هتل شهاب ناهارخوران گرگان

گرگان، بلوار ناهارخوران، 300 متر مانده به کلانتری
3
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل شهاب ناهارخوران گرگان
هتل شهاب ناهار خوران گرگان در سال ۱۳۹۳ در ۴ طبقه و ۴۳ واحد اقامتی در یکی از بهترین مناطق گرگان واقع گردیده است. نزدیگی این هتل به جنگل‌های حفاظت شده و زیبای گرگان فضای مناسبی را برای علاقه مندان به طبیعت ایجاد کرده است. همچنین این هتل با بهره گیری از امکانات رفاهی و خدمات ویژه با کادری مجرب و آموزش دیده آماده ی پذیرایی از میهمانان گرامی در تمام فصول می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شهاب ناهارخوران
شهاب ناهارخوران-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
جمعه
365,000
تومان
11 خرداد
شنبه
365,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
جمعه
365,000
تومان
11 خرداد
شنبه
365,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
جمعه
365,000
تومان
11 خرداد
شنبه
365,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
10 خرداد
جمعه
365,000
تومان
11 خرداد
شنبه
365,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
369,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
10 خرداد
جمعه
369,000
تومان
11 خرداد
شنبه
369,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته ویژه
اتاق سه تخته ویژه
اسنپ تریپ
454,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
10 خرداد
جمعه
454,000
تومان
11 خرداد
شنبه
454,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
ایران هتل آنلاین
454,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
10 خرداد
جمعه
454,000
تومان
11 خرداد
شنبه
454,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
462,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
462,000
تومان
10 خرداد
جمعه
462,000
تومان
11 خرداد
شنبه
462,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
462,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
462,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
هتل یار
454,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
10 خرداد
جمعه
454,000
تومان
11 خرداد
شنبه
454,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
اسنپ تریپ
454,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
10 خرداد
جمعه
454,000
تومان
11 خرداد
شنبه
454,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
ایران هتل آنلاین
454,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
10 خرداد
جمعه
454,000
تومان
11 خرداد
شنبه
454,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
454,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
454,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
اقامت 24
455,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
10 خرداد
جمعه
455,000
تومان
11 خرداد
شنبه
455,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
455,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
455,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
455,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
علاءالدین
459,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
459,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
459,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
459,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
10 خرداد
جمعه
459,000
تومان
11 خرداد
شنبه
459,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
459,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
459,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
459,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
علاءالدین
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
اسنپ تریپ
660,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
10 خرداد
جمعه
660,000
تومان
11 خرداد
شنبه
660,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
10 خرداد
جمعه
660,000
تومان
11 خرداد
شنبه
660,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
10 خرداد
جمعه
594,000
تومان
11 خرداد
شنبه
594,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
594,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
594,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
679,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
679,000
تومان
10 خرداد
جمعه
679,000
تومان
11 خرداد
شنبه
679,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
679,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شهاب ناهارخوران گرگان

تلویزیون
یخچال
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بوتانیک گرگان
3.9
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 205,000 تومان
هتل یار
از 209,000 تومان
جاباما
از 209,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آذین گرگان
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
علاءالدین
از 219,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
اقامت 24
از 220,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
property-card-image
هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 415,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خیام گرگان
2.6
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان گل نرگس گرگان
2.2
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
اقامت 24
از 100,000 تومان
جاباما
از 100,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 165,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 188,000 تومان
جاباما
از 188,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل شهاب ناهارخوران گرگان

(27 نظر)
اول از همه که غذای رستوران عالیست (چلو گوشت و کباب ها...) در مجموع هتل مناسب و با کیفیتی هست و در روزهای که اقامت داشتیم همه چیز درست و به جا بود.
هتل بدی نیست. ما تو اقامتمون مشکلی نداشتیم. فقط پنجرههای هتل خیلی بد بود.
بد نبود.. امکانات هتل ضعیف بود و غذاهای هتل کیفیت نداشت...
هتل کوچیکی بود. با اینحال عااالی بود...
فضای بسیار زیبا ، خدمات مناسب ، تمیزی و تازه ساز بودن هتل ، برخورد خوب پرسنل ، صبحانه خوب
صدای سالن عروسی توی اتاق ها میومد! امکانات و نظافت ضعیف بود! 2ستاره هم زیاد بود برای هتل!!!! سرویس بهداشتی خراب بود! و آب معدنی داخل اتاق نبود و شیرهای آب هم خراب بودند.!
عالی بود... ما مشکلی نداشتیم.
هزینه هتل نسبت به خدمات زیاده و هتل نمیارزه به این قیمت..
موقعیت مکانی هتل بسیار عالی بود از لحاظ تمیزی بسیار مناسب بود برخورد پرسنل هم خوب بود
نقاط قوت:
روریهمرفته خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
خوب...
نقاط قوت:
هتل در مکان زببایی واقع شده است نظافت هتل خوب و قابل قبول بود صبحانه هتل کیفیت مناسبی داشت و در کل این هتل شایستگی ۳ ستاره را دارا میباشد
نقاط ضعف:
تنها ایراد کوچک بودن اتاق هتل بود
بزرگترین مشکلش عدم تعهد نسبت به رزو می باشدمن برای 3روز و دوشب ازتاریخ97/5/31 الی97/6/2دو تا اتاق از بیست روز جلوتر رزو کردم وقتی که مراجعه کردم مدیریت هتل خیلی راحت می گفت اتاق نداریم و دلیلشون این بود که پسر صاحب هتل چندتا از اتاقهای رزو شده را به دوستاش اختصاص داده و من بعد از دوساعت جنجال فقط تونستم یک اتاق2تخته ازشون بگیرم در حالیکه من اتاق رویال 4تخته با یک تخت اضافه رزو کرده بودم و حدود بیست روز پیش دومیلیون تومان هم به حسابشان پول واریز کردم و تا این لحظه ای که این مطلب را می نویسم مابقی پول من راهم پس ندادند من تابه حال بیشتر از ده بار قبل از سفر هتل رزو کرده بودم حتی بعضیها بدون واریز پول برایم اتاق را نگه داشته بودند ولی این هتل علی رغم دریافت کامل پول این رفتار را داشت لازم به ذکر است که کلیه مدارک مربوط به رزو و پرداخت پول و اتاقهایی که تحویل گرفتم هم پیش من و هم در دفتر رزو هتل موجود می باشد و من اصلا این هتل را توصیه نمی کنم
با وجود اینکه هتل در جای خوبی قرار دارد از این مزیت به خوبی استفاده نشده، نظافت هتل و حمام و سرویس بهداشتی و ملافه ها مطلوب نبود، همچنین وسایل بهداشتی و سرویس های لازم در اتاق نبود که با اعلام ما یکی یکی می آوردند، البته برخورد کارکنان مناسب بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضايي زيبا
نقاط ضعف:
پاركينگ هتل شرايط نامطلوبي دارد
نظافت) در هتل اصلا" رعایت نمی شد. تمام محوطه هتل پر از شاپرک بود. قسمت پذیرش هیچ احساس خوش آمدگویی به ما ندادند. حتی در تمام چند روز اقامت ما دریغ از یک سلام و یک لبخند. کارکنان house keeping هم در تمام مدت ، در راهروها با صدای بلند صحبت می کردند و با فریاد همدیگر رو صدا می زدند. ملحفه هاو رو باشی کثیف بودند. سرویس و کیفیت صبحانه هم خوب نبود. ...
هتل خوبی بود و پیشنهادش میکنم...
اتاق خوبی به ما ندادن علی رغم خالی بودن اتاق های دیگه...
همه چیز خوب و تشکر از مدیریت قوی جاباما
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی،کیفیت غذای رستوران خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچک بود،چیدمان اتاق خوب نبود،اتاق مهندسی شده نبود و درب سرویس با روشویی برخورد میکرد،فاقد پارکینگ سرپوشیده بود
همه چیز خوب و باز هم تشکر از مدیریت قوی جاباما
سلام، هتل تمیز نبود ، اينترنت در اتاق ندارد، پرسنل برخوردشون خوب نبود ، نفراتي كه لابي رو تميز ميكنند با صدا بلند حرف ميزنند، اسپليت اتاق خراب، حتي كنترل تلويزيون باتري نداشت، روشويي و درب سطل آشغال هم شكسته بود، جالبتر اينكه پرسنل در لابي بدون توجه به حضور مهمان با هم صحبت ميكردند، موكت اتاق هم تمیز نبود ، نظافت اتاق هم خوب نبود ، چاييساز هم خراب...
خوب...
نقطه قوت هتل : موقعیت مکانی خوب ، اتاقهای تمیز وصبحانه نسبتا مناسب...
هتل با وجود نوساز بودن و موقعیت مکانی خوب در حال فرسودگی هست سروصدای زیاد پرسنل و مسافرین سایر اتاقها همینطور مراسم هایی که در سالن هتل وجود دارد باعث سلب آسایش میشد ، نظافت سرویس بهداشتی و حمام در حد پایینی است ....
ضعیف...
در مجموع با توجه به تخفيف قيمت خيلي مناسب بود، اطلاعات عمومي و گردشگري كاركنان هتل چندان خوب نبود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.