هتل بوعلی همدان

همدان، خیابان بوعلی
3.7
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل بوعلی همدان
هتل ۴ ستاره پارسيان بوعلي همدان يكي از بهترين هتل هاي زنجيره اي شركت هتل هاي پارسيان با قدمت طولاني در سال ۱۳۳۲ تاسیس و در سال ۱۳۳۵ به بهره‏ برداری رسیده است. هتل در مركز شهر زيبا و تاريخي همدان درخيابان بوعلی واقع گرديده است. ساختمان مركزي هتل بوعلی با دو باغ زيبا احاطه گرديده كه زيبايي چشمگير باغ را مي توان از محوطه اتاق رويت نمود. اين هتل با ارائه كليه خدمات هتلداري و رستوران های بی نظیر سپید و ماد اوقات خوش و خاطره انگيزي را براي ميهمانان به ارمغان مي آورد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل بوعلی
بوعلی-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
279,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
279,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
285,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
285,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بوعلی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
279,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
279,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
279,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
285,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
285,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
285,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
بوعلی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
تورگردان
293,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
293,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
293,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
298,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
298,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
298,800
تومان
اقامت 24
294,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
هتل یار
294,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
294,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
بوعلی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اسنپ تریپ
294,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بوعلی-دوتخته جديد
دوتخته جديد
ایران مارکوپولو
300,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بوعلی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
381,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
381,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
381,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
388,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
388,700
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
388,700
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
388,700
تومان
اقامت 24
382,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
382,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
هتل یار
382,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
382,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
382,200 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
382,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
382,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
ایران مارکوپولو
395,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
بوعلی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
475,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
474,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
483,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
483,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
483,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
483,300
تومان
بوعلی-سوئيت چهارنفره
سوئيت چهارنفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بوعلی همدان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بابا طاهر همدان
2.9
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
علاءالدین
از 379,000 تومان
اسنپ تریپ
از 382,200 تومان
اقامت 24
از 390,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 390,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 549,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان همدان
3.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
اقامت 24
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
هتل یار
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 631,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 245,000 تومان
اقامت 24
از 245,000 تومان
هتل یار
از 245,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 245,000 تومان
جاباما
از 245,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 249,000 تومان
علاءالدین
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل امیران 2 همدان
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 240,000 تومان
اقامت 24
از 240,000 تومان
هتل یار
از 244,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 244,000 تومان
جاباما
از 244,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 336,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان خاتم همدان
3
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 305,550 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کتیبه همدان
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سفیر همدان
4.2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل بوعلی همدان

(45 نظر)
نقاط قوت:
هتل خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانا داخل اتاق برای ۲نفر بود فقط در صورتیکه ما ۳ نفر بودیم پارکینگ فضای باز بود ، استخر کاملا خراب بود وضعیت هتل خیلی قدیمی بود و از نظر نظافت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود جای خوب شهر است
نقاط ضعف:
منفی ندیدم
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل اتاقهاشو غذاش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت رستوران دم در ورودی هتل بود
نقاط قوت:
خوش رفتار. موقعیت خوب. اتاق ها و بالکن حالت سنتی داشت عالی.
نقاط ضعف:
اینترنت رو چند بار گفتیم تا فعال کنند. صبحانه خوب بودولی در سطح ۴ ستاره های دیگر نبود.
نقاط قوت:
کادر مجرب و با ادب صبحانه عالی پارکینگ خوش جا فضای عالی
نقاط ضعف:
کمی قدیمی بودن ساختمان اطاقها
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مرکز شهر و امکانات رفاهی و مراکز خرید
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق.
نقاط قوت:
رفتار دوستانه پرسنل،موقعيت مكاني خوب
نقاط ضعف:
ضعف در ارائه سرويس صبحانه
ما سه شب اقامت داشتیم اول از پذیرش در سرعت تحویل اتاق بی نطیر بود دوما هتل در جای خوب شهر قرار دارد اما اتاق برای ۴ نفر کوچک است ولی وان حمام خیلی قدیمی و نیاز به تعویض دارد از نظر صبحانه در حد ۴ ستاره نبود اما مناسب است
من متولد همدانم. هتل بوعلی قدیمی‌ترین هتل همدان، با ۶۰ سال قدمت، برای هر همدانی بالای ۳۰ ساله‌ای یک نوستالژی زیباست. هتل بوعلی هتل خوبی است ولی مسلما یک هتل ۴ ستاره نیست. اگر این هتل رو با وضع فعلی‌اش با اغماض ۳ ستاره بدانیم، قطعا سرویس بهداشتی اتاقها (مجموعه‌ی حمام و دستشویی) در حد هتل‌های ۲ ستاره است. ضمنا این‌هتل به دلیل دارا نبودن آسانسور مناسب مهمانان مسن نیست.
اول از همه تشکر از اسنپ تریپ که ارزانترین قیمت پیشنهادی رو داشت بعد از اون نکاتی رو میگم و امیدوارم به بهبود هتل کمک کنه اتاق بزرگ و تمیز و برخورد خوب و پیگیری امور تمامی کارکنان و دسترسی عالی به نقاط دیدنی همدان بسیار مثبت بود اما نکاتی که باید برای بهتر شدن هتل در نظر گرفته شود :صبحانه متاسفانه تنوع بسیار پایینی داره و در ساعت پایانی صبحانه حتی شارژ هم نمیشه صدای مهمانان دیگه از اتاق کناری براحتی بگوش میرسه بالکن بزرگ اما حیف که کثیفه و ویوی اتاقی که رو به یک فضای سبزه که میتونه خوب باشه بشرطی که اون دستشویی از داخل فضای سبز برداشته شه در نهایت در مقایسه با سایر هتل های همدان بخاطر نکات مثبت این هتل رو پیشنهاد میدم با امید به اینکه مشکلات رو هم برطرف نمایند.
سلام. من اسفند ماه 97 به همراه مادرم توی این هتل اقامت داشتم. برخورد پرسنل خیلی خوب و حرفه ای بود. خودشون مرتب با ما چک میکردن که از اتاق راضی هستیم یا خیر، و آیا لازمه کاری انجام بدن یا خیر. از جهت تمیزی ملحفه و سرویس بهداشتی و ظروف و ...، کاملاً راضی بودیم. با این که یه هتل کوچک و چهار ستاره بود ولی به نظر من در حد پنج ستاره بود. تنها مشکلش اینه که آسانسور نداره. البته کل هتل فقط یه طبقه ست و دسترسی به پارکینگ هم از طبقه همکف انجام میشه ولی رستوران اصلی در طبقه زیرزمین بود که برای مسافرینی مثل مادر من که پادرد دارن، سخته. به خیلی از نقاط دیدنی و توریستی شهر هم نزدیکه. دکوراسیون داخل اتاق ها هم شیکه ولی حس دنج بودن به آدم میده. در کل ما از اقامت توی این هتل خیلی راضی بودیم و در سفرهای بعدی هم حتماً در همین هتل اقامت خواهیم داشت.
هتل فضای نوستالژیکی دارد، فضای رستوران دوست داشتنی نیست ....
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب در شهر برخورد مناسب کارکنان اتاق تمیز و مرتب بهمراه بالکن دارای پارکینگ صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل ساعت ۴ بعد از ظهر تمام شده بود
نقاط قوت:
سالن غذا خوري و نانوايي واتاقهاي بزرگ وشيک
نقاط ضعف:
نکته منفي نداشت
هتل های پارسیان همیشه خوب هست.بسیار تمیز و شیک ، با برخورد بسیار مناسب و رستوران خیلی خوب. فقط مینی بار ضعیفی داشت.
سلام سفر خوبی داشته باشید من راضی بودم
هتل از نظر دسترسی به مرکز شهر، تمیزی و سرویس دهی خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل بسیار خوب و مودبانه بود کیفیت صبحانه خیلی خوب بود موقعیت مکانی هتل بسیار خوب و مناسب جهت دیدن مراکز دیدنی شهر همدان است
نقاط ضعف:
یک مقدار میشد نظافت اتاق ها بهتر باشه البته در حد قابل قبول بود
بسیار عالی بخصوص برخورد کارمند خانمی که در پذیرش بودند حتما این هتل را به دوستان معرفی میکنم
هتل خوبی هست به همه جا دسترسی داره برخورد پرنسل و سرویس دهی عالیه (اتاق ما سرد بود که کتمر از ده دقیقه مشکل برطرف شد) حیف استخری که می گن داره رو ندیدیم و کلا توو فصل سرما می بندن... کیفیت غذا متوسطه در کل پیشنهاد می کنم برید 👍👍👍
هتل در منطقه بسیار خوب همدان هست . هتل و اتافها بسیار تمیز بود. ورستورانش عالی بود .
نقاط قوت:
دسترسی خوب به اماکن دیدنی دسترسی خوب به مراکز خرید
نقاط ضعف:
ظاهر هتل بازسازی نشده بود تذکر به مسافرانی که فرزند کوچک دارند
جاي پيشرفت زيادي دارد...
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و پذیرش عالی بود هتل در محل بسیار خوب و آرام با آب و خوای عالی قرار داشت و دسترسی از هتل به تمام مکان های دیدنی داخل شهر بسیار راحت بود صبحانه هم نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
غذاهای رستوران زیاد جالب نبود
خيلي خوب...
وجود پله ها بدون آسانسور کمی آزار دهنده بود، خوشبختانه اتاقها در حال بازسازی بود، پرسنل خدمات خوش رفتار بودند، میز صبحانه عجیب ساده و بدون تنوع بود، مسوول پخت املت حضور نداشت و نانوا پیشنهاد تخم مرغ ساده جهت سریعتر آماده شدن را دادند...
باتوجه به قیمت و درجه هتل بالاتر از استانداردهای معمول هتلهای داخلی بود و در مجموع برای اقامت هتل مناسبیه....
نقاط قوت:
خیلی تمیز و مرتب بود دسترسی عالی بود صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل خیلی خوب نبود
کارکنان بخش صبحانه میتوانند با رویه بهتری با میهمانان برخورد کنند. لابی هتل کوچک. فضای باز میتوانست ارایش بهتری داشته باشد( گیاهی و اطراف استخر )....
به جز رستوران و محوطه هتل که رها شده بود و دیوار دور استخر که به صورت بسیار زشت پوشانده شده بودبقیه موارد خوب بود...
بسیار خوب ...
هتل جاش خوب بود و دسترسی خوبی داشت. محیط آرام و دنجی داشت.اتاق تمیز بود و کارکنان خوشرو اما کمی فراموشکار بودن که در صورت پیگیری خواسته را اجابت میکردن.تنها اشکالی که بود فشار کم آب در حمام و سرویس بهداشتی بود که علاوه بر سختی در هنگام استحمام باعث میشد فلاش تانک توالت فرنگی هنگام پر شدن صدای سوت گوشخراشی بده که اگر میخواستی نصف شب بری توالت همه رو اذیت میکرد.
چهارشب در هتل اقامت داشتیم، هتل تمیزی بود. دسترسی خیلی عالی به اماکن دیدنی داشت و مراکز خرید داشت. غذا و صبحانه هتل خوب بود. در هتل صبح ها نان تازه میپختند که خیلی عالی بود .و صبحانه تنوع زیادی داشت. برخورد کارکنان محترمانه بود. تنها اشکال هتل قدیمی بودن و غیراستاندارد بودن توالت فرنگی بود...
دسترسیاش نسبتا خوب بود و ما داخل شهرو کلا پیاده گز کردیم... برای رزرو 3 هفته قبل باید اقدام کنید چون خیلی زود پر میشه... تو عکساش خیلی جذابتر از واقعیشه... تو عکساش خیلی سنتی طوره ولی تو واقعی خیلی هم اونجوری نیست... اگر بخوام توصیفی از وضعیت و کیفیت هتل داشته باشم باید بگم باتوجه به اینکه هتل 4 ستاره بود خیلی هم انتظارات مارو جلب نکرد... ما با مشکل راهنمای گردشگری در هتل مواجه بودیم... اینترنت داشت ولی با حجم محدود 3 گیگ که تا میومدی 4 تا پست اینستا چک کنی تموم میشد بعدش با منت یه بار دیگه بهمون نت دادن 😏😏😏 صبحانه تنوع خاصی نداشت و حتی چیزای روتینی مثل نیمرو نداشت، چای سرد بود و نون ها کهنه (البته اونجا هم نون پخت میکردن و دادن بهمون ولی نونای روی میز رسما کهنه بود)... 🙈🙈🙈 من تو صبحانه ش سوسیس سیب زمینی و هندو...
موقعیت هتل برای بازدید از مراکز تفریحی شهر بسیار خوب است. مشکلی که بود انگار یادشان رفته بود که اطاق رو برای ما تمیز کنند و روی فنجان ها جای رژ لب میهمانان قبلی بود. حوله ها هم در بسته بندی نبود و معلوم نبود که تمیز هستند یا نه. کولر گازی هم خراب بود که مدام آب چکه می کرد. به طوری که مجبور به خاموش کردنش شدیم. هتل دو طبقه ست و ما در طبقه دوم بودیم که آسانسور نداشت و مجبور بودیم چمدانها رو از پله ها بالا و پایین ببریم. محیط بیرونی هتل در شان یک هتل 4 ستاره نبود. منوی صبحانه ناقص بود وبسیار متعجب بودیم که چرا انقدر سرویس صبحانه ضعیفی دارند. هتل قدیمی ست و بازسازی شده. این هتل رو با تخفیف بهتون پیشنهاد می دم نه با قیمت روی بٍرد اون.
نقاط قوت:
دسترسی عالی آرامش در هتل عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
تمیز نبوده--پنجره اتاق آهنی بود --تهویه مناسب نداشت
نقاط قوت:
اينترنت
نقاط ضعف:
تشك نامناسب سر و صداي كولر گازي از باغ مجموعه هيچ استفاده اي نميشود كرد
هتل فوق العاده فوق العاده تمیز.محیط عالی.برخورد پرسنل عالی.صبحانه خوب.
باسلاممن به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم. به نظرم شهر همدان و این هتل عالی بودن. اتاق ها بازسازی شده و شیک، رستوران خوب با غذاهای باکیفیت. در منطقه مرکزی شهر با دسترسی خوب به مراکز خرید و تاریخی. رفتار کارکنان عالی نمای هتل قدیمی بود و در لحظه اول تو ذوق میزنه
خیلی هتل خوب و با صفاییه.پرسنلش هم خوبن.
محل هتل بسیار مناسب است. میتوانید به خیلی از مناطق بدون نیاز به خودرو دسترسی داشته باشید. صبحانه هم خوب بود. منوی سرد و گرم داشت و کامل بود. تنها جای قهوه در آن خالی بود و متاسفانه بجای آن نسکافه سرو میشد.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.