هتل رز قم

قم، میدان امام خمینی، هتل رز
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل رز قم
هتل دو ستاره رز قم واقع در میدان امام خمینی در سال ۱۳۶۰ افتتاح و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. ساختمان هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۴۰ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. از مزیت های این مجموعه می‌توان به دسترسی مناسب به بافت اداری - تجاری شهر قم اشاره کرد. هتل رز با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رز
رز-دوتخته دبل
دوتخته دبل
تورگردان
148,300 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
148,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
148,300
تومان
1 شهریور
جمعه
148,300
تومان
2 شهریور
شنبه
148,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
148,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
148,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
148,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,300
تومان
8 شهریور
جمعه
148,300
تومان
9 شهریور
شنبه
148,300
تومان
اقامت 24
150,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
1 شهریور
جمعه
150,000
تومان
2 شهریور
شنبه
150,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
150,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
150,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
150,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
150,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
150,000
تومان
8 شهریور
جمعه
150,000
تومان
9 شهریور
شنبه
150,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
149,000
تومان
1 شهریور
جمعه
149,000
تومان
2 شهریور
شنبه
149,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
149,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
149,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
149,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
149,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
149,000
تومان
8 شهریور
جمعه
149,000
تومان
9 شهریور
شنبه
149,000
تومان
رز-سه تخته
سه تخته
اقامت 24
197,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
197,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
197,000
تومان
1 شهریور
جمعه
197,000
تومان
2 شهریور
شنبه
197,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
197,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
197,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
197,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
197,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
197,000
تومان
8 شهریور
جمعه
197,000
تومان
9 شهریور
شنبه
197,000
تومان
علاءالدین
197,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
197,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
197,000
تومان
1 شهریور
جمعه
197,000
تومان
2 شهریور
شنبه
197,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
197,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
197,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
197,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
197,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
197,000
تومان
8 شهریور
جمعه
197,000
تومان
9 شهریور
شنبه
197,000
تومان
هتل یار
197,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
197,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
197,000
تومان
1 شهریور
جمعه
197,000
تومان
2 شهریور
شنبه
197,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
197,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
197,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
197,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
197,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
197,000
تومان
8 شهریور
جمعه
197,000
تومان
9 شهریور
شنبه
197,000
تومان
تورگردان
197,600 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
197,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
197,600
تومان
1 شهریور
جمعه
197,600
تومان
2 شهریور
شنبه
197,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
197,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
197,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
197,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
197,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
197,600
تومان
8 شهریور
جمعه
197,600
تومان
9 شهریور
شنبه
197,600
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
197,000
تومان
2 شهریور
شنبه
197,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
197,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
197,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
197,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
197,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
197,000
تومان
8 شهریور
جمعه
197,000
تومان
9 شهریور
شنبه
197,000
تومان
رز-چهارتخته
چهارتخته
اقامت 24
243,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
1 شهریور
جمعه
243,000
تومان
2 شهریور
شنبه
243,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
243,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
243,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
243,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
243,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
243,000
تومان
8 شهریور
جمعه
243,000
تومان
9 شهریور
شنبه
243,000
تومان
علاءالدین
243,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
1 شهریور
جمعه
243,000
تومان
2 شهریور
شنبه
243,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
243,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
243,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
243,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
243,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
243,000
تومان
8 شهریور
جمعه
243,000
تومان
9 شهریور
شنبه
243,000
تومان
هتل یار
243,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
243,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
243,000
تومان
1 شهریور
جمعه
243,000
تومان
2 شهریور
شنبه
243,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
243,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
243,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
243,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
243,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
243,000
تومان
8 شهریور
جمعه
243,000
تومان
9 شهریور
شنبه
243,000
تومان
تورگردان
246,700 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
246,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
246,700
تومان
1 شهریور
جمعه
246,700
تومان
2 شهریور
شنبه
246,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
246,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
246,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
246,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
246,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
246,700
تومان
8 شهریور
جمعه
246,700
تومان
9 شهریور
شنبه
246,700
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
243,000
تومان
2 شهریور
شنبه
243,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
243,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
243,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
243,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
243,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
243,000
تومان
8 شهریور
جمعه
243,000
تومان
9 شهریور
شنبه
243,000
تومان
رز-پنج تخته
پنج تخته
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
1 شهریور
جمعه
292,000
تومان
2 شهریور
شنبه
292,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
292,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
292,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
292,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
292,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
292,000
تومان
8 شهریور
جمعه
292,000
تومان
9 شهریور
شنبه
292,000
تومان
جاباما
292,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
1 شهریور
جمعه
292,000
تومان
2 شهریور
شنبه
292,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
292,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
292,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
292,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
292,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
292,000
تومان
8 شهریور
جمعه
292,000
تومان
9 شهریور
شنبه
292,000
تومان
تورگردان
296,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
296,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
296,100
تومان
1 شهریور
جمعه
296,100
تومان
2 شهریور
شنبه
296,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
296,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
296,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
296,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
296,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
296,100
تومان
8 شهریور
جمعه
296,100
تومان
9 شهریور
شنبه
296,100
تومان

امکانات اتاق های هتل رز قم

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
رستوران
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
اينترنت در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بین المللی قم
3.1
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 387,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید قم
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 239,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
اقامت 24
از 804,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 814,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل استقلال قم
3.3
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 161,000 تومان
علاءالدین
از 175,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ پارسیا قم
3.4
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 370,000 تومان
هتل یار
از 641,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل المپیک قم
3.8
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
علاءالدین
از 370,000 تومان
هتل یار
از 371,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان نیاوران قم
2.3
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
هتل یار
از 181,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 181,000 تومان
علاءالدین
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان تشریفات قم
-
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 400,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
علاءالدین
از 475,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 475,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس قم
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
هتل یار
از 220,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان عامری قم
3.3
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سلام قم
4.5
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اقامت 24
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل امامی قم
2.5
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 110,000 تومان
علاءالدین
از 110,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 115,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان فردوس قم
3.4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مهسان قم
4.3
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
علاءالدین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل رز قم

(5 نظر)
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
هتل خیلی گرم بود خدماتشون ضعیف و لول خیلی پایین بود
نقاط قوت:
از نظر تمیزی بهداشت راضی بودم
نقاط ضعف:
جایی برای شستن ظروف نداشت هتل
برخوردپرسنل خوب بوداحتیاج به مرمت دارد
برخورد خوب پرسنل هتل* البته اونم بخاطر سن و سال پرسنله چون همه بالاتر 40 سالن*فضای داخل اتاق مناسب *البته اتاق سه نفره بود* یه ضرری که کردم از طریق سایت رزرو نکردم و تخفیفی به من نخورد پیشنهاد میکنم از این سایت رزرو کنید باور کنید من همه سایتهای رزرو دیدم هیچی jabama نمیشه یه بار امتحان کنید متوجه میشید خیلی خوب هم راهنمایی میشید. اگه مجبور بودید برید هتل رو به خیابان اصلیه و حتی با پنجره های دوجداره بازم صدا داخل اتاق میومد و کافیه پنجره باز کنید دیگه انگار تو پیست رالی هستید موکتی که تو اتاق بود انگار مال زمان تاسیس هتل بود خیلی کثیف بود نداشتن پارکینگ تو قسمت تالار پذیرایی هرشب مراسم هست که کافیه شما بیرون باشید و شب برگردید دیگه جای پارکی هم تو خیابون نیست ارتفاع تخت ها نزدیک سقفه خیلی بلندن کافیه از تخت بیفتی.
برخورد شایسته ی کارکنان هتل.بزرگی و راحتی اتاق ها.نداشتن سیستم تهویه ی مناسب به طوری که حتی پنجره ی اتاق فاقد توری بود و نمیشد ان را باز گذاشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.