هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

فریدونکنار، بلوار ساحلی، جنب تور شاهد، روبروی چمران 24
4
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار
هتل سه ستاره کیش مهر فریدونکنار مجموعه‌ای نوساز می‌باشد که با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان کیش مهر
کیش مهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
242,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
242,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
412,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
412,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
412,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
412,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
412,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
405,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
405,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
255,000
تومان
1 تیر
شنبه
420,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
31 خرداد
جمعه
255,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
کیش مهر-سوئیت  چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
341,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
341,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
341,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
530,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
345,000
تومان
1 تیر
شنبه
530,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
31 خرداد
جمعه
355,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
365,000
تومان
1 تیر
شنبه
540,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
کیش مهر-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
هتل یار
517,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
517,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
517,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
517,000
تومان
1 تیر
شنبه
650,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
اقامت 24
517,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
517,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
517,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
650,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
جاباما
517,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
517,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
517,000
تومان
1 تیر
شنبه
650,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
650,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
650,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
650,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
650,000
تومان
ایران مارکوپولو
529,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
529,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
529,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
529,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
529,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
529,000
تومان
31 خرداد
جمعه
529,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان کیش مهر فریدونکنار

(18 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل بزرگ بودن سوییتها
نقاط ضعف:
در وبسایت تمایزی بین اتاقهای رو به دریا و رو به خیابان قائل نشده اند و لذا امکان انتخاب وجود ندارد پارکینگ مسقف نیست و گنجایش کافی ندارد.
واحدها از نظر تمیزی و پاکیزگی بسیار خوب بودند. دسترسی به دریا در کوتاه ترین زمان ممکن شدنی است.
ساحلی بودن، تمیزی و بزرگی واحدها، اقامت را دلچسب و خاطره انگیز می کند
نقاط قوت:
پذیرایی خوب ویوی دریا
نقاط ضعف:
رستوران کوچک
با توجه به قیمت رزو از سایت ایران هتل کیفیت خدمات بالاتر از متوسط بود اما اگر به خود هتل برای گرفت اتاق مراجعه کنید قیمت هتل منصفانه نیست...
خیلی هتلش نسبت به قیمت خوبه بود، نزدیکی به ساحل فوق العاده بود. برخورد کارکنان عالی . سوئیت ها بزرگ و دارای امکانات کامل. در یک کلمه، عالی بود.
امکانات هتل در سطح خودش خوبه فقط فکری در تغییرتختهای قدیمی به جدید و قویتر کردن منوی صبحانه مدیریت هتل بکنن دیگه مشکلی من نمیبینم....
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا بزرگ و تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نداشتن فضای بازی برای بچه ها برخورد پرسنل چندان خوب نبود غذای رستوران زیاد خوب نبود
نقاط قوت:
ارامش کنار ساحل،
نقاط ضعف:
از لحاظ غذا متوسط. در سرویس بهداشتی لابی توالت فرنگی نیست، تشک صندلیهای رستوران از لحاظ کیفیت بسیار پایین.
در زمان سفر کارکنان اعلام کردند هتلِ دانشگاه علامه است. اتاقی که در آن اقامت داشتیم تمیز بود. مکان هتل خوبه. اتاق هایی هستند که ویو دریا را دارند اما آن زمان گفتند به دلیل تعمیراتِ سیستم گرمایشی آماده نیستند. از محوطه هتل تا دریا فاصله چند قدمی است. شام و صبحانه را در هتل بودیم. کیفیت غذا خوب بود. اما منو بسیار محدود بود و تنوع خاصی نداشت. در کل هتل خوبی است. سفر خوش بگذره :)
برخوردشان بسیار خوب و مودبانه بود...
کارکنان بسیار خوب و حرفه ای و مودب قیمت هتل نسبت به امکانات بسیار مقرون به صرفه بود . من سوئیت ۶ نفره را گرفتم خیلی بزرگ و خوب بود ....
بسيار منظم...
خوب و مرتب فقط پله داشت طبقات بالا داخل محوطه...
صبحانه متوسط، سوییت رو به دریا شرایط و فضای خوبی داشت، کافی شاپ و روف گاردن در طبقه ششم ویو و چشم انداز بسیار جالبی داشت، برخورد کارکنان خوب بود، فضای پارکینگ میتونست بهتر طراحی بشه ...
برخورد بسیار مناسبه پرسنل و محیطی آرام و خانوادگی ، فقط توقع نسبت به نظافت سرویس بهداشتی بیشتر بود ....
امکانات در حد 2ستاره خوب هست، ساحل خوب و رفتار پرسنل خیلی خوب و مودبانه...
به نسبت هتل های ایران، خوب بود. موقعیت بسیار عالی، صبحانه عالی، و نیز علیرغم داشتن گاز، امکان پخت و پز وجود نداشت....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.