هتل آپارتمان سفیر همدان

همدان، بلوار جانبازان
4.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان سفیر همدان
هتل آپارتمان سفیر همدان یکی از هتل آپارتمان های نوساز استان بوده و در حوالی مراکز تاریخی و فرهنگی بنا شده است ،دسترسی مطلوب این هتل به مکانهای تاریخی و فرهنگی تنها یکی از مزایای این هتل زیباو نوساز می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان سفیر
سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
260,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
260,000
تومان
8 شهریور
جمعه
260,000
تومان
9 شهریور
شنبه
260,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
260,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
تورگردان
303,300 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
303,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
303,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
303,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
303,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
303,300
تومان
8 شهریور
جمعه
303,300
تومان
9 شهریور
شنبه
303,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
303,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
303,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
303,300
تومان
سفیر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
365,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
365,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
365,000
تومان
8 شهریور
جمعه
365,000
تومان
9 شهریور
شنبه
365,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
365,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
تورگردان
474,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
474,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
474,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
474,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
474,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
474,800
تومان
8 شهریور
جمعه
474,800
تومان
9 شهریور
شنبه
474,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
474,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
474,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
474,800
تومان
سفیر-سوئیت جونیور سه نفره (دو تخته + یک سرویس اضافه)
سوئیت جونیور سه نفره (دو تخته + یک سرویس اضافه)
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
465,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
465,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
465,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
465,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
465,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
465,000
تومان
8 شهریور
جمعه
465,000
تومان
9 شهریور
شنبه
465,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
465,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
465,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
465,000
تومان
تورگردان
574,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
574,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
574,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
574,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
574,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
574,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
574,800
تومان
8 شهریور
جمعه
574,800
تومان
9 شهریور
شنبه
574,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
574,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
574,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
574,800
تومان
سفیر-آپارتمان سه نفره (دو تخته+یک سرویس اضافه)
آپارتمان سه نفره (دو تخته+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
545,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
545,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
545,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
545,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
545,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
545,000
تومان
8 شهریور
جمعه
545,000
تومان
9 شهریور
شنبه
545,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
545,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
545,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
545,000
تومان
تورگردان
668,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
668,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
668,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
668,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
668,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
668,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
668,800
تومان
8 شهریور
جمعه
668,800
تومان
9 شهریور
شنبه
668,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
668,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
668,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
668,800
تومان
سفیر-آپارتمان  چهارنفره( دو تخت یک نفره + دو سرویس اضافه )
آپارتمان چهارنفره( دو تخت یک نفره + دو سرویس اضافه )
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
625,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
625,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
625,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
625,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
625,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
625,000
تومان
8 شهریور
جمعه
625,000
تومان
9 شهریور
شنبه
625,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
625,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
625,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
625,000
تومان
تورگردان
780,300 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
780,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
780,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
780,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
780,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
780,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
780,300
تومان
8 شهریور
جمعه
780,300
تومان
9 شهریور
شنبه
780,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
780,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
780,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
780,300
تومان
سفیر-آپارتمان  پنج نفره( دو تخت یک نفره + سه سرویس اضافه )
آپارتمان پنج نفره( دو تخت یک نفره + سه سرویس اضافه )
اقامت 24
695,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
695,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
695,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
695,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
695,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
695,000
تومان
8 شهریور
جمعه
695,000
تومان
9 شهریور
شنبه
695,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
695,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
695,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
تورگردان
888,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
888,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
888,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
888,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
888,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
888,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
888,800
تومان
8 شهریور
جمعه
888,800
تومان
9 شهریور
شنبه
888,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
888,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
888,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
888,800
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سفیر همدان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
ماکروویو
گاز
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سفیر همدان

(3 نظر)
نقاط قوت:
نظافتش خیلی خوب بود ، سرویس دهی برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت صبحانه خیلی ضعیف تکراری و سرد بود
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل. تمیزی و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی و اتاق های کوچک و مجزا نبودن حمام از توالت
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب برخورد خوب پرسنل امکانات خوب اتاق ها
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف و بی تنوع گرم نشدن آب و ولرم بودن آن عدم کارکرد صحیح سشوار حمام و قطع شدن مکرر ان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.