هتل امیران 2 همدان

همدان، جاده ی تهران، ورودی شهرک فرهنگیان
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل امیران 2 همدان
هتل چهار ستاره امیران ۲ همدان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردید. هتل امیران از نظر موقعیت مکانی در بهترین و مرتفع ترین نقطه ی شهر، از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده ی شهر همدان می باشد. این مجموعه با معماری خاص خود که الهام گرفته از آثار ایران باستان و سمبل های اصیل ایرانیست، آماده ی پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیران 2
امیران 2-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
تورگردان
239,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
239,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
278,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
278,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
278,500
تومان
4 مرداد
جمعه
278,500
تومان
5 مرداد
شنبه
278,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
278,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
278,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
278,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
278,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
278,500
تومان
اسنپ تریپ
240,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
4 مرداد
جمعه
279,000
تومان
5 مرداد
شنبه
279,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
هتل یار
244,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
4 مرداد
جمعه
279,000
تومان
5 مرداد
شنبه
279,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
جاباما
244,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
244,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
4 مرداد
جمعه
281,000
تومان
5 مرداد
شنبه
281,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
281,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
281,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
281,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
4 مرداد
جمعه
299,000
تومان
5 مرداد
شنبه
299,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
امیران 2-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
329,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
329,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
383,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
383,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
383,300
تومان
4 مرداد
جمعه
383,300
تومان
5 مرداد
شنبه
383,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
383,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
383,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
383,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
383,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
383,300
تومان
اسنپ تریپ
330,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مرداد
جمعه
399,000
تومان
5 مرداد
شنبه
399,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
4 مرداد
جمعه
384,000
تومان
5 مرداد
شنبه
384,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
395,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
ایران هتل آنلاین
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
4 مرداد
جمعه
384,000
تومان
5 مرداد
شنبه
384,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
امیران 2-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
329,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
329,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
383,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
383,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
383,300
تومان
4 مرداد
جمعه
383,300
تومان
5 مرداد
شنبه
383,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
383,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
383,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
383,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
383,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
383,300
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
4 مرداد
جمعه
384,000
تومان
5 مرداد
شنبه
384,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
اسنپ تریپ
330,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
4 مرداد
جمعه
399,000
تومان
5 مرداد
شنبه
399,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
399,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
399,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
399,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
هتل یار
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
395,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
ایران مارکوپولو
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
4 مرداد
جمعه
392,000
تومان
5 مرداد
شنبه
392,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
392,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
392,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
392,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
جاباما
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
388,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
4 مرداد
جمعه
388,000
تومان
5 مرداد
شنبه
388,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
388,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
388,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
388,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
ایران هتل آنلاین
336,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
336,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
4 مرداد
جمعه
384,000
تومان
5 مرداد
شنبه
384,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
امیران 2-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
431,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
431,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
503,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
503,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
503,100
تومان
4 مرداد
جمعه
503,100
تومان
5 مرداد
شنبه
503,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
503,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
503,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
503,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
503,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
503,100
تومان
اسنپ تریپ
432,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
4 مرداد
جمعه
520,000
تومان
5 مرداد
شنبه
520,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
اقامت 24
432,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
432,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
ایران مارکوپولو
441,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
441,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
509,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
4 مرداد
جمعه
509,000
تومان
5 مرداد
شنبه
509,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
509,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
509,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
509,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
ایران هتل آنلاین
442,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
442,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
4 مرداد
جمعه
504,000
تومان
5 مرداد
شنبه
504,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,000
تومان
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
442,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
514,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
514,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
514,000
تومان
4 مرداد
جمعه
514,000
تومان
5 مرداد
شنبه
514,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
514,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
514,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
514,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
514,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
514,000
تومان
جاباما
442,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
442,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
4 مرداد
جمعه
510,000
تومان
5 مرداد
شنبه
510,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
529,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
529,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
529,000
تومان
4 مرداد
جمعه
529,000
تومان
5 مرداد
شنبه
529,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
529,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
529,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
529,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
529,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
529,000
تومان
امیران 2-سوئیت پنج نفره امپریال
سوئیت پنج نفره امپریال
تورگردان
709,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
709,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
824,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
824,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
824,600
تومان
4 مرداد
جمعه
824,600
تومان
5 مرداد
شنبه
824,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
824,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
824,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
824,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
824,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
824,600
تومان
ایران مارکوپولو
710,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
710,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
4 مرداد
جمعه
830,000
تومان
5 مرداد
شنبه
830,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
اسنپ تریپ
710,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
710,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
4 مرداد
جمعه
850,000
تومان
5 مرداد
شنبه
850,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
710,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
4 مرداد
جمعه
825,000
تومان
5 مرداد
شنبه
825,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
هتل یار
715,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
715,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
4 مرداد
جمعه
835,000
تومان
5 مرداد
شنبه
835,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
جاباما
715,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
715,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
891,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
891,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
891,000
تومان
4 مرداد
جمعه
891,000
تومان
5 مرداد
شنبه
891,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
891,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
891,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
891,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
891,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
891,000
تومان
ایران هتل آنلاین
715,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
715,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
4 مرداد
جمعه
825,000
تومان
5 مرداد
شنبه
825,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
825,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
825,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
825,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
849,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
849,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
849,000
تومان
4 مرداد
جمعه
849,000
تومان
5 مرداد
شنبه
849,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
849,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
849,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
849,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
849,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
849,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیران 2 همدان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اينترنت (Wifi)

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بابا طاهر همدان
2.9
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
علاءالدین
از 379,000 تومان
اسنپ تریپ
از 382,200 تومان
اقامت 24
از 390,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 390,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 549,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان همدان
3.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
اقامت 24
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
هتل یار
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
از 631,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل بوعلی همدان
3.7
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اقامت 24
از 279,000 تومان
اسنپ تریپ
از 279,300 تومان
ایران مارکوپولو
از 285,000 تومان
هتل یار
از 294,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 245,000 تومان
اقامت 24
از 245,000 تومان
هتل یار
از 245,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 245,000 تومان
جاباما
از 245,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 249,000 تومان
علاءالدین
از 339,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان خاتم همدان
3
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اقامت 24
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 305,550 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کتیبه همدان
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سفیر همدان
4.2
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل امیران 2 همدان

(30 نظر)
من و خانوادم در عید سال 98 به مدت 4روز اقامت داشتیم همه چیز خوب و عالی بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
پارکینگ مناسب تمیز بودن
نقاط ضعف:
سرویس بی نظم در ناهار اینترنت محدود برخورد نامناسب پس از اعتراض در مورد ناهار
هتل نوساز و‌بسیار تمیز پذیرش و کارکنان مودب اما بی تجربه و‌کند.ویو اطاقها با پنجره های بزرگ‌خیلی عالی بود.دسترسی به جاذبه های تاریخی همدان خوب بود.ما در تعطیلات خرداد در این هتل بودیم که اگر شب دیر میرسیدیم در پارکینگ سرپوشیده جا نبود و‌باید در محوطه روباز پارک میکردیم.صبحانه خوب بود.ناهار خوشمزه بود ولی به دلیل شلوغی رستوران باید هر درخواستی رو‌چند بار میگفتیم و در نهایت فراموشش میکردند.در کل اقامت خیلی خوبی داشتیم.
اگر درهای اتاق عایق صدابود عالی بود....
نقاط قوت:
هتل نوساز وبسیار مرتب و تمیز برخورد پرسنل و کادر خدمات بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه در حد خیلی معمولی و بدون تنوع کافی شاپ متوسط
این اولین اقامت بنده در این هتل نوساز بود که البته یک روز بیشتر هم نبود. هتل نوساز و تمیز و مرتب بود. صبحانه ضعیف و تنوع پایینی داشت، فضای اتاق خوب بود اما حوله گرم کن حمام کار نمی‌کرد. تمیزی مهمترین فاکتور این هتل هست. در مورد صدا هم دوستان گفتند و درست بود، تانکرهای آب برای پر کردن به روبروی هتل مراجعه می‌کنند که اگه پنجره باز باشه کمی آزار دهنده است و چون نزدیک ورودی اصلی شهر هم هست تردد خودرو در ساعات پر تردد زیاد هست. ...
بسیار خوب...
هتل نوساز ، تمیز و مرتب...
فاكتور هتل را درخواست كرديم پرسنل اعلام كردن كه ميبايست از ايران هتل دريافت شود ...
سلام . من عید امسال 5 شب در این هتل اقامت داشتم نقاط نثبت این هتل تمیزی و نظافت و نوساز بودن و برخورد نسبتاً مناسب هتل می باشد . در مجموع با توجه به اینکه همدان هتل 5 ستاره ندارد بنظر من خانواده ها در اقامت در این هتل راضی خواهند بودنکته منفی این هتل سرویس دهی رستوران در هنگام نهار یا شام است که کاملاً بی نظم و پرسنل در این زمینه کم تجربه هستند
عدم كنسلي در شرايط بد آب وهوائي وعدم ملاحظه مسافر...
سلام به همه ما چند روز بصورت خانوادگی در هتل امیران 2 اسکان داشتیم خواستم تجربه خودم رو به اشراک بزارم هتل بیسار تمیز و اتاق ها بسیار شیک و امروزی تجهیز شده اند برخورد پرسنل مثل تمام همشهریان همدانی خود بسیار عالی و مهمان نواز بودند غذا هتل بسیار عالی بود مخصوصا" کباب هایشان فقط امیدوارم منو شب نیز متنوع تر بشود در آخر تشکر از همه پرسنل هتل امیران 2 که تعطیلات بسیار خوشی را برای ما رقم زدند اقامت در این هتل و شخر همدان را به همه هم وطنانم توصیه می کنم
با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان ما 2 شب در این هتل اقامت داشتیم بالاترین مزیت این هتل شیک و نوساز این بود که در ورودی شهر بود و به دور از شلوغی و ترافیک شهر بود پرسنل رزوشن بسیار مودب ، باحوصله و مهربان بودند و رسیدگی شون بسیار سریع و به موقع بود پارکینگ بسیار خوبی داشت اتاق ها بسیار شیک و دل باز و با امکانات رفاهی در اختیارمان قرار گرفتند تنها ایرادی که میتوان از این هتل گرفت این بود که صدای اتاق مجاور و صدای شیر آب و کلیدها در اتاق می آمد که اون هم خیلی محسوس نبود در مجموع ما از اقامت در این هتل بسیار راضی بودیم
نقاط قوت:
نوساز بودن تمیز بودن اتاق ها برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صدای زیاد لوله های آب در اتاق های مجاور به صورتی که مزاحم استراحت و خواب
هتل تمیز، پرسنل اموزش دیده، پارکینگ مناسب. درمل برای اقامت ٣ روز عالیه
هتل خوبی است. کادر بسیار مودبی دارند. اتاق تمیز و مناسب بود. رضایت کامل از این هتل احساس می گردد....
هتل تمیز و خوبی بود و رفتا پرسنل هم خوب بود
هتل خوبی بود کارکنان بسیار مودب تمیز و خوب
در مجموع هتل خوبی بود، نظافت و امکانات خوبی داشت نقطه ضعفش صبحانه و برخورد کارکنان صبحانه بود.
اتاق های هتل عایق نبوده و صدا از اتاق های کناری شنیده می شد....
با لام من در تاریخ 13 شهریور 3 شب در این هتل اقامت داشتیم هتل نوساز و تمیزی بود و دور از شلوغی شهر و برخورد پرسنل و امکانات هتل عالی بود به شما پیشنهاد میکنم و کمال تشکر و سپاس را از اسنپ تریپ دارم .
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیز اتاقها کاملاً تمیز و مرتب صبحانه از مواد کاملاً تازه و ارگانیک بود و تنوع خوبی داشت
نقاط ضعف:
تقریباً در حاشیه شهر اولین هتل چهار ستاره ای که هیچکس نه وسایل ما رو به اتاق برد و نه حتی کسی اتاق رو تحویل داد!! عدم وجود رمپ برای ورود به هتل با وجود پله های زیاد
نقاط قوت:
کیفیت اتاق ازنظر بهداشتی خوب بود .
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی به دلیل صدای کامیونها خیلی خوب نبود. تلفن اتاق هم قطع بود
با سلام خدمت دوستان من در شهريورماه ٩٧ هتل اميران بودم هتل تميز و نوساز بود پرسنل اموزش ديده و حرفه اي نبودند صبحانه معمولي بود ودر اخر بدترين عيب هتل عايق نبودن صوتي ديوارها بود بسيار صدا مي امد ولي در كل هتل مناسبي براي اقامت در شهر همدان مي باشد....
از سه روز اقامت در این هتل نو ساز بسیار لذت بردم. نکات مثبت: ۱-برخورد پرسنل ۲-امکانات عالی ۳-تمیزی هتل
هتل در ابتدی ورودی شهر از جاده تهران واقع شده، به صورت ۲۴ ساعت صف تانکرها قابل مشاهده است. سر و صدای رانندگان به همراه دود کامیونها شانسی برای باز کردن پنجره اتاقهای روبرو و استفاده از هوای تازه باقی نمی گذارد....
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل و تمیز بودن آن صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بوی بد دود خودرو های سنگین که در اطراف هتل برای ابیاری شهری ابگیری میکردند و هم اینکه مسیر تردد آنها روبروی هتل بود و به همین دلیل نمیتوان پنجره را باز کرد چون بوی دود شدید اذیت میکرد
عالی
من 3 روز در این هتل اقامت داشتم.برخورد پرسنلش خوب بود و خود هتل شیک و تمیز بود.من که راضی بودم در کل.یه خوبی دیگه ای که داره این هتل اینه که ابتدای شهره و از ترافیک و سرو صدا کلا دورید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.