4 تیر
سه شنبه
435,540
تومان
5 تیر
چهارشنبه
435,540
تومان
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
31 خرداد
جمعه
437,000
تومان
1 تیر
شنبه
437,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
437,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
437,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
437,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
437,000
تومان
ایران هتل آنلاین
437,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
31 خرداد
جمعه
437,000
تومان
1 تیر
شنبه
437,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
437,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
437,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
437,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
437,000
تومان
چیپال-اتاق چهار تخته - چهار تخت سینگل
اتاق چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
437,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
437,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
437,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
437,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
437,000
تومان
31 خرداد
جمعه
437,000
تومان
1 تیر
شنبه
437,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
437,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
437,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
437,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
437,000
تومان
چیپال-سوئیت دو خوابه VIP چهار نفره
سوئیت دو خوابه VIP چهار نفره
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
31 خرداد
جمعه
600,000
تومان
1 تیر
شنبه
675,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
675,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
675,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
675,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
675,000
تومان
اسنپ تریپ
612,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
612,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
612,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
612,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
612,000
تومان
31 خرداد
جمعه
612,000
تومان
1 تیر
شنبه
688,500
تومان
2 تیر
یکشنبه
688,500
تومان
3 تیر
دوشنبه
688,500
تومان
4 تیر
سه شنبه
688,500
تومان
5 تیر
چهارشنبه
688,500
تومان
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
31 خرداد
جمعه
700,000
تومان
1 تیر
شنبه
700,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
700,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
700,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
700,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
700,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

تلویزیون
یخچال
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(17 نظر)
هتل خوبی بود و راضی بودم...
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود....
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها...
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل ...
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف ....
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه...
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت...
اتاق ها واقعا تمیز بودن و نوساز. اینترنت، سرعتش خوب بود. صبحانه ام نسبتن خوب بود. در کل به نسبت قیمتش فوق العاده بود.
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود ...
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشت
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد...
بنده در مهر ۹۷ در این هتل بودم امکانات هتل در حد یک هتل سه ستاره متوسط می باشد اتاق تمیز و مناسب بود، اینترنت ضعیف بود، برخورد کارکنان مناسب ، پارکینگ نداشت ولی به قیمت نسبت به هتل های مشابه تازه ساز در شهر های بزرگ نسبتا بالا بود.
در حد يك هتل سه ستاره خيلى خوب بود.برخورد پرسنل عالى. تميزى عالى.اگر بازهم به جلفا سفر كنم حتما همين هتل رو انتخاب ميكنم
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
بخشي نداشت كه نظري باشد ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.