هتل راژیا قزوین

قزوین، دروازه رشت، بلوار میرزا کوچک خان، نبش کوچه توحید
3.8
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل راژیا قزوین
هتل راژیا قزوین واقع در بلوار میرزا کوچک خان در مهر ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نمود. این هتل یک طبقه دارای ۱۹ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد که در نزدیکی کاخ چهل ستون و مراکز خرید شهر قرار دارد. هتل دو ستاره راژیا با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل راژیا
راژیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
109,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
109,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
109,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
109,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
109,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
109,000
تومان
3 خرداد
جمعه
109,000
تومان
4 خرداد
شنبه
109,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
109,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
109,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
109,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
109,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
105,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
105,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
105,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
105,000
تومان
3 خرداد
جمعه
105,000
تومان
4 خرداد
شنبه
105,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
105,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
105,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
105,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
105,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
105,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
105,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
105,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
105,000
تومان
3 خرداد
جمعه
105,000
تومان
4 خرداد
شنبه
105,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
105,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
105,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
105,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
105,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
109,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
109,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
117,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
117,000
تومان
3 خرداد
جمعه
117,000
تومان
4 خرداد
شنبه
117,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
117,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
117,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
117,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
117,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
155,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
155,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
155,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
155,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
3 خرداد
جمعه
155,000
تومان
4 خرداد
شنبه
155,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
جمعه
150,000
تومان
4 خرداد
شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
جمعه
150,000
تومان
4 خرداد
شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
155,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
155,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
155,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
155,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
3 خرداد
جمعه
155,000
تومان
4 خرداد
شنبه
155,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
جمعه
150,000
تومان
4 خرداد
شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
150,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
3 خرداد
جمعه
150,000
تومان
4 خرداد
شنبه
150,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
155,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
155,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
3 خرداد
جمعه
166,000
تومان
4 خرداد
شنبه
166,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
166,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
166,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
166,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
راژیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
200,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
3 خرداد
جمعه
200,000
تومان
4 خرداد
شنبه
200,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
194,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
194,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
3 خرداد
جمعه
194,000
تومان
4 خرداد
شنبه
194,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
194,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
194,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
200,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
200,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
3 خرداد
جمعه
214,000
تومان
4 خرداد
شنبه
214,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
214,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
214,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
214,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
194,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
194,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
3 خرداد
جمعه
194,000
تومان
4 خرداد
شنبه
194,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
194,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
194,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
194,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
راژیا-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ایران هتل آنلاین
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
365,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
365,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
365,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
3 خرداد
جمعه
365,000
تومان
4 خرداد
شنبه
365,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
354,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
354,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
354,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
354,000
تومان
3 خرداد
جمعه
354,000
تومان
4 خرداد
شنبه
354,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
354,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
354,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
354,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
354,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
354,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
354,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
354,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
354,000
تومان
3 خرداد
جمعه
354,000
تومان
4 خرداد
شنبه
354,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
354,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
354,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
354,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
354,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
365,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
365,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
392,000
تومان
3 خرداد
جمعه
392,000
تومان
4 خرداد
شنبه
392,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
392,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
392,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
392,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
392,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راژیا قزوین

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل مرمر قزوین
2.6
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
جاباما
از 288,000 تومان
اقامت 24
از 390,000 تومان
اسنپ تریپ
از 390,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 395,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی خانه بهروزی قزوین
2.8
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اقامت 24
از 185,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 294,000 تومان
هتل یار
از 340,000 تومان
جاباما
از 340,000 تومان
علاءالدین
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل ایرانیان قزوین
4.2
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
هتل یار
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل البرز قزوین
3.4
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 135,000 تومان
جاباما
از 135,000 تومان
علاءالدین
از 150,000 تومان
هتل یار
از 150,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 228,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مینو قزوین
3.9
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 118,000 تومان
اقامت 24
از 118,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
جاباما
از 187,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سفیر قزوین
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 95,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 115,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل راژیا قزوین

(22 نظر)
سلام هتل راژیا قزوین عالی بودش ما سه روز اقامت داشتیم همه کارمندها با ادب و اتاق های بزرگ وتمیز داشتش من اگر قزوین برم دوباره حتما میرم این هتل
هتلش بسیار عالی بود محیط ساکت و تمیزی داشت
زیبایی طراحی داخلی تجهیزات مناسب واحدها کیفیت وعده صبحانه برخورد مثبت کارکنان بسیار رضایت بخش بود
هتل خوب و تمیز نسبت به ۲ ستاره بودن خیلی خوب بود
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب پرسنل بسیار خوش برخورد صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
هتل در منطقه تعمیرگاهی خودرو قرار دارد که قطعا برای خانواده ها منطقه مناسبی نیست
هتل بسيار تميز و راحت مي باشد .همكاران رزرواسيون بسيار خونگرم و خوش برخورد و يارب رسان هستند .ممنونم
عالی بود. من برای سفر کاری اومدم، بسیار تمیز و پاکیزه
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
صدای یخچال داخل اتاق بلند بود
هتلی با امکانات کافی و مناسب. اتاق و تشک ها تمیز بوده، برخورد پرسنل عالی بوده. و علی رغم ۲ ستاره بودن، بهتر از خیلی هتل ها با امتیاز بالاتر بوده.
نقاط قوت:
نظافت و صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
در حد خودش نکته منفی نداشت
هتل بسیار عالی.برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه.اتاق تمیز وخوب.خیلی راضی بودیم در حد۵ستاره هست.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق ها می توانست کمی بزرگتر باشد
هتل نوساز و بسيار تميز و باكيفيتي بود...
همه چیز عالی فقط موقعیت مکانی هتل نامناسب ، بین تعمیرگاه‌ها و خارج از سرویس تاکسی...
همه چی خوب بود. خانوادگی راضی بودیم. پولی که دادیم حلالشون باشه. فقط یه مقدار اتاقها نسبت به تعداد تختها کوچیک بودن. ولی درکل عالی بود....
هتل تمیز ،صبحانه خوب ،برخورد پرسنل خوب .در کل دوباره برم قزوین همین هتل رو انتخاب میکنم ...
هتل خوبی بود و راضی بودم تنها نکته که شاید بشه بهش اشاره کرد پارکینگ هتل بود که هربار برای خروج یک مقدار مشکل وجود داشت...
هتل بسیار عالی از دوستاره خیلی بالاتره...
فراتر از حد انتظار ...
هتلی خوب با کادر مودب و‌کیفیت غذای مناسب. ضمنا از بزرگراه به راحتی قابل دسترسی می باشد...
خیلی خوب بود و خیلی راضی بودم ....
نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم همه چیز خوب بود و راضی هستم....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.