متل جواهر جواهرده

مازندران-رامسر-جواهرده
1.6
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

متل جواهر
جواهر-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
رهی نو
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
332,000
تومان
30 شهریور
شنبه
332,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
332,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
5 مهر
جمعه
332,000
تومان
6 مهر
شنبه
332,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
340,000
تومان
30 شهریور
شنبه
340,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
340,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
5 مهر
جمعه
340,000
تومان
6 مهر
شنبه
340,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
جواهر-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
رهی نو
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
258,000
تومان
30 شهریور
شنبه
258,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
258,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
5 مهر
جمعه
258,000
تومان
6 مهر
شنبه
258,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
260,000
تومان
30 شهریور
شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
5 مهر
جمعه
260,000
تومان
6 مهر
شنبه
260,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
جواهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
رهی نو
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
198,000
تومان
30 شهریور
شنبه
198,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
198,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
198,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
198,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
198,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
198,000
تومان
5 مهر
جمعه
198,000
تومان
6 مهر
شنبه
198,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
198,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
198,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
200,000
تومان
30 شهریور
شنبه
200,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
5 مهر
جمعه
200,000
تومان
6 مهر
شنبه
200,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
جواهر-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
رهی نو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
425,000
تومان
30 شهریور
شنبه
425,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
425,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
5 مهر
جمعه
425,000
تومان
6 مهر
شنبه
425,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
430,000
تومان
30 شهریور
شنبه
430,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
5 مهر
جمعه
430,000
تومان
6 مهر
شنبه
430,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
جواهر-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
رهی نو
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
480,000
تومان
30 شهریور
شنبه
480,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
480,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
480,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
480,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
480,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
480,000
تومان
5 مهر
جمعه
480,000
تومان
6 مهر
شنبه
480,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
480,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
480,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
490,000
تومان
30 شهریور
شنبه
490,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
490,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
5 مهر
جمعه
490,000
تومان
6 مهر
شنبه
490,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
490,000
تومان

امکانات اتاق های متل جواهر جواهرده

رستوران
كافی شاپ

نظرات کاربران برای متل جواهر جواهرده

(3 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضای زیبا دسترسی آسان رستوران زیبا
نقاط ضعف:
قدیمی بودن اتاقها عدم تنوع صبحانه
رفتار پرسنل خوب است. اندازه تلویزیون کوچک است. ...
خوب نبود...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.