هتل البرز قزوین

قزوین، خیابان طالقانی، سه راه خیام
3.4
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
معرفی هتل البرز قزوین
هتل ۲ ستاره البرز قزوین در سال ۱۳۵۵ در مرکز شهر تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. هتل با ۳۰ سال تجربه موفق در زمینه اسکان و پذیرایی از مسافرین محترم توانسته است به جایگاه شایسته ای در صنعت هتلداری کشور دست یابد که اين امر با ادغام تجربه دیروز و تخصص امروز میسر گشته است. هتل البرز با واقع شدن در مرکز شهر امکان دسترسی آسان و سریع به مراکز خرید، رستورانها، درمانگاه، داروخانه، سینما، سالنهای ورزشی و تفریحی و سایر خدمات شهری را برای میهمانان گرامی فراهم نموده است.. لازم به ذکر است استفاده از پارکینگ هتل، همراه با پرداخت هزینه می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل البرز
البرز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
144,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
144,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
144,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
4 مرداد
جمعه
150,000
تومان
5 مرداد
شنبه
150,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
150,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
150,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
150,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مرداد
جمعه
150,000
تومان
جاباما
147,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
147,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
147,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
147,000
تومان
4 مرداد
جمعه
147,000
تومان
5 مرداد
شنبه
147,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
147,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
147,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
147,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
147,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
147,000
تومان
11 مرداد
جمعه
147,000
تومان
تورگردان
149,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
149,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
149,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
149,600
تومان
4 مرداد
جمعه
149,600
تومان
5 مرداد
شنبه
149,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
149,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
149,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
149,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
149,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
149,600
تومان
11 مرداد
جمعه
149,600
تومان
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
150,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
4 مرداد
جمعه
150,000
تومان
5 مرداد
شنبه
150,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
150,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
150,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
150,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
150,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
11 مرداد
جمعه
150,000
تومان
البرز-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
196,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
196,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
196,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مرداد
جمعه
205,000
تومان
5 مرداد
شنبه
205,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
205,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
203,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
203,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
203,000
تومان
4 مرداد
جمعه
203,000
تومان
5 مرداد
شنبه
203,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
203,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
203,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
203,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
203,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
203,000
تومان
11 مرداد
جمعه
203,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
215,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
هتل یار
223,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
223,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
223,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
4 مرداد
جمعه
223,000
تومان
5 مرداد
شنبه
223,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
223,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
223,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
223,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
223,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
11 مرداد
جمعه
223,000
تومان
تورگردان
241,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
241,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,800
تومان
4 مرداد
جمعه
241,800
تومان
5 مرداد
شنبه
241,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
241,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
241,800
تومان
11 مرداد
جمعه
241,800
تومان
البرز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
تورگردان
217,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
217,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
217,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,600
تومان
4 مرداد
جمعه
227,600
تومان
5 مرداد
شنبه
227,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
227,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
227,600
تومان
11 مرداد
جمعه
227,600
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
اسنپ تریپ
218,880 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
218,880
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,880
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
ایران هتل آنلاین
228,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
البرز-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
217,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
217,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
217,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
227,600
تومان
4 مرداد
جمعه
227,600
تومان
5 مرداد
شنبه
227,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
227,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
227,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
227,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
227,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
227,600
تومان
11 مرداد
جمعه
227,600
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
218,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
اسنپ تریپ
218,880 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
218,880
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
218,880
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
ایران هتل آنلاین
228,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
4 مرداد
جمعه
228,000
تومان
5 مرداد
شنبه
228,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
228,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
228,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
228,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
228,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
228,000
تومان
11 مرداد
جمعه
228,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
البرز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
239,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
239,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
239,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
249,800
تومان
4 مرداد
جمعه
249,800
تومان
5 مرداد
شنبه
249,800
تومان
6 مرداد
یکشنبه
249,800
تومان
7 مرداد
دوشنبه
249,800
تومان
8 مرداد
سه شنبه
249,800
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
249,800
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
249,800
تومان
11 مرداد
جمعه
249,800
تومان
اسنپ تریپ
240,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
250,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
250,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
11 مرداد
جمعه
265,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
4 مرداد
جمعه
270,000
تومان
5 مرداد
شنبه
270,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
11 مرداد
جمعه
270,000
تومان
البرز-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مرداد
جمعه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
297,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مرداد
جمعه
310,000
تومان
البرز-سوئیت چهار نفره رویال
سوئیت چهار نفره رویال
هتل یار
329,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
4 مرداد
جمعه
329,000
تومان
5 مرداد
شنبه
329,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
329,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
329,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
329,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
11 مرداد
جمعه
329,000
تومان

امکانات اتاق های هتل البرز قزوین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس فرنگی
کافی شاپ
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)

نظرات کاربران برای هتل البرز قزوین

(24 نظر)
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب در حد هتل دوستاره برخورد خوب پرسنل تمیزی و زیبایی اتاق ها سرو صبحانه خوب و در حد انتظار
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور پارکینگ خارج از ورودی هتل
سلامبرخورد کارکنان خوب بود اتاق تمیز بود ک باید باشه پارکینگ هتل عمومی بود سرو صدای سرویسهای دیگه با اینکه پنجره رو بستم میومد صدای راه رفتن مسافر بالای سرم راحت شنیده میشد و نمیزاشت بخوابم کولرش ب قدری صدا میداد مجبور شدم شب خاموشش کنم پول آب معدنی ک تو یخچال بود رو هم ازم گرفتن ، بهش میگن نیم بار و جزو سرویسهایی ک باید بابتش پول پرداخت کنی ، جالب بود محل هتل وسط شهره فقط ی داستان داره مسیرش یک طرفس حواستون باشه
خوب...
برخورد خوب کارکنان...
البرز، هتل تمییز و جمع و جوری است، من در یک اتاق یک تخته به مدت ۳ شب اقامت داشتم، متاسفانه یکم بوی سرویس بهداشتی میومد. اما ملحفه ها و پتو خیلی تمیز بود. اتاق من تراسی به سمت خیابان طالقانی بود و اتاق خیلی با روحیه و پرنور بود....
واقعا امکانات هتل بسیار بیش تر از مورد انتظار بنده بود.واقعا کیفیت خدمات بسیار عالی و برخود خوب کارکنان بنده را متحیر کرد.موقعیت هتل هم به قدری خوب است که نیاز به توضیح ندارد.
موقعیت بسیار خوب هتل و همچنین نظافت و امکانات بسیار بیش تر از مورد انتظار بنده همون اول من رو شوکه کرد.واقعا بیش تر از ستاره هاش امکانات داره.
به علت نداشتن آسانسور حمل ونقل مشکل بود.درکل هتل خوبی بود....
سلام...برخورد و مسیولیت پذیری کارکنان عالی. صبحانه بسیار مرتب. فقط مشکل در جابجایی اثاثیه به علت نداشتن اسانسور و نداشتن راه پله به پارکینگ.... دسترسی به پارکینگ از بیرون هتل امکان پذیر است....
هتل خوب و تمیز با دسترسی عالی به سایت های تاریخی و مراکز خرید با صبحانه عالی. اگر یک چایساز هم به اتاق اضافه کنند بهتر میشود.
نقاط قوت:
بسيار تميز من نوزاد سه ماهه داشتم اما با خيال راحت روي تختها ميخوابوندمش برخورد كاركنان خيلي دوستانه بود صبحانه با كيفيت و دركل همه چيز فوق العاده بود
نقاط ضعف:
تنها نكته منفي نداشتن اسانسوره
هتل خیلی خوبی هستش، نظافت و تمیزی اتاق ها در حد قابل قبول و خوب و همچنین موقعیت هتل برای دسترسی پیاده به اکثر جاهای دیدنی و تاریخی مناسب است. برخورد بسیار خوب پرسنل را هم باید اضافه کرد. نقاظ ضعف: - پارکینگ نامناسب ( از نظر ظاهر و ورودی برای انتقال چمدان و وسایل) - نداشتن آسانسور کیفیت و تنوع صبحانه هم خوب بود و نسبت به قیمت اتاق ها مناسب است. ولی در کل میتوانید اقامت خوبی داشته باشید
مشکل هتل طبقه دوم بودن و بدون آسانسور می باشد ....
هتل بسیار خوب و مناسبی است از نظر نظافت و اراستگی اتاق ها و برخورد پرسنل بسیار عالی بود فقط عیب آن صبحانه محدود و نداشتن اسانسور است که گفتند بزودی راه اندازی می شود
نسبت به انتظارم خیلی بهتر بود،بخصوص از لحاظ تمیزی و برخورد خوب کارکنان و مدیریت و دسترسی به نقاط شهری چیزی که برای من خیلی اهمیت داره تمیزی هست که واقعا براورده شد.
خیلی هتل شیک و زیبایی بود و من با توجه به پولی که پرداخت کرده بودم از تمییزی و برخورد خیلی خوب مجموعه سورپرایز شدم و واقعا در حد هتل 4 ستاره هست.خیلی راحت به مراکز خرید و سینما تونستیم بریم ولی برای رزرو یکم معطل شدیم که مدیریت گفتند بخاطر شلوغ بودن تایم بوده
هتل در بهترین جای شهر از نظر دسترسی قرار دارد کارکنان مودب و خوش اخلاق هستند امکانات از هتل ۲ ستاره خیلی بهتر است
اگر با ماشین شخصی به سفر میروید، باید در پارکینگ قدیمی و تاریکی که روی سر درش نوشته"پارکینگ عمومی" که البته جنب هتل است و امنیت کامل دارد پارک کنید. تنها نکته ای که ممکن است در بدو ورود خاطر شما را آزرده کنید همین است. به عقیده من این هتل میتواند تا 4 ستاره ارتقاء یابد. اتاقهای تمییز و مرتب. تعمیرات اساسی هتل که کل هتل را زیبا جلوه میدهد. تخت خواب و بالشهای راحت. حمام، دوش و آب گرم که خستگی را از تن بدر میبرد. پرسنل مودب که همواره در خدکت شما هستند و راهنماییتان میکنند. نزدیکی هتل به نقاز تاریخی، رستورانهای خوب و بازار های قزوین همه و همه باعث شده تا این هتلرا به شما پیشنهاد کنم.
نظافت و بهداشت عالی و برخورد بسیار خوب کارکنان مخصوصا مدیریت هتل
مرتب و تمیز و رفتار پرسنل عالی...
محیط آرام و تمیز و نزدیک به بازار ومحلهای دیدنی قزویناتاق سه تخته تخت دبل نداشت واز نظر پارکینگ کمی مشکل داشت وفاقد آسانسور
در کل هتل خوبی بود راضی بودم و دسترسی هم از هتل بسیار عالی بود...
هتل موقعیت مکانی عالی داره و دسترسی به تمام نقاط شهر به آسانی امکان پذیر است فقط هتل مشکل تهویه داشت که اتاق ها تهویه نامناسبی داشتن ...
هتل موقعیت خوبی دارد، پارکینگ کنار هتل موجود است، صبحانه بدون تنوع و ساده، اینرنت به اتاقها نمیرسد. کارکنان هم برخورد بسیار سردی دارند. اما دسترسی شما به مکانهای تاریخی بدون ماشین امکان پذیر است و از این نظر هتل دارای امتیاز است. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.