هتل شهرآفتاب گرمسار

گرمسار، جاده ی سمنان به تهران، ضلع جنوبی پارک جنگلی پروفسور کردوانی
3.7
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
معرفی هتل شهرآفتاب گرمسار

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شهرآفتاب
شهرآفتاب-یک تخته
یک تخته
تورگردان
167,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
167,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
167,400
تومان
31 تیر
دوشنبه
167,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
167,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
167,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
167,400
تومان
4 مرداد
جمعه
167,400
تومان
5 مرداد
شنبه
167,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
167,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
167,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
167,400
تومان
اقامت 24
169,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
169,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
169,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
169,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
169,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
169,000
تومان
4 مرداد
جمعه
169,000
تومان
5 مرداد
شنبه
169,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
169,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
169,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
169,000
تومان
ایران هتل آنلاین
174,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
174,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
174,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
174,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
213,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
213,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
213,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
213,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
213,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
213,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
213,100
تومان
4 مرداد
جمعه
213,100
تومان
5 مرداد
شنبه
213,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
213,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
213,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
213,100
تومان
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
214,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
214,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
214,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
4 مرداد
جمعه
214,000
تومان
5 مرداد
شنبه
214,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
214,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
214,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
220,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
220,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
273,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
273,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
273,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
273,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
4 مرداد
جمعه
273,000
تومان
5 مرداد
شنبه
273,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
273,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
273,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
اقامت 24
274,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
274,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
274,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
274,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
4 مرداد
جمعه
274,000
تومان
5 مرداد
شنبه
274,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
ایران هتل آنلاین
280,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
280,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مرداد
جمعه
280,000
تومان
5 مرداد
شنبه
280,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
شهرآفتاب-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
320,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
320,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
320,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
320,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,500
تومان
4 مرداد
جمعه
320,500
تومان
5 مرداد
شنبه
320,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,500
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
322,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
322,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
322,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
322,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
322,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
330,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
324,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
4 مرداد
جمعه
324,000
تومان
5 مرداد
شنبه
324,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
324,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
324,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
324,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل شهرآفتاب گرمسار

(11 نظر)
برخورد ضعیف، نظافت ضعیف، دستشویی بو میداد...
ملحفه ها کثیف بودن، صبحانه مسخره ای داشت هتل. فقط پنیر و گوجه و خیار، رفتار پرسنل ضعیف بود...
خوب بود...
تلفن داخلي ندارد، تالار مراسم بود و سرو صدا زیاد بود....
متوسط بود...
مناسب...
فضای مناسب، کارکنان مودب و محترم، اتاقها تمیز و اما فضای پیرامون چندان دلچسب نبود....
بسیار خوب...
نقاط قوت:
برخورد کارکنان مناسب بود
نقاط ضعف:
صبحانه سر و صدا زیادی داشت ... اتاق امکانات بهداشتی نداشت .... اتاق اصلا تمیز نبود....سرویس صبحانه مثل فنجان و... تمیز نبود اصلا
هتل شهر آفتاب...
نقاط قوت:
سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نداشت بجز تلفن داخل اتاقها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.