هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
معرفی هتل زیارت گرگان
هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زیارت
زیارت-اتاق  دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
186,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
186,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
186,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
186,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
186,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
186,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
186,600
تومان
5 مرداد
شنبه
186,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
186,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
186,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
186,600
تومان
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
188,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
188,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
188,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
188,000
تومان
5 مرداد
شنبه
188,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
188,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
اقامت 24
188,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
188,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
188,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
188,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
188,000
تومان
5 مرداد
شنبه
188,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
188,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
188,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
188,000
تومان
زیارت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
237,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
237,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
237,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
237,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
237,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
237,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
237,600
تومان
5 مرداد
شنبه
237,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
237,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
237,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
237,600
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
239,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
239,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
239,000
تومان
5 مرداد
شنبه
239,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
239,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
239,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
239,000
تومان
ایران هتل آنلاین
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
239,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
249,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
249,000
تومان
4 مرداد
جمعه
249,000
تومان
5 مرداد
شنبه
249,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,000
تومان
جاباما
239,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
239,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
239,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
239,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
239,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
239,000
تومان
5 مرداد
شنبه
239,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
239,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
239,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
239,000
تومان
زیارت-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
تورگردان
272,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
272,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
272,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
272,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
272,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
272,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
272,200
تومان
5 مرداد
شنبه
272,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
272,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
272,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
272,200
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
275,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
275,000
تومان
5 مرداد
شنبه
275,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,000
تومان
زیارت-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
280,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
280,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
280,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
280,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
280,500
تومان
5 مرداد
شنبه
280,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,500
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
282,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
282,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
282,000
تومان
5 مرداد
شنبه
282,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
282,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
282,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
282,000
تومان
ایران هتل آنلاین
282,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
282,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
4 مرداد
جمعه
292,000
تومان
5 مرداد
شنبه
292,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
292,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
292,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
292,000
تومان
جاباما
282,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
282,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
282,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
282,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
282,000
تومان
5 مرداد
شنبه
282,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
282,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
282,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
282,000
تومان
زیارت-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
313,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
313,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
313,400
تومان
31 تیر
دوشنبه
313,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
313,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
313,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
313,400
تومان
5 مرداد
شنبه
313,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,400
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
315,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
315,000
تومان
5 مرداد
شنبه
315,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
ایران هتل آنلاین
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
315,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مرداد
جمعه
332,000
تومان
5 مرداد
شنبه
332,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
زیارت-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
تورگردان
328,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
328,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
328,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
328,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
328,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
328,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
328,500
تومان
5 مرداد
شنبه
328,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
328,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
328,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
328,500
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
330,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
330,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(30 نظر)
صبحانه خوب نبود ،سالن صبحانه ویوی خوبی داره،اتاق ها تمیز ولی کوچک انتظار هتل نداشته باشید ولی آب و هوای خوب زیارت یکسری کمبودها را پوشش میده بهتر از اینجا هم جائی نیست اونجا...
هتل خوب و تمیزی بود، برخورد کارکنان خوب بود و از همه مهمتر مکان هتل هست که در روستای زیارت، مکانی بسیار زیبا با جاذبه های طبیعی عالی بنا شده. حتما پیشنهاد می کنم تشریف ببرید.
هتل زیارت در مکان بسیار زیبایی احداث شده و خود هتل هم کیفیت قابل قبولی داره، اتاق های تمیزی داشت و برخورد پرسنل نیز مناسب بود‌.حتما رفتن به این هتل رو پیشنهاد میکنم.
منظره و چشم انداز اتاق عالی و لذت بخش بود . برخورد کارکنان هتل مناسب ، به نسبت قیمت ارزش خرید بالایی داره.صبحانه تقریبا ضعیف بود ،
برخورد گرم کارمندان پذیرش و خانم متصدی صبحانه رستوران وای فای در اتاق آخر راهرو خوب نبود، محیط خوب با چشم اندازی زیبا، امکانات با توجه به دو ستاره بودن هتل خیلی خوب است....
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی هتل ۲۰ برحورد کارکنان ۲۰ بویژه مدیریت محترم هتل و جناب آقای نظری همه چیز عالی عالی عالی تزیینات هتل ۲۰ سالن غذاخوری ۲۰ مکان بسیار زیبا و آرامش بخش ۲۰ خدا خیر بدهد به کارکنان و مدیریت هتل در قسمت بالا نتوانستم نظر بدهم چون مشخص نبود برای گزینه عالی چگونه نظر بدهم
نقاط ضعف:
هبچ نکنه منفی نداشتن همه چیز عالی عالی عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها وخودهتل مکان ومناظرعالی فراتر از تصور مااز هتل دوستاره بود.ازبودن در این هتل لذت بردیم به همه توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی در سرویس البته ما با توالت فرنگی مسافرتی حلش کردیم چون یکی از همراهان ما ملزم به استفاده از آن بود.و دایر نبودن رستوران جهت ناهار وشام
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و ارامش مجموعه
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه
نقاط قوت:
تمیز مدرن جای با صفا با منظره ای زیبا کارکنان مودب
نقاط ضعف:
ندارد
جای خوب ونزدیک به ابشار
چیزی که باعث میشه در این هتل اقامت کنید جاذبه های روستای زیارت و جنگل های زیباست.
از نظر نظافت اتاقها کمی ضعیف بود ، پارکینگ نسبت به قبل از بازسازی کوچکتر شده و تعداد کمی خودرو در آن جای میگیرد ....
نقاط قوت:
برخورد خوب کار کنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
وای فای در طبقه سوم ندارد . چایساز و پیش دستی در اتاقها ندارد . پارکینگ به هتل ورودی ندارد .
نقاط قوت:
پاکیزگی
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاق
نقاط قوت:
تميزي اتاقها،رفتار خوب پرسنل،قيمت مناسب
نقاط ضعف:
مورد منفي خاصي نداشت
نقاط قوت:
تمیزی برخورد. خوب مکان خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بهتره کاملتر. باشه
هتل نوساز و دارای اتاقهای تمیزمی باشد. درمنطقه ای زیبا و خوش آب وهوا. برخوردپرسنل مناسب ولی امکاناتی نظیرپارکینگ بسیارضعیف می باشدبه گونه ای که باتوجه به کمبودتعدادمحل پارک خودرو جهت خروج ماشین پارک شده درپشت تعدادزیادی ماشین بایدباتمام اتاقهاهماهنگ کردکه باتوجه به این امراصلا نمیتوان اسم هتل براین مجموعه گذاشت. باتشکرازسایت خوب ایران هتل ...
با توجه به موقعیت زیبای رستوران این هتل امیدوارم برای ناهار و‌شام نیز این رستوران فعال باشد. برخورد پرسنل بسیار خوب بود ولی متاسفانه پارکینگ ظرفیت کمی دارد. ...
امکانات اولیه اطاق مانند چوب لباس در حمام . ساعت . کمبود پریز برق ( برای آباژور و چای ساز ) . در دسترس نبودن کلید برق (در پشت کمد قرارداشت) نداشتن اینترنت (اینترنت فقط در طبقات اول جواب گو بود) برخورد پرسنل خوب بود...
رفتار پرسنل خوب بود. ولی امکانات خیلی زیادی نداشت. آب و هوا بسیار عالی و به یاد ماندنی بود....
در مقابل دوستاره ضعیفه، پارکینگ کم تعداد، رستوران غیر فعال، از حد اکثر فضای اتاقها برای تخت استفاده شده و حتی چند متر خالی نذاشتن و بدتراینکه یه سوییت ۵ نفره اتاق نداره وهمه توهمون فضا باید کنار هم باشن و هیچ جایی برای تعویض لباس نداره...
برخورد خیلی عالی بود ...
نقاط قوت:
مهمترين نكته اين هتل برخوردخوب وشايسته اين رزروشن محترم بودكه ازخاطرمنوخانواده ام هرگذ نخواهد رفت
نقاط ضعف:
من كه چيزي متوجه نشدم ولي همسرم نظربراين داشت كه چندعددپيش دستي ويا قاشق ليوان ويافلاكس اگربود بهتر بود ممنونم مرسي
نقاط قوت:
اتاق ها راحت و تمیز رفتار کارکنان بسیار خوب موقعیت مکانی برای طبیعت گردی عالی
نقاط ضعف:
کمی دور از مرکز شهر سر وصدا در اتاق های رو به خیابان گاها آزاردهنده است
متوسط بود...
نقاط قوت:
موقیعت مکانی عالی بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ خوبی نداشت
نقاط قوت:
نظافت اتاق و برنامه صبحانه به موقع.
نقاط ضعف:
كوچك بودن اتاق.
نقاط قوت:
دید خوب و برخورد خوب
نقاط ضعف:
آشپز نداشتند! باید غذا رو از رستورانهای بیرون تهیه کرد
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشتن بالکن برای اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی گرگان (مثل آبشار، ناهارخوران، النگ دره)، برخورد مناسب کارکنان، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی به اینترنت وای فای فقط در لابی امکان پذیر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.