هتل مرمر قزوین

قزوین، میدان ولیعصر، بلوار آیت الله خامنه ای
2.6
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل مرمر قزوین
هتل سه ستاره مرمر قزوین با تلفیقی از معماری سنتی و مدرن در شهری با تاریخی کهن و چندین هزار ساله در سال ۱۳۷۳ افتتاح و جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۸ باب واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل مرمر با محیطی آرام و دلنشین قصد دارد تا بهترین خاطره از اقامت را به میهمانان ارجمند هدیه دهد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مرمر
مرمر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
11 مرداد
جمعه
280,000
تومان
تورگردان
287,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
287,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
287,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
287,600
تومان
4 مرداد
جمعه
287,600
تومان
5 مرداد
شنبه
287,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
287,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
287,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
287,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
287,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
287,600
تومان
11 مرداد
جمعه
287,600
تومان
اقامت 24
288,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
جاباما
288,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
اسنپ تریپ
299,520 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
299,520
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
299,520
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
ایران مارکوپولو
305,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
305,000
تومان
5 مرداد
شنبه
305,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
305,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
11 مرداد
جمعه
308,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مرداد
جمعه
330,000
تومان
مرمر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
299,520 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
299,520
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
299,520
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
4 مرداد
جمعه
308,000
تومان
5 مرداد
شنبه
308,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
11 مرداد
جمعه
308,000
تومان
مرمر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
379,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
4 مرداد
جمعه
379,000
تومان
5 مرداد
شنبه
379,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
379,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
11 مرداد
جمعه
379,000
تومان
تورگردان
393,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
393,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
393,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
393,600
تومان
4 مرداد
جمعه
393,600
تومان
5 مرداد
شنبه
393,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
393,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
393,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
393,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
393,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
393,600
تومان
11 مرداد
جمعه
393,600
تومان
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
394,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
394,000
تومان
5 مرداد
شنبه
394,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
394,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
394,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
394,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
394,000
تومان
جاباما
394,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
394,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
394,000
تومان
5 مرداد
شنبه
394,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
394,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
394,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
394,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
394,000
تومان
ایران مارکوپولو
409,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
4 مرداد
جمعه
409,000
تومان
5 مرداد
شنبه
409,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
409,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
409,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
409,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
11 مرداد
جمعه
409,000
تومان
اسنپ تریپ
409,760 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
409,760
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
409,760
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
394,000
تومان
5 مرداد
شنبه
394,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
394,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
394,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
394,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
394,000
تومان
ایران هتل آنلاین
415,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
4 مرداد
جمعه
415,000
تومان
5 مرداد
شنبه
415,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مرداد
جمعه
415,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
445,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
4 مرداد
جمعه
445,000
تومان
5 مرداد
شنبه
445,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
445,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
445,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
445,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
11 مرداد
جمعه
445,000
تومان
مرمر-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
علاءالدین
469,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
469,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
4 مرداد
جمعه
469,000
تومان
5 مرداد
شنبه
469,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
469,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
469,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
469,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
11 مرداد
جمعه
469,000
تومان
تورگردان
504,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
504,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
504,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
504,600
تومان
4 مرداد
جمعه
504,600
تومان
5 مرداد
شنبه
504,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
504,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
504,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
504,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
504,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
504,600
تومان
11 مرداد
جمعه
504,600
تومان
اقامت 24
505,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
ایران هتل آنلاین
520,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
4 مرداد
جمعه
520,000
تومان
5 مرداد
شنبه
520,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
11 مرداد
جمعه
520,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
4 مرداد
جمعه
560,000
تومان
5 مرداد
شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
جمعه
560,000
تومان
مرمر-سوئیت ماه عسل
سوئیت ماه عسل
جاباما
505,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
اسنپ تریپ
525,200 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
525,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
525,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
مرمر-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
علاءالدین
569,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
4 مرداد
جمعه
569,000
تومان
5 مرداد
شنبه
569,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
11 مرداد
جمعه
569,000
تومان
تورگردان
599,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
599,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
599,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
599,600
تومان
4 مرداد
جمعه
599,600
تومان
5 مرداد
شنبه
599,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
599,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
599,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
599,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
599,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
599,600
تومان
11 مرداد
جمعه
599,600
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
4 مرداد
جمعه
600,000
تومان
5 مرداد
شنبه
600,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
11 مرداد
جمعه
600,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
4 مرداد
جمعه
600,000
تومان
5 مرداد
شنبه
600,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
11 مرداد
جمعه
600,000
تومان
ایران هتل آنلاین
620,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
4 مرداد
جمعه
620,000
تومان
5 مرداد
شنبه
620,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
11 مرداد
جمعه
620,000
تومان
اسنپ تریپ
624,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
624,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
624,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
4 مرداد
جمعه
600,000
تومان
5 مرداد
شنبه
600,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
11 مرداد
جمعه
600,000
تومان
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
4 مرداد
جمعه
670,000
تومان
5 مرداد
شنبه
670,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
11 مرداد
جمعه
670,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرمر قزوین

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا

نظرات کاربران برای هتل مرمر قزوین

(26 نظر)
هتل با اتاق های شیک و موقعیت مکانی عالی بدون ترافیک و صر و صدابرورد پرسنل مناسب نبود
کارکنانی مهربان و خوش برخورد، هتلی خوب با کیفیت صبحانه پائین ...
ما یک شب اقامت داشتیم. واقعا در حد 4 ستاره بود. برخورد خوبی هم دیدیم. تمیز و شیک بود اغلب جاهای هتل. راهروها و رستوران و ... تمیز بودند. بهمه توصیه میکنم اینجا رو. فشار آب در حمام عالی بود. حمام دارای کابین بود. و امکانات اتاق از قبیل حوله و ملافه و بالش و سشوار و .... خوب و سالم و تمیز بود. ضمنا در منطقه خوبی از شهر قزوین واقع شده که نزدیک به میدان ولیعصرو میدان بزرگ مینودر هست. لابی اش شیک و دارای آبنما و کافی شاپه. فقط اغلب ماشینها جلوی هتل پارک میشه که اونهم تحت نظر نگهبان و دوربین هست.
نسبت به دفعات قبل تغییر مثبت چشمگیری داشت....
هتل نسبت به انتظارم خوب بود صبحانه ضعيف بود كاركنان خوب بودند پاركينگ پرت بود موقعيت مكانى هتل خوب بود...
همه چیز خوب بود به جز دو مورد مهم : ۱- صدایی که داخل اتاقها از راهرو و اتاقهای دیگر شنیده می شد و عایق صوتی لازم وجود نداشت ۲- پارکینگ مناسب که ما دو شب عملا در کنار خیابان پارک کردیم ...
در مجموع قابل قبول بود....
هتل بدی نبود و من برای سفر کاری رفته بودم.
نقاط قوت:
فكر ميكنم در حال حاضر بهترين هتل قزوين هست
نقاط ضعف:
آسانسور هتل خراب بود و هتل چهار طبقه داشت☹️
نقاط قوت:
طرح زیبایی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه کیفیت پایینی داشت
خوب...
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و پذیرش بسیار خوب ... و هتل بسیار شیک و خوش نقشه بود ... اتاق ها و لابی فرش شده و نمای زیبا داشت ... پارکینگ کافی و مناسب ... و در کل فضای آرام و راحتی داشت ...
نقاط ضعف:
به عنوان هتل ۳ ستاره شارژ یخچال و لوازم بهداشتی کامل مثل مسواک ... و ... نگذاشته بودن ... ملحفه تخت تمیز نشده بود ... لوازمی که اتاق مثل پیش دستی و جا سیگاری لازم هست نبود ....
هتل خوبی بود و راضی بودم...
سیستم تهویه هتل مشکل داشت جالبه همه نوشتن ولی اصلا هیچ سرد نمیکرد این واقعا نکته منفی هست و اینکه اتاق خیلی قدیمی بود ولی برخورد کارکنان واقعا عالی و درجه یک بود
برخورد بسیار خوب و گرم پرسنل و کارکنان هتل ، اطاق و امکانات آسایشی و رفاهی بسیار عالی اما از نظر پذیرایی صبحانه بسیار ضعیف کم و غیرقابل. قبول است و نیز علیرغم اینکه عنوان شده بود پارکینگ اختصاصی هتل در عمل مجبور به پارک وسیله نقلیه خود در خیابان شدم ....
نقاط قوت:
دسترسی مناسب دکور و فضای مناسب لابی
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف مشکل گرمایشی
هتل در حد دو ستاره بود . صبحانه بسیار بد بود . نورگیری و پنجره ها بسیار بد . تنها حسن هتل تمیز بودن آن است
هتل درکل خوب بود فقط بسیار گران بود ...
افتضاح. سر و صدا زیاد. صبحانه بد. بیشتر شبیه مسافر خونه اس. عدم وجود پارکینگ. رفتار غیر حرفه ای. نظر بنده برای اینه که زدید 4 ستاره. ...
اصلا تجربه خاطره انگیزی نبود. هتل بهروزی کمی ازش بهتره
من به دلیل شرایط کاریم هتل های زیادی را در ایران رفته ام . هتل مرمر قزوین یکی از عجیب ترین هتل های ایران بود که چندین تجربه جالب و منحصر به فرد داشتم :اتاق : من سال 94 در سردترین روزهای زمستان در زمان نمایشگاه خودرو قزوین در هتل مرمر اقامت داشتم که وسیله گرمایشی اتاقمون یک سره شد و اتاق تبدیل به سونا خشک شد ، بعد از باز کردن درب پنجره اتاق ، من واقعا نفهمیدن این پنجره به کجا باز می شد که حتی یک نسیم هم وارد اتاق نمی شد . اصلا باورش برام سخت بود. صبحانه : من یک هفته در این هتل اقامت داشتم ، صبحانه فاجعه بود روز اول نون و تخم مرغ و کره و پنیر چند مورد دیگه بود هر روز یک قلم کم صبحانه کم شد تا دو روز آخر فقط نون خشک داشتند اگه زود میرسیدی برات تخم مرغ میزدن . مدیریت : بعد از تمام کمبود ها و کسری ها ما روز آخر تواننستیم مدیر هتل را پیدا کنیم ، در جواب اعتراض ما فقط یک جواب با لحنی تند و زشت : مگه ما مجبورت کردیم بیای تو این هتل امید وارم کسی مجبور نشه به این هتل بره
امکانات نظافت بد است. هیچ وسیله‌ی بهداشتی مانند صابون و غیره وجود ندارد.
ما صبح که برای صبحانه رفتیم چراغا هنوز خاموش بود. فک کنم خواب مونده بودن! ما 2 تا اتاق گرفتیم و یه اتاق ما یه کم گرم بود اما زمانی که اطلاع دادیم گفتن نه خوبه! کاری برای ما انجام ندادند.
افتضاح بود!! سیستم تهویه هم افتضاح تر! خود کارکنان هم میدونستند که مشکل داره اما کاری نمیکردند. بعد از این که اتاقو تحویل دادند تازه اومدن ملحفه ای که رژ لبی بود رو عوض کردن. مدیر هتل یه پیرمرد بودن که اصلا بلد نبودن که چجوری با مسافر رفتار کنن و ما باهاشون دعوامون شد. اصلا خیلی بد بود خیلی!!! گند زدن
تخت ما قرار بود دبل باشه اما نبود ولی حقیقتا مشکلی توی هتل وجود نداشت.
سیستم تهویه کاملا مشکل داشت خیلی به ما سخت گذشت توی هتل.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.