هتل مینو قزوین

قزوین، چهار راه ولیعصر، جنب مسجد، هتل مینو
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
معرفی هتل مینو قزوین
هتل مینو قزوین واقع در چهار راه ولیعصر در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۲۰ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه به دلیل واقع بودن در ورودی شهر موجب دسترسی آسان میهمانان به ترمینال مسافربری شهید بهشتی گردیده است. هتل مینو با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مینو قزوین
مینو-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
22 آذر
جمعه
175,000
تومان
23 آذر
شنبه
175,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
29 آذر
جمعه
175,000
تومان
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
22 آذر
جمعه
175,000
تومان
23 آذر
شنبه
175,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
29 آذر
جمعه
175,000
تومان
هتل یار
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
22 آذر
جمعه
175,000
تومان
23 آذر
شنبه
175,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
29 آذر
جمعه
175,000
تومان
جاباما
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
22 آذر
جمعه
175,000
تومان
23 آذر
شنبه
175,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
29 آذر
جمعه
175,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
22 آذر
جمعه
175,000
تومان
23 آذر
شنبه
175,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
29 آذر
جمعه
175,000
تومان
مینو-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
مینو-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
ای‌گردش
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
22 آذر
جمعه
265,000
تومان
23 آذر
شنبه
265,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
29 آذر
جمعه
265,000
تومان
مینو-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
22 آذر
جمعه
400,000
تومان
23 آذر
شنبه
400,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
29 آذر
جمعه
400,000
تومان
مینو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
اسنپ تریپ
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
29 آذر
جمعه
320,000
تومان
مینو-سوئیت سه نفره فامیلی
سوئیت سه نفره فامیلی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
مینو-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
29 آذر
جمعه
395,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
22 آذر
جمعه
400,000
تومان
23 آذر
شنبه
400,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
29 آذر
جمعه
400,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
480,000
تومان
23 آذر
شنبه
480,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
29 آذر
جمعه
480,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مینو قزوین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پاركينگ
نمازخانه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
مسلط به زبان ترکی
مسلط به زبان آلمانی

آدرس هتل مینو قزوین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مینو قزوین

(41 نظر)
در کل هتل خوب و برخورد کارکنان مناسب بود.
با سپاس از نظافت خوب و برخورد مناسب کارکنان و صبحانه عالی
هتل تمیز ونوساز با پرسنل خوب، نسبت به خیلی از هتل های با ستاره بالاتر بهتر بود
با سلام و عرض ادب من یک شب به همراه خانواده در این هتل اقامت داشتم ... خیلی خیلی عالی ... تشکر از اسنپ تریپ .. انشااله در سفرهای بعدی هم همین هتل را انتخاب می کنم ..
رفتار کارکنان بسیار خوب و اطاقها تمیز و مرتب بود. صبحانه هم متوسط بود.
اتاق خیلی خوبی بود و خدمات هتل نسبتا خوب بود اما متاسفانه فضای اتاق کوچکتر از حد انتظار بود اما کلا برای اقامت و خوابیدن جای خوبیه و حتما پیشنهاد میکنم
واقعا بیشتر از انتظار بود از یک هتل دو ستاره
نقاط قوت:
امکانات و آرامش و نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن مینی بار رایگان
با سلام من یک شب در این هتل اقامت داشتم هتل بسیار تمیز و خوبی بودبرخور کارکنان وپذیرایی و..خوب بود فقط هتل پارکینگ ندارد و ازمحوطه جلوی هتل باید استفاده کنید.آسانسور هم متاسفانه ندارد که برای افراد مسن توصیه نمیکنم
رفتار بسیار خوب کارکنان و شرایط عالی هتل
کارکنان مهربان و مثبت
باسلام و تبریک سال نو، باتوجه به نوساز بودن هتل اتاقها تمیز و عالی بود، تنوع صبحانه کم بود، دسترسی به شهر ورستورانها خوب بود، درکل خوب بود،پرسنل فکرکنم تازه کاربودن، نظافت انجام نشده بود. مسئله دوم اينكه کسی نبود چمدون هارو از محل پارک ماشین ببره تا اتاق چون آسانسورهم نداشت مشکل بود.
عملكردخوبی پرسنل داشتند و به نسبت قيمت ،هتل مناسبی است.
نقاط قوت:
تمیز برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی پارکینگ نامناسب رستوران بسیار کوچک نبود سشوار
رفتار کارکنان خیلی ‌ خوب بود
رفتار محترمانه پرسنل و آرامش و نظافت عالی بود. محل هتل هم بسیار در دسترس بود. صبحانه هم خوب بود.
طراحی بسیار خوبی دارد و بسیار اتاقهایش آرامش بخش هستند. می توانم با برند Ibis مقایسه اش کنم. پرسنل بسیار برخورد حرفه ای دارند و یکی از بهترین هتل های کوچکی است که در ایران دیده ام.
برخورد کارکنان بسیار خوب و محترمانه
ماشین های مسافربری تهران و کرج دقیقاً پایین پنجره بعضی از اتاق های غربی و شمالی با داد و بیداد منتظر مسافر هستند و آرامش هتل را سلب می نمایندولی دیگر اتاقها عالی
نسبت ب قیمت هتل خدماتشون خوب بود و ما راضی بودیم .
در کل خوب بود، اما در اتاق سرو صدای خیابان زیاد بود به شکلی که تا صبح نتوانستیم استراحت کنیم .
برخورد خوب کارکنان، اتاق و سرویس بهداشتی تمیز و صبحانه نسبتا خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاق و لوازم
نقاط ضعف:
صدای آزاردهنده مسافرکش ها نداشتن سرویس فرنگی در اتاق
نقاط قوت:
امکانات هتل نسبت به قیمت کاملا مناسب بود و برخورد کارکنان هتل خیلی دوستانه و خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برقی در اتاقها
من دو شب در این هتل با خانواده اقامت داشتم از نظر تمیزی عالیه-صبحانه خوبه و برخورد پرسنلش عالی-فقط دو تا مشکل:نزدیک یک هسینیه است و بعضی وقتها تا ساعت دو صبح سر و صدا هست ما ایام محرم اونجا بودیم و تا ساعت یک و نیم صبح داشتند ساکسیفون میزند.و صدای جابجایی ظرفها هم میومد.موضوع دوم اینه که هتل آسانسور نداره ولی یک آقایی هست که کیفهای شما را میاره بالا که اذیت نشید.من اشتباه کردم و انتهای روز اول بهش انعام دادم و اون تا انعام را گرفت دیگه تو جابجایی کیف ها کمک نداد. مجوعا هتل خوبی بود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم هستند .
نقاط ضعف:
فاصله اتاق ها بسیار به هم نزددیک است ، به طوری که صدای مهمانان اتاق کناری شنیده می شود ، اتاق ها مشرف به خیابان اصلی است . و سر و صدا بسیار زیاد است .
پذیرش و همکاری خیلی خوب ، هتل نوساز و تمیز
ما یک شب بین راه در مسیر سفر ماه عسل مون اینجا اقامت داشتیم. فکر می کردیم فضای اتاق یه کم بزرگ تر باشه، با این حال همه چیز خوب، مرتب و واقعا تمیز بود. طراحی و رنگ بندی لوازم اتاق رو دوست داشتم. برخورد پرسنل هم خیلی خوب بود. از صبحانه هم خیلی راضی بودیم (فضای رستوران مثل کافه های دنج و دوشت داشتنی بود و منوی صبحانه هم خوب بود) ماشین رو هم خیلی راحت در فضای جلوی هتل پارک کردیم. در کل اقامت در اینجا را توصیه می کنم.ممنون از هتل خوب مینو و همچنین اسنپ تریپ :)
هتل بسیار تمیز و با وسایل نو و دکوراسیون زیبا و رنگبندی خوب همه چیز کامل بود پرسنل با برخورد خوب همه چیز عالی , تنها ایراد هتل نداشتن آسانسور بود والا بنظر من هتل در حد 4 ستاره بود محل هتل هم خوب بود
همه چیز عالی بود-نظافت اتاق ها عالی-برخورد کارکنان عالی-صبحانه خیلی خوب بود-تنها ایرادش اینترنتش بود که فوق العاده کم سرعت بود
نقاط قوت:
هتل تميزي بود و دسترسي خوبي داشت
نقاط ضعف:
پاركينگ در واقع پياده روي جلوي هتله. راهنمايي مناسبي براي دسترسي به محل پارك مناسب وجود نداشت و براي پارك دچار دردسر شديم. موقع تسويه مسوول رسپشن گفت: حوله لازم داريد؟؟ ما گفتيم چطور؟ گفت اخه يه حوله ي صورت در اتاق كمه!! بهتره در بدو ورود وسايل اتاق رو تحويل بدن ك در موقع خروج مسافر رو بابت چيزهاي بي ارزش كه معلوم نبود از ابتدا تو اتاق بوده، معطل و معذب نكنن!!! اينطور رفتارها بسيار زشته اون هم در مقابل مسافريني مثل ما كه حتي تعهد ب مرتب كردن نسبي اتاق و تحويلش دارن
هتل از لحاظ تمیزی اتاق ها و برخورد پرسنل خیلی خوب بود . جاش هم خوب بود و اطراف هتل فست فود و رستوران و سوپری زیاد بود . تنها مورد نبودن پارکینگ بود که البته ماشین ها رو هم جلوی در هتل پارک کرده بودن .
سلام خواستم تشکر کنم از پرسنل این هتل زیبا که برخوردشون بسیار بسیار عالی و محترمانه و در سطح یک هتل ۵ستاره بود...هتلی بسیار آروم و بی سر و صدا...بسیار بسیاااار زیبا و دارای هارمونی رنگ آرامش بخش و شیک.بسیار تمیز و همه چیز حتی درب توالت فرنگی ضدعفونی شده و پلمپ بود...همه جای اتاق برق میزد از تمیزی و ۱ لَک کوچیک حتی پیدا نکردم و ندیدم تواتاقم...همه چیز بوی خوب طراوت و تمیزی میداد...محیط اتاق ها و خود هتل و کافه بسیار زیبا و لذت بخش بود..از جلوی درب ساک رو از عقب ماشین تحویل گرفتن و نگذاشتن ۱کیف کوچیک خودمون حمل کنیم.همه چیز سر تایم و منظم بود.درکل عالی عاللللی عالییی بود و هربار ب قزوین بیام بدون شک این هتل باز انتخاب میکنم.امیدوارم این سطح کیفیت خوبش ماندگار و همیشگی باشه...دراخر ممنون از اسنپ تراول که تخفیف خوبی رو هم برام رقم زد..
اصلا بهش نمياد 2 ستاره باشه. تميزي، برخورد پرسنل، ديزاين اتاق، پاسخگويي در حد هتل 5 ستاره. فقط پاركينگ نداره كه البته جلوي هتل جا هست.
از نظر نظافت بسیار عالی، هتل تازه ساخت و بسیار تمیز، پذیرش بسیار مودب، مکانش بسیار عالی، اطرافش چند رستوران و فست فوود هست، البته اگه رفتین قزوین حتما رستوران نمونه رو امتحان کنید عالی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف
هتل بسیار تمیز و مرتب است. کارکنان صمیمی و مهمان نواز هستند. موقعیت مکانی هتل در نزدیکی به مرکز شهر عالی است. غذاهای رستوران از کیفیت مناسب برخوردار است. این هتل را به دیگران توصیه می کنم.
اتاقهای هتل بسیار تمیز و خوب بودند. در واقع اتاقها در حد هتل چهارستاره بودند. برخورد کارکنان بخصوص رسپشن بسیار خوب بود و اگر احتیاج به چیزی بود سریع فراهم میشد موقعیت هتل بسیار خوب است به اماکن دیدنی نزدیک است بعلاوه در اطراف هتل انواع مغازه ها از جمله سوپر مارکت، شیرینی فروشی، رستوران و همچنین بانک و ... وجود دارد. دقیقا روبروی هتل ایستگاه تاکسیها وجود دارد صبحانه هتل جا دارد که خیلی بهتر شود
با اینکه دوستاره بود اگر از نداشتن آسانسور بگذریم (کلا دو طبقه است) هیچ ایرادی نمیشه گرفت. رفتار و برخورد کارکنان عالی بود ،مشاعات و اتاقها بسیار تمیز بودند، کیفیت غذا عالی بود.
هتل خیلی خوبی بود از نظر تمیزی و پرسنل و موقعیت همه چی خوب بود فقط مشکلی که وجود داشت این بود که سروصدای تاکسی ها و ماشین هایی که جلوی هتل بودند خیلی داخل اتاق های ما که سمت خیابان بود میامد و باعث برهم زدن آرامش میشد .
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز و مرتب بود. برخورد کارکنان مودبانه و دوستانه بود. صبحانه بسیار عالی سرو شد. از نظر دسترسی به مکان‌های دیدنی در موقعیت خوبی قرار دارد.
نقاط ضعف:
ایستگاه تاکسی دقیقا زیر پنجره‌ی اتاق ما بود و سروصدای راننده‌ها بسیار آزاردهنده بود. البته این ربطی به مسولیت هتل ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.