هتل پارسیان همدان

همدان، ميدان قائم، بلوار ارم
3.7
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان همدان

هتل ۴ ستاره آزادی همدان در نزدیكی منطقه خوش آب و هوای عباس‏ آباد و با چشم‏ اندازی زیبا یكی از هتل‌های تحت پوشش شركت پارسیان می‌باشد. هتل پارسیان آزادی همدان با چشم اندازي زيبا و با امكانات رفاهی مدرن، همچنین با دسترسی راحت به مرکز شهر و مناطق گردشگری و دیدنی همدان پذیرای گردشگران این شهر می باشد. اقامت در هتل آزادی با آرامش کوههای سر به فلک کشیده و دامنه های سر سبز الوند در نواحی غرب ایران لذت سفر را دو چندان خواهد نمود.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارسیان همدان
پارسیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
189,000
تومان
2 اسفند
جمعه
189,000
تومان
3 اسفند
شنبه
189,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
189,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
189,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
195,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
189,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
189,000
تومان
9 اسفند
جمعه
189,000
تومان
10 اسفند
شنبه
189,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
189,000
تومان
ای‌گردش
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
اقامت 24
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
هتل یار
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
جاباما
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
اسنپ تریپ
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
ایران مارکوپولو
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
207,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
ایران هتل آنلاین
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
2 اسفند
جمعه
207,000
تومان
3 اسفند
شنبه
207,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
207,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
207,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
207,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
207,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
207,000
تومان
9 اسفند
جمعه
207,000
تومان
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
2 اسفند
جمعه
239,000
تومان
3 اسفند
شنبه
239,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
239,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
239,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
239,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
9 اسفند
جمعه
239,000
تومان
10 اسفند
شنبه
239,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
ای‌گردش
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
ایران مارکوپولو
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
اسنپ تریپ
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
جاباما
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
ایران هتل آنلاین
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
2 اسفند
جمعه
268,000
تومان
3 اسفند
شنبه
268,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
268,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
268,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
268,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
268,000
تومان
9 اسفند
جمعه
268,000
تومان
10 اسفند
شنبه
268,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
268,000
تومان
پارسیان-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
علاءالدین
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
2 اسفند
جمعه
479,000
تومان
3 اسفند
شنبه
479,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
479,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
479,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
479,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
9 اسفند
جمعه
479,000
تومان
10 اسفند
شنبه
479,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
ای‌گردش
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
549,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
ایران هتل آنلاین
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
549,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
اقامت 24
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
549,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
اسنپ تریپ
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
549,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
هتل یار
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
549,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
جاباما
549,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
2 اسفند
جمعه
549,000
تومان
3 اسفند
شنبه
549,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
549,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
549,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
549,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
549,000
تومان
9 اسفند
جمعه
549,000
تومان
10 اسفند
شنبه
549,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
549,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسیان همدان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روم سرویس
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
پارکینگ با ظرفیت محدود
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
اتاق چمدان
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
تالار عروسی
نمای باغ
نمای کوه
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
قنادی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق

آدرس هتل پارسیان همدان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان همدان

(80 نظر)
بسيار خوب
نمای بیرونی و مشاعات هتل قدیمی به نظر میاد ولی برعکس اتاقها بازسازی شده و مدرن هستن. ما از اتاقها و صبحانه راضی بودیم.
هتل بسیار خوبی است... مخصوصا برخورد پرسنل خیلی مودبانه و با احترام می باشد. تنها اشککالی که داشت مراسم عروسی در طبقه همکف هتل مقداری سرو صدا ایجاد می کرد که تا ساعت 11:30 شب به پایان رسید و دیگه هیچ صدا و مشکلی نبود. فقط پیشنهاد میدم که اتاق رو به کوه بگیریرد که منظره بسیار زیبایی داره....
تمیزی هتل و برخورد کارکنان خوب صبحانه خیلی خوب بود پارکینگ هتل فوق العاده کوچک و با زحمت در ایام شلوغ میشد پارک کرد دسترسی هتل خیلی خوب
پارکینگ کوچک است. مکان هتل خوب و نزدیک گنج نامه است.
از هر نظر هتل خوبی هست، رفتار پرسنل حرفه ای، نظافت اتاق ها خوب، صبحانه قابل قبول، ویوی اتاق ها هم عالی و محل قرارگیری ساکت و آروم. به نسبت هزینه ای که پرداخت می کنید کاملا راضی کننده ست. البته دو تا ایراد هم داره یکی دور بودنش از بافت تاریخی شهر (منظور از دور بودن با پیاده رویه وگرنه کل همدان رو میشه نیم ساعته با ماشین طی کرد) و دوم داخل هتل بیشتر شب ها به دلیل برگزاری مراسم های عروسی کمی شلوغه.
نقاط قوت:
همه چيز عالي
نقاط ضعف:
به خاطر شهر بازي صدا زياد بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عاای همه چی عالی غیر از رستوران بیرون ما الان در هتل باباطاهر هستیم. ساعت ۱۸ اطاق رو تحویل دادن با ۴ ساعت تاخیر
نقاط ضعف:
مکان رستوران بیرون هتل جالب نبود کنار خرابه و پر از گربه سالن ورزش
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک و شلوغ
هتل از نظر موقعیت مکانی، برخورد کارکنان، تمیزی و آرامش، راضی کننده بود. اتاق من پنجره ی رو به باغ داشت که بسیار دلچسب بود. اینترنت هتل هم تقریبا قابل قبول بود. با تشکر ویژه از بخش های خانه داری، رستوران (در زمان صبحانه) و به طور خاص، جناب محمد نادری مقدم در قسمت پذیرش. مرسی ایران هتل.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک بود و برای تعداد خیلی کمی جا داشت
عالی عالی عالی با سلام بنده یک شب در این هتل اقامت داشتم میتونم بگم از هر نظر عالی و فوق العاده اتاق بسیار تمیز با امکانات فول ، سرویس بهداشتی و حمام فوق العاده تمیز , و همه چیز وکیوم شده بابسته بندی خوب صبحانه فول و تنوع بسیار بالا که هر موقع تموم میشد بلافاصله شارژ میکردن رفتار بسیار بسیار خوب و مودبانه پزیرش و همکاری بالای کلیه کارکنان که در بدو ورود حس بسیار خوبی به آدم میده روبروی شهر بازی بود که برای سپری کردن اوقات فراقت خیلی خوب بود مخصوصا کسایی که کودک دارن فقط چند تا نکته اول اینکه اتاقی که من گرفتم تویین بود و لی به ما دابل دادن که اون هم زیاد مهم نبود. دوم اینکه فضای پارکینگ بسیار محدود ولی بهمون جای پارک دادن و از این نظر مشکلی نداشت. و در آخر توی رزرو این هتل شک نکنین که از همه نظر عالی و در حد هتل 5 ستاره من هر بار بخوام بیام همدان فقط این هتل و رزرو میکنم (البته اگر جا داشته باشن) در پایان هم از سایت بسیار خوب و پشتیبانی بسیار عالی و بینظیر اسنپ تریپ واقعا تشکر میکنم که همکاری بسیار خوبی با بنده داشتن موفق باشید و سفر خوبی داشته باشین.
محترمانه و پاسخگو
هتلی متوسط رو به خوب هست، صبحانه متوسط، مبلمان هتل قدیمی بود، پارکینگش بد و کوچک بود، جای هتل خوب بود و بالا شهر همدان هست، پرسنل خوب، تمیزی در حد خوب
همه چیز عالی بود تمیزی هتل رفتار کارکنان فقط پارکینگ هتل کوچک است صبحانه عالی
نقاط قوت:
نزدیکی به گنجنامه و تپه های عباس آباد ، تمیزی اتاق ها ، صبحانه قابل قبول ، غذای رستوران قابل قبول ، همراهی کارکنان خوب ، اتاق ها و سرویس بهداشتی بزرگ و دلباز
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هتل خوبیه و برای من که عمدتا از هتلهای پارسیان استفاده کردم بزرگترین حسن هتلهاشون رفتار خوب پرسنل هتل هست در همدان هم مثل هتل پارسیان کرمانشاه پرسنل بسیار مودب و خوبی داشتند ، کیفیت اتاقها و غذا هم خوب بود ، در کل برای هتل ۴ ستاره کاملا قابل قبول و راضی کننده بود
واقعا هتل خوبی بود، برخورد کارکنان خیلی خوب بود، اتاق ها تمیز و مرتب
نقاط قوت:
جای هتل عالی اتاق ها تمیز پرسنل خوش برخورد و مودب در کل عالی
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم و تکراری
ارتباطات و مشتری مداری عالی . بهتون تبریک میگم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
نظافت هتل عالی بود برخورد پرسنل معمولی بود
نقاط ضعف:
وضعیت پارکینگ و کافی شاپ ضعیف بود
با توجه به قدمت هتل و بازسازی بعضی طبقات و پذیرایی صبحانه بسیار خوب اما در بخش نظافت ضعیف بود خصوصا حوله ها که به دلیل بسته بندی نشدن موجب بی رقبتی در استفاده بود
نقاط قوت:
البته من در اتاق های باز سازی شده بودم. برخورد پرسنل ،،عالی اتاق،،،عالی لابی،،،عالی کیفیت شام،،عالی صبحانه ،،،عالی موقعیت،،،عالی
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
رفتار مودبانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
اتاقهای رو به شهربازی در ساعات پایانی شب پرسرو صدا بود.
ما دو شب تو این هتل بودیم ، هتل واقعا تمیز بود ، کیفیت صبحانه و تنوعش خوب بود پرسنل خیلی کمک رسان بودند
من 2 شب در این هتل اقامت داشتم و به نظرم همه چیز خوب بود مخصوصا پاکیزگی هتل
اتاقها کوچک بود ولی تمیز و امکانات مناسبی داشت و پرسنل مودب و در صورت نیاز با یک تماس به سرعت پاسخگو بودند ولی نمای هتل بسیار فرسوده بود ، ورودی هتل باتوجه به تخریب خیابان روبروی هتل خیلی بد بود ، کلا اتاقهای رو به باغ منظره بسیار بهتری نسبت به اتاقهای رو به شهر داره
کیفیت ناهار در مقایسه با رستوران های شهر خیلی خوب بود مدیریت هتل و بخش رسپشن مودب و پاسخگوبودند انگار هتل وای فای ندارد چون اصلا کار نمیکرد و وصل نمی شد ،هتل تمیز و بخش خانه داری بخصوص کارشان را بخوبی انجام می دادند .
در روزهای خلوت، سرویس دهی عالی است. اتاق های بازسازی شده، خیلی خوب طراحی و چیدمان لوازم با دقت انجام شده اند. صبحانه به همراه نان داغ و تازه از تنور در آمده و چای دم شده سرو می شد که لذت بخش بود؛ آب پرتغال طبیعی هم موجود بود (البته هزینه آن جداگانه لحاظ می شود). قیمت با توجه به تخفیفی که snapptrip ارائه می کند واقعاً به صرفه است. مسافر سختگیری هستم و با توجه به 4 ستاره بودن هتل، در مجموع از اقامتم راضی بودم.
هتلی دوست داشتنی
مبلملن مناسب اتاق ها+نظافت+حسن برخورد پرسنل+موقعیت و دید عالی به شهر همدان
همه چیز عالی عالی بود …… اقامت خوب و به یادماندنی داشتیم…… اتاق ها فوق العاده تمیز و برخورد پرسنل بسیار عالی و مهمان نوازانه بود…… واقعا ممنونم
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود.
نقاط ضعف:
حوله های داخل سرویس در نایلون پک شده قرارداده نشده بود. نکته منفی دیگری ندیدم.
هتل خوبی بود در کل ویو بسیار زیبایی داشتبرای پارکینگ با مشکل مواجه میشدیم
به معنای واقعی کلمه همه چی عالی بود
واقعا رفتارنیروهاش عالی بود. خود هتل هم‌شیک و تمیز بود و ویو خیلی خوبی داشت. امیدوارم همیشه اینطور بمونه. چون تو سفرهای بعدی هم‌قطعا این هتل رو میرم.
ما دو شب اونجا بودیم، اتاق بزرگ و تمیز بود،سرویس بهداشتی جدید و خیلی تمیز بود، رفتار پرسنل هم عالی بود، دسترسی ش هم که خیلی خوبه.
محیط خوب و مناسبی بود
هتل تمیز بود. اما حتی پول یک آب معدنی اضافه را حساب کردند. آشپز جوان مودب نبود و در پاسخ سوالی که ازشون پرسیدم در خصوص تازگی مواد غذایی، گفت که انتظار نداشته باشید مرغ و میگو براتون بال بزنه. اما خدمتکار خانم که اتاق ها را نظافت میکرد بسیار مودب و قابل احترام بود
هتل خوبی بود عالی نبود ولی در حد چهارستاره بود مخصوصا طبقه چهارم که ویو عالی داشت همچنین موقعیت مکانیش خیلی خوب بود برخورد کارکنان عالی پارکینگ هم داشت
برای برادرم رزرو کردم نزدیک 5 روز هر روز بجای اینکه احترام بالا بره بدتر شد بیشتر پرسنل عالی بودن جز ...... یک ستاره هم نباید به رفتار بعضی ها داد اما در کل بد نبوده فقط انتظار برخورد زیاد مناسب نداشته باشید
نقاط قوت:
تمیزی...پرسنل...خدمات...عالیه تشکراز پرسنل خوب به ویژه آقای نادری ومرتضایی عزیز
نقاط ضعف:
وضعیت پارکینگ
سرویس دهی کافی شاپ فوق العاده بود مخصوصا در حیاط هتل برای ما میز اماده کردند که بسیار لذت بخش بود و تا پاسی از شب به مهمانان ما سرویس دهی میکردند کیفیت رستوران هم خوب بود اتاق ما رو به جنگل های عباس اباد بود که بو و عطر قهوه ی کافه تا طبقه ی چهارم میچرخید با تشکر از مدیریت هتل و و کارکنان محترم ان مخصوصا مسئولین محترم کافی شاپ و کارکنان کافه که سنگ تمام گذاشتند
خوب
خوب...
خوب بود
نقاط قوت:
از اقامت در این هتل بسیار راصی بودیم .باتوجه به محدودیت زمانی که در این سفر داشتیم به دلیل موقعیت مکآنی هتل تونستیم از مکانهای دیدنی بسیاری دیدن کتیم و نزدیک بودن به شهر بازی که بخاطر دخترم این امکان رو به ما داد که بتونیم آخر شبها به شهر بازی بریم و حسابی بهش خوش بگذره .این هتل عالی بود .برخورد خدمه و پرسنل هتل بسیار عالی بود .آرزوی موفقیت روز افزون برای تیم هتل پارسیان داریم . برگزاری مراسم عروسی در این هتل که مصادف بود با اولین شب اقامت ما در هتل اتفاق بسیااار خوشایند بود که انرژی مثبت زیادی واسه ما داشت و خستگی راه از تموم در رفت .
نقاط ضعف:
تنها نکته ای که نمیشه گفت منفی این بود که سیستم خنک کننده اگر کولر اسپلیت میبود بهتر میشد .چون برای مهمانانی مثل ما که از جنوب به همدان سفر میکنند این نوع سیستم خنک کننده دلچسب نیست .
این بار دوم بود که من این هتل را برای اقامت در شهر همدان انتخاب نمودم. این نوبت به اتفاق خانواده بودم و دو سوئیت به همراه یک اتاق را رزرو کردم. یک سوئیت در طبقه چهارم که کاملا بازسازی شده بود به سبک مدرن و مطابق با استانداردهای روز دنیا نوسازی گردیده بود اما یک سوئیت و اتاق دیگر را در طبقه سوم در اختیار گذاشتند که تفاوت بسیاری محسوس بود و امیدوارم بزودی این بازسازی شامل تمامی طبقات گردد. رفتار پرسنل هتل بسیار عالی بود و از آقای روح ا. مرادیان که بسیار با دقت وظایف خود را انجام می دادند کمال تشکر را می نمایم.
خوب بود...
این بار دوم بود که من این هتل را برای اقامت در شهر همدان انتخاب نمودم. این نوبت به اتفاق خانواده بودم و دو سوئیت به همراه یک اتاق را رزرو کردم. یک سوئیت در طبقه چهارم که کاملا بازسازی شده بود به سبک مدرن و مطابق با استانداردهای روز دنیا نوسازی گردیده بود اما یک سوئیت و اتاق دیگر را در طبقه سوم در اختیار گذاشتند که تفاوت بسیاری محسوس بود و امیدوارم بزودی این بازسازی شامل تمامی طبقات گردد. رفتار پرسنل هتل بسیار عالی بود و از آقای روح ا. مرادیان که بسیار با دقت وظایف خود را انجام می دادند کمال تشکر را می نمایم....
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنل نظافت و بهداشت
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین محیط رستوران بازسازی نشده و درحد چهار ستاره نیست . پارکینگ نامناسب
ما اتاق برای سه نفر گرفتیم که برای این تعداد بسیار بسیار کوچک بود. در واقع اتاق دو تخته بود که تخت سوم همان کاناپه بود . و بعد از باز شدن کاناپه عملا امکان تردد بسیار سخت بود. اتاق برای سه نفر بسیار کوچک بود. حتی برای دو نفر هم کم بود. اما واقعا سه نفر گنجایش نداشت. بقیه موارد رضایت نسبی وجود داشت. برخورد کارکنان خوب بود. از لحاظ تمیزی قابل قبول بود. ...
منوی رستوران محدود، اتاقها تمیز ولی کمی قدیمی، پارکینگ محدود (بدلیل کمبود جا هیچ شبی در پارکینگ ماشین رو پارک نکردیم باید بزنید بدون پارکینگ)، نسبت به چند سال پیش که اقامت داشتیم افت کیفی کرده بود...
مکان هتل به لحاظ دسترسی به اماکن تفریحی و آب و هوا ممتاز هست، چشم انداز زیبا و آرامش ویژگی اتاق های رو به باغ هست، پذیرش سریع و برخورد کارکنان خوب، کیفیت صبحانه خوب و رضایت بخش بود مخصوصا نان داغی که همون لحظه پخت میکردند و نیمرو و املت رو هم همینطور به درخواست مهمان همون لحظه سرو میکردن البته می تونست تنوع بیشتری هم داشته باشه، هتل بازسازی شده و بسیار تمیز بود، کیفیت وسایل داخل اتاق هم بسیار خوب بود و تمیز فقط چند نکته اولا حوله های حمام داخل پک پلاستیکی نبود و به شکل باز آوردن دادن به ما، بعد مسافرین سایر اتاق ها رعایت سکوت رو نمی کردن و سر و صدای به خصوص بچه ها مقداری اذیت کننده بود که انتظار می ره کارکنان هتل بر این مسئله نظارت داشته باشند، در کل خیلی راضی بودیم و بازم به این هتل خواهیم رفت ...
در کل هتل خوبی بود ، فقط ظرفیت پارکینگ کم بود و همچنین اتاق دبل رزرو کرده بودم که پذیرش اتاق تویین به ما داد چون تعداد اتاق دبل محدود بود ، حجم ترافیک اینترنت اتاقها کم بود و دوباره باید شارژ میشد، دسترسی هتل آرامش و نظافت هتل خوب و برخورد کارکنان خیلی خوب...
متاسفانه دیگر مهمانان هتل رعایت آداب و رسوم زندگی در هتل را نمیکردند و آنرا ملک اختصاصی تصور میکردند و با باز گذاشتن درب اتاقها و بازی بچه ها در راهروها و ایجاد سروصدای غیر عادی آسایش را از دیگر میهمانان سلب میکردند ولی کارکنان هتل به این مساله رسیدگی نکردند..منوی رستوران هتل ضعیف بود و در مقایسه با هتل پارسیان از کیفیت پایینی برخوردار بود. نظافت اتاقها خوب بود و رفتار کارکنان قابل قبول بود. من بار دوم بود که به این هتل می آمدم دفعه اول شاید کمی بهتر بود وضع ولی دیگر به آن هتل نخواهم رفت....
از اقامتم راضی نبودم ، در اتاقم شامپو و نرم کننده نبود ،تلفن اتاق هم قطع بود و مجبور شدم خودم در هتل راه بیوفتم و به دنبال شامپو بروم و در کل اصلا نسبت به هزینه ای که کردم ارزش نداشت .***نظر نمایش داده نشوود...
نقاط قوت:
برخورد مناسب و رسیدگی و کیفیت مناسب غذا
نقاط ضعف:
عدم بروزرسانی زیبایی هتل
نقاط قوت:
كاركنان بسيار مودب اتاق هاي تميز
نقاط ضعف:
نداشتن استخر و سالن بدنسازي
تمیزی و امکانات هتل دقیقا همون چیزی هست که از یه هتل ۴ستاره انتظار میره. موقعیت هتل خیلی عالی هست مخصوصا اگر‌اتاق رو به باغ بگیرید. برخورد پرسنل عالی نیست ولی خوبه. رستوران این هتل تنها نقطه ضعفش هست. میانگین قیمت منو ۳۰ هزار تومان هست در صورتی که با نصف این قیمت توی همدان غذای به مراتب بهتری گیرتون میاد. بوفه صبحانه هم کاملا نا امید کننده است متاسفانه. در نهایت اگر سختگیر نباشید توی همدان میتونید با نصف این قیمت اقامت دلپذیر داشته باشید
نقاط قوت:
به نظرم اين هتل از ساير هتلهاي همدان، تميزتر، شيك تر و در كل بهتر است؛ همچنين اين كه روبه روي شهربازي خوب و جديدي واقع شده است و براي پر كردن اوغات فراغت بسيار خوب است.
نقاط ضعف:
كمبود جاي پارك خودرو
من چند بار دیگه هم این هتل رو رفتم ولی هیچ وقت به این کثیفی نبود. سرویس ها هم عوض نمیشد. لطفاً رسیدگی بفرمایید.
هتل متوسط رو به بالایی هست واقعاً اما کیفیت غذاش واقعاً پایینه و باید بهتر بشه.
یه خورده reseption مشکل داشت چون باید چند نفر باشن اما چون تعداد کم بود وقتمون خیلی تلف شد
هتل بسیار خوبی بود. امکانات و تجهیزات اتاق در حد هتل 5ستاره است. تمییزی و سرویس اتاق چیزی کم ندارد... تنها نکته منفی ان صبحانه در حد 3ستاره است.
عالی بود. برای همکارانم رزرو کرده بودم و همه میگفتن عالیه و همه باید امتحانش منین
موقعیت مکانی هتل واقعاً بی نظیره. کیفیت غذا هم خیلی عالیه. راضی بودم
مشکل قابل ذکری نداشت. اتاق ها راحت. پرسنل خوب. پیشنهاد میکنم.
همه پیز عالی و در حد انتظار بود فقط تنها موردی که داشت این بود که کیفیت غذا زیاد خوب نبود و نسبت به چیزی که پرداخت کردیم خب بهتر بود که امکانات بیشتر باشه
اتاق خیلی کوچیک بود و شب صدای چکه آب میامد. اطلاع هم دادیم اما رسیدگی نکردند. جای پارک هم هیچ مناسب نبود.
اتاقها خوب و جدید و سرویسها عالی و مرتب بودند. در کل خیلی راضی بودیم
در کل بد نبود به نسبت هتل های ایرانی. جای هتل که عالی بود و خواب راحتی هم داشتیم. در کل میشه به عنوان هتل خوبی ازش یاد کرد
برخورد خیلی خوب پرسنل هتل و فضای خیلی خاص ورودی و لابی از نکات مهم و مثبت هتل بود. سالن صبحانه و رستوران و کیفیت صبحانه و غذاها در حد عالی .راهنمائی جهت بازدید نقاط دیدنی قابل تقدیر بود .مبلمان و تشک ها و ملحفه ها خوب و تمیز بود.کمی سرویس بهداشتی قدیمی بود و وسایل و فضای حمام هم نیاز به بازسازی داشت.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن فضای مناسب برای پارکینگ - نظافت تا حدودی پایین
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی با چشم انداز خوب
نقاط ضعف:
متاسفانه نداشتن پارکینگ که بسیار مشکل ساز بود
نقاط قوت:
با عرض سلام و تبریک سال نو برخورد کارمند رزرواسیون عالی بود و پیشنهاد اطاق بهتر با قیمت ترجیهی نمود که جای تشکر دارد , زمان اقامت ما هتل مهمان زیادی نداشت ولی در هر حال به بنده جای پارک عالی داده شد , پرسنل علاقه مند به کمک بودند , کنترل مدیر داخلی بر پرسنل را مشاهده کردم خوب بود و تمییزی ملافه ها و سالن صبحانه در حد عالی .راهنمائی جهت بازدید نقاط دیدنی قابل تقدیر بود .مبلمان اطاق و دشک ها خوب بود .
نقاط ضعف:
ما در هتل یک شب اقامت داشتیم ولیکن با بازکردن پنجره رو به کوه از حیاط صدای یک موتر می آمد و کارگران هم در چند نقطه مشغول کار بودند و سرو صدا وجود داشت , برای یکی از تاپ ترین هتلهای استان همدان صبحانه ضعیف بود . قیمت هتل حتی با در نظر گرفتن تخفیفات فصلی به نظر ۱۰ درصد گران بود . در رنگ آمیزی اطاق مخصوصا سقف دقت کافی نشده بود .سرعت اینترنت نوسان زیادی داشت .راهرو طبقات تمییزی متوسط , در طبقه ما اطاق استراحت و کار پرسنل نزدیک مسافران بود .
نقاط قوت:
من شب عروسی را اونجا سپری کردم از برخورد کارکنان و مدیریت خیلی راضی بودم با توجه به اینکه من با لباس عروس وارد هتل شدم
نقاط ضعف:
با توجه به اسم و ستاره های هتل ، خیلی اتاق شیک و تمیزی نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب و خوب کارکنان فضای زیبای لابی و رستوران مکان بسیار مناسب و منظره عالی
نقاط ضعف:
متاسفانه فضای داخل اتاقها به اندازه نمای خارجی هتل شیک و مدرن نبود و نیاز به نوسازی دارد ،هزینه ها برابر هتل های مدرن و نوساز بود هتل فاقد پارکینگ مناسب و به تعداد کافی برای میهمانان بود. نورپردازی اتاقها مناسب نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل پارسیان همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.