هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل زاگرس ایلام
هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زاگرس
زاگرس-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
213,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
213,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
213,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
213,000
تومان
3 آبان
جمعه
213,000
تومان
4 آبان
شنبه
213,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
213,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
213,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
213,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
213,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
213,000
تومان
رهی نو
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
213,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
213,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
213,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
213,000
تومان
3 آبان
جمعه
213,000
تومان
4 آبان
شنبه
213,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
213,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
213,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
213,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
213,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
213,000
تومان
علاءالدین
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
213,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
212,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
212,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
212,000
تومان
3 آبان
جمعه
212,000
تومان
4 آبان
شنبه
212,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
212,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
212,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
212,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
212,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
212,000
تومان
هتل یار
213,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
213,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
213,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
213,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
852,000
تومان
3 آبان
جمعه
213,000
تومان
4 آبان
شنبه
213,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
213,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
852,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
213,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
213,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
213,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
256,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
256,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
256,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
256,000
تومان
3 آبان
جمعه
256,000
تومان
4 آبان
شنبه
256,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
256,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
256,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
256,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
256,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
256,000
تومان
رهی نو
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
256,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
256,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
256,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
256,000
تومان
3 آبان
جمعه
256,000
تومان
4 آبان
شنبه
256,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
256,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
256,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
256,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
256,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
256,000
تومان
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
256,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
256,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
256,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,024,000
تومان
3 آبان
جمعه
256,000
تومان
4 آبان
شنبه
256,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
256,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,024,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
256,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
256,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
256,000
تومان
علاءالدین
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
260,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
3 آبان
جمعه
260,000
تومان
4 آبان
شنبه
260,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
260,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
260,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
260,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
260,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
260,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
رهی نو
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
3 آبان
جمعه
305,000
تومان
4 آبان
شنبه
305,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
305,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
305,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
3 آبان
جمعه
305,000
تومان
4 آبان
شنبه
305,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
305,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
305,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
3 آبان
جمعه
305,000
تومان
4 آبان
شنبه
305,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
305,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
305,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
305,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,220,000
تومان
3 آبان
جمعه
305,000
تومان
4 آبان
شنبه
305,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
305,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,220,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
305,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
305,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
305,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
405,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
405,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
3 آبان
جمعه
405,000
تومان
4 آبان
شنبه
405,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
405,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
405,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
3 آبان
جمعه
405,000
تومان
4 آبان
شنبه
405,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
رهی نو
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
405,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
405,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
3 آبان
جمعه
405,000
تومان
4 آبان
شنبه
405,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
405,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
دوشنبه
405,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
405,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,620,000
تومان
3 آبان
جمعه
405,000
تومان
4 آبان
شنبه
405,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
405,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,620,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
405,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
405,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
405,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center

آدرس هتل زاگرس ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(8 نظر)
نقاط قوت:
خیلی معمولی
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش بسیار ضعیف بود
بهترین جایی که بشه در این ایلام بمانید، فقط همین جاست.زیاد تمیز نیست.
همه چیز می‌توانست خیلی بهتر باشدهتل خیلی معمولی هست رستوران هم بد نیست
از نظر اینجانب با توجه به سایر هتلهای دیگر در استان ، اقامت در این هتل ، ارامش خواستی دارد به دلیل فاصله از بازار و مرکز شهر ، امکان سفر کوتاه از هتل تا بازار به صورت پیاده روی وجود ندارد و نیاز به استفاده از تاکسی میباشد
مثبت بود
موقعیت مکانی و نزدیک به شهر داشت و فضای اتاق مناسب و تمیز بود و اتاق بزرگ در اختیار گذاشتنسرویس دهی به اتاق جالب نبود و تایم‌محدودی داشت و سرویس حمام و دستشویی وضعیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
چشم انداز عالی هتل . محیط آرام و به دور از هیاهوی داخل شهر.خدمات رسانی بسیار خوب.
نقاط ضعف:
نداشتن اتو و سشوار
نقاط قوت:
نظافت عالی، موقعیت جغرافیایی عالی، دید عالی نسبت به شهر
نقاط ضعف:
سرویس نا مناسب صبحانه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.