هتل راژیا قزوین

قزوین، دروازه رشت، بلوار میرزا کوچک خان، نبش کوچه توحید
3.8
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
معرفی هتل راژیا قزوین
هتل راژیا قزوین واقع در بلوار میرزا کوچک خان در مهر ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نمود. این هتل یک طبقه دارای ۱۹ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد که در نزدیکی کاخ چهل ستون و مراکز خرید شهر قرار دارد. هتل دو ستاره راژیا با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل راژیا
راژیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
101,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
101,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
101,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
106,600
تومان
4 مرداد
جمعه
106,600
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
106,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
106,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
106,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
106,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
106,600
تومان
11 مرداد
جمعه
106,600
تومان
اقامت 24
102,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
102,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
102,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
107,000
تومان
4 مرداد
جمعه
107,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
107,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
107,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
107,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
107,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
107,000
تومان
11 مرداد
جمعه
107,000
تومان
اسنپ تریپ
102,720 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
102,720
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
102,720
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
107,000
تومان
4 مرداد
جمعه
107,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
107,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
107,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
107,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
107,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
107,000
تومان
11 مرداد
جمعه
107,000
تومان
جاباما
109,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
109,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
109,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
109,000
تومان
4 مرداد
جمعه
109,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
109,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
109,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
109,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
109,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
109,000
تومان
11 مرداد
جمعه
109,000
تومان
ایران هتل آنلاین
117,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
117,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
117,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
117,000
تومان
4 مرداد
جمعه
117,000
تومان
5 مرداد
شنبه
117,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
117,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
117,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
117,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
117,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
117,000
تومان
11 مرداد
جمعه
117,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
145,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
145,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
145,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
152,600
تومان
4 مرداد
جمعه
152,600
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
152,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
152,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
152,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
152,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
152,600
تومان
11 مرداد
جمعه
152,600
تومان
اقامت 24
146,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
146,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
146,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
4 مرداد
جمعه
153,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
153,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
153,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
153,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
11 مرداد
جمعه
153,000
تومان
اسنپ تریپ
146,880 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
146,880
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
146,880
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
4 مرداد
جمعه
153,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
153,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
153,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
153,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
11 مرداد
جمعه
153,000
تومان
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
4 مرداد
جمعه
155,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
11 مرداد
جمعه
155,000
تومان
ایران هتل آنلاین
166,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
166,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
4 مرداد
جمعه
166,000
تومان
5 مرداد
شنبه
166,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
166,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
166,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
166,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
11 مرداد
جمعه
166,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
145,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
145,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
145,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
152,600
تومان
4 مرداد
جمعه
152,600
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
152,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
152,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
152,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
152,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
152,600
تومان
11 مرداد
جمعه
152,600
تومان
اقامت 24
146,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
146,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
146,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
4 مرداد
جمعه
153,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
153,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
153,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
153,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
11 مرداد
جمعه
153,000
تومان
اسنپ تریپ
146,880 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
146,880
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
146,880
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
4 مرداد
جمعه
153,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
153,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
153,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
153,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
153,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
153,000
تومان
11 مرداد
جمعه
153,000
تومان
ایران هتل آنلاین
166,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
166,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
4 مرداد
جمعه
166,000
تومان
5 مرداد
شنبه
166,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
166,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
166,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
166,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
166,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
166,000
تومان
11 مرداد
جمعه
166,000
تومان
راژیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
189,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
189,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
189,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
197,600
تومان
4 مرداد
جمعه
197,600
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
197,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
197,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
197,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
197,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
197,600
تومان
11 مرداد
جمعه
197,600
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
4 مرداد
جمعه
198,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
198,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
11 مرداد
جمعه
198,000
تومان
اسنپ تریپ
190,080 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
190,080
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
190,080
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
4 مرداد
جمعه
198,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
198,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
11 مرداد
جمعه
198,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
11 مرداد
جمعه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
4 مرداد
جمعه
214,000
تومان
5 مرداد
شنبه
214,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
214,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
214,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
11 مرداد
جمعه
214,000
تومان
راژیا-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
تورگردان
346,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
346,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
346,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
361,600
تومان
4 مرداد
جمعه
361,600
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
361,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
361,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
361,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
361,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
361,600
تومان
11 مرداد
جمعه
361,600
تومان
اقامت 24
347,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
347,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
347,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
4 مرداد
جمعه
362,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
362,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
362,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
362,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
11 مرداد
جمعه
362,000
تومان
اسنپ تریپ
347,520 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
347,520
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
347,520
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
4 مرداد
جمعه
362,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
362,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
362,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
362,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
11 مرداد
جمعه
362,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
11 مرداد
جمعه
365,000
تومان
ایران هتل آنلاین
384,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
4 مرداد
جمعه
384,000
تومان
5 مرداد
شنبه
384,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
11 مرداد
جمعه
384,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راژیا قزوین

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل راژیا قزوین

(28 نظر)
راضی کننده بود به همشون خسته نباشید و دست مریزاد میگم....
رستوران ندارد....
نقاط قوت:
برخورد مهمان‌نوازانه پرسنل هتل تمیزی چشم‌گیر اتاق حمام و سرویس بهداشتی مناسب لابی مناسب و زیبا
نقاط ضعف:
فرش داخل اتاق کثیف و قدیمی به‌نظر می‌رسید زمان شلوغی سر و صدا انتقال می‌یافت در اتاق‌ها فاصله زمانی با بافت سنتی و گردشگری نسبتاً اندک است اما مکان هتل در ابتدای جاده خروجی شهر است و میان لوازم یدکی و تعمیرگاه‌ها
سلام رفتار پذیرش هتل خوب نبود.بقیه ی چیزا عالی بود مخصوصا آرامش اتاق...
هتل خوبی بود تنها بدیش این بود که تو اتاق دستشویی ایرانی نداشت ....
اتاق تمیز و پرسنل خوب...
هتل بسیار تمیزی ااست تمیز تر از هتل های دیگر می باشد و حس آرامش خوبی دارد
من بخاطر ماموریت کاری یک شب در قزوین و در این هتل اقامت داشتم. هتل و اتاق تمیز بود. ولی اتاق کمی سرد بود شاید بخاطر بارانی بودن هوای اون شب بود. صبحونه هتل می تونست بهتر باشه. راستی این هتل دسرتسی خیلی خوبی به جاهای دیدنی قزوین مثل دولت خانه صفوی، چهل ستون و ... داره.
به نسبت قیمت هتل بسیار خوبی بود، اخلاق و رفتار پرسنل نیز بسیار محترمانه و مودب بودند. اتاق تمیز بود و بنده از یک شب اقامت خودم راضی هستم
نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم همه چیز خوب بود و راضی هستم....
خیلی خوب بود و خیلی راضی بودم ....
هتلی خوب با کادر مودب و‌کیفیت غذای مناسب. ضمنا از بزرگراه به راحتی قابل دسترسی می باشد...
فراتر از حد انتظار ...
هتل خوبی بود و راضی بودم تنها نکته که شاید بشه بهش اشاره کرد پارکینگ هتل بود که هربار برای خروج یک مقدار مشکل وجود داشت...
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق ها می توانست کمی بزرگتر باشد
نقاط قوت:
نظافت و صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
در حد خودش نکته منفی نداشت
هتلی با امکانات کافی و مناسب. اتاق و تشک ها تمیز بوده، برخورد پرسنل عالی بوده. و علی رغم ۲ ستاره بودن، بهتر از خیلی هتل ها با امتیاز بالاتر بوده.
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
صدای یخچال داخل اتاق بلند بود
عالی بود. من برای سفر کاری اومدم، بسیار تمیز و پاکیزه
هتل بسيار تميز و راحت مي باشد .همكاران رزرواسيون بسيار خونگرم و خوش برخورد و يارب رسان هستند .ممنونم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و عالی
نقاط ضعف:
نبود سشوار
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب پرسنل بسیار خوش برخورد صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
هتل در منطقه تعمیرگاهی خودرو قرار دارد که قطعا برای خانواده ها منطقه مناسبی نیست
نقاط قوت:
تمیری اطاقها و کیفیت پذیرایی .
نقاط ضعف:
بدایل موقعیت مکانی نامناسب سر و صدا هنگام استراحت عصر و شب وجود داشت .
هتل خوب و تمیزی بود به نسبت دوستاره بودن خیلی عالی بود .
خیلی تمیز و مرتب بود
فقط یه مقدار مشکل گرمایشی داشت
هتل بسیار عالی.برخورد کارکنان خیلی خوب و مودبانه.اتاق تمیز وخوب.خیلی راضی بودیم در حد۵ستاره هست.
هتل تمیز و مناسب بود پرسنل رفتارشون خوب بود پتوها نو بودند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.