هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا
هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان چیپال
چیپال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
242,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
242,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
242,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
242,400
تومان
9 شهریور
شنبه
242,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
242,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
242,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
242,400
تومان
چیپال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
211,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
211,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
211,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
211,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
211,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
211,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
239,000
تومان
8 شهریور
جمعه
211,000
تومان
9 شهریور
شنبه
211,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
211,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
211,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
211,000
تومان
جا اینجاس
217,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
217,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
217,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
217,000
تومان
8 شهریور
جمعه
217,000
تومان
9 شهریور
شنبه
217,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
جاباما
217,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
217,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
217,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
217,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
217,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
217,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
242,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
242,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
242,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
242,400
تومان
9 شهریور
شنبه
242,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
242,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
242,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
242,400
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
چیپال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
200,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
200,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
چیپال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
295,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
295,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
295,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
295,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
295,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
295,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
335,000
تومان
8 شهریور
جمعه
295,000
تومان
9 شهریور
شنبه
295,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
295,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
295,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
295,000
تومان
جا اینجاس
301,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
301,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
جاباما
301,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
301,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
285,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
285,000
تومان
9 شهریور
شنبه
285,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
346,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
346,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
346,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
346,600
تومان
9 شهریور
شنبه
346,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
346,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
346,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
346,600
تومان
چیپال-اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
اسنپ تریپ
285,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
285,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
285,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
285,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
285,000
تومان
چیپال-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
360,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
360,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
360,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
360,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
360,000
تومان
9 شهریور
شنبه
360,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
360,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
360,000
تومان
اسنپ تریپ
360,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
360,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
360,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
360,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
360,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
360,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
360,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
360,000
تومان
جاباما
376,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
376,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
376,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
376,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
376,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
376,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
376,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
376,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
376,000
تومان
جا اینجاس
376,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
376,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
376,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
376,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
376,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
376,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
376,000
تومان
8 شهریور
جمعه
376,000
تومان
9 شهریور
شنبه
376,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
376,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
376,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
376,000
تومان
تورگردان
439,100 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
439,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
439,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
439,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
439,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
439,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
439,100
تومان
9 شهریور
شنبه
439,100
تومان
10 شهریور
یکشنبه
439,100
تومان
11 شهریور
دوشنبه
439,100
تومان
12 شهریور
سه شنبه
439,100
تومان
چیپال-سوئیت دو خوابه VIP چهار نفره
سوئیت دو خوابه VIP چهار نفره
اسنپ تریپ
600,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
600,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
600,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
جا اینجاس
620,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
620,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
620,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
620,000
تومان
8 شهریور
جمعه
620,000
تومان
9 شهریور
شنبه
620,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
620,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
620,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
620,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
620,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
703,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
703,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
703,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
703,600
تومان
9 شهریور
شنبه
703,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
703,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
703,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
703,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
600,000
تومان
9 شهریور
شنبه
600,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

تلویزیون
یخچال
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
كافی شاپ
اينترنت در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(18 نظر)
نقاط قوت:
معمولی بود تا حدودی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
خیلی عالی نبود
بخشي نداشت كه نظري باشد ...
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
در حد يك هتل سه ستاره خيلى خوب بود.برخورد پرسنل عالى. تميزى عالى.اگر بازهم به جلفا سفر كنم حتما همين هتل رو انتخاب ميكنم
بنده در مهر ۹۷ در این هتل بودم امکانات هتل در حد یک هتل سه ستاره متوسط می باشد اتاق تمیز و مناسب بود، اینترنت ضعیف بود، برخورد کارکنان مناسب ، پارکینگ نداشت ولی به قیمت نسبت به هتل های مشابه تازه ساز در شهر های بزرگ نسبتا بالا بود.
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد...
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشتآسانسور کندی داشت که همواره مسافران معطل می شدند
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود ...
اتاق ها واقعا تمیز بودن و نوساز. اینترنت، سرعتش خوب بود. صبحانه ام نسبتن خوب بود. در کل به نسبت قیمتش فوق العاده بود.
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت...
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه...
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف ....
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل ...
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها...
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود....
هتل خوبی بود و راضی بودم...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.