هتل استقلال قم

قم، 55 متری عماریاسر، ابتدای تونل الغدیر، نبش کوچه ی نهم
3.3
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
معرفی هتل استقلال قم
هتل چهار ستاره استقلال قم واقع در خیابان عمار یاسر در سال ۱۳۸۹ افتتاح گردید و جهت بهبود امکانات رفاهی در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی قرار گرفت. این مجموعه در ۹ طبقه بنا شده و دارای ۲۴ باب اتاق و سوئیت با کلیه امکانات و تجهیزات یک هتل چهار ستاره و مطابق با استانداردهای روز می‌باشد. قرارگیری هتل در بزرگراه عمار یاسر، موجب دسترسی آسان آن به مراکز خرید از جمله پاساژ الزهرا گردیده است. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل استقلال آماده پذیرایی و سرویس دهی هرچه مطلوب تر به میهمانان گرامی می‌باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل استقلال
استقلال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
161,000
تومان
30 شهریور
شنبه
161,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
161,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
5 مهر
جمعه
185,000
تومان
6 مهر
شنبه
185,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
هتل یار
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
161,000
تومان
30 شهریور
شنبه
161,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
161,000
تومان
30 شهریور
شنبه
161,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
161,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
5 مهر
جمعه
175,000
تومان
6 مهر
شنبه
175,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
رهی نو
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
161,000
تومان
30 شهریور
شنبه
161,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
161,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
5 مهر
جمعه
178,000
تومان
6 مهر
شنبه
178,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
جا اینجاس
161,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
161,000
تومان
30 شهریور
شنبه
161,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
161,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
5 مهر
جمعه
175,000
تومان
6 مهر
شنبه
175,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
جاباما
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
172,000
تومان
30 شهریور
شنبه
172,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
172,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
5 مهر
جمعه
175,000
تومان
6 مهر
شنبه
175,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
علاءالدین
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
175,000
تومان
30 شهریور
شنبه
175,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
5 مهر
جمعه
178,000
تومان
6 مهر
شنبه
178,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
ایران مارکوپولو
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
175,000
تومان
30 شهریور
شنبه
175,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
175,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
5 مهر
جمعه
180,000
تومان
6 مهر
شنبه
180,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
ای‌گردش
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
196,000
تومان
30 شهریور
شنبه
196,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
196,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
196,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
5 مهر
جمعه
196,000
تومان
6 مهر
شنبه
196,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
196,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
196,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
172,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
172,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
5 مهر
جمعه
178,000
تومان
6 مهر
شنبه
178,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
استقلال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
279,000
تومان
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
316,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
316,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
316,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
316,000
تومان
5 مهر
جمعه
316,000
تومان
6 مهر
شنبه
316,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
316,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
316,000
تومان
جا اینجاس
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
279,000
تومان
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
306,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
306,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
306,000
تومان
5 مهر
جمعه
306,000
تومان
6 مهر
شنبه
306,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
306,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
رهی نو
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
279,000
تومان
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
5 مهر
جمعه
310,000
تومان
6 مهر
شنبه
310,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
جاباما
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
306,000
تومان
30 شهریور
شنبه
306,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
306,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
306,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
306,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
306,000
تومان
5 مهر
جمعه
306,000
تومان
6 مهر
شنبه
306,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
306,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
315,000
تومان
30 شهریور
شنبه
315,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
317,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
317,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
317,000
تومان
5 مهر
جمعه
317,000
تومان
6 مهر
شنبه
317,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
317,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
317,000
تومان
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
315,000
تومان
30 شهریور
شنبه
315,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
315,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
5 مهر
جمعه
310,000
تومان
6 مهر
شنبه
310,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
343,000
تومان
30 شهریور
شنبه
343,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
343,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
343,000
تومان
5 مهر
جمعه
343,000
تومان
6 مهر
شنبه
343,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
306,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
306,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
306,000
تومان
5 مهر
جمعه
306,000
تومان
6 مهر
شنبه
306,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
306,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
استقلال-سوئیت رویال دو نفره
سوئیت رویال دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
441,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
441,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
441,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
441,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
441,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
441,000
تومان
5 مهر
جمعه
441,000
تومان
6 مهر
شنبه
441,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
441,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
441,000
تومان
استقلال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
279,000
تومان
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
316,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
316,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
316,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
316,000
تومان
5 مهر
جمعه
316,000
تومان
6 مهر
شنبه
316,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
316,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
316,000
تومان
رهی نو
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
279,000
تومان
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
5 مهر
جمعه
310,000
تومان
6 مهر
شنبه
310,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
343,000
تومان
30 شهریور
شنبه
343,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
343,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
343,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
343,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
343,000
تومان
5 مهر
جمعه
343,000
تومان
6 مهر
شنبه
343,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
343,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
343,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
279,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
279,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
306,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
306,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
306,000
تومان
5 مهر
جمعه
306,000
تومان
6 مهر
شنبه
306,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
306,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
306,000
تومان
استقلال-سوئيت یکخوابه دونفره
سوئيت یکخوابه دونفره
ایران هتل آنلاین
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
316,000
تومان
30 شهریور
شنبه
316,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
316,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
356,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
356,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
356,000
تومان
5 مهر
جمعه
356,000
تومان
6 مهر
شنبه
356,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
356,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
356,000
تومان
جاباما
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
346,000
تومان
30 شهریور
شنبه
346,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
346,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
346,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
346,000
تومان
5 مهر
جمعه
346,000
تومان
6 مهر
شنبه
346,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
علاءالدین
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
357,000
تومان
30 شهریور
شنبه
357,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
5 مهر
جمعه
360,000
تومان
6 مهر
شنبه
360,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
316,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
316,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
5 مهر
جمعه
345,000
تومان
6 مهر
شنبه
345,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
استقلال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
336,000
تومان
30 شهریور
شنبه
336,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
336,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
377,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
377,000
تومان
5 مهر
جمعه
377,000
تومان
6 مهر
شنبه
377,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
377,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
377,000
تومان
رهی نو
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
336,000
تومان
30 شهریور
شنبه
336,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
336,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
5 مهر
جمعه
365,000
تومان
6 مهر
شنبه
365,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
جا اینجاس
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
336,000
تومان
30 شهریور
شنبه
336,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
336,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
5 مهر
جمعه
365,000
تومان
6 مهر
شنبه
365,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
365,000
تومان
30 شهریور
شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
5 مهر
جمعه
365,000
تومان
6 مهر
شنبه
365,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
365,000
تومان
30 شهریور
شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
383,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
383,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
383,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
383,000
تومان
5 مهر
جمعه
383,000
تومان
6 مهر
شنبه
383,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
383,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
383,000
تومان
ایران مارکوپولو
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
371,000
تومان
30 شهریور
شنبه
371,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
5 مهر
جمعه
370,000
تومان
6 مهر
شنبه
370,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
412,000
تومان
30 شهریور
شنبه
412,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
412,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
5 مهر
جمعه
412,000
تومان
6 مهر
شنبه
412,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
336,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
336,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
5 مهر
جمعه
365,000
تومان
6 مهر
شنبه
365,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
5 مهر
جمعه
365,000
تومان
6 مهر
شنبه
365,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
استقلال-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
450,000
تومان
30 شهریور
شنبه
450,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
5 مهر
جمعه
476,000
تومان
6 مهر
شنبه
476,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
468,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
468,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
468,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
468,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
468,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
468,000
تومان
5 مهر
جمعه
468,000
تومان
6 مهر
شنبه
468,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
468,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
468,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
450,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
468,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
468,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
468,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
468,000
تومان
5 مهر
جمعه
468,000
تومان
6 مهر
شنبه
468,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
468,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
468,000
تومان
استقلال-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جا اینجاس
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
403,000
تومان
30 شهریور
شنبه
403,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
403,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
434,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
434,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
434,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
434,000
تومان
5 مهر
جمعه
434,000
تومان
6 مهر
شنبه
434,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
434,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
434,000
تومان
ایران هتل آنلاین
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
403,000
تومان
30 شهریور
شنبه
403,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
403,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
444,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
444,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
444,000