هتل شهاب ناهارخوران گرگان

گرگان، بلوار ناهارخوران، 300 متر مانده به کلانتری
3
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران
معرفی هتل شهاب ناهارخوران گرگان
هتل شهاب ناهار خوران گرگان در سال ۱۳۹۳ در ۴ طبقه و ۴۳ واحد اقامتی در یکی از بهترین مناطق گرگان واقع گردیده است. نزدیگی این هتل به جنگل‌های حفاظت شده و زیبای گرگان فضای مناسبی را برای علاقه مندان به طبیعت ایجاد کرده است. همچنین این هتل با بهره گیری از امکانات رفاهی و خدمات ویژه با کادری مجرب و آموزش دیده آماده ی پذیرایی از میهمانان گرامی در تمام فصول می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شهاب ناهارخوران
شهاب ناهارخوران-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
350,000
تومان
30 شهریور
شنبه
350,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
5 مهر
جمعه
350,000
تومان
6 مهر
شنبه
350,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
353,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
353,000
تومان
5 مهر
جمعه
353,000
تومان
6 مهر
شنبه
353,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
353,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جا اینجاس
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
353,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
353,000
تومان
5 مهر
جمعه
353,000
تومان
6 مهر
شنبه
353,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
جاباما
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
353,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
353,000
تومان
5 مهر
جمعه
353,000
تومان
6 مهر
شنبه
353,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
اسنپ تریپ
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
353,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
353,000
تومان
30 شهریور
شنبه
353,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
353,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
353,000
تومان
5 مهر
جمعه
353,000
تومان
6 مهر
شنبه
353,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
450,000
تومان
30 شهریور
شنبه
450,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
450,000
تومان
5 مهر
جمعه
450,000
تومان
6 مهر
شنبه
450,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
450,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
454,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
454,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
454,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
454,000
تومان
5 مهر
جمعه
454,000
تومان
6 مهر
شنبه
454,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
454,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
ایران مارکوپولو
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
454,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
454,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
454,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
454,000
تومان
5 مهر
جمعه
454,000
تومان
6 مهر
شنبه
454,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
454,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
اسنپ تریپ
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
454,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
454,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
445,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
445,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
445,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
445,000
تومان
5 مهر
جمعه
445,000
تومان
6 مهر
شنبه
445,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
445,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
445,000
تومان
ایران هتل آنلاین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
454,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
454,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
454,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
454,000
تومان
5 مهر
جمعه
454,000
تومان
6 مهر
شنبه
454,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
454,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
440,000
تومان
30 شهریور
شنبه
440,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
440,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
5 مهر
جمعه
440,000
تومان
6 مهر
شنبه
440,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
440,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
440,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
جا اینجاس
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
جاباما
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
435,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
5 مهر
جمعه
435,000
تومان
6 مهر
شنبه
435,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
ایران مارکوپولو
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
جا اینجاس
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
445,000
تومان
30 شهریور
شنبه
445,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
445,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
454,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
454,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
454,000
تومان
5 مهر
جمعه
454,000
تومان
6 مهر
شنبه
454,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
454,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
454,000
تومان
جاباما
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
454,000
تومان
30 شهریور
شنبه
454,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
454,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته ویژه
اتاق سه تخته ویژه
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
440,000
تومان
30 شهریور
شنبه
440,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
440,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
5 مهر
جمعه
440,000
تومان
6 مهر
شنبه
440,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
440,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
440,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
ایران مارکوپولو
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
جاباما
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
جا اینجاس
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000
تومان
5 مهر
جمعه
444,000
تومان
6 مهر
شنبه
444,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
444,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
اسنپ تریپ
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
444,000
تومان
30 شهریور
شنبه
444,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
444,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
شهاب ناهارخوران-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
673,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
673,000
تومان
30 شهریور
شنبه
673,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
673,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
673,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
673,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
673,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
673,000
تومان
5 مهر
جمعه
673,000
تومان
6 مهر
شنبه
673,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
673,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
673,000
تومان
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
676,000
تومان
30 شهریور
شنبه
676,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
676,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
676,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
676,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
676,000
تومان
5 مهر
جمعه
676,000
تومان
6 مهر
شنبه
676,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
676,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
علاءالدین
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
676,000
تومان
30 شهریور
شنبه
676,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
676,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
676,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
676,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
676,000
تومان
5 مهر
جمعه
676,000
تومان
6 مهر
شنبه
676,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
676,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
جا اینجاس
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
676,000
تومان
30 شهریور
شنبه
676,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
676,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
676,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
676,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
676,000
تومان
5 مهر
جمعه
676,000
تومان
6 مهر
شنبه
676,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
676,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
جاباما
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
676,000
تومان
30 شهریور
شنبه
676,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
676,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
676,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
676,000
تومان
30 شهریور
شنبه
676,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
676,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
676,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
676,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
676,000
تومان
5 مهر
جمعه
676,000
تومان
6 مهر
شنبه
676,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
676,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
676,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهاب ناهارخوران گرگان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام