هتل آذین گرگان

گرگان، ابتدای جاده ورودی گرگان
2.7
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین گرگان

هتل بین المللی ۴ ستاره آذین در استان سرسبز گلستان، در ورودی شهر واقع گردیده است. این هتل با چشم اندازی زیبا از شمال به دشت زیبای ترکمن و از جنوب به کوه‌ها و جنگل سرسبز گلستان مشرف می‌باشد. از امتیازات هتل بزرگ بین المللی آذین میتوان به فاصله‌ی ۲۰ دقیقه ای با کاخ آقا محمدخان وفاصله ی کمتر از نیم ساعت با پارک جنگلی ناهارخوران اشاره کرد. این هتل در هفت طبقه با ۳۲ واحد اقامتی با کادری مجرب، آماده ی میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌‎باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آذین گرگان
آذین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
440,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
440,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
440,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
440,000
تومان
22 فروردین
جمعه
440,000
تومان
23 فروردین
شنبه
440,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
440,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
440,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
440,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
440,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
440,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آذین-اتاق  دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
577,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
577,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
577,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
577,000
تومان
22 فروردین
جمعه
577,000
تومان
23 فروردین
شنبه
577,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
577,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
577,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
577,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
577,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
577,000
تومان
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
577,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
577,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
577,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
577,000
تومان
22 فروردین
جمعه
577,000
تومان
23 فروردین
شنبه
577,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
577,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
577,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
577,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
577,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
577,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آذین-سوئیت مخصوص دونفره
سوئیت مخصوص دونفره
اقامت 24
753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
753,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
753,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
753,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
753,000
تومان
22 فروردین
جمعه
753,000
تومان
23 فروردین
شنبه
753,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
753,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
753,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
753,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
753,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
753,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آذین-سوئیت دوبلکس دونفره
سوئیت دوبلکس دونفره
اقامت 24
753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
753,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
753,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
753,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
753,000
تومان
22 فروردین
جمعه
753,000
تومان
23 فروردین
شنبه
753,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
753,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
753,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
753,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
753,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
753,000
تومان
آذین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
577,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
577,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
577,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
577,000
تومان
22 فروردین
جمعه
577,000
تومان
23 فروردین
شنبه
577,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
577,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
577,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
577,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
577,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
577,000
تومان
آذین-سوییت رویال دوخوابه سه نفره
سوییت رویال دوخوابه سه نفره
اقامت 24
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
950,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
950,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
950,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
950,000
تومان
22 فروردین
جمعه
950,000
تومان
23 فروردین
شنبه
950,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
950,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
950,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
950,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
950,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
950,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آذین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
735,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
735,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
735,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
735,000
تومان
22 فروردین
جمعه
735,000
تومان
23 فروردین
شنبه
735,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
735,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
735,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
735,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
735,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
735,000
تومان
هتل یار
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 فروردین
دوشنبه
735,000
تومان
19 فروردین
سه شنبه
735,000
تومان
20 فروردین
چهارشنبه
735,000
تومان
21 فروردین
پنجشنبه
735,000
تومان
22 فروردین
جمعه
735,000
تومان
23 فروردین
شنبه
735,000
تومان
24 فروردین
یکشنبه
735,000
تومان
25 فروردین
دوشنبه
735,000
تومان
26 فروردین
سه شنبه
735,000
تومان
27 فروردین
چهارشنبه
735,000
تومان
28 فروردین
پنجشنبه
735,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 فروردین
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 فروردین
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 فروردین
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 فروردین
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 فروردین
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 فروردین
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آذین گرگان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میز کار
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
كافی نت
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تاکسی سرویس
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
تالار عروسی
فروشگاه صنايع دستی
خدمات باربري
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
سیستم خاموش کننده اتوماتیک حریق در داخل اتاقها
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
واکس کفش
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اتاق نشیمن

آدرس هتل آذین گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آذین گرگان

(75 نظر)
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود موقعیت مکانی دور بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
موردی نداره
نقاط قوت:
متوسط رو به پایین صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران به هیچ عنوان خوب نبود
پرسنل بسيار مؤدب هستند و از مسافران با روى خوش استقبال ميكنند. صبحانه هتل در حد قابل قبول هست. همه كاركنان و مديريت هتل در صدد اين هستند كه اقامت خوبى را براى مسافرانشان فراهم كنند. براى سفرهاى كارى هميشه اين هتل را انتخاب ميكنم.
براي بار چندم بود كه هتل آذين اقامت داشتم، رفتار پرسنل عالي مثل هميشه ،اتاق ها تميز، لابي دلباز و زيبا كه تازه هم بازسازي شده بود.سرعت اينترنت عالي......
اتاق هتل بسيار تميز و ارامش بخش بود.سرعت اينترنت عالي يود.پرسنل هتل محترم بودند .از صبحانه هم راضي بودم..
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم.حدود ساعت 3 صبح به هتل رسیدیم که با در بسته روبرو شدیم!!!حدود یک ربع به شیشه کوبیدیم تا بالاخره کشیک شب بیدار شد!برای یک هتل 4 ستاره اصلا قابل قبول نیست که کسی رو در ریسپشن در شیفت شب نداشته باشن و در هتل رو ببندن اونم تو ایام پر تردد تعطیلات نوروزی!!!
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و مودبانه نظافت اتاق خوب و مرتب اما سوئیت رویال بود و دو سرویس بهداشتی و حمام داشت، اما یکی از سرویس های حمام آب گرم نداشت و یکی از سرویس های دیگر نیز دوش حمام ایراد داشت . بعد از مطرح کردن هنگام خروج از هتل ، مسئول مربوطه عذرخواهی کردند و گفتند اگر اطلاع میدادید همان لحظه برطرف می کردیم مشکل را . یک مورد دیگر ، صدای مهمان طبقه بالا داخل واحد می آمد . صدایی از خارج هتل مثل صدای کارگاه تا نیمه های شب می آمد . در مجموع خوب بود .
تعریف هتل چهارستاره گویا در هر شهر متفاوت است ساختار هتل مثل رستوران ، اتاقها ، امکانات اتاقها و ... به اندازه هتل چهارستاره نبود !!! در تعریف هتل در وبسایت هتل مرقوم فرموده اند از اتاقها نمای رو به دشت های سرسبز را می توانید ببینید ، ما پرده ی اتاق را که کنار زدیم کثیفی پنجره ها به قدری بود که بیرون دیده نمیشد . امیدوارم مدیریت معزز هتل آذین در بهبود کیفیت اتاقها و به روز کردن ان اقدام نمایند
نقاط قوت:
راضی بودیم کاملا
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
برخی از امکانات ذکر شده وجود نداشت(استخر رایگان و...). و با وجود وجود امکانات، ایراداتی وجود داشت؛ اینترنت خیلی مشکل داشت؛ یکی از لامپ های اتاق سوخته بود؛ ساعت، 15دقیقه جلو بود؛ صندوق امانات خراب بود؛ سیفون صدا میکرد! برخورد پرسنل بی نقص بود. صبحانه، متنوع و خوب بود. اتاق مرتب و تمیز.
ما از اتاق سه تخته رویال استفاده کردیم فضا به اندازه اتاق شش تخته بود که بسیار عالی بود ولی متاسفانه نظافت اتاق مناسب نبود و کلیت اتاق نیاز به مرمت داره.مکان هتل مناسبه با اینکه از شهر پنج کیلومتری دوره به سمت تهران.وضعیت صبحانه به هیچ عنوان در حد هتل چهار ستاره نبود.برخورد پرسنل به خصوص پذیرش بسیار عالی بود.
سفر من كاري بود و كاملا از اقامت در هتل آذين راضي بودم .در اتاق و لابي با ارامش از طريق اينترنت هتل كارهامو انجام دادم.خدمات رساني سريع و برخورد عالي بود..كيفيت غذا هم خيلي خوب بود.تميزي اتاق هم چشمگير بود.
برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. اتاقمون نسبت به هتلهای دیگه ای که رفته بودیم و البته پنج ستاره بودن کمی کوچکتر و با امکانات کمتر اما در مجموع قابل قبول بود. تنها نکته صبحانه بود که نسبت به هتلهای پنج ستاره آیتمهای کمتر و ساده تری داشت . علاوه بر این منوی صبحانه در روزهای مختلف هیچ تغییری نداشت. آیتمی مثل نیمرو هم فقط در صورت درخواست مهمان سرو میشد. بابت همین موضوع هم با مسئول اونجا صحبت کردیم که گفت از نظراتتون استفاده میکنیم ولی خب عملا تغییری مشاهده نشد. البته نباید از یک نکته مثبت گذشت و اون اینکه اگه به هر دلیلی مهمان نمیتونست در زمان سرو به محل سرو صبحانه برسه، میتونست درخواست سرو در اتاقش رو بده که البته انتخابی هم روی آیتمها نداشت. فاصله هتل تا شهر قابل قبول بود هر چند مناظر طبیعی آنچنانی در نزدیکی هتل وجود نداشت.
نقاط قوت:
نظافت هتل برخوردشون خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه تعامل بالا تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن امکانات نظیر استخر و وان و ...
محيط هتل ارامش بخش بود و پرسنل بسيار خوش برخورد بودن و خيلي سريع به درخواست ها و سفارشات رسيدگي ميكردن. اتاق تميز و بزرگ.لابي دلباز.صبحانه عالي .من كاملا از اقامت در هتل آذين رضايت داشتم.
نقاط قوت:
از همه نظر عالي بود. پاركينگ مسقف،اتاق هاي فوق العاده تميز، لابي بزرگ و زيبا،صبحانه عالي. همه ي پرسنل از خاندار تا رزرواسيون و مديران هتل در نهايت احترام و ادب با ما مهمان رفتار ميكردن.حتما انتخاب من در سفر هاي اتي هتل آذين خواهد بود
نقاط ضعف:
موردي نديدم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
همه چی در حد متوسط بود زیاد راضی نبودیم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
هتل خوب بود صبحانه فوق العاده بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی اتاق مشکل داشت و تاکسی خیلی بد گیر میومد که کولر هم داشته باشه
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل آذین گرگان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
متوسط
امکانات درحد هتل چهار ستاره نبود با توجه به هتل های دیگر این شهر حتی کارکنان نفر اضافه را چک نکرده بودند و حدود چهل دقیقه اتاق تحویل داده نشد
نقاط قوت:
_ اتاق، ملحفه ها و حوله ها تمیز و مرتب بود. _ در اتاق کتری برقی بود. _ صبحانه متنوع و خوب بود. _ برخورد پرسنل بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
_ هتل بیرون از شهر است.
نقاط قوت:
من يك شب در اين هتل اقامت داشتم، برخورد كاركنان بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و بزرگ بود، صبحانه عالي بود، فقط يك مقدار از مركز شهر دور بود كه من مشكلي نداشتم
نقاط ضعف:
به نظرم ميشه امكانات بيشتري به هتل اضافه كرد
هتل ايده آلي بود. صبحانه باكيفيت و متنوع ، لابي دلباز و زيبا، اتاق مرتب ، از هر لحاظي عالي بود
نقاط قوت:
اتاق مناسب تمیز بودن اتاق قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نتونستم از اینترنت هتل استفاده کنم
انتطار میرفت با توجه به وقوع سیل در گرگان، مسئولین هتل رفتاری مناسب جهت جابجایی تاریخ و یا کنسلی هتل داشته باشند.
نقاط قوت:
پاسخگويي و مشتري مداري و احترام كاركنان و مديريت هتل
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني
تميز و پرسنل محترم فقط سرويس ها بايد مدرن تر شود
كابين اسانسور بهتره تعويض شه و منو صبحانه تنوع بيشتري داشته باشه
من رضايت كامل داشتم از اتاق ، صبحانه ، سرعت اينترنت و پرسنل محترم هتل.نهار هم كوبيده سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
رفتار بسیار مودبانه و مهربان
همه چیز عالینظافت بموقع صبحانه کامل برخورد کارکنان عالی
نقاط قوت:
دفعه سومي بود كه هتل اذين اقامت داشتم، مثل هميشه صبحانه كامل و لذيد بود ،خوبي هاي ديگه هتل ارامش هتل ، پاركينك مسقف و پرسنل اموزش ديده و با ادب...
نقاط ضعف:
هتل قشنگ و شيكي هست ولي در شرف بازسازي بود كه به نظرم براي پيشرفت هتل تصميم بسيار خوبيه
به نظر من ءهتل اذين ،بهترين هتل توي گرگان هست . از نظر نظافت ، قشنگي و دلبازي اتاق ، كيفيت غذ ا ، برخورد پرسنل ،اينترنت عالي...... من 100٪ اهتل اذين و توصيه ميكنم
نقاط قوت:
اقامت آرامش بخش و دلپذيري بود. سرعت اينترنت بالا يود.پرسنل بسيار محترم و مهربان كه در تمام لحظات پاسخگو بودند و راهنمايي ميكردن.هتل آذين و حتما پيشنهاد ميدم.
نقاط ضعف:
موضوع خاصي نديدم
پرسنل گرم و مودب كه من و كاملا براي رزرو هتل راهنمايي كردن.اتاق شيك و اينترنت باسرعت.صبحانه و غذاي هتل هم با كيفيت و خوب بود
بسیار مودب و با شخصیت
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق‌ها عالی بود برخورد کارکنان و عالی خوب بود. غذای هتل و خدمات شبانه روزی کافی شاپ عالی است.
نقاط ضعف:
نداشتن استخر تلویزیون راحت تنظیم نمی‌شد نتوانستم از اینترنت هتل به خوبی استفاده کنم.
سلام در کل هتلی با امکانات استانداردیه
چهار شب در این هتل اقامت کردم. برخورد کارکنان از دم در و ریسپشن تا خانه‌داران و رستوران عالی بود. نظافت و پاکیزگی عالی بود. فقط تلویزیون ها قدیمی بود و نتوانستم استفاده کنم. اینترنت هم آنتن دهی‌ش ضعیف بود از اینترنت تلفن همراه استفاده کردم.
با توجه به قرار گرفتن در جاده اصلی برای سفر های کاری بسیار مناسب بوده و دسترسی جاده ای خوبی دارد .با توجه به موقعیت شهر گرگان این هتل در خروجی شهر و از جاذبه های گردشگری نهارخوران دور می باشد . لابی هتل مقداری کوچک و محیط شیک و ویژه ای ندارد
مهمان نوازي پرسنل،لابي و اتاق دلباز، صبحانه عالي ،پاركينگ سرپوشيده، سرعت خوب اينترنت ، قطعا انتخاب مجدد ما در سفرهاي آتي به گرگان خواهد بود.
برخورد تمام پرسنل هتل عالی بود از هر نظر. اتاق ها بزرگ و بدون سروصدا، تمیز و مرتب بود. غذای هتل هم خیلی خوب بود. با توجه به اینکه در زمان اقامت ما یه عالمه بازیگر معروف هم تو هتل بودن، ولی توجه کارمندای هتل به بقیه مهمانها عالی بود و خدمات هم خوب بود. مکان هتل جای بدی بود. از همه چیز دور بود. هوای اطراف هتل آلوده بود. مکان هتل جای شلوغی بود. اگر شب بخوای از بیرون غذا سفارش بدی، یا نمیارن اونجا یا هزینه ارسال زیاد میگیرن. صبحانه هتل کاملا معمولی و ابتدایی بود. از هتل به تمام نقاط شهر، باید کلی تو ترافیک میموندی. به همه جا دور بود هتل.
نقاط قوت:
تاق بزرگ و تمييز و عالي.غذا عالي. صبحانه عالي. پرسنل مهربان. و مودب .مخصوصا اينترنت با سرعت بالا و پاركينگ سر پوشيده
نقاط ضعف:
نديدم
هتل نیازمند بازسازیه واگربازسازی شودپیشنهادمیدم برای اقامت
خوب
اتاق بزرگ و دلباز و بسياار تميز بود.لابي بزرگ و دلباز. سرعت اينترنت خيلي عالي بود.صبحانه هم خيلي خوب بود.به اميد سفرهاي بعدي در گرگان زيبا با اقامتي خاطره انگيز.
من آبان ماه این هتل بودم دسترسی به مرکز شهر و دیدنیهای اطراف گرگان خوب بود.صبحانه معمولی بود چون فقط ما مسافر این هتل بودیم!. با اینکه اتاق ساکتی خواسته بودم بدلیل شرایط ساختمانی هتل که در اکثر هتل های ایران رعایت نمیشه سر و صدای سیستم تهویه آزار دهنده بود.ولی در کل اتاقهای بزرگ و تمیزی داشت. ورودی هتل جالب نبود با چند پله به سمت پایین وارد هتل می شدیم.اگر شرایط آرامی برای هتل از نظر نویز در نظر بگیرن دوباره به این هتل خواهم رفت.
برخورد پرسنل خوب،نظافت خوب،صدا سالن عروسی زیاد مخیل آرامش ،گران نسبت به خدمات ،صبحانه معمولی
هتل بسيار مرتب. تميز و زيبايي بود.لابي بزرگ و دلبازي داشت. مسافرت من كاري بود و براي اوقات استراحت بسيار عالي بود. و مخصوصا سرعت اينترنت بسيار عالي بود. و قطعا انتخاب مجدد من در سفرهاي اتي خواهد بود
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی قابل قبولی دارد پرسنل فوق العاده خون گرم و راهنمایی عالی اتاقها دلباز و راحت هستند
نقاط ضعف:
در خصوص اینترنت و امکان چای ساز، لازمست فکری جدی کنند و در اختیار مهمان به سهولت قرار گیرد.
هتل از نظر نظافت شرایط قابل قبولی داشت، به عبارتی به عنوان چهار ستاره قابل قبول بود. رستورانش رو اصلا پیشنهاد نمی کنم، توی شهر رستورانهای خیلی بهتری پیدا می کنید. موقعیت قرار گیری هتل خوب نیست، ویو (منظره) جذابی هم نداره. واقعیتش علیرغم اینکه ناراضی نیستم ولی دفعه بعد اگر انتخابم هتل باشه حتی با کیفیت کمی پایین تر و یک ستاره کمتر هتل جهانگردی رو انتخاب می کنم، بماند که اگر سوییت بگیرید خیلی خیلی براتون بصرفه تر در میاد. در کل، گرگان یک گزینه کم نظیر برای مسافرته!
هتلي بسيار تميز با كاركنان بسيار خوشرو
من و خانومم در این هتل اقامت داشتیم و برخورد کارکنان بسیار خوب و حرفه ای بود. یکی از کارکنان اشتباه سهوی مرتکب شدند که مدیریت هتل به بهترین نحو این موضوع رو حل کردند. اگر بار دیگر قرار باشد هتلی رزرو کنم قطعا در گرگان هتل آذین را انتخاب میکنم. با تشکر از پرسنل هتل آذین
بسیار عالی و اقامت خاطره انگیزی بود.همه چیز عالی و تمیز و زیبا بود
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم امکانات هتل در حد هتل 2 ستاره هست هتل بسیار قدیمی است و وسایل نیاز به بازسازی و تعویض دارند روی ملحفه های تخت چند تا تار مو دیدم که این نشان دهنده تعویض نکردن اونها بود شیر دستشویی خراب بود میز صبحانه تنوع بسیار کم و کیفیت خوبی داشت برخورد پرسنل خوب بود ولی ما یک برگه آچار پر کردیم که انتقاداتمون رو توش نوشتیم که مدیریت فک میکنم خیلی خوششون نیومد در کل من این هتل رو پیشنهاد نمیکنم و دیگه هیچ وقت هم نمیرم
سلام من در این هتل اقامت داشتم امکانات در حد هتل ۴ نیست واقعا ولی در حد هتل ۳ ستاره تمیز هست . پرسنل عالی ، با محبت و خون گرم . واقعا عالی بودن درود بر مهمان نوازیشون
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان
نقاط ضعف:
سر و صداي زياد مراسم هاي تالار
من چهار روز تو اين هتل اقامت داشتم .اتاق ها بزرگ بودند و پرسنل خيلي صميمي بودند .در كل اين هتل رو توصيه ميكنم
لابی زیبا و خوباتاق های بزرگ و دلباز پرسنل خوش برخورد تمیزی خوب رستوران از نظر منوی غذایی و صبحانه متوسط به نصبت هتل 4 ستاره فضای بسیار کوچک سرویس بهداشتی اتاق بوی ناخوشایند لابی هتل در ناویگیشن تارگت به دو نام اسم هتل سیو شده که باعث سردرگمی مسافر شده که یکی آدرس زمین خریداری شده جدید هتل در نهارخوران رو نشون میده بنام هتل آذین و دیگری آدرس و موقعیت اصلی هتل بنام هتل بین المللی آذین رو نشون میده که اگه مشکل رو حل کنن خیلی بهتره
اتاق ما اتاق دلبازي بود و ٢ اتاق خواب داشت و يه نشيمن بزرگ،يكي از چيزايي كه خيلي برام مهم بود پاركينگ سرپوشيده بود و مراقبت از ماشينم بود، كه هتل اذين داشت، هتل اذين لابي ارام و خوبي داره وكاركنان بسيار مودب، ما بسيار از اقامتمون راضي بوديم، ممنون
ما اتاق دبل داشتيم . كاملا وسيع و راحت بود.پرسنل گرم و صميمي و محيط كاملا مرتب و تميز.عذا رستوران هم عالي بود.قطعا اگر سفري به گرگان پيش بياد انتخاب ما هتل اذين خواهد بود
من به همراه همسر و فرزندم 1 شب اتاق رويال سوييت داشتيم كه 2 اتاق خواب داشت.بسيار عالي و راحت بود و همچنين بسيار تمييز.اقامت بسيار لذت بخشي بود و پرسنل بسيار مودب و كارازموده.ممنون از كادر هتل اذين و اسنپ كه بهترين قيمت ها رو براي راحتي مسافرين ارايه ميدن.
نقاط قوت:
محیط آرام پرسنل خوب
نقاط ضعف:
دور بودن از مرکز شهر نداشتن دستگاه عابر بانک نداشتن استخر و سونا
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل هتل محیطی آرام
نقاط ضعف:
نداشتن دستگاه عابر بانک دور بودن از مرکز شهر نداشتن استخر و سونا
همه چیز‌خوب بود. فاصله تا شهر کم بود. منوی رستوران و کافی شاپ، پر و پیمون بود.صبحانه هم خوب بود فقط اگه یه سوسیس تخم مرغ هم باهاش بود که خیلی بهتر میشد. برخورد کارمندا، عالیه، تهویه خوب کار میکنه. تمیزب اطاقها کاملا به چشم میومد. سکوت اطاقهای هتل هم قابل توجه بود. من حتی از سیستم خشکشویی هم استفاده کردم که با این که خارج از ساعت کاریشون بود، بازم کار بنده رو انجام دادن. در کل با توجه به قیمتش، کاملا راضی بود و من دو شب و سه روز آروم رو توی این هتل داشتم.
خيلي عالييييييييييييييييييييي بود من واقعا با خانوادم لذت بردم
نقاط قوت:
هتل تمیز و ساکت و آرومی بود و برخورد کارکنان عالی بود .
نقاط ضعف:
صبحانه زیاد خوب نبود و اتاق ها با اینکه ما شوفاژ هارو بسته بودیم خیلی گرم بود ، من از سرویس بهداشتی و حمام زیاد راضی نبودم نقطه ضعف هتل فقط سرویس بهداشتی بود .
نقاط قوت:
تمیزبودغذاش خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه کاملی نداشت. سروصدازیادبودطبقه پایینش یه شب ختم بودیه شب عروسی تماس گرفتم که مگه اینجاتالارامافایده ای نداشت بااینکه طبقه چهارم بودبازسروصداش میومد
نقاط قوت:
صبحانه خوب پاركينگ مناسب سرويس چاي اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
يك اسانسوره بودن هتل بوفه يخچال ضعيف بود ۱۳۹۵/۳/۱۰
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آذین گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.