هتل امیران 2 همدان

همدان، جاده ی تهران، ورودی شهرک فرهنگیان
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
معرفی هتل امیران 2 همدان
هتل چهار ستاره امیران ۲ همدان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردید. هتل امیران از نظر موقعیت مکانی در بهترین و مرتفع ترین نقطه ی شهر، از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده ی شهر همدان می باشد. این مجموعه با معماری خاص خود که الهام گرفته از آثار ایران باستان و سمبل های اصیل ایرانیست، آماده ی پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیران 2
امیران 2-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
167,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
167,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
167,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
10 خرداد
جمعه
167,000
تومان
11 خرداد
شنبه
167,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
328,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
328,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
328,000
تومان
ایران هتل آنلاین
168,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
168,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
168,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
168,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
168,000
تومان
10 خرداد
جمعه
168,000
تومان
11 خرداد
شنبه
168,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
168,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
328,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
328,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
328,000
تومان
جاباما
175,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
175,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
175,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
10 خرداد
جمعه
175,000
تومان
11 خرداد
شنبه
175,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
189,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
189,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
10 خرداد
جمعه
189,000
تومان
11 خرداد
شنبه
189,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
328,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
328,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
328,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
10 خرداد
جمعه
200,000
تومان
11 خرداد
شنبه
200,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
امیران 2-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
230,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
10 خرداد
جمعه
230,000
تومان
11 خرداد
شنبه
230,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
231,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
231,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
231,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
231,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
10 خرداد
جمعه
231,000
تومان
11 خرداد
شنبه
231,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
231,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
447,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
امیران 2-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
230,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
10 خرداد
جمعه
230,000
تومان
11 خرداد
شنبه
230,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
231,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
231,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
231,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
231,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
10 خرداد
جمعه
231,000
تومان
11 خرداد
شنبه
231,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
231,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
447,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
10 خرداد
جمعه
240,000
تومان
11 خرداد
شنبه
240,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
447,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
10 خرداد
جمعه
255,000
تومان
11 خرداد
شنبه
255,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
علاءالدین
339,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
339,000
تومان
10 خرداد
جمعه
339,000
تومان
11 خرداد
شنبه
339,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
امیران 2-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
302,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
302,000
تومان
10 خرداد
جمعه
302,000
تومان
11 خرداد
شنبه
302,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
ایران هتل آنلاین
303,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
303,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
303,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
303,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
10 خرداد
جمعه
303,000
تومان
11 خرداد
شنبه
303,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
303,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
11 خرداد
شنبه
310,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
607,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
607,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
10 خرداد
جمعه
325,000
تومان
11 خرداد
شنبه
325,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
607,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
607,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
607,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
10 خرداد
جمعه
330,000
تومان
11 خرداد
شنبه
330,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
582,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
582,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
582,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
10 خرداد
جمعه
330,000
تومان
11 خرداد
شنبه
330,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
589,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
589,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
435,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
10 خرداد
جمعه
435,000
تومان
11 خرداد
شنبه
435,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
589,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
589,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
589,000
تومان
امیران 2-سوئیت پنج نفره امپریال
سوئیت پنج نفره امپریال
اسنپ تریپ
473,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
10 خرداد
جمعه
473,000
تومان
11 خرداد
شنبه
473,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
ایران هتل آنلاین
473,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
10 خرداد
جمعه
473,000
تومان
11 خرداد
شنبه
473,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
482,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
10 خرداد
جمعه
482,000
تومان
11 خرداد
شنبه
482,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
10 خرداد
جمعه
510,000
تومان
11 خرداد
شنبه
510,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
950,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
950,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
10 خرداد
جمعه
510,000
تومان
11 خرداد
شنبه
510,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
985,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
985,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
985,000
تومان
ایران مارکوپولو
515,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
515,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
515,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
10 خرداد
جمعه
515,000
تومان
11 خرداد
شنبه
515,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
515,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
955,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
955,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
695,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
695,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
695,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
10 خرداد
جمعه
695,000
تومان
11 خرداد
شنبه
695,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
695,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
955,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
955,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
955,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیران 2 همدان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بابا طاهر همدان
2.9
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 350,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 358,000 تومان
اقامت 24
از 367,000 تومان
جاباما
از 440,000 تومان
علاءالدین
از 445,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 549,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان همدان
3.7
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 215,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
علاءالدین
از 219,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
property-card-image
هتل بوعلی همدان
3.7
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 194,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 276,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل امیران همدان
3.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 179,000 تومان
اسنپ تریپ
از 179,000 تومان
جاباما
از 179,000 تومان
هتل یار
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 200,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 229,000 تومان
property-card-image
هتل آرین همدان
-
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
هتل یار
از 272,500 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان خاتم همدان
3
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
هتل یار
از 353,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کتیبه همدان
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 300,000 تومان
جاباما
از 320,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل امیران 2 همدان

(24 نظر)
محیط ساکتی داره و وعده های غذایی از نظر قیمت و کیفیت مناسب هستن.
نقاط قوت:
با توجه به امکانات خصوصا پارکینگ سرپوشیده هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
در اتاقها آباژر جهت خواب شب وجود نداشت. قیمت غذا برای هر نفر پنجاه هزار تومان گران بود. نوع غذای ناهار و شام یکی بود و تنوع نداشت.
من 3 روز در این هتل اقامت داشتم.برخورد پرسنلش خوب بود و خود هتل شیک و تمیز بود.من که راضی بودم در کل.یه خوبی دیگه ای که داره این هتل اینه که ابتدای شهره و از ترافیک و سرو صدا کلا دورید.
نقاط قوت:
پارکینگ بزرگ و جادار اتاقهای تمیز سیستم تهویه خوب خدمه کاردان و مودب
نقاط ضعف:
مسیر دسترسی پر خطر به واسطه تقاطع نزدیک جانمایی غلط کانال هوا در اتاق ۵۰۴بالای تخت عدم کنترل نور اتاق از کنار تخت و نبود نور خواب
عالی
نقاط قوت:
تمیزی و نوساز بودن
نقاط ضعف:
منوی صبحانه یکم ضعیف بود برگزاری مراسم عروس در تالار هتل و آتش بازی در ساعت ۱۱ شب هنگام خواب
نسبتا خوب...
هتل در ابتدی ورودی شهر از جاده تهران واقع شده، به صورت ۲۴ ساعت صف تانکرها قابل مشاهده است. سر و صدای رانندگان به همراه دود کامیونها شانسی برای باز کردن پنجره اتاقهای روبرو و استفاده از هوای تازه باقی نمی گذارد....
هتل با نمایی خوب ، مکانی افتضاح ( مکان تجمع کامیوندارها) ، تشک و بالش سفت ، کارکنان مودب . فقط نمای این هتل ۴ سه تارست ....
هتل بسیار خوب ولی هنوز نظم مناسبی نداشت و کمبود پرسنل بخصوص در رستوران محسوس بود...
از همه چی راضی بودم وخیلی خوشحالم که گردشگری داره تبدیل به بیزینس خوبی تو زادگاهم میشه. تمیز بود برخورد کارکنان عالی برودت عالی چون من تابستون اقامت داشتم ولی غذای رستوران هتل اصلا هتلی نبود سیب زمینی یخ کنار غذا سرو شده بود وکیفیت غذا در حد چلوکبابی محله بود یه چلومرغ ساده بی کیفیت 25 تومن گرونتر بدن ولی با کیفیت یه مورد دیگه هم که بود من طبقه 7 اقامت داشتم صدای دستگاههای تهویه روی پشت بام شب اذیت میکرد اگه به صدا حساسید طبقه 7 اتاق نگیرید ممنون از پرسنل هتل، پرسنل بوفه صبحانه اموزش دیده نبودن...
ایده ال بود ممنون...
از سه روز اقامت در این هتل نو ساز بسیار لذت بردم. نکات مثبت: ۱-برخورد پرسنل ۲-امکانات عالی ۳-تمیزی هتل
هتل تازه ساز و نو هستش و وعده های غذایی آن از نظر کیفیت و قیمت تقریبا مناسب است
نقاط قوت:
هتل زیبا و شیک اتاق های تمیز صبحانه کامل
نقاط ضعف:
پرسنل خدماتی در حد و اندازه این هتل نیستند. نداشتن مسواک و خمیردندان به علت اتمام موجودی !!! کیفیت غذا در حد و اندازه این هتل نبود و پرسنل خدمات غذای دیگری جای سفارش آورده بودند.
بسیار خوب، صدای اتاق کناری شنیده میشد...
نقاط قوت:
هتل نوساز و بسیار تمیز برخورد پرسنل مناسب قیمتش نسبت به امکاناتش مناسب بود در کل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
برای صرف شام به رستوران رفتم خیلی مدیریت و رسیدگیش ضعیف بود قیمت غذاهاشم تا حدودی بالا بود
صبحانه متوسط نزديك به خوب بود ولي منوي رستوران ضعيف بود و همان منو ضعيف نيز اغلب ارايه نمي شد و قيمت غذاها گران بودو اينرنت بسيار ضعيف و سخت براي دسترسي بود به طوريكه نتوانستيم استفاده كنيم...
با سلام خدمت دوستان من در شهريورماه ٩٧ هتل اميران بودم هتل تميز و نوساز بود پرسنل اموزش ديده و حرفه اي نبودند صبحانه معمولي بود ودر اخر بدترين عيب هتل عايق نبودن صوتي ديوارها بود بسيار صدا مي امد ولي در كل هتل مناسبي براي اقامت در شهر همدان مي باشد....
با لام من در تاریخ 13 شهریور 3 شب در این هتل اقامت داشتیم هتل نوساز و تمیزی بود و دور از شلوغی شهر و برخورد پرسنل و امکانات هتل عالی بود به شما پیشنهاد میکنم و کمال تشکر و سپاس را از اسنپ تریپ دارم .
با سلام هتل امیران دو که ما یک شب اونجا اقامت داشتیم از نظر مکانی زیاد خوب نیست به دلیل وجود ماشین های شهرداری در جلوی درب هتل ولی اتاقی که داشتیم در طبقه آخر بود چشم انداز قشنگی داشت بسیار هتل مرتب و تمیز و زیبایی است پارکینگ مناسبی دارد کافی شاپ مسئول بسیار مودب و مهربان و وارد به کار دارد غذا هم خوب بود رفتار پرسنل پذیرش هم خوب بود
اتاق های هتل عایق نبوده و صدا از اتاق های کناری شنیده می شد....
در مجموع هتل خوبی بود، نظافت و امکانات خوبی داشت نقطه ضعفش صبحانه و برخورد کارکنان صبحانه بود.
هتل خوبی بود کارکنان بسیار مودب تمیز و خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.