هتل امامی قم

قم، خیابان امیر کبیر، کوچه 15، فرعی اول سمت راست
2.5
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل امامی قم
هتل دو ستاره امامی واقع در بهترین منطقه قم از لحاظ نزدیکی به حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) و مراکز خرید، در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردید. این مجموعه دارای ۱۳ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده ی پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امامی
امامی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
89,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
89,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
89,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
89,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
89,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
89,000
تومان
3 خرداد
جمعه
89,000
تومان
4 خرداد
شنبه
89,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
89,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
89,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
89,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
89,000
تومان
هتل یار
89,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
89,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
89,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
89,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
89,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
89,000
تومان
3 خرداد
جمعه
89,000
تومان
4 خرداد
شنبه
89,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
89,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
89,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
89,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
89,000
تومان
اقامت 24
90,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
90,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
90,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
90,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
3 خرداد
جمعه
90,000
تومان
4 خرداد
شنبه
90,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
90,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
90,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
90,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
امامی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
134,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
134,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
134,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
3 خرداد
جمعه
134,000
تومان
4 خرداد
شنبه
134,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
ایران هتل آنلاین
134,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
134,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
134,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
134,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
3 خرداد
جمعه
134,000
تومان
4 خرداد
شنبه
134,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
134,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
134,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
134,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
140,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
140,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
140,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
3 خرداد
جمعه
140,000
تومان
4 خرداد
شنبه
140,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
امامی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
3 خرداد
جمعه
170,000
تومان
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
3 خرداد
جمعه
170,000
تومان
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
3 خرداد
جمعه
170,000
تومان
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
ایران مارکوپولو
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
175,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
175,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
175,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
3 خرداد
جمعه
175,000
تومان
4 خرداد
شنبه
175,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
175,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
175,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
175,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
182,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
182,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
182,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
3 خرداد
جمعه
182,000
تومان
4 خرداد
شنبه
182,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
182,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
182,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
182,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
امامی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
جمعه
200,000
تومان
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
جمعه
200,000
تومان
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
جمعه
200,000
تومان
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
210,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
210,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
210,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
3 خرداد
جمعه
210,000
تومان
4 خرداد
شنبه
210,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
210,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
210,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
210,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
امامی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
3 خرداد
جمعه
230,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایران هتل آنلاین
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
3 خرداد
جمعه
230,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
3 خرداد
جمعه
230,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایران مارکوپولو
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
240,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
240,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
3 خرداد
جمعه
240,000
تومان
4 خرداد
شنبه
240,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
255,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
255,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
255,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
3 خرداد
جمعه
255,000
تومان
4 خرداد
شنبه
255,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امامی قم

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل بین المللی قم
3.1
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 336,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 336,000 تومان
اقامت 24
از 336,000 تومان
اسنپ تریپ
از 336,000 تومان
علاءالدین
از 339,000 تومان
هتل یار
از 366,000 تومان
جاباما
از 366,000 تومان
property-card-image
هتل ملل قم
3.6
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل خورشید قم
3.3
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 202,000 تومان
اسنپ تریپ
از 202,000 تومان
اقامت 24
از 202,000 تومان
علاءالدین
از 219,000 تومان
هتل یار
از 241,000 تومان
جاباما
از 241,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل کریمه قم
3.4
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
علاءالدین
از 275,000 تومان
اسنپ تریپ
از 275,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 275,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 275,000 تومان
جاباما
از 299,000 تومان
هتل یار
از 299,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک قم
3.8
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
اسنپ تریپ
از 220,000 تومان
اقامت 24
از 220,000 تومان
هتل یار
از 221,000 تومان
علاءالدین
از 225,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 277,000 تومان
جاباما
از 277,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ پارسیا قم
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 171,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 179,000 تومان
هتل یار
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 210,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
علاءالدین
از 210,000 تومان
جاباما
از 225,000 تومان
property-card-image
هتل استقلال قم
3.3
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
علاءالدین
از 139,000 تومان
اسنپ تریپ
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 184,000 تومان
جاباما
از 184,000 تومان
اقامت 24
از 184,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان تشریفات قم
-
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 185,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 188,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
هتل یار
از 225,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان نیاوران قم
2.3
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 181,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
علاءالدین
از 195,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جمیل قم
4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 195,000 تومان
اقامت 24
از 202,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل صادقیه قم
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان فردوس قم
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
جاباما
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 165,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان عامری قم
3.3
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رز قم
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
جاباما
از 149,000 تومان
اقامت 24
از 150,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ماهان قم
4.1
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 230,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 230,000 تومان
جاباما
از 237,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل امامی قم

(19 نظر)
نقاط قوت:
سلام با توجه به اینکه اینجانب در زمینه صنعت هتلداری و گردشگری ده سال تحصیلات دانشگاهی داشته و بیش از ۱۴۰۰ شب در هتلهای مختلف داخل و خارج از کشور اقامت داشته(۲۳ سال به عنوان سر مهماندار ارشد هواپیما، پرواز کرده ام و هم اکنون مدرس و مدیر گروه دانشگاه صنعت هوانوردی هستم و در هتلهای بسیاری کار مدیریتی کرده ام) یکی از مهمترین پارامترها برای میهمان در هتل ، داشتن رفتار هتلی مدیریت و کارکنان هتل است. چراکه در هتل خدمات ارائه میشود و خدمت مثل محصول قابل لمس نیست ، بنابراین رفتار هنگام ارائه خدمت بسیار تأثیرگذار است. مهمترین نکته مثبتی که در هتل امامی قم مشاهده کردم ، داشتن رفتار هتلی حاج آقای امامی و دو فرزند ایشان بود که در هتل مدیریت می نمایند، میهمان فارغ از اینکه هتل چند ستاره باشد و چه امکاناتی داشته باشد ، باید در هتل احساس نماید که در خانه خویش است ودر هتل امامی قم این احساس به انسان دست می دهد. متأسفانه بخش خصوصی در کشور ما با توجه به اینکه سرمایه خویش را وارد صنعت گردشگری می نماید ، به دلیل بروکراسی پیچیده ای که در این زمینه وجود دارد با مشکلات فراوانی روبروست که اگر این مشکلات رفع شوند در نحوه ارائه خدمات هتل ها نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.با سپاس(ضمنا اینجانب اولین بار بود که در هتل امامی قم اقامت داشتم و آشنایی قبلی نداشته و از طریق سایت رزرو نمودم)
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی مشاهده نکردم.
نقاط قوت:
صبحانه خوب و مفصل بود. متشكرم
نقاط ضعف:
اتاق از لحاظ نور طبيعي بسيار تاريك و خفه بود.
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران
عالی بود و از همه چی راضی بودم ...
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمییزی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
چیز خاصی مشاهد نشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل قیمت مناسب تمییزی
نقاط ضعف:
چیزی خاصی مشاهده نشد
بدی نبود خیلی هم خوب نبود....
رفتار کارکنان می تواند مناسب تر باشد هتل تمیز و ارام است ...
پذیرش هتل متاسفانه برخورد مناسب نداشت و با وجود اتاقهای خالی فراوان برای درخواست تخت اضافه برای کودک ۶ساله همکاری نکرد و یکی از بد ترین اتاقهای هتل(مسافرخانه) را به ما داد صبحانه برخلاف اغلب جاها از ساعت ۸:۳۰ می باشد که برای کسانی که قصد ترک هتل را دارند زمان مناسبی نیست کیفیت و مقدار صبحانه نیز مناسب نبود...
هتل آرامی بود ...
هتل تمیزی بود. اتاق یک تخته اش بیش از اندازه کوچک بود ولی تلویزیون و یخچال و حمام داشت. صبحانه ضعیف بود؛ پنیر و کره و مربا و نان و چای. تمیزی هتل و در مرکز شهر بودنش و قیمت نسبتاً ارزانش از مزیت‌های این هتل بود. ...
از نکات ضعف هتل میتوان به ساعت صبحانه که از ۸ به بعد هست و نیز محدود بودنش اشاره کرد همچنین از لحاظ شرایط پارکینگ محدودیت جا وجود دارد ولی نسبت به قیمت بد نبود...
پرسنل با اخلاق و مهربانی دارد ...
هتل بسیار تمیزی بود نزدیک حرم بود سرو صدا نبود راحت میتونستید پنجره اتاق رو باز کنی و یه نفسی بکشی جای پارک هم پیدا میشه امنیت هم داره خودم یادم رفته بود ماشین قفل کنم بعد یکی دو ساعت.
از اقامتم راضی بودم همه چی خوب بود. نکته منفی خاصی وجود نداشت...
نقاط قوت:
ادب کارکنان تمییزی آرامش و راحتی استفاده از آن برای مسافرین و زائرین قم کاملا پبشنهاد میشه
نقاط ضعف:
کمی برای سالمندن از حرم دور است( پیاده روی )
انتظار برخورد مناسب تری داشتم...
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نزدیک بودن به حرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.