هتل سفیر قزوین

چهارراه بازار ، ابتدای خیابان سعدی
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل سفیر قزوین
هتل سفیر قزوین واقع در خیابان سعدی در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان این هتل دو ستاره در ۲ طبقه بنا و دارای ۱۸ باب اتاق اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. از مزایای هتل می‌توان به دسترسی آسان به اماکن تاریخی و دیدنی شهر از جمله کاخ چهل ستون قزوین، امارت عالی قاپو و موزه مدرسه دیانت اشاره نمود. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سفیر
سفیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
100,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
1 شهریور
جمعه
100,000
تومان
2 شهریور
شنبه
100,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
100,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
100,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
100,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
100,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
100,000
تومان
8 شهریور
جمعه
100,000
تومان
9 شهریور
شنبه
100,000
تومان
تورگردان
109,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
109,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
109,100
تومان
1 شهریور
جمعه
109,100
تومان
2 شهریور
شنبه
109,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
109,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
109,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
109,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
109,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
109,100
تومان
8 شهریور
جمعه
109,100
تومان
9 شهریور
شنبه
109,100
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
95,000
تومان
2 شهریور
شنبه
95,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
95,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
95,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
95,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
95,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
95,000
تومان
8 شهریور
جمعه
95,000
تومان
9 شهریور
شنبه
95,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
135,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
1 شهریور
جمعه
135,000
تومان
2 شهریور
شنبه
135,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
8 شهریور
جمعه
135,000
تومان
9 شهریور
شنبه
135,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
1 شهریور
جمعه
140,000
تومان
2 شهریور
شنبه
140,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
سفیر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
1 شهریور
جمعه
140,000
تومان
2 شهریور
شنبه
140,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
140,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
140,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
140,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
140,000
تومان
8 شهریور
جمعه
140,000
تومان
9 شهریور
شنبه
140,000
تومان
سفیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
165,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
165,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
1 شهریور
جمعه
165,000
تومان
2 شهریور
شنبه
165,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
165,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
165,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
165,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
165,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
165,000
تومان
8 شهریور
جمعه
165,000
تومان
9 شهریور
شنبه
165,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
1 شهریور
جمعه
170,000
تومان
2 شهریور
شنبه
170,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
170,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
170,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
170,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
170,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
170,000
تومان
8 شهریور
جمعه
170,000
تومان
9 شهریور
شنبه
170,000
تومان
تورگردان
201,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
201,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
201,100
تومان
1 شهریور
جمعه
201,100
تومان
2 شهریور
شنبه
201,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
201,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
201,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
201,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
201,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
201,100
تومان
8 شهریور
جمعه
201,100
تومان
9 شهریور
شنبه
201,100
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سفیر قزوین

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مرمر قزوین
2.6
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 305,000 تومان
اقامت 24
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 310,000 تومان
هتل یار
از 330,000 تومان
جاباما
از 330,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان سینا قزوین
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 298,000 تومان
جاباما
از 298,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 303,000 تومان
علاءالدین
از 335,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل ایرانیان قزوین
4.2
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 187,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 187,000 تومان
جاباما
از 187,000 تومان
علاءالدین
از 199,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مینو قزوین
3.9
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 147,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 147,000 تومان
علاءالدین
از 147,000 تومان
هتل یار
از 204,000 تومان
اسنپ تریپ
از 224,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل راژیا قزوین
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 109,000 تومان
جاباما
از 109,000 تومان
هتل یار
از 110,000 تومان
اقامت 24
از 153,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل البرز قزوین
3.4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 147,000 تومان
اقامت 24
از 147,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 147,000 تومان
هتل یار
از 150,000 تومان
جاباما
از 150,000 تومان
علاءالدین
از 229,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر ابریشم قزوین
3.1
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 82,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل سفیر قزوین

(13 نظر)
سلامبه نظرم کیفیت ارائه خدمات و پاکیزگی اتاق‌ها نسبت به قیمت هتل، کاملا قابل قبول بود و من بسیار راضی هستم.
هتل از لحاظ دسترسی به بازار و اماکن تاریخی بسیار خوب است. همچنین از مزایای هتل به قیمت مناسب آن نسبت به دیگر هتل ها می توان اشاره نمود. از لحاظ پاکیزگی اتاق ها در سطح پایینی قرار داشت. همچنین اطلاعات پذیرش نسبت به ساعات کاری اماکن تاریخی بسیار پایین بود....
سلام هتل خوبی بود صبحانه عالی، تمیزی اتاق ها و سرویس ها عالی فقط تنها مشکلش تهویه اتاق و نداشتن پنجره رو به بیرون بود که هوا جریان نداشت داخل اتاق البته ما از کولر گازی استفاده کردیم و تاحدودی جبران شد درکل پیشنهاد میکنم این هتل رو برای اقامت...
با سلام ، با اطمینان بالا "ارزش خرید" 5 ستاره رو میزنم بخاطر اینکه این هتل با قیمت منصفانه و این کادر کارکنان به مراتب خدماتی رو فراتر از یک هتل دو ستاره ارائه دادند ، برای خانواده تمیز بودن هتل خیلی مهم بود چیزی که در خیلی هتل های دو ستاره تنها اسمش یدک کشیده میشه ، که این هتل به شدت تمیز و پاکیزه بود ، فضای لابی دوست داشتنی و مرتب ، برخورد پرسنل بسیار خوش ، خوش آمد گویی و گشاده رویی در پاسخ گویی به سوالات ، و بخوام خلاصه بگم اینقدر از کارکنان این هتل راضی بودیم ک به راحتی برای مشورت ازشون کمک میگرفتیم چیز هایی ک حتی در حیطه وظایفشون نبود رو انجام دادند ، روز اول ساعتای 3 بعد از ظهر رسیدیم با این که غذاخوری هتل تنها صبحانه سرو میکند ، برامون به صورت تلفنی از یک رستوران خوب غذا تهیه کردند و فضای صبحانه خوری رو در اختیارمون گذاشتند . یا مثلا با این که پارکینگ طبقاتی در صد متری هتل قرار دارد و هتل خودش پارکینگ نداشت ، به محض رسیدن برامون فضای پارک جلوی هتل فراهم کردند (کارمند هتل ماشین خودش رو برداشت تا ما جاش بزنیم) این فقط یک نمونه بود از مهمان نوازی این کارکنان فوق العاده . هرچی بگم از برخورد خوش کارکنان هتل بگم ، کاش امکانش بود به برخورد کارکنان رتبه 10 داد به جای 5. در نهایت از این هتل و کارکنان خوش سلیقه، خوش ذوق و صبور ، بخاطر سه روز اقامت راحت و عالی در آن تشکر میکنم.ضمنا یک چیزی ک توی کامنت های قبلی اشاره شده بود و من رو نگران کرده بود کمی ، محدودیت تردد ساعت 23 بود ک لا اقل تا زمانی ک من بودم همچین چیزی نبود ، ما ساعت 2 نصف شب بر میگشتیم هر شب ... احساس امنیت نبود آسانسور .
عالی و خیلی خوب بود...
هتل در مرکز شهر و بازار قرار دارد وراحت میتوان به همه جای شهر رفت و امد کرد. سیتم گرمایش خوب بودسرویس بهداشتی و حمام خیلی خوب بودملحفه فرسوده و پاره بود. دم پایی فقط در سیستم بهداشتی وجود داشت.
سلام. در ماه 2 الی 3 روز اقامت دارم نسبت به قیمت هتل خوبی هست....
اتاق ها موردی نداشت ،غذا خوب بود،پرسنل خوب و محترمی دارد، آسانسور برای طبقه اول نداره،درکل موردی نداشت....
نسبتا سعی شده بود که نظافت رعایت شود....
به تناسب درجه خیلی خوب بودند....
هتل خیلی خوب و از همه چی خیلی راضی بودم . برای سفر کاری مدیران ارشد به قزوین به این شهر سفر کرده بودم و همه چی خوب بود...
رفتار پرسنل خوب بود...
این هتل فاقد کولر اسپلیت است و کولر آبی هم به درستی کار نمی کند، البته برای دمای 40 درجه به بالای قزوین در فصل تابستان به نظرم بسیار لازم است که از کولر اسپلیت استفاده شود، من تجربه بدی در این هتل داشتم و شب از شد گرما نخوابیدم. موقعیت هتل بسیار خوب است....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.