هتل ایرانیان قزوین

قزوین، هفت سنگان، ابتدای بلوار محصص، نبش نرگس 7
4.2
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل ایرانیان قزوین
هتل چهار ستاره ایرانیان در سال ۱۳۹۲ در شهرک هفت سنگان، با فاصله ۸ کیلومتری از شهر قزوین افتتاح شد. این هتل دارای دو فاز می باشد که فاز اول در سال ۱۳۹۲ در دو طبقه شامل ۸ باب اتاق و فاز دوم در شهریور ماه ۱۳۹۵، با ساخت ۲۶ باب اتاق در طبقه دوم و سوم هتل، به بهره برداری رسید. در مجموع هتل دارای سه طبقه مشتمل بر ۳۴ باب اتاق و دو تالار، شامل ۴ سالن پذیرایی با ظرفیت ۱۴۰۰ نفر، جهت برگزاری انواع مراسم و جشن‌ها می‌باشد. هتل ایرانیان به دلیل واقع بودن در شهرک هفت سنگان و دوری از شلوغی و ترافیک شهر می‌تواند اقامتی همراه با آرامش را برای شما فراهم کند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایرانیان
ایرانیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
3 خرداد
جمعه
148,000
تومان
4 خرداد
شنبه
189,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
189,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
189,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
189,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
180,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
180,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
180,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
جمعه
180,000
تومان
4 خرداد
شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
180,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
180,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
180,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
جمعه
180,000
تومان
4 خرداد
شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
هتل یار
185,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
185,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
185,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
185,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
145,000
تومان
3 خرداد
جمعه
145,000
تومان
4 خرداد
شنبه
185,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
185,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
185,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
185,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
ایرانیان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
3 خرداد
جمعه
185,000
تومان
4 خرداد
شنبه
239,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
3 خرداد
جمعه
182,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایرانیان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
3 خرداد
جمعه
185,000
تومان
4 خرداد
شنبه
239,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
225,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
225,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
225,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
3 خرداد
جمعه
225,000
تومان
4 خرداد
شنبه
225,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
3 خرداد
جمعه
182,000
تومان
4 خرداد
شنبه
230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
ایرانیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
290,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
290,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
290,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
290,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
236,000
تومان
3 خرداد
جمعه
236,000
تومان
4 خرداد
شنبه
307,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
3 خرداد
جمعه
300,000
تومان
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
جاباما
303,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
303,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
303,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
303,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
3 خرداد
جمعه
303,000
تومان
4 خرداد
شنبه
303,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
303,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
303,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
303,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
303,000
تومان
هتل یار
304,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
304,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
304,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
304,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
304,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
3 خرداد
جمعه
234,000
تومان
4 خرداد
شنبه
304,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
304,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
304,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
304,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
304,000
تومان
ایرانیان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
3 خرداد
جمعه
279,000
تومان
4 خرداد
شنبه
364,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
364,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
364,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
364,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
3 خرداد
جمعه
355,000
تومان
4 خرداد
شنبه
355,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
جاباما
355,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
3 خرداد
جمعه
355,000
تومان
4 خرداد
شنبه
355,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
ایرانیان-سوئیت سه نفره رویال ( دو تخته + یک سرویس اضافه )
سوئیت سه نفره رویال ( دو تخته + یک سرویس اضافه )
جاباما
394,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
394,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
394,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
394,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
3 خرداد
جمعه
394,000
تومان
4 خرداد
شنبه
394,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
394,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
394,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
394,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
394,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایرانیان قزوین

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

نظرات کاربران برای هتل ایرانیان قزوین

(26 نظر)
نقاط قوت:
نظافت بسیار خوب هتل و اتاق ها هتل نوساز و مبلمان بروز حیاط زیبای هتل پرسنل خوش برخورد صبحانه مناسب برای هتل سه ستاره
نقاط ضعف:
عدم وجود صندوق امانات
نقاط قوت:
اتاقها و محیط هتل ...رستوران و کافی شاپ خیلی خوب بودند. ادب و احترام پرسنل خیلی عالی . آرامش محیطی فضای سبز اطراف و خصوصا مشرف به پنجره سراسری رستوران در مجموع عالی بود....
نقاط ضعف:
استفاده نکردن از عکسهای مناسب در سایت رزرواسیون....میشود عکسهای بهتری نمایش داد
نقاط قوت:
از هر نظر عالی بود -پذیرایی- برخورد پرسنل - محیط - نظافت -
نقاط ضعف:
اتاقی که به ما داده بودند کوچک و فاقد پنجره بود در صورتی که موقع تخلیه فهمیدیم که اتاق خالی بهتر از ان نیز خالی بود ولی چرا برای ما ندادن خدا می داند شاید...
نقاط قوت:
خدمات و پرسنل هتل بسیار مهربان و کارامد بودند
نقاط ضعف:
مسافرها خوب می شد می توانستند دم در ساختمان هتل پیاده شوند
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
نقاط قوت:
نظافت مناسب پرسنل مودب رستوران سلف با قیمت مناسب
نقاط ضعف:
سایز اتاق ها کوچک است پارکینگ خارج از هتل فضای باز
سلام، هتل از نظر نظافت واقعا عالی بود، و همچنین سر رو صدا هم نداشت.. صبحانه رایگان داشت که کیفیتش زیاد تعریف نداشت. همچنین داخل اتاق ها چایی ساز وجود نداشت.
هتل بسیار خوبی بود من و مهمانم از اقامت در این هتل بسیار راضی بودیم فقط یک مقدار اتاقهای ۲ تخته تویین کوچیک بود برای ۲ نفر کیفیت صبحانه هم خیلی نرمال بود ولی میتونست بهتر هم باشه روی هم رفته هتل زیبا و خوبی بود
استخر و حمام ترکی و ماساژ خیلی خوب بود.... صبحانه هم متنوع و خوب بود.... هتل امکانات به روز داشت.... تمام اتاقها اسپیلیت داشت و پارکینگ هم داشتیم و رفتار کارکنان هم عالی بود.... اوقات خوبی رو گذراندیم........
رسیدگی و امکانات هتل خیلی خوب بود، اما رستوران، خیلی بد بود، به هیچ وجه غذای رستوران رو پیشنهاد نمی کنم. غذا نه تنها بی کیفیت هست که خیلی گران هم هست. یک عدد قیمه نثار، 2 تا دوغ لیوانی، 2 تا سوپ، 48 هزار تومن!
محیط گرمی داشت و پرسنل همه ی بخش ها بسیار خوش برخورد بودند. هتل با فاصله نزدیکی خارج از شهر قرار دارد ولی در مقابل محیط آن آرام و سرسبز و دلنشین است. پارکینگ مسقف ندارد و خارج از هتل است ولی نگبان دارد. از بقیه هتل هایی که در این رنج قیمت استفاده کرده ام بهتر بود.
معادل هتل چهار ستاره خوب...
همه چیز خیلی مرتب و دوست داشتنی که ادب و احترام کارکنان جلوه ای زیبا از مجموعه ای بینظیر را رقم میزند....
بسیار هتل تمیز می باشد . ما یک شب اقامت داشتیم .برخورد کارکنان بسیار محترمانه است . به اماکن تاریخی نزدیک است اما نیاز به وسیله نقلیه شخصیمی باشد
تميز و خوب راضى از اقامت در اين هتل ...
امکانات هتل در حد هتل چهار ستاره بود.استخر و حمام ترکیش خیلی عالی بود.اتاق ها هم نور خوبی داشت هم هر روز نظافت می شد.پرسنل خوشرو بودند.در کل من خیلی راضی بودم و به همه هم پیشنهاد می دم.
قابل قبول و تمیز نسبت به ستاره هتل امکانات خوبی داشت،استخر تمیزی هم داشت .اتاق های رو به باغ منظره بهتره داره .ساکت و به دور از سر و صداش.اندازه اتاق هاش خیلی بزرگ نیست.پرسنل بسیار خوش برخورد بودن و ما اقامت خوبی اونجا تجربه کردیم
هتل بسیارزیبایی بود-برخورد پذیرش خیلی عالی بود-از لحاظ امکانات و راحتی با هتل های قزوین اختلاف زیادی داشت
خوب بود...
زمانی که من اقامت داشتم هتل خلوت بود و من دچار مشکل نشدم. فقط پارکینگ هتل داخل هتل نبود و روبروی هتل بود بقیه موارد همه چی خوب بود....
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترم هتل تميزي و ديزاين شاد اتاق هاي هتل
نقاط ضعف:
كمبود جوب لباسي در كمد
هتل تمیز با کارکنان مودب...
هتل بسیار بسیار خوبی هست. خیلی تمیز، خیلی شیک، پرسنل خیلی مودب و خوش برخورد، همه چی خیلی خوب. خیلی راضی بودیم. تنها نکته ش اینه که دور از مرکز شهر هست و بدون ماشین سخت میشه. بقیه مواردش خیلی خوب بود. حتما توصیه میکنم
ما از سوئیت رویال استفاده کردیم که بسیار عالی بود و حتما در مسافرتهای آینده استفاده می کنیم ....
با سلام از برخورد کلیه کارکنان که نهایت احترام را گذاشتند تشکر می کنم و جهت بهبود هتل پیشنهاد می شود: 1-بازسازی و زیباسازی سرویس بهداشتی مجاور رستوران و کافی شاپ 2- عدم استفاده از برنج خارجی در غذا( برنجی که برای بنده آوردند ترکیب برنج ایرانی و خارجی بود) 3-استفاده از دمپایی های نو 4- تغییر دستگیره انگشتی کمد لباس، باعث بریدن دست اینجانب شد. 5-پارکینگ مجزا ندارد، بهتر است پارکینگ محصور باشد.یا حداقل چند ماشین را داخل قرار دهند تا حداقل بعضی از مسافران خیالشان راحت تر باشد. 6-برخورد نگهبان به عنوان اولین برخورد می توانست بهتر باشد. 7- اپراتور حمام ترکی گفتند که کسی برای شستن نیست، در حالیکه مدیر رستوران در تایمی دیگر گفتند ایشان حضور دارند، که به علت حرف اپراتوری که تلفن را جواب دادن (ساعت 20.40) و گفتن نیست، بن...
بسیار راضی...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.