هتل آپارتمان تشریفات قم

قم، خیابان اراک، کوچه حرم نما، پلاک 16
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان تشریفات قم
هتل آپارتمان سه ستاره تشریفات قم واقع در خیابان اراک در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمود. از مزایای این هتل می‌توان به دسترسی آسان به حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها)، مراکز خرید و اماکن دیدنی و ایستگاه راه آهن اشاره نمود. هتل آپارتمان تشریفات با کادری مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از زائرین و میهمانان ارجمند می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان تشریفات
تشریفات-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
8 شهریور
جمعه
450,000
تومان
9 شهریور
شنبه
450,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
تورگردان
482,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
482,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
482,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
482,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
482,800
تومان
8 شهریور
جمعه
482,800
تومان
9 شهریور
شنبه
482,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
482,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
482,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
482,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
482,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
482,800
تومان
تشریفات-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
8 شهریور
جمعه
450,000
تومان
9 شهریور
شنبه
450,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
450,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
450,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
450,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
450,000
تومان
ایران مارکوپولو
460,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
460,000
تومان
9 شهریور
شنبه
460,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
460,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
460,000
تومان
تورگردان
482,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
482,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
482,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
482,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
482,800
تومان
8 شهریور
جمعه
482,800
تومان
9 شهریور
شنبه
482,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
482,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
482,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
482,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
482,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
482,800
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تشریفات-اتاق دوتخته دبل فولبرد
اتاق دوتخته دبل فولبرد
ایران مارکوپولو
600,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
600,000
تومان
9 شهریور
شنبه
600,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
600,000
تومان
تشریفات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
8 شهریور
جمعه
670,000
تومان
9 شهریور
شنبه
670,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
670,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
670,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
ایران مارکوپولو
680,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
680,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
680,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
680,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
680,000
تومان
9 شهریور
شنبه
680,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
680,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
680,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
680,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
680,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
680,000
تومان
جا اینجاس
700,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
700,000
تومان
8 شهریور
جمعه
700,000
تومان
9 شهریور
شنبه
700,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
700,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
700,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
700,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
700,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
700,000
تومان
تورگردان
723,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
723,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
723,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
723,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
723,800
تومان
8 شهریور
جمعه
723,800
تومان
9 شهریور
شنبه
723,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
723,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
723,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
723,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
723,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
723,800
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تشریفات-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ایران مارکوپولو
890,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
890,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
890,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
890,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
890,000
تومان
9 شهریور
شنبه
890,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
890,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
890,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
890,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
890,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
890,000
تومان
تشریفات-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
890,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
890,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
890,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
890,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
890,000
تومان
8 شهریور
جمعه
890,000
تومان
9 شهریور
شنبه
890,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
890,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
890,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
890,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
890,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
890,000
تومان
ایران مارکوپولو
900,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
900,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
900,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
900,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
900,000
تومان
9 شهریور
شنبه
900,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
900,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
900,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
900,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
900,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
900,000
تومان
جا اینجاس
939,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
939,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
939,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
939,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
939,000
تومان
8 شهریور
جمعه
939,000
تومان
9 شهریور
شنبه
939,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
939,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
939,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
939,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
939,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
939,000
تومان
تورگردان
964,800 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
964,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
964,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
964,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
964,800
تومان
8 شهریور
جمعه
964,800
تومان
9 شهریور
شنبه
964,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
964,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
964,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
964,800
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
964,800
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
964,800
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تشریفات-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران مارکوپولو
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,120,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,120,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
1,120,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,120,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,120,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,120,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
1,120,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
1,120,000
تومان
اقامت 24
1,130,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
1,130,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,130,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,130,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,130,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,130,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,130,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,130,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,130,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
1,130,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
1,130,000
تومان
جا اینجاس
1,170,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
1,170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,170,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,170,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,170,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,170,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,170,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,170,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
1,170,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
1,170,000
تومان
تورگردان
1,207,200 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
1,207,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,207,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,207,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,207,200
تومان
8 شهریور
جمعه
1,207,200
تومان
9 شهریور
شنبه
1,207,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,207,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,207,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,207,200
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
1,207,200
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
1,207,200
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تشریفات-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
ایران مارکوپولو
1,180,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
1,180,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,180,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,180,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
1,180,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,180,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
1,180,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
1,180,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
1,180,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
1,180,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
1,180,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان تشریفات قم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
كافی شاپ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بین المللی قم
3.1
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 368,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید قم
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 610,000 تومان
جاباما
از 812,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 845,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل استقلال قم
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 175,000 تومان
اقامت 24
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 279,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ پارسیا قم
3.4
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 375,000 تومان
اقامت 24
از 472,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل المپیک قم
3.8
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اقامت 24
از 371,000 تومان
جاباما
از 371,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ملل قم
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 290,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریمه قم
3.4
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 300,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان نیاوران قم
2.3
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل صادقیه قم
3.6
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 320,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رز قم
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
جاباما
از 149,000 تومان
اقامت 24
از 150,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سلام قم
4.5
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل امامی قم
2.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 115,000 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان زرین قم
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان فردوس قم
3.4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان تشریفات قم

(5 نظر)
برخورد مناسب پرسنلارزش خرید قابل قبول برخورد خارج از جایگاه تعمیرکار وجود تضاد فرهنگی مسافران عرب زبان
با سلام، هتل از لحاظ تعداد پارکینگ صفر میباشد. پرسنل برخورد کاملا محترمانه ای با مسافران دارند، سرویس دهی صبحانه کاملا با قیمت همخوانی دارد، نور راهرو ی هتل کم میباشد، سرو صدای همسایه ها خیلی زیاد و آزار دهنده میباشد، در کل هتل در اندازه 3 ستاره نیست...
قیمت هتل خیلی بیشتر از امکانات آن است...
سرو صدا كردم ديگر مهمانان در هنگام صبح در راهرو هتل و ايجاد مزاحمت براي سايرين...
صبحانه هتل کاملا کیفیت داشت . پرسنل هتل برخورد عالی داشتند . مشکل من فقط پارکینگ هتل و کوچه باریک بود که حرکت با ماشین کمی سخت بود ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.