هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل زیارت گرگان
هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زیارت
زیارت-اتاق  دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
188,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
188,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
188,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
3 خرداد
جمعه
188,000
تومان
4 خرداد
شنبه
188,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
اقامت 24
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
188,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
188,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
188,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
3 خرداد
جمعه
188,000
تومان
4 خرداد
شنبه
188,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
زیارت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
3 خرداد
جمعه
239,000
تومان
4 خرداد
شنبه
239,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
جاباما
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
3 خرداد
جمعه
239,000
تومان
4 خرداد
شنبه
239,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
3 خرداد
جمعه
250,000
تومان
4 خرداد
شنبه
250,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
زیارت-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
3 خرداد
جمعه
275,000
تومان
4 خرداد
شنبه
275,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
زیارت-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جاباما
282,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
282,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
282,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
282,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
3 خرداد
جمعه
282,000
تومان
4 خرداد
شنبه
282,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
282,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
282,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
282,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
282,000
تومان
3 خرداد
جمعه
282,000
تومان
4 خرداد
شنبه
282,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
282,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
282,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
282,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
ایران هتل آنلاین
292,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
292,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
292,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
292,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
3 خرداد
جمعه
292,000
تومان
4 خرداد
شنبه
292,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
292,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
292,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
292,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
زیارت-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
315,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
315,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
3 خرداد
جمعه
315,000
تومان
4 خرداد
شنبه
315,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
ایران هتل آنلاین
332,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
332,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
332,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
332,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
3 خرداد
جمعه
332,000
تومان
4 خرداد
شنبه
332,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
332,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
332,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
332,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
زیارت-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سیستم تهویه هوا
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بوتانیک گرگان
3.9
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
علاءالدین
از 179,000 تومان
هتل یار
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 232,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل شهاب ناهارخوران گرگان
3
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 365,000 تومان
اقامت 24
از 365,000 تومان
اسنپ تریپ
از 365,000 تومان
جاباما
از 365,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
هتل یار
از 462,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آذین گرگان
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 180,000 تومان
هتل یار
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 180,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 235,000 تومان
property-card-image
هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 399,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خیام گرگان
2.6
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان گل نرگس گرگان
2.2
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
اقامت 24
از 100,000 تومان
جاباما
از 100,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 165,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(13 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی گرگان (مثل آبشار، ناهارخوران، النگ دره)، برخورد مناسب کارکنان، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی به اینترنت وای فای فقط در لابی امکان پذیر بود.
هتل بسیار خلوت بود و به مین خاط ما تونستیم یک اتاق با دید عالی رو به جنگل بگیریم که بالکن داشت . در ضمن اتاق کاملا بازسازی شده بود و بسیار تمیز بود. برخورد کارکنان هم خوبی بود. در کل برای یک هتل دوستاره قابل قبول بود...
هتل رستوران فعال ندارد و نزدیکترین رستوران به آن ۴ کیلومتر فاصله دارد و کافه های اطراف فوق العاده خوراک های بی کیفیت و کثیفی دارند من از کافه نزدیک این هتل غذا گرفتم و داخل غذا سنگ بود . تجربه بدی بود...
متوسط بود...
نقاط قوت:
مهمترين نكته اين هتل برخوردخوب وشايسته اين رزروشن محترم بودكه ازخاطرمنوخانواده ام هرگذ نخواهد رفت
نقاط ضعف:
من كه چيزي متوجه نشدم ولي همسرم نظربراين داشت كه چندعددپيش دستي ويا قاشق ليوان ويافلاكس اگربود بهتر بود ممنونم مرسي
برخورد خیلی عالی بود ...
در مقابل دوستاره ضعیفه، پارکینگ کم تعداد، رستوران غیر فعال، از حد اکثر فضای اتاقها برای تخت استفاده شده و حتی چند متر خالی نذاشتن و بدتراینکه یه سوییت ۵ نفره اتاق نداره وهمه توهمون فضا باید کنار هم باشن و هیچ جایی برای تعویض لباس نداره...
رفتار پرسنل خوب بود. ولی امکانات خیلی زیادی نداشت. آب و هوا بسیار عالی و به یاد ماندنی بود....
امکانات اولیه اطاق مانند چوب لباس در حمام . ساعت . کمبود پریز برق ( برای آباژور و چای ساز ) . در دسترس نبودن کلید برق (در پشت کمد قرارداشت) نداشتن اینترنت (اینترنت فقط در طبقات اول جواب گو بود) برخورد پرسنل خوب بود...
با توجه به موقعیت زیبای رستوران این هتل امیدوارم برای ناهار و‌شام نیز این رستوران فعال باشد. برخورد پرسنل بسیار خوب بود ولی متاسفانه پارکینگ ظرفیت کمی دارد. ...
هتل نوساز و دارای اتاقهای تمیزمی باشد. درمنطقه ای زیبا و خوش آب وهوا. برخوردپرسنل مناسب ولی امکاناتی نظیرپارکینگ بسیارضعیف می باشدبه گونه ای که باتوجه به کمبودتعدادمحل پارک خودرو جهت خروج ماشین پارک شده درپشت تعدادزیادی ماشین بایدباتمام اتاقهاهماهنگ کردکه باتوجه به این امراصلا نمیتوان اسم هتل براین مجموعه گذاشت. باتشکرازسایت خوب ایران هتل ...
نقاط قوت:
تميزي اتاقها،رفتار خوب پرسنل،قيمت مناسب
نقاط ضعف:
مورد منفي خاصي نداشت
از نظر نظافت اتاقها کمی ضعیف بود ، پارکینگ نسبت به قبل از بازسازی کوچکتر شده و تعداد کمی خودرو در آن جای میگیرد ....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.