هتل شهرآفتاب گرمسار

گرمسار، جاده ی سمنان به تهران، ضلع جنوبی پارک جنگلی پروفسور کردوانی
3.7
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
معرفی هتل شهرآفتاب گرمسار

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شهرآفتاب
شهرآفتاب-یک تخته
یک تخته
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
168,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
168,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
168,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
168,000
تومان
3 خرداد
جمعه
168,000
تومان
4 خرداد
شنبه
168,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
168,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
168,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
ایران هتل آنلاین
174,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
174,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
174,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
174,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
174,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
174,000
تومان
3 خرداد
جمعه
174,000
تومان
4 خرداد
شنبه
174,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
174,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
174,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
174,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
174,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
213,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
213,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
213,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
213,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
213,000
تومان
3 خرداد
جمعه
213,000
تومان
4 خرداد
شنبه
213,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
213,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
213,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
213,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
3 خرداد
جمعه
220,000
تومان
4 خرداد
شنبه
220,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
277,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
277,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
277,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
3 خرداد
جمعه
277,000
تومان
4 خرداد
شنبه
277,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
ایران هتل آنلاین
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
3 خرداد
جمعه
280,000
تومان
4 خرداد
شنبه
280,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
322,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
322,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
322,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
3 خرداد
جمعه
322,000
تومان
4 خرداد
شنبه
322,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
322,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
322,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل شهرآفتاب گرمسار

(4 نظر)
نقاط قوت:
سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نداشت بجز تلفن داخل اتاقها
هتل شهر آفتاب...
بسیار خوب...
فضای مناسب، کارکنان مودب و محترم، اتاقها تمیز و اما فضای پیرامون چندان دلچسب نبود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.