مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان

همدان، کبودر آهنگ، بخش گل تپه، روستای علیصدر
2.8
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان

در روستای علیصدر از توابع کبودر آهنگ و ۷۵کیلومتری شمال غربی همدان یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه نادری از غارهای آبی و قایقرانی جهان به نام غار علیصدر واقع شده که قدمت آن به دوره ی دوم زمین شناسی یعنی دوره ی ژوراسیک باز می گردد. دسترسی به این غار از سه مسیر امکان پذیر است. علیصدر در ارتفاعات ساری قیه (صخره زرد) به وجود آمده. این کوه دو غار دیگر به نام های سوباشی و سرآب وجود داردکه به ترتیب ۱۱ و ۷ کیلومتر با غار علیصدر فاصله دارند. گسترش لایه های سنگ آهک متبلور در منطقه امکان ارتباط بین غارهای مذکور با غارعلیصدر وجود دارد.مهمانسرای علیصدر دقیقا جنب دهانه ورودی اصلی غار شگفت انگیز علیصدر واقع شده.دارای ۶اتاق دو تخته، ۱۱اتاق سه تخته، ۱۰اتاق چهار تخته و رستوران اختصاصی میباشد.فاصله ی مهمانسرا تا همدان ۷۰کیلومتر، کبودر آهنگ ۶۰کیلومتر، قیدار ۶۰کیلومتر و کرمانشاه ۱۸۷کیلومتر می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان

جهانگردی غار علیصدر-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
258,000
تومان
13 تیر
جمعه
258,000
تومان
14 تیر
شنبه
258,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
258,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
258,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
258,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
258,000
تومان
20 تیر
جمعه
258,000
تومان
21 تیر
شنبه
258,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
258,000
تومان
13 تیر
جمعه
258,000
تومان
14 تیر
شنبه
258,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
258,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
258,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
258,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
258,000
تومان
20 تیر
جمعه
258,000
تومان
21 تیر
شنبه
258,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
ای‌گردش
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
265,000
تومان
13 تیر
جمعه
265,000
تومان
14 تیر
شنبه
265,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
265,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
265,000
تومان
20 تیر
جمعه
265,000
تومان
21 تیر
شنبه
265,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی غار علیصدر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
312,000
تومان
13 تیر
جمعه
312,000
تومان
14 تیر
شنبه
312,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
312,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
312,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
312,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
312,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
312,000
تومان
20 تیر
جمعه
312,000
تومان
21 تیر
شنبه
312,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
312,000
تومان
هتل یار
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
322,000
تومان
13 تیر
جمعه
322,000
تومان
14 تیر
شنبه
322,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
322,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
322,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
322,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
322,000
تومان
20 تیر
جمعه
322,000
تومان
21 تیر
شنبه
322,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی غار علیصدر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
386,000
تومان
13 تیر
جمعه
386,000
تومان
14 تیر
شنبه
386,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
386,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
386,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
386,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
386,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
386,000
تومان
20 تیر
جمعه
386,000
تومان
21 تیر
شنبه
386,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
386,000
تومان
هتل یار
386,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
386,000
تومان
13 تیر
جمعه
386,000
تومان
14 تیر
شنبه
386,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
386,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
386,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
386,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
386,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
386,000
تومان
20 تیر
جمعه
386,000
تومان
21 تیر
شنبه
386,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
386,000
تومان
ای‌گردش
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
394,000
تومان
13 تیر
جمعه
394,000
تومان
14 تیر
شنبه
394,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
394,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
394,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
394,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
394,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
394,000
تومان
20 تیر
جمعه
394,000
تومان
21 تیر
شنبه
394,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
394,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای فضای سبز
مسلط به زبان ترکی
سیستم گرمایش
دمپایی حمام

آدرس مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان

(49 نظر)
از نظر موقعیت مکانی نزدیک به غار علیصدر و در فضایی مفرح قرار دارد، رفتار پرسنل قابل قبول بود، نظافت میتونست بهتر باشه، صبحانه و سرو غذا خوب بود. اینترنت رایگان داشت ولی چون متصدی ریسپشن تازه کار بود نتونست برام اختصاص بده. در کل به دوستان پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتل تمیز با موقعیت مناسب و نزدیک به غار علیصدر با غذاهای خوشمزه و بویژه مدیریت عالی و پاسخگو و مهربان
برا گذران یک شب خوب بود
هتل متوسطی است مهمترین مزیت آن نزدیکی به غار است.
بیشتر یه مسافرخونه بدون امکانات و خیلی قدیمیه تا هتل
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد تمیز بودن اتاق ها موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
وجود سر و صدای اضافی از محوطه
نقاط قوت:
نزدیکی به غار قیمت مناسب غذای خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
کولر مناسب نبود
در کل برای یک شب اقامت خوب بود اتاقهای بزرگی داشت
هتل خوبی بود و برتورد پرسنلش خوب بود قدیمی بود اما تمیز بود
در مقایسه با هزینه دریافتی خدمات پایین بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی نظافت اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام قدیمی بود
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی
پرسنل و موقعیت مکانی هتل خوب بودند
به نظرم مکانی که هتل توی اون قرار گرفته از خود هتل مهمتره کلا ۲۰۰ متر با غار فاصله داره
خوب بود
ساعت ۸.۳۰ صبح که برای صبحانه رفتیم تقریبا چیزی باقی نمانده بود و نان بیات و عدسی تمام شده بود
هتل که مهمان وارد شده را در شرایط بدی قرار می دهد و حتی یک آب ساده مصرفی ورود به هتل را حساب می کنند و یک هتل دار خوب اول در بدو ورود لا اقل به مهمان خود بایستی جهت رفع خستگی سرویسی ارائه بدهد در ضمن کولرها بسیار بد و ناهماهنگ بوده و برای مسافرهای مسن و مشکل دار سرویسی برای کمک برای دستشویی ندارند. هتل فرسوده بود
از نظر برخود پرسنل خوب ولی وضعیت اتاق فلاشتانک ابریزی داشت کولر همه اتاق ها مشترک اتاق من گرم اتاق دیگه سرد. اطراف هتل رفت آمد زیاد سرو صدا و...
سرمایش پرصدا
به نسبت مکان خوب
نقاط قوت:
خوب بود کلیت هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
برای دیدن غار علیصدر ناچار هستی به این مهمانسرا
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
فقط نداشتن دستشویی فرنگی
عایق بندی صوتی پنجره ها ضعیف است که با توجه به نزدیکی شهربازی مجموعه به هتل، عملا تا نیمه های شب آرامشی در کار نیست.
اتاق ها متوسط سرویس مناسب پرسنل محترم
هتل نسبت به قیمت پرداخت شده بالا بود. ولی نزدیک به غار بود.
خوب با وجود امکانات کم ولی همه چی عالی
سرويسها قديمي و نياز به بازسازي دارد كلا وضعيت تميزي متوسط بود.
هتل تمیزی بود ولی قدیمیه.مثلا من رو سرویس بهداشتی خیلی حساسم .تمیز بود ولی چون قدیمیه خیلی احساس تمیزی زیاد بهت دست نمیده (بدلیل حساس بودن)ولی مثلا همسر من اوکی بود.صبحانشم معمولی بود.در کل خوب بود .موقعیت هتل خیلی خوب و آباد بود تا غار علیصدر ۵دقیقه راه بود .نصف شب میرفتی بیرون انگار سر شبه.البته اونموقع ۵شنبه جمعه بود.
نزدیکی به غارعلیصدرغذای شوروبی کیفیت-طبقه اول بازسازی شده وخوب است ولی طبقه دوم قدیمی وتعریفی ندارد.
در کل جزو اقامتگاه های مقرون به صرفه و مناسب برای سفرهای کوتاه است
نقاط قوت:
نزدیکی به غار و خوشرویی پرسنل و مخصوصا مسیول پذیرش
نقاط ضعف:
کهنه بودن بنا و نیاز به مرمت و بازسازی
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود --کارکنان مودبی داشت - به غار علیصدر نزدیک بود
نقاط ضعف:
بافت قدیمی هتل
نسبت به قیمت ارائه شده ارزش رزرو دارد. هتلی است با امکانات بسیار پایین و دانشجویی.
نقاط قوت:
موقعيت مكاني نزديك به غار عليصدر
نقاط ضعف:
فقط ميشه به عنوان به جاي خواب تميز بهش نگاه كرد
خوب بود همه چیز اما قیمت در حد هتلی که رفتیم نبود قیمت خیلی بالا بود و امکانات نسبت به این قیمت خوب نبود زیاد
این هتل در سایت 3 ستاره ثبت شده است اما در حقیقت دو ستاره است. هر بار هم به کمبودها اعتاض کردیم گفتند امکانات متناسب هتل دو ستاره است!
همه چیز به موقع و خوب بود همکاری های لازم میشد و از نظرم یکی از بهترین هتل ها بود فقط مشکل این بود که داخل خود همدان نبود
متاسفانه در سایت گفته نشده بود که توالت فرنگی موجوده. به هتل که رسیدیم گفتند بعضی اتاق ها سرویس فرنگی داره. اگر می دانستیم اقوام سالمند را هم میاوردیم. غیر از این مورد همه چیز ok بود
خوب بود به نسبت قیمت ارزششو داشت و هزینش مناسب بود برخورد بد نبود اما امکانات نسبت به هتل خوب نبود
هتل پر بود و کارکنان کفاف تعداد مسافران را نمی داد. هر درخواستی داشتیم با تاخیر زیاد انجام شد. کیفیت غذا هم واقعاٌ پایین بود.
یک شب اقامت داشتیم و در حد همون یک شب به نظر چیزی بد نمی اومد و از همه لحاظ عالی و perfect بود
هتل یک مشکل خیلی بزرگ دارد و آن اینکه کولر مشترک می باشد و سردی و گرمی هتل را نمی شود کنترل کرد. راهروها هم نم داده. کیفیت غذای هتل هم پایین است. اعتراض ها را به پرسنل منتقل کردیم اما پاسخگو نبودند.
هیچ وقت دیگه این هتل رو رزرو نخواهم کرد. هتل بسیار کثیف و غذاها افتزاح و حتی نپخته.
فضای ورودی و محوطه هتل خیلی جذابه . هتل بطور کلی تمیز و با سلیقه درست شده و پرسنل هم خیلی تلاش دارند تا به مهمان ها بهترین سرویس را ارائه دهند.سرویس بهداشتی ما مشکل داشت که با سرویسی که انجام شد درست شد. اینترنت در اتاق ها وجود نداشت
هتل به غار نزدیک است و برای افرادی که بخواهند در آن منطقه بمانند مناسب است. کارکنان برخورد مناسبی دارند.اینترنت هتل قطع بود. صبحانه تنوع نداشت. از نظر بهداشتی باید بهبود یابد.
نقاط قوت:
با سلام نکات مثبت هتل برخورد بسیار خوب و مودبانه کارمندان بخصوص بخش رزرواسیون هتل
نقاط ضعف:
نکات منفی کمبود امکانات بهداشتی هتل مثل مسواک و همچنین کهنه بودن وسایل هتل
نقاط قوت:
خوب بودن کارمندان و خدمتکاران برخورد بسیار گرم رسپشن موقعیت مکانی.خوب.برای رفتن به غار
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتاق ها وجود اشکالاتی در سرویس بهداشتی عدم وجود اینترنت در اتاق ها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان

مهمانان مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی غار علیصدر همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.