هتل شهاب ناهارخوران گرگان

گرگان، بلوار ناهارخوران، 300 متر مانده به کلانتری
3
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل شهاب ناهارخوران گرگان
هتل شهاب ناهار خوران گرگان در سال ۱۳۹۳ در ۴ طبقه و ۴۳ واحد اقامتی در یکی از بهترین مناطق گرگان واقع گردیده است. نزدیگی این هتل به جنگل‌های حفاظت شده و زیبای گرگان فضای مناسبی را برای علاقه مندان به طبیعت ایجاد کرده است. همچنین این هتل با بهره گیری از امکانات رفاهی و خدمات ویژه با کادری مجرب و آموزش دیده آماده ی پذیرایی از میهمانان گرامی در تمام فصول می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شهاب ناهارخوران
شهاب ناهارخوران-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ایران مارکوپولو
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
هتل یار
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
جاباما
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
ایران هتل آنلاین
353,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
353,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
4 مرداد
جمعه
353,000
تومان
5 مرداد
شنبه
353,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
353,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
353,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
353,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
353,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
353,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
351,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
351,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
351,500
تومان
4 مرداد
جمعه
351,500
تومان
5 مرداد
شنبه
351,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
351,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
351,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
351,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
351,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
351,500
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
ایران هتل آنلاین
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
علاءالدین
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
جاباما
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
442,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
442,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
442,500
تومان
4 مرداد
جمعه
442,500
تومان
5 مرداد
شنبه
442,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
442,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
442,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
442,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
442,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
442,500
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته ویژه
اتاق سه تخته ویژه
ایران هتل آنلاین
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
اقامت 24
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
جاباما
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
اسنپ تریپ
444,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
444,000
تومان
5 مرداد
شنبه
444,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
444,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
444,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
444,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
442,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
442,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
442,500
تومان
4 مرداد
جمعه
442,500
تومان
5 مرداد
شنبه
442,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
442,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
442,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
442,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
442,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
442,500
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
ایران مارکوپولو
454,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
454,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
4 مرداد
جمعه
454,000
تومان
5 مرداد
شنبه
454,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
ایران هتل آنلاین
454,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
454,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
4 مرداد
جمعه
454,000
تومان
5 مرداد
شنبه
454,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
اقامت 24
454,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
454,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
4 مرداد
جمعه
454,000
تومان
5 مرداد
شنبه
454,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
اسنپ تریپ
454,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
454,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
4 مرداد
جمعه
454,000
تومان
5 مرداد
شنبه
454,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
452,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
452,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
452,500
تومان
4 مرداد
جمعه
452,500
تومان
5 مرداد
شنبه
452,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
452,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
452,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
452,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
452,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
452,500
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهاب ناهارخوران-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
جاباما
454,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
454,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
4 مرداد
جمعه
454,000
تومان
5 مرداد
شنبه
454,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
ایران هتل آنلاین
676,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
676,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
4 مرداد
جمعه
676,000
تومان
5 مرداد
شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
هتل یار
676,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
676,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
4 مرداد
جمعه
676,000
تومان
5 مرداد
شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
اقامت 24
676,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
676,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
4 مرداد
جمعه
676,000
تومان
5 مرداد
شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
4 مرداد
جمعه
676,000
تومان
5 مرداد
شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
674,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
674,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
674,600
تومان
4 مرداد
جمعه
674,600
تومان
5 مرداد
شنبه
674,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
674,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
674,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
674,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
674,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
674,600
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
4 مرداد
جمعه
676,000
تومان
5 مرداد
شنبه
676,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
676,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
676,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
676,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهاب ناهارخوران گرگان

تلویزیون
یخچال
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بوتانیک گرگان
3.9
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 247,000 تومان
اسنپ تریپ
از 247,940 تومان
اقامت 24
از 330,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آذین گرگان
2.7
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 284,000 تومان
علاءالدین
از 289,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 290,000 تومان
جاباما
از 291,000 تومان
هتل یار
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
از 336,140 تومان
ایران مارکوپولو
از 355,000 تومان
property-card-image
هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان
3.6
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 210,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خیام گرگان
2.6
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 210,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان گل نرگس گرگان
2.2
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران
اقامت 24
از 100,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 150,000 تومان
جاباما
از 362,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران
اقامت 24
از 188,000 تومان
جاباما
از 188,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 239,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل شهاب ناهارخوران گرگان

(41 نظر)
نقاط قوت:
از نظر مکانی خیلی خوب بود صبحانه خیلی عالی بود تنوع خوبی داشت اما چیدمان میزهاشون خوب نبود نمیشد شخصی بشینیم سر میز
نقاط ضعف:
ساختمان هتل خیلی تعریفی نداشت دوش حمام و شیر دستشویی همش میفتاد از نظر رسیدگی ضعیف بودن
رستوران و کافی شاپ با غذاهای خوب و قیمت مناسب ، برخورد کارکنان عالی، لوکیشن محل عالی و قابل دسترسی آسان به مراکز گردشگری...
دوستانه...
کارکنان رفتار خوبی داشتند ولی سرو صدا بود ....
خوب بود هتل...
در بهترین نقطه گرگان، تمیز، ویوی مناسب، صبحانه خوب
با توجه به موقعیت مکانی هتل در دل جنگل ناهار خوران جای بسیار مفرح و دلپذیری است
در تمام هتل بوي غذا به شدت احساس مي شود بيشتر در راهرو برخورد مناسب تميز و در كل مناسب...
موقعیت مکانی عالی. سکوت و ارامش عالی. اما تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی زیاد بالا نیست و برای کسی که به تمیزی اهمیت میده یه کمی سخته. صبحانه خوبی داره. محیط آروم و دل نشین داره. من خودم هر سال چندبار به این هتل میرم . به بقیه هم پیشنهاد میکنم.
در مجموع با توجه به تخفيف قيمت خيلي مناسب بود، اطلاعات عمومي و گردشگري كاركنان هتل چندان خوب نبود....
به غیر از موقعیت مناسب هتل ،به هیچ وجه در حد یک هتل 4 ستاره نیست .
ضعیف...
در مقابل قیمت، سرویس اصلا مناسب نبود- سشوار داشت ولی به پریز برق نمیرسید- صدای فن سرویس زیاد بود- دوش آب گرفته بود-پارکینگ مسقف نداشت-صبحانه خوب بود- موقعیتش خوبه دسترسی راحت به ناهارخوران و النگدره-ممنون از اسنپ تریپ
هتل با وجود نوساز بودن و موقعیت مکانی خوب در حال فرسودگی هست سروصدای زیاد پرسنل و مسافرین سایر اتاقها همینطور مراسم هایی که در سالن هتل وجود دارد باعث سلب آسایش میشد ، نظافت سرویس بهداشتی و حمام در حد پایینی است ....
من به اتفاق خانواده از ۲۱آبان ۹۷ به مدت ۴شب در این هتل اقامت داشتیم. از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب بود. برخورد پرسنل متوسط! امکانات هتل متوسط صبحانه تکراری و بدون تنوع! یخچال داخل اتاق مشکل فنی داشت و سرو صدای زیادی تولید می کرد! زمان تسویه حساب هم مبلغ ۲۵هزارتومان بابت سه تا چای و نسکافه داخل اتاق از ما گرفتند!! درحالیکه چای و نسکافه درتمام هتل ها جزو خدمات اتق محسوب می شود!سرویس بهداشتی اصلا درحد هتل ۴ستاره نبود ! کافی شاپ هتل تعطیل بود ! برای نظافت اتاق هم تا زمانیکه خودمان پیگیری نمی کردیم هیچ اقدامی نمی کردند!! در نهایت امتیاز متوسطی به این هتل می دهم.
سلام بزرگترین نقاط قوت هتل صبحانه بسیار عالی و جای هتل بود و تنها مشکلش برای اتاق ما سیستم گرمایی بود
نقاط قوت:
مکان مناسب. . گرمایش مناسب. .
نقاط ضعف:
پادکینگ روباز.. پاسخ به موقع به تلفن داخلی ۱۰۰ و یا ۴۰۰.. پولی بودن مواد خارج از یخچال مانند ۳ عدد چای و نسکافه
نقطه قوت هتل : موقعیت مکانی خوب ، اتاقهای تمیز وصبحانه نسبتا مناسب...
در کل از هتل راضی بودم.اتاق رزرو‌شده ما دبل بود ولی به دلیل نبود اتاق خالی اتاق سه تخته به ما تعلق گرفت که سایز مناسبی داشت.نظافت عالی نبود ولی در حد مطلوب بود.مکان هتل عالی بود مخصوصا برای کسانی که برای تفریح به گرگان میرن.درخواست اتاق رو به جنگل داده بودیم و با وجودیکه اتاق پنجره های بزرگی نداشت ولی ویو و فضای بیرون خیلی خوب بود.برخورد کارکنان مناسب بود.صبحانه متوسط رو به بالا بود.غذای هتل چرب و آیتم های سرخ شده بسیار نامناسب بود از جهت کیفیت و بوی روغن سوخته که میداد.(ماهی و مرغ استریپس و سیب زمینی سرخ شده).برای جبران پیتزایی که شب بعد سفارش دادیم خیلی عالی بود! برای تحویل اتاق دو ساعت دیرتر باهامون همکاری کردند.
سلام، هتل تمیز نبود ، اينترنت در اتاق ندارد، پرسنل برخوردشون خوب نبود ، نفراتي كه لابي رو تميز ميكنند با صدا بلند حرف ميزنند، اسپليت اتاق خراب، حتي كنترل تلويزيون باتري نداشت، روشويي و درب سطل آشغال هم شكسته بود، جالبتر اينكه پرسنل در لابي بدون توجه به حضور مهمان با هم صحبت ميكردند، موكت اتاق هم تمیز نبود ، نظافت اتاق هم خوب نبود ، چاييساز هم خراب...
نقاط قوت:
اتاق تمیز تخت و ملحفه تمیز محیط آرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف و بی کیفیت
همه چیز خوب و باز هم تشکر از مدیریت قوی جاباماصبحانه نان تست سرو نمیشه!
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی،کیفیت غذای رستوران خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچک بود،چیدمان اتاق خوب نبود،اتاق مهندسی شده نبود و درب سرویس با روشویی برخورد میکرد،فاقد پارکینگ سرپوشیده بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی موقعیت مکانی عالی منظره عالی
نقاط ضعف:
زبر بودن حوله ها بوی اشپزخانه در طبقات
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضايي زيبا
نقاط ضعف:
پاركينگ هتل شرايط نامطلوبي دارد
نقاط قوت:
وجود گاو صندوق در اتاق
نقاط ضعف:
در صورت امکان توالت و حمام جدا میشد فقط توالت فرنگی نباشه
با وجود اینکه هتل در جای خوبی قرار دارد از این مزیت به خوبی استفاده نشده، نظافت هتل و حمام و سرویس بهداشتی و ملافه ها مطلوب نبود، همچنین وسایل بهداشتی و سرویس های لازم در اتاق نبود که با اعلام ما یکی یکی می آوردند، البته برخورد کارکنان مناسب بود.
بزرگترین مشکلش عدم تعهد نسبت به رزو می باشدمن ب