هتل ایرانیان قزوین

قزوین، هفت سنگان، ابتدای بلوار محصص، نبش نرگس 7
4.2
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران
معرفی هتل ایرانیان قزوین
هتل چهار ستاره ایرانیان در سال ۱۳۹۲ در شهرک هفت سنگان، با فاصله ۸ کیلومتری از شهر قزوین افتتاح شد. این هتل دارای دو فاز می باشد که فاز اول در سال ۱۳۹۲ در دو طبقه شامل ۸ باب اتاق و فاز دوم در شهریور ماه ۱۳۹۵، با ساخت ۲۶ باب اتاق در طبقه دوم و سوم هتل، به بهره برداری رسید. در مجموع هتل دارای سه طبقه مشتمل بر ۳۴ باب اتاق و دو تالار، شامل ۴ سالن پذیرایی با ظرفیت ۱۴۰۰ نفر، جهت برگزاری انواع مراسم و جشن‌ها می‌باشد. هتل ایرانیان به دلیل واقع بودن در شهرک هفت سنگان و دوری از شلوغی و ترافیک شهر می‌تواند اقامتی همراه با آرامش را برای شما فراهم کند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایرانیان
ایرانیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
245,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
10 آبان
جمعه
245,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
ای‌گردش
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
3 آبان
جمعه
275,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
275,000
تومان
10 آبان
جمعه
275,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,100,000
تومان
3 آبان
جمعه
245,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,040,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,070,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
جاباما
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
3 آبان
جمعه
245,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
10 آبان
جمعه
245,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
3 آبان
جمعه
245,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
10 آبان
جمعه
245,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
اسنپ تریپ
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
245,000
تومان
4 آبان
شنبه
275,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
275,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
275,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
275,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
275,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
245,000
تومان
10 آبان
جمعه
245,000
تومان
11 آبان
شنبه
275,000
تومان
ایران مارکوپولو
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
279,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
247,000
تومان
3 آبان
جمعه
247,000
تومان
4 آبان
شنبه
279,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
279,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
279,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
279,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
279,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
247,000
تومان
10 آبان
جمعه
247,000
تومان
11 آبان
شنبه
279,000
تومان
ایرانیان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
3 آبان
جمعه
350,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
10 آبان
جمعه
350,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
315,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
315,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
315,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
315,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,400,000
تومان
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,330,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,365,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
355,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
317,000
تومان
3 آبان
جمعه
317,000
تومان
4 آبان
شنبه
355,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
355,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
355,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
355,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
355,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
317,000
تومان
10 آبان
جمعه
317,000
تومان
11 آبان
شنبه
355,000
تومان
ایرانیان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
315,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
3 آبان
جمعه
350,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
350,000
تومان
10 آبان
جمعه
350,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
350,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
315,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,400,000
تومان
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
350,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
350,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,330,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
350,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
350,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,365,000
تومان
11 آبان
شنبه
350,000
تومان
ایرانیان-سوئیت سه نفره رویال ( دو تخته + یک سرویس اضافه )
سوئیت سه نفره رویال ( دو تخته + یک سرویس اضافه )
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
535,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
ای‌گردش
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
3 آبان
جمعه
605,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
10 آبان
جمعه
605,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
ایران مارکوپولو
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
539,000
تومان
3 آبان
جمعه
539,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
539,000
تومان
10 آبان
جمعه
539,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
اسنپ تریپ
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
535,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
2,420,000
تومان
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
2,280,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
2,350,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
ایران هتل آنلاین
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
535,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
جاباما
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
535,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
ایرانیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
3 آبان
جمعه
460,000
تومان
4 آبان
شنبه
460,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
10 آبان
جمعه
460,000
تومان
11 آبان
شنبه
460,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
410,000
تومان
4 آبان
شنبه
460,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
10 آبان
جمعه
410,000
تومان
11 آبان
شنبه
460,000
تومان
ایران هتل آنلاین
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
3 آبان
جمعه
410,000
تومان
4 آبان
شنبه
460,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
10 آبان
جمعه
410,000
تومان
11 آبان
شنبه
460,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
1,840,000
تومان
3 آبان
جمعه
410,000
تومان
4 آبان
شنبه
460,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
1,740,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
10 آبان
جمعه
1,790,000
تومان
11 آبان
شنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
461,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
412,000
تومان
3 آبان
جمعه
412,000
تومان
4 آبان
شنبه
461,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
461,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
461,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
461,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
461,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
412,000
تومان
10 آبان
جمعه
412,000
تومان
11 آبان
شنبه
461,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانیان-سوئیت دوبلکس یکخوابه سه نفره
سوئیت دوبلکس یکخوابه سه نفره
اسنپ تریپ
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
535,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
ایران هتل آنلاین
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
3 آبان
جمعه
535,000
تومان
4 آبان
شنبه
605,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
535,000
تومان
10 آبان
جمعه
535,000
تومان
11 آبان
شنبه
605,000
تومان
ایرانیان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
515,000
تومان
3 آبان
جمعه
515,000
تومان
4 آبان
شنبه
515,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
515,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
515,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
515,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
515,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
515,000
تومان
10 آبان
جمعه
515,000
تومان
11 آبان
شنبه
515,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
495,000
تومان
4 آبان
شنبه
550,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
10 آبان
جمعه
495,000
تومان
11 آبان
شنبه
550,000
تومان
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
3 آبان
جمعه
495,000
تومان
4 آبان
شنبه
550,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
10 آبان
جمعه
495,000
تومان
11 آبان
شنبه
550,000
تومان
اسنپ تریپ
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
3 آبان
جمعه
495,000
تومان
4 آبان
شنبه
550,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
10 آبان
جمعه
495,000
تومان
11 آبان
شنبه
550,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
2,200,000
تومان
3 آبان
جمعه
495,000
تومان
4 آبان
شنبه
550,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
2,090,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
10 آبان
جمعه
2,145,000
تومان
11 آبان
شنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
3 آبان
جمعه
497,000
تومان
4 آبان
شنبه
555,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
497,000
تومان
10 آبان
جمعه
497,000
تومان
11 آبان
شنبه
555,000
تومان
جاباما
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
510,000
تومان
3 آبان
جمعه
510,000
تومان
4 آبان
شنبه
555,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
555,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
9 آبان
پنجشنبه
510,000
تومان
10 آبان
جمعه
510,000
تومان
11 آبان
شنبه
555,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایرانیان قزوین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
استخر رایگان
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
حمام
مینی بار
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس