هتل راژیا قزوین

قزوین، دروازه رشت، بلوار میرزا کوچک خان، نبش کوچه توحید
3.8
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران
معرفی هتل راژیا قزوین
هتل راژیا قزوین واقع در بلوار میرزا کوچک خان در مهر ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نمود. این هتل یک طبقه دارای ۱۹ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد که در نزدیکی کاخ چهل ستون و مراکز خرید شهر قرار دارد. هتل دو ستاره راژیا با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل راژیا قزوین
راژیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
8 آذر
جمعه
180,000
تومان
9 آذر
شنبه
180,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
ایران هتل آنلاین
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
8 آذر
جمعه
180,000
تومان
9 آذر
شنبه
180,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
8 آذر
جمعه
180,000
تومان
9 آذر
شنبه
180,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
اسنپ تریپ
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
8 آذر
جمعه
180,000
تومان
9 آذر
شنبه
180,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
180,000
تومان
2 آذر
شنبه
180,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
180,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
180,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
180,000
تومان
8 آذر
جمعه
180,000
تومان
9 آذر
شنبه
180,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
180,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
180,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
اسنپ تریپ
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
270,000
تومان
2 آذر
شنبه
270,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
270,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
270,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
270,000
تومان
8 آذر
جمعه
270,000
تومان
9 آذر
شنبه
270,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
270,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
270,000
تومان
راژیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
325,000
تومان
2 آذر
شنبه
325,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
8 آذر
جمعه
325,000
تومان
9 آذر
شنبه
325,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
325,000
تومان
2 آذر
شنبه
325,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
8 آذر
جمعه
325,000
تومان
9 آذر
شنبه
325,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
325,000
تومان
2 آذر
شنبه
325,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
8 آذر
جمعه
325,000
تومان
9 آذر
شنبه
325,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
325,000
تومان
2 آذر
شنبه
325,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
8 آذر
جمعه
325,000
تومان
9 آذر
شنبه
325,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
جاباما
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
325,000
تومان
2 آذر
شنبه
325,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
325,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
325,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
325,000
تومان
8 آذر
جمعه
325,000
تومان
9 آذر
شنبه
325,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
325,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
325,000
تومان
راژیا-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
8 آذر
جمعه
530,000
تومان
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
8 آذر
جمعه
530,000
تومان
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
8 آذر
جمعه
530,000
تومان
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
جاباما
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
8 آذر
جمعه
530,000
تومان
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
اسنپ تریپ
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
530,000
تومان
2 آذر
شنبه
530,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
530,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
530,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
530,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
530,000
تومان
8 آذر
جمعه
530,000
تومان
9 آذر
شنبه
530,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
530,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
530,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راژیا قزوین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
اینترنت در لابی
حوله
دمپایی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
پاركينگ
روزنامه
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای کوچه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
محلی برای نشستن
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته

آدرس هتل راژیا قزوین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل راژیا قزوین

(45 نظر)
با توجه به قیمت هتل خوبی بود. تمیز بود و کارکنان هم برخورد خوبی داشتند.
همه چیز خوب تا متوسط. بسیار آرام و برخوردها بسیار شایسته بود صبحانه در حد خود مناسب. فقط ملحفه ها بسیار باریک بودندفکر نمی کنم عرضش بیشتر از ۶۰سانت باشد. کولر هم کاملا رو به تخت ها بود. پارکینگ هم در واقع قسمتی از یک خرابه بود.
نقاط قوت:
خیلی عالی و خوب
نقاط ضعف:
اصلا نداره
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز هستند نظافت مناسب اتاق ها و خدمات محیط آرام و دلنشین صبحانه کامل با فضای آرام اینترنت
نقاط ضعف:
پارکینگ آسفالت نشده است پارکینگ سقف ندارد سرویس بهداشتی به صورت فرنگی در اتاق ها است و ایرانی در سالن
مثبت : برخورد کارکنان- تمیز بودن هتل و اتاق- پارکینگ -آرامش منفی : عدم دسترسی آسان به رستوران و فروشگاه در بیرون هتل
نقاط قوت:
آدرس سر راست صبحانه عالی آرامش و سکوت عالی برخورد پرسنل عالی سرویس بهداشتی و حمام عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ غیرمسقف و تراکم خودروها در پارکینگ
هتل آرام و راحتی بود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
با سلام،اتاق کوچک بود،نظافت خوب،صبحانه ضعیف،پارکینگ جادار
سلام دوستان ما دو اتاق به مدت یک شب داشتیم . کیفیت ، تمیزی و برخورد پرسنل بسیار خوب بود . شلنگ سرویس بهداشتی اتاق ما خراب بود ، با اولین تماسی که با مسئول مربوطه داشتم ، تعویض شد . ضمنا تشکر ویژه از جناب تهرانی دارم .
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
هتل دو ستاره ست ولی خیلی مرتب برخورد کارکنان عالی و مودبانه امکانات قابل قبول صبحانه نسبت به دو ستاره خوب بود در حد سه ستاره بود پارکینگ هم خوب
همه چی خوب بود
واقعا آدم احساس آرامش داره و واقعا هتل تمیز و عالیه واقعا میشه گفت در حد یک هتل ۴ ستاره هست
فقط ملحفه ها تمیز نبودند .
نقاط قوت:
هتل تمیز - پرسنل مودب - قابل قبول برای یک هتل ۲ ستاره
نقاط ضعف:
ندیدیم
همه چیز متوسط تا خوب
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
بسیار تمیز و عالی بود .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
سر و صدای خیابان کمی اذیت کرد، دستشویی اتاق خراب بود که مجبور شدیم اتاق را عوض کنیم. تشکر از پارکینگ خوب و برخورد خوب پرسنل و اتاق تمیز
هتل خیلی خوبی بود . برخورد خیلی مناسب .نظافت عالی و تهویه خوب و غذای خوب . البته منوی فست فودی فقط دارن . و تنها مشکلش اینه که از شهر دوره و اطرافش بیشتر مغازه های مکانیکی و خودروسازی هستش . اما در کل خود هتل خیلی خوبه .
راضی کننده بود به همشون خسته نباشید و دست مریزاد میگم.
رستوران ندارد.
نقاط قوت:
برخورد مهمان‌نوازانه پرسنل هتل تمیزی چشم‌گیر اتاق حمام و سرویس بهداشتی مناسب لابی مناسب و زیبا
نقاط ضعف:
فرش داخل اتاق کثیف و قدیمی به‌نظر می‌رسید زمان شلوغی سر و صدا انتقال می‌یافت در اتاق‌ها فاصله زمانی با بافت سنتی و گردشگری نسبتاً اندک است اما مکان هتل در ابتدای جاده خروجی شهر است و میان لوازم یدکی و تعمیرگاه‌ها
سلام رفتار پذیرش هتل خوب نبود.بقیه ی چیزا عالی بود مخصوصا آرامش اتاق
هتل خوبی بود تنها بدیش این بود که تو اتاق دستشویی ایرانی نداشت .
اتاق تمیز و پرسنل خوب
هتل تمیز و مناسب بود پرسنل رفتارشون خوب بود پتوها نو بودند
هتل بسیار تمیزی ااست تمیز تر از هتل های دیگر می باشد و حس آرامش خوبی دارد
فقط یه مقدار مشکل گرمایشی داشت
من بخاطر ماموریت کاری یک شب در قزوین و در این هتل اقامت داشتم. هتل و اتاق تمیز بود. ولی اتاق کمی سرد بود شاید بخاطر بارانی بودن هوای اون شب بود. صبحونه هتل می تونست بهتر باشه. راستی این هتل دسرتسی خیلی خوبی به جاهای دیدنی قزوین مثل دولت خانه صفوی، چهل ستون و ... داره.
به نسبت قیمت هتل بسیار خوبی بود، اخلاق و رفتار پرسنل نیز بسیار محترمانه و مودب بودند. اتاق تمیز بود و بنده از یک شب اقامت خودم راضی هستم
نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم همه چیز خوب بود و راضی هستم.
خیلی خوب بود و خیلی راضی بودم .
هتل خوبی بود و راضی بودم تنها نکته که شاید بشه بهش اشاره کرد پارکینگ هتل بود که هربار برای خروج یک مقدار مشکل وجود داشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق ها می توانست کمی بزرگتر باشد
نقاط قوت:
نظافت و صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
در حد خودش نکته منفی نداشت
هتلی با امکانات کافی و مناسب. اتاق و تشک ها تمیز بوده، برخورد پرسنل عالی بوده. و علی رغم ۲ ستاره بودن، بهتر از خیلی هتل ها با امتیاز بالاتر بوده.
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
صدای یخچال داخل اتاق بلند بود
عالی بود. من برای سفر کاری اومدم، بسیار تمیز و پاکیزه
هتل بسيار تميز و راحت مي باشد .همكاران رزرواسيون بسيار خونگرم و خوش برخورد و يارب رسان هستند .ممنونم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و عالی
نقاط ضعف:
نبود سشوار
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب پرسنل بسیار خوش برخورد صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
هتل در منطقه تعمیرگاهی خودرو قرار دارد که قطعا برای خانواده ها منطقه مناسبی نیست
نقاط قوت:
تمیری اطاقها و کیفیت پذیرایی .
نقاط ضعف:
بدایل موقعیت مکانی نامناسب سر و صدا هنگام استراحت عصر و شب وجود داشت .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.