هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل زیارت گرگان

هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل زیارت گرگان
زیارت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
165,000
تومان
10 خرداد
شنبه
165,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
165,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
165,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
165,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
16 خرداد
جمعه
165,000
تومان
17 خرداد
شنبه
165,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
165,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
165,000
تومان
زیارت-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
245,000
تومان
10 خرداد
شنبه
245,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
16 خرداد
جمعه
245,000
تومان
17 خرداد
شنبه
245,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
ای‌گردش
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
245,000
تومان
10 خرداد
شنبه
245,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
16 خرداد
جمعه
245,000
تومان
17 خرداد
شنبه
245,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
245,000
تومان
10 خرداد
شنبه
245,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
16 خرداد
جمعه
245,000
تومان
17 خرداد
شنبه
245,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
جاباما
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
248,000
تومان
10 خرداد
شنبه
248,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
16 خرداد
جمعه
248,000
تومان
17 خرداد
شنبه
248,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
زیارت-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
340,000
تومان
10 خرداد
شنبه
340,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
16 خرداد
جمعه
340,000
تومان
17 خرداد
شنبه
340,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
زیارت-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
410,000
تومان
10 خرداد
شنبه
410,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
410,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
410,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
410,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
410,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
410,000
تومان
16 خرداد
جمعه
410,000
تومان
17 خرداد
شنبه
410,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
410,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
ای‌گردش
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
زیارت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
310,000
تومان
10 خرداد
شنبه
310,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
16 خرداد
جمعه
310,000
تومان
17 خرداد
شنبه
310,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
310,000
تومان
10 خرداد
شنبه
310,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
16 خرداد
جمعه
310,000
تومان
17 خرداد
شنبه
310,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
310,000
تومان
10 خرداد
شنبه
310,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
16 خرداد
جمعه
310,000
تومان
17 خرداد
شنبه
310,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
جاباما
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
316,000
تومان
10 خرداد
شنبه
316,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
316,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
316,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
316,000
تومان
16 خرداد
جمعه
316,000
تومان
17 خرداد
شنبه
316,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
316,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
316,000
تومان
زیارت-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
482,000
تومان
10 خرداد
شنبه
482,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
482,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
16 خرداد
جمعه
482,000
تومان
17 خرداد
شنبه
482,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
482,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
482,000
تومان
اقامت 24
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
495,000
تومان
10 خرداد
شنبه
495,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
16 خرداد
جمعه
495,000
تومان
17 خرداد
شنبه
495,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
ای‌گردش
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
495,000
تومان
10 خرداد
شنبه
495,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
16 خرداد
جمعه
495,000
تومان
17 خرداد
شنبه
495,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
495,000
تومان
10 خرداد
شنبه
495,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
16 خرداد
جمعه
495,000
تومان
17 خرداد
شنبه
495,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
زیارت-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
ای‌گردش
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
16 خرداد
جمعه
345,000
تومان
17 خرداد
شنبه
345,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
350,000
تومان
10 خرداد
شنبه
350,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
16 خرداد
جمعه
350,000
تومان
17 خرداد
شنبه
350,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
زیارت-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
495,000
تومان
10 خرداد
شنبه
495,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
16 خرداد
جمعه
495,000
تومان
17 خرداد
شنبه
495,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
اسانسور
Business Center
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته
نمای جنگل
فروشگاه صنايع دستی
حوله حمام
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل زیارت گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(50 نظر)
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان خیلی خوب بود. چشم انداز سالن صبحانه و بالکن بسیار عالی بود. تعداد پارکینگ به نسبت اتاقها کم است. اگر نهار و شام داشت، خیلی بهتر بود.
خوب
من در مهر ماه 98 یک اتاق دونفره رو به جنگل در طبقه 3 رزرو کردم. دید به جنگل و بالکن اتاق عالی بود .اتاق بسیار تمیز و نوسازی شده بود. دید و منظره صبحانه خوری عالی بود صبحانش هم کلا خوب و کافی بود ولی صبحانه گرم سرو نمیشه . همکاری رسپشن خیلی خوب بود و محترمانه . فقط پارکینگش یکم کوچیک هست و بعضی اوقات بیرون پارک میکردم که البته با دوربین چک میکنند.
برخورد پرسنل بسيار محترمانه بود. با توجه به قيمت امكانات خوبي داشت و تميز بود.همچنين رستوران هتل منظره زيبايي داشت.و از نظر دسترسي به ديدني هاي روستا هم مناسب بود. قابل ذكرِ يكي از وسايل سفر ما در پاركينگ هتل جا مانده بود بعد از چند روز متوجه شديم و تماس گرفتيم بلافاصله چك كردند و خبر دادند اونجاست ما هم در مسير برگشت تحويل گرفتيم.بسيار سپاسگذارم.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل با مسافران بسیار عالی و مودبانه میباشد.
نقاط ضعف:
۱_شنیده شدن صدای جاده در اتاقها ۲_مدیریت پارک خودروها در پارکینگ
منظره هتل بسیار عالی است تمیزی اتاق خیلی خوب برخورد پرسنل هم خوب تنها مشکلی که دارد پارکینگ هست که فضای کمی دارد
در کل اقامت در این هتل رو به دوستان پیشنهاد میکنمعدم سرویس دهی رستوران در وعده های ناهار و شام و عدم وجود صندلی یا مبل در اطاقها
نقاط قوت:
منظره عالی نزدیکی به آبشار
نقاط ضعف:
ملحفه و حوله پک شده نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیائی مناسب.برخورد کارکنان بسیارخوب.تازه بازسازی شده است وسرویس ها وسالن تمیز است.
نقاط ضعف:
اگر ملحفه ها وحوله ها توسط زیرمجموعه هتل شسته ,ضدعفونی شده وپک شود بهتراست.درحال حاضر چنین امکانی ندارد.
هتل زیارت بهترین نکته ش نظافت و تمیزی هتل بود و موقعیت مکانی هم بسیار عالی ست به شرطی که نیاز به رفت و آمد تا گرگان نداشته باشید ، کارکنان بسیار با ادب ، وسایل داخل اتاق مثل یخچال و تلویزین و کولر همه نو و درجه یک هستندظرفیت پارکینگ محدود است ، صبحانه بسیار ساده است که با توجه به قیمت نمی شه انتظار بالایی داشت ، اگر اتاق رو به خیابان باشد موقع خواب اگر یک موتور هم از خیابان رد شه شمارو بیدار میکنه ، دیوار بین اتاق ها هم مقدار عبور صدا دارد
نقاط قوت:
ویو زیبای اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت در اتاق مجبور شدیم تذکر بدیم اتاق رو تمیز کنند چون بعد از مسافر قبلی به درستی تمیز نشده بود
نسبت به درجه و قیمت هتل : خدمات خوبی ارائه شد موقعیت توریستی هتل هم عالی است و به بقیه هم توصیه می کنم .
همه چیز خوب بود اما در سطح هتل نبود بیشتر شبیه مهمانپذیر بود صبحانه خیلی مختصر و‌غذای گرم نداشت و مجموعه فاقد رستوران بود اتاقهاچای ساز نداشت کارمند ها مودب و خوش رفتار بودن
برخورد کارکنان خوب بود ویو سالن صبحانه عالی بود. اما دستگاه اینترنت طبقه اتاق ما یعنی طبقه سوم خراب بود.
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و مرتب و موقعیت مکانی هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی بود که با توجه به دو ستاره بودن هتل قابل قبول هست
هتل بسیار خوبی بود و اقامت در روستای زیارت برای ما و خانواده تجربه ای عالی بود. فقط لطفا دستشویی داخل راهرو همیشه تمیز باشه چون اون یدونه سرویس بهداشتی تمیز نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نزدیکی به آبشار زیارت و منطقه ناهارخوران محیط ساکت و آرام ویوی فوق العاده رستوران قیمت مناسب تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
فضای محدود پارکینگ
هتل با توجه به شرایط اعلامی از قبل، عالی بود. رفتار پرسنل عالی بود. نظافت اتاقها و فضای عمومی هتل هم خوب بود. فقط مساحت اتاق دو نفره یه کم کوچیک بود که این هم واقعا بعید میدونم قابل اصلاح باشه
نقاط قوت:
با توجه به دو ستاره بودن، هتل بسیار تمیز بود. برخورد کارکنان مودبانه بود. در اتاق چایی ساز بود که این فاکتور بسیار خوبی است. مکان هتل در بهترین نقطه‌ی ممکن از نظر آب و هوا و ویو قرار داشت. پارکینگ مسقف بود. هتل باز سازی شده و تشکها کاملا نو و تمیز بودند.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار کوچک بود و با وجود بازسازی شدن هتل، اما ملزومات سرویس بهداشتی، فرسوده و مستهلک بود. اتاقها مبله نبودند، البته که سوئیت ما، صندلی و میز ناهارخوری چهار نفره داشت.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارمندان هتل
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه صعيف سرويس حمام در سويت ٤ اتاقه در حد مسافرخرنه بود
سوییت رو به جنگل خوب است غذا در هتل نیست فقط صبحانه معمولی ولی خود زیارت وآبشارش ارزش دیدن داره
صبحانه خوب نبود ،سالن صبحانه ویوی خوبی داره،اتاق ها تمیز ولی کوچک انتظار هتل نداشته باشید ولی آب و هوای خوب زیارت یکسری کمبودها را پوشش میده بهتر از اینجا هم جائی نیست اونجا
منظره و چشم انداز اتاق عالی و لذت بخش بود . برخورد کارکنان هتل مناسب ، به نسبت قیمت ارزش خرید بالایی داره.صبحانه تقریبا ضعیف بود ،
برخورد گرم کارمندان پذیرش و خانم متصدی صبحانه رستوران وای فای در اتاق آخر راهرو خوب نبود، محیط خوب با چشم اندازی زیبا، امکانات با توجه به دو ستاره بودن هتل خیلی خوب است.
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی هتل ۲۰ برحورد کارکنان ۲۰ بویژه مدیریت محترم هتل و جناب آقای نظری همه چیز عالی عالی عالی تزیینات هتل ۲۰ سالن غذاخوری ۲۰ مکان بسیار زیبا و آرامش بخش ۲۰ خدا خیر بدهد به کارکنان و مدیریت هتل در قسمت بالا نتوانستم نظر بدهم چون مشخص نبود برای گزینه عالی چگونه نظر بدهم
نقاط ضعف:
هبچ نکنه منفی نداشتن همه چیز عالی عالی عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها وخودهتل مکان ومناظرعالی فراتر از تصور مااز هتل دوستاره بود.ازبودن در این هتل لذت بردیم به همه توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی در سرویس البته ما با توالت فرنگی مسافرتی حلش کردیم چون یکی از همراهان ما ملزم به استفاده از آن بود.و دایر نبودن رستوران جهت ناهار وشام
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و ارامش مجموعه
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه
نقاط قوت:
تمیز مدرن جای با صفا با منظره ای زیبا کارکنان مودب
نقاط ضعف:
ندارد
جای خوب ونزدیک به ابشار
از نظر نظافت اتاقها کمی ضعیف بود ، پارکینگ نسبت به قبل از بازسازی کوچکتر شده و تعداد کمی خودرو در آن جای میگیرد .
نقاط قوت:
برخورد خوب کار کنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
وای فای در طبقه سوم ندارد . چایساز و پیش دستی در اتاقها ندارد . پارکینگ به هتل ورودی ندارد .
نقاط قوت:
پاکیزگی
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاق
نقاط قوت:
تميزي اتاقها،رفتار خوب پرسنل،قيمت مناسب
نقاط ضعف:
مورد منفي خاصي نداشت
نقاط قوت:
تمیزی برخورد. خوب مکان خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بهتره کاملتر. باشه
هتل نوساز و دارای اتاقهای تمیزمی باشد. درمنطقه ای زیبا و خوش آب وهوا. برخوردپرسنل مناسب ولی امکاناتی نظیرپارکینگ بسیارضعیف می باشدبه گونه ای که باتوجه به کمبودتعدادمحل پارک خودرو جهت خروج ماشین پارک شده درپشت تعدادزیادی ماشین بایدباتمام اتاقهاهماهنگ کردکه باتوجه به این امراصلا نمیتوان اسم هتل براین مجموعه گذاشت. باتشکرازسایت خوب ایران هتل
با توجه به موقعیت زیبای رستوران این هتل امیدوارم برای ناهار و‌شام نیز این رستوران فعال باشد. برخورد پرسنل بسیار خوب بود ولی متاسفانه پارکینگ ظرفیت کمی دارد.
رفتار پرسنل خوب بود. ولی امکانات خیلی زیادی نداشت. آب و هوا بسیار عالی و به یاد ماندنی بود.
امکانات اولیه اطاق مانند چوب لباس در حمام . ساعت . کمبود پریز برق ( برای آباژور و چای ساز ) . در دسترس نبودن کلید برق (در پشت کمد قرارداشت) نداشتن اینترنت (اینترنت فقط در طبقات اول جواب گو بود) برخورد پرسنل خوب بود
در مقابل دوستاره ضعیفه، پارکینگ کم تعداد، رستوران غیر فعال، از حد اکثر فضای اتاقها برای تخت استفاده شده و حتی چند متر خالی نذاشتن و بدتراینکه یه سوییت ۵ نفره اتاق نداره وهمه توهمون فضا باید کنار هم باشن و هیچ جایی برای تعویض لباس نداره
برخورد خیلی عالی بود
نقاط قوت:
مهمترين نكته اين هتل برخوردخوب وشايسته اين رزروشن محترم بودكه ازخاطرمنوخانواده ام هرگذ نخواهد رفت
نقاط ضعف:
من كه چيزي متوجه نشدم ولي همسرم نظربراين داشت كه چندعددپيش دستي ويا قاشق ليوان ويافلاكس اگربود بهتر بود ممنونم مرسي
نقاط قوت:
اتاق ها راحت و تمیز رفتار کارکنان بسیار خوب موقعیت مکانی برای طبیعت گردی عالی
نقاط ضعف:
کمی دور از مرکز شهر سر وصدا در اتاق های رو به خیابان گاها آزاردهنده است
متوسط بود
نقاط قوت:
موقیعت مکانی عالی بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ خوبی نداشت
نقاط قوت:
دید خوب و برخورد خوب
نقاط ضعف:
آشپز نداشتند! باید غذا رو از رستورانهای بیرون تهیه کرد
نقاط قوت:
نظافت اتاق و برنامه صبحانه به موقع.
نقاط ضعف:
كوچك بودن اتاق.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشتن بالکن برای اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی گرگان (مثل آبشار، ناهارخوران، النگ دره)، برخورد مناسب کارکنان، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی به اینترنت وای فای فقط در لابی امکان پذیر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل زیارت گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زیارت گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زیارت گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زیارت گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زیارت گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.