هتل ایرانیان قزوین

قزوین، هفت سنگان، ابتدای بلوار محصص، نبش نرگس 7
4.2
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
معرفی هتل ایرانیان قزوین
هتل چهار ستاره ایرانیان در سال ۱۳۹۲ در شهرک هفت سنگان، با فاصله ۸ کیلومتری از شهر قزوین افتتاح شد. این هتل دارای دو فاز می باشد که فاز اول در سال ۱۳۹۲ در دو طبقه شامل ۸ باب اتاق و فاز دوم در شهریور ماه ۱۳۹۵، با ساخت ۲۶ باب اتاق در طبقه دوم و سوم هتل، به بهره برداری رسید. در مجموع هتل دارای سه طبقه مشتمل بر ۳۴ باب اتاق و دو تالار، شامل ۴ سالن پذیرایی با ظرفیت ۱۴۰۰ نفر، جهت برگزاری انواع مراسم و جشن‌ها می‌باشد. هتل ایرانیان به دلیل واقع بودن در شهرک هفت سنگان و دوری از شلوغی و ترافیک شهر می‌تواند اقامتی همراه با آرامش را برای شما فراهم کند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایرانیان
ایرانیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مرداد
جمعه
185,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
195,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
195,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
195,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
195,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
11 مرداد
جمعه
180,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
169,600
تومان
4 مرداد
جمعه
169,600
تومان
5 مرداد
شنبه
186,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
186,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
186,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
186,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
186,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
169,600
تومان
11 مرداد
جمعه
169,600
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
195,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
195,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
195,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
195,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
195,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مرداد
جمعه
185,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
4 مرداد
جمعه
185,000
تومان
5 مرداد
شنبه
205,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
205,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
205,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
11 مرداد
جمعه
185,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
187,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
187,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
187,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
187,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
187,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مرداد
جمعه
170,000
تومان
ایرانیان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
263,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
4 مرداد
جمعه
229,000
تومان
5 مرداد
شنبه
229,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
229,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
229,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
229,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
11 مرداد
جمعه
229,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
219,600
تومان
4 مرداد
جمعه
219,600
تومان
5 مرداد
شنبه
244,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
244,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
244,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
244,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
244,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
219,600
تومان
11 مرداد
جمعه
219,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مرداد
جمعه
220,000
تومان
ایرانیان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
260,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
260,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
260,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
260,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
260,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
219,600
تومان
4 مرداد
جمعه
219,600
تومان
5 مرداد
شنبه
245,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
245,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
219,600
تومان
11 مرداد
جمعه
219,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
246,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مرداد
جمعه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
255,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
255,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
255,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
255,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
4 مرداد
جمعه
235,000
تومان
5 مرداد
شنبه
263,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
11 مرداد
جمعه
235,000
تومان
ایرانیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
338,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مرداد
جمعه
303,000
تومان
5 مرداد
شنبه
338,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
338,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
338,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
338,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مرداد
جمعه
303,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
4 مرداد
جمعه
299,000
تومان
5 مرداد
شنبه
299,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
299,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
11 مرداد
جمعه
299,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مرداد
جمعه
290,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
289,500
تومان
4 مرداد
جمعه
289,500
تومان
5 مرداد
شنبه
321,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
321,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
321,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
321,900
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
321,900
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
289,500
تومان
11 مرداد
جمعه
289,500
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مرداد
جمعه
303,000
تومان
5 مرداد
شنبه
339,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
339,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
339,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
339,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مرداد
جمعه
303,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
4 مرداد
جمعه
303,000
تومان
5 مرداد
شنبه
339,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
339,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
339,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
339,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مرداد
جمعه
303,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
400,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
344,600
تومان
4 مرداد
جمعه
344,600
تومان
5 مرداد
شنبه
384,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
384,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
384,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
384,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
384,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
344,600
تومان
11 مرداد
جمعه
344,600
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
403,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
403,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
403,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
403,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
403,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
403,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
395,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
385,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مرداد
جمعه
345,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
395,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
ایرانیان-سوئیت سه نفره رویال ( دو تخته + یک سرویس اضافه )
سوئیت سه نفره رویال ( دو تخته + یک سرویس اضافه )
ایران هتل آنلاین
440,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
394,000
تومان
5 مرداد
شنبه
440,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
394,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
430,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
11 مرداد
جمعه
395,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
425,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
425,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
425,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
425,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مرداد
جمعه
380,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
379,600
تومان
4 مرداد
جمعه
379,600
تومان
5 مرداد
شنبه
424,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
379,600
تومان
11 مرداد
جمعه
379,600
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
430,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
11 مرداد
جمعه
395,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
442,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
442,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
442,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
442,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
11 مرداد
جمعه
395,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایرانیان قزوین

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه

نظرات کاربران برای هتل ایرانیان قزوین

(33 نظر)
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل صبحانه خوب
نقاط ضعف:
پاركينگ خارج از هتل
مشکلش فقط پارکینگ روبازشه.
هتل بسیار عالی-برخورد کارکنان عالی.بسیار تمیز.با اتاق های بسیار شیک و با نور آفتاب عالی
هتل عالی و زیباییست. برخوردهای کارکنان خیلی خوب.یک روز سر و صدای تعمیرات وجود داشت که بعد تماس با پذیرش قطع شد.
عالی...
همه قسمتها عالی بود....
اتاقي كه ما اقامت داشتيم در شب نور خيابان داخل اتاق افتاده بود و پرده اتاق ضخيم نبود و شب تا صبح اتاق مثل روز روشن بود. در داخل حوض محوطه آب كثيف بود و بوي بد توي محوطه پيچيده بود. كاركنان خيلي خوبي داشت. صبحانه متنوع و خوبي داشت. ...
من واقعا از این هتل راضی بودم چون نوساز و فوق العاده تمیز بود. صبحانه هم بسیار کامل و استخر هم تمیز و خوب بود. به همه پیشنهاد میکنم اگر با ماشین شخصی سفر میکنید حتما این هتل رو امتحان کنید. (چون کمی خارج از شهر هست و من اطراف هتل هیچ ایستگاه تاکسی یا اتوبوسی ندیدم) *و یه نکته با اجازه مدیر سایت اینکه اگر به قزوین سفر میکنید خیلی خیلی مراقب رانندگی ها باشید. همه جای ایران متاسفانه این مشکل هست ولی مردم قزوین خودشون هم اعتراف میکنن که خیلی بد رانندگی می کنن.
هتل تمیز و شیک با پرسنل بسیار مودب در تمامی بخش ها جالب تر از همه واسه من محیط آروم و دلنشین و اتاق های تمیز بود از استخر هم استفاده کردم البته تو اتاقم جکوزی بود که خیلی لذت بردم واقعا اقامت رویایی داشتم به همراه همسرمنکته ی منفی فقط به نظرم این بود که پارکینک داخل هتل نبود.
هتل بسیار تمیز و خدمات خوب .پرسنل در همه بخش ها با احترام برخورد می کردند.من که راضی بودم از استخر و حمام ترکی هم استفاده کردم و راضی بودماتاق های یک تخته قدری کوچک بود
خوب بود...
خوب...
بسيار هتل خوبي بود. ارزش ٤.٥ ستاره را دارد. پرسنل بسيار محترم. سرويس دهي خوب. از نقاط ضعف مي توان به دور بودن به مركز شهر اشاره كرد.
برخورد كارمندان بسيار مناسب بود فقط تايم استخر و سونا بيشتر شود و لوازم مربوط حمام تركي نيز موجود نبود...
در کل همه چیز بسیار عالی بود.برای من تمیز بودن ملحفه و اطاق و مبلمان و سرویسها خیلی مهم بود واقعا با این قیمت این کیفیت خوب دور از انتظارم بود.رستوران و برخورد پرسنل رستوران فوق العاده بود.کیفیت و قیمت غذایی که سرو شد.تنها چیزی که به نظرم دور از انتظار بود کیفیت بد دستمالهای کاغذی که تو سرویسها بود.حیفه این همه حسن بود که نادیده گرفته بشه.ببخشید ولی به نظرم کیفیت دستمالهای داخل سرویسها باید عالی باشه چون حد اقل برای خانمها این موارد الزامی هست.ممنونم از کادر و پرسنل با شخصیت هتل.امیدوارم موفق باشید....
هتل نياز به پاركينگ دارد...
پرسنل هتل از رسپشن تا کارکنان رستوران بسیار گرم و صمیمی برخورد میکنن که گاها غیر حرفه ای بود من سه شب اقامت داشتم یک شب در اتاق سینگل که به دلیل کوچیکی بیش از اندازه مجبور شدم دوشب اینده در اتاق دبل باشم که هزینه اضافی به من تحمیل شد ولی از مشکلات کوچک موجود در هتل چشم پوشی کنم نظافت اتاق ها بسیار عالی بود تخت ها از نظر راحتی بسیار عالی این هتل سه ستاره میباشد ولی در کل باید عرض شود این هتل یک سه ستاره تاپ میباشد و فکر میکنم در سفر بعدی به این شهر جزو اولین اتخاب هایم باشد...
هتل خوب و تمیزی بود، که دور از هیاهوی شهر قرار دارد. کارکنان و پرسنل پذیرش برخوردی خیلی خوب و مودبانه دارند. تنها موردی که می توانم نام ببرم، صبحانه آن بود که به نسبت کلاس هتل خیلی خوب نبود. اینترنت در اتاق ضعیف بود، و از شبکه همراه اول استفاده کردیم....
نقاط قوت:
تمیزی ونظم دراتاق وسرویس بهداشتی وحمام بسیارعالی موردرضایت من بود
نقاط ضعف:
اول اینکه به ماگفتندخدمات استخروشستشورایگان که پس ازمراجعه مسوول استخرازشستشوامتناع کردند دوم سطح غذاهای صبحانه ازمتوسط به پایین بودوپس ازاتمام یک غذادوباره شارژصورت نگرفت
نقاط قوت:
استخر
نقاط ضعف:
صبحانه
هتل بسیار بسیار خوبی هست. خیلی تمیز، خیلی شیک، پرسنل خیلی مودب و خوش برخورد، همه چی خیلی خوب. خیلی راضی بودیم. تنها نکته ش اینه که دور از مرکز شهر هست و بدون ماشین سخت میشه. بقیه مواردش خیلی خوب بود. حتما توصیه میکنم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترم هتل تميزي و ديزاين شاد اتاق هاي هتل
نقاط ضعف:
كمبود جوب لباسي در كمد
هتل بسیارزیبایی بود-برخورد پذیرش خیلی عالی بود-از لحاظ امکانات و راحتی با هتل های قزوین اختلاف زیادی داشت
امکانات هتل در حد هتل چهار ستاره بود.استخر و حمام ترکیش خیلی عالی بود.اتاق ها هم نور خوبی داشت هم هر روز نظافت می شد.پرسنل خوشرو بودند.در کل من خیلی راضی بودم و به همه هم پیشنهاد می دم.
قابل قبول و تمیز نسبت به ستاره هتل امکانات خوبی داشت،استخر تمیزی هم داشت .اتاق های رو به باغ منظره بهتره داره .ساکت و به دور از سر و صداش.اندازه اتاق هاش خیلی بزرگ نیست.پرسنل بسیار خوش برخورد بودن و ما اقامت خوبی اونجا تجربه کردیم
محیط گرمی داشت و پرسنل همه ی بخش ها بسیار خوش برخورد بودند. هتل با فاصله نزدیکی خارج از شهر قرار دارد ولی در مقابل محیط آن آرام و سرسبز و دلنشین است. پارکینگ مسقف ندارد و خارج از هتل است ولی نگبان دارد. از بقیه هتل هایی که در این رنج قیمت استفاده کرده ام بهتر بود.
رسیدگی و امکانات هتل خیلی خوب بود، اما رستوران، خیلی بد بود، به هیچ وجه غذای رستوران رو پیشنهاد نمی کنم. غذا نه تنها بی کیفیت هست که خیلی گران هم هست. یک عدد قیمه نثار، 2 تا دوغ لیوانی، 2 تا سوپ، 48 هزار تومن!
هتل بسیار خوبی بود من و مهمانم از اقامت در این هتل بسیار راضی بودیم فقط یک مقدار اتاقهای ۲ تخته تویین کوچیک بود برای ۲ نفر کیفیت صبحانه هم خیلی نرمال بود ولی میتونست بهتر هم باشه روی هم رفته هتل زیبا و خوبی بود
سلام، هتل از نظر نظافت واقعا عالی بود، و همچنین سر رو صدا هم نداشت.. صبحانه رایگان داشت که کیفیتش زیاد تعریف نداشت. همچنین داخل اتاق ها چایی ساز وجود نداشت.