هتل معین فومن

فومن، کیلومتر 3 محور گردشگری ماسوله
3.4
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران
معرفی هتل معین فومن
هتل پنج ستاره معین فومن در استان سرسبز گیلان و در فاصله ۲۵ کیلومتری از شهر رشت و فرودگاه بین المللی سردار جنگل در محور اصلی شهرک تاریخی ماسوله و در مجاورت منطقه تاریخی و کوهستانی قلعه رودخان در محیطی آرام و چشم اندازی رویایی قرار گرفته است و چه فرصتی بهتر از اینکه همه ی این زیبایی ها را با اقامت در هتل معین، با امکانات رفاهی و تفریحی مناسب، تجربه نمایید. این هتل در چهار طبقه و ۶۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده دخدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل معین
معین-اتاق دو لوکس دو تخته
اتاق دو لوکس دو تخته
اسنپ تریپ
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
440,000
تومان
30 شهریور
شنبه
440,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
جا اینجاس
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
440,000
تومان
30 شهریور
شنبه
440,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
معین-اتاق دوتخته VIP با جکوزی
اتاق دوتخته VIP با جکوزی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
389,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
389,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
389,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
389,000
تومان
5 مهر
جمعه
389,000
تومان
6 مهر
شنبه
389,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
389,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
389,000
تومان
معین-اتاق دو تخته دبل با جکوزی
اتاق دو تخته دبل با جکوزی
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
389,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
389,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
389,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
389,000
تومان
5 مهر
جمعه
389,000
تومان
6 مهر
شنبه
389,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
389,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
389,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
معین-اتاق دو تخته تویین با جکوزی
اتاق دو تخته تویین با جکوزی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-دوتخته
دوتخته
علاءالدین
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
440,000
تومان
30 شهریور
شنبه
440,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
5 مهر
جمعه
395,000
تومان
6 مهر
شنبه
395,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
5 مهر
جمعه
399,000
تومان
6 مهر
شنبه
399,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
445,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
445,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
5 مهر
جمعه
379,000
تومان
6 مهر
شنبه
379,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
معین-دو تخته تویین
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
معین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
540,000
تومان
30 شهریور
شنبه
540,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
499,000
تومان
6 مهر
شنبه
499,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
جا اینجاس
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
540,000
تومان
30 شهریور
شنبه
540,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
5 مهر
جمعه
499,000
تومان
6 مهر
شنبه
499,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
علاءالدین
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
540,000
تومان
30 شهریور
شنبه
540,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
5 مهر
جمعه
489,000
تومان
6 مهر
شنبه
489,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
499,000
تومان
6 مهر
شنبه
499,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
5 مهر
جمعه
499,000
تومان
6 مهر
شنبه
499,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
469,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
469,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
469,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
469,000
تومان
5 مهر
جمعه
469,000
تومان
6 مهر
شنبه
469,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
469,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
469,000
تومان
معین-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
علاءالدین
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
679,000
تومان
30 شهریور
شنبه
679,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
679,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
615,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
615,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
615,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
615,000
تومان
5 مهر
جمعه
615,000
تومان
6 مهر
شنبه
615,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
615,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
615,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جا اینجاس
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
618,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
618,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
618,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
618,000
تومان
5 مهر
جمعه
618,000
تومان
6 مهر
شنبه
618,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
618,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
618,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
579,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
579,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
579,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
579,000
تومان
5 مهر
جمعه
579,000
تومان
6 مهر
شنبه
579,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
579,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
579,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
688,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
688,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
618,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
618,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
618,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
618,000
تومان
5 مهر
جمعه
618,000
تومان
6 مهر
شنبه
618,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
618,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
618,000
تومان
معین-سوئیت کانکت چهار نفره
سوئیت کانکت چهار نفره
علاءالدین
863,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
863,000
تومان
30 شهریور
شنبه
863,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
863,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
729,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
729,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
729,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
729,000
تومان
5 مهر
جمعه
729,000
تومان
6 مهر
شنبه
729,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
729,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
729,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
863,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
863,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
777,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
777,000
تومان
5 مهر
جمعه
777,000
تومان
6 مهر
شنبه
777,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
777,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
863,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
863,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
777,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
777,000
تومان
5 مهر
جمعه
777,000
تومان
6 مهر
شنبه
777,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
777,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
760,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
760,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
760,000
تومان
5 مهر
جمعه
760,000
تومان
6 مهر
شنبه
760,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
760,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
760,000
تومان
معین-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
794,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
794,000
تومان
30 شهریور
شنبه
794,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
794,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
706,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
706,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
706,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
706,000
تومان
5 مهر
جمعه
706,000
تومان
6 مهر
شنبه
706,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
706,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
706,000
تومان
اسنپ تریپ
794,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
794,000
تومان
30 شهریور
شنبه
794,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
794,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
706,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
706,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
706,000
تومان
6 مهر
شنبه
706,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
706,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
706,000
تومان
علاءالدین
794,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
794,000
تومان
30 شهریور
شنبه
794,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
794,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
705,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
705,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
705,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
705,000
تومان
5 مهر
جمعه
705,000
تومان
6 مهر
شنبه
705,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
705,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
705,000
تومان
معین-اتاق چهار تخته VIP با جکوزی
اتاق چهار تخته VIP با جکوزی
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
559,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
559,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
559,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
5 مهر
جمعه
559,000
تومان
6 مهر
شنبه
559,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
559,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
575,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
575,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
575,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
575,000
تومان
5 مهر
جمعه
575,000
تومان
6 مهر
شنبه
575,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
575,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
575,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
650,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
650,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
575,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
575,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
575,000
تومان
6 مهر
شنبه
575,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
575,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
575,000
تومان
معین-سوئیت دوبلکس دوخوابه چهار نفره VIP
سوئیت دوبلکس دوخوابه چهار نفره VIP
علاءالدین
859,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
859,000
تومان
30 شهریور
شنبه
859,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
859,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
729,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
729,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
729,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
729,000
تومان
5 مهر
جمعه
729,000
تومان
6 مهر
شنبه
729,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
729,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
729,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
777,000
تومان
6 مهر
شنبه
777,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
777,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
770,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
770,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
770,000
تومان
5 مهر
جمعه
770,000
تومان
6 مهر
شنبه
770,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
770,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
770,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
863,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
863,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
777,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
777,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
777,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
777,000