هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل زاگرس ایلام
هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زاگرس
زاگرس-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
212,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
212,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
212,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
212,300
تومان
4 مرداد
جمعه
212,300
تومان
5 مرداد
شنبه
212,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
212,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
212,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
212,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
212,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
212,300
تومان
11 مرداد
جمعه
212,300
تومان
هتل یار
213,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
213,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
4 مرداد
جمعه
213,000
تومان
5 مرداد
شنبه
213,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
213,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
213,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
213,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
11 مرداد
جمعه
213,000
تومان
اقامت 24
213,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
213,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
4 مرداد
جمعه
213,000
تومان
5 مرداد
شنبه
213,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
213,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
213,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
213,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
11 مرداد
جمعه
213,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مرداد
جمعه
220,000
تومان
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
255,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
255,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
255,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,600
تومان
4 مرداد
جمعه
255,600
تومان
5 مرداد
شنبه
255,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,600
تومان
11 مرداد
جمعه
255,600
تومان
اقامت 24
256,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
11 مرداد
جمعه
256,000
تومان
جاباما
275,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
4 مرداد
جمعه
275,000
تومان
5 مرداد
شنبه
275,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
11 مرداد
جمعه
275,000
تومان
زاگرس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
304,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
304,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
304,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
304,400
تومان
4 مرداد
جمعه
304,400
تومان
5 مرداد
شنبه
304,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
304,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
304,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
304,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
304,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
304,400
تومان
11 مرداد
جمعه
304,400
تومان
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
زاگرس-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
تورگردان
404,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
404,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
404,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
404,400
تومان
4 مرداد
جمعه
404,400
تومان
5 مرداد
شنبه
404,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
404,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
404,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
404,400
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
404,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
404,400
تومان
11 مرداد
جمعه
404,400
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
4 مرداد
جمعه
405,000
تومان
5 مرداد
شنبه
405,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
11 مرداد
جمعه
405,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
4 مرداد
جمعه
405,000
تومان
5 مرداد
شنبه
405,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
11 مرداد
جمعه
405,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(7 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
از نظر اینجانب با توجه به سایر هتلهای دیگر در استان ، اقامت در این هتل ، ارامش خواستی دارد
مثبت بود
موقعیت مکانی و نزدیک به شهر داشت و فضای اتاق مناسب و تمیز بود و اتاق بزرگ در اختیار گذاشتن
نقاط قوت:
چشم انداز عالی هتل . محیط آرام و به دور از هیاهوی داخل شهر.خدمات رسانی بسیار خوب.
نقاط ضعف:
نداشتن اتو و سشوار
نقاط قوت:
نظافت عالی، موقعیت جغرافیایی عالی، دید عالی نسبت به شهر
نقاط ضعف:
سرویس نا مناسب صبحانه
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.