هتل سنتی عماد نظام فردوس

فردوس، حاشیه ی بلوار امام رضا(ع)
5
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی عماد نظام فردوس

هتل سنتی عماد نظام فردوس تنها هتل سنتی شرق کشور می‌باشد که در فاصله ۲۰ کیلومتری از آبگرم فردوس واقع شده است، رستوران هتل عماد نظام یکی از بهترین و آرام ترین مکان‌ها برای صرف غذا در شهر فردوس می‌باشد، محیط داخلی این رستوران بسیار جالب و نوستالژیک بوده که با یک سقف منحنی پوشیده شده و فضای مرتفع و دلبازی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی عماد نظام فردوس
سنتی عماد نظام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
132,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
132,000
تومان
4 بهمن
جمعه
132,000
تومان
5 بهمن
شنبه
132,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
132,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
132,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
132,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
132,000
تومان
11 بهمن
جمعه
132,000
تومان
12 بهمن
شنبه
132,000
تومان
ایران هتل آنلاین
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
132,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
132,000
تومان
4 بهمن
جمعه
132,000
تومان
5 بهمن
شنبه
132,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
132,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
132,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
132,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
132,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
132,000
تومان
11 بهمن
جمعه
132,000
تومان
12 بهمن
شنبه
132,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
4 بهمن
جمعه
209,000
تومان
5 بهمن
شنبه
209,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
209,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
209,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
11 بهمن
جمعه
209,000
تومان
12 بهمن
شنبه
209,000
تومان
هتل یار
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
4 بهمن
جمعه
209,000
تومان
5 بهمن
شنبه
209,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
209,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
209,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
209,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
11 بهمن
جمعه
209,000
تومان
12 بهمن
شنبه
209,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی عماد نظام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
4 بهمن
جمعه
209,000
تومان
5 بهمن
شنبه
209,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
209,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
209,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
11 بهمن
جمعه
209,000
تومان
12 بهمن
شنبه
209,000
تومان
هتل یار
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
4 بهمن
جمعه
209,000
تومان
5 بهمن
شنبه
209,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
209,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
209,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
209,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
209,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
209,000
تومان
11 بهمن
جمعه
209,000
تومان
12 بهمن
شنبه
209,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
251,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
251,000
تومان
4 بهمن
جمعه
251,000
تومان
5 بهمن
شنبه
251,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
251,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
251,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
251,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
251,000
تومان
11 بهمن
جمعه
251,000
تومان
12 بهمن
شنبه
251,000
تومان
هتل یار
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
251,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
251,000
تومان
4 بهمن
جمعه
251,000
تومان
5 بهمن
شنبه
251,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
251,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
251,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
251,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
251,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
251,000
تومان
11 بهمن
جمعه
251,000
تومان
12 بهمن
شنبه
251,000
تومان
ایران هتل آنلاین
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
251,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
251,000
تومان
4 بهمن
جمعه
251,000
تومان
5 بهمن
شنبه
251,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
251,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
251,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
251,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
251,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
251,000
تومان
11 بهمن
جمعه
251,000
تومان
12 بهمن
شنبه
251,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی عماد نظام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
292,000
تومان
4 بهمن
جمعه
292,000
تومان
5 بهمن
شنبه
292,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
292,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
292,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
292,000
تومان
11 بهمن
جمعه
292,000
تومان
12 بهمن
شنبه
292,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
4 بهمن
جمعه
298,000
تومان
5 بهمن
شنبه
298,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
11 بهمن
جمعه
298,000
تومان
12 بهمن
شنبه
298,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
4 بهمن
جمعه
298,000
تومان
5 بهمن
شنبه
298,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
11 بهمن
جمعه
298,000
تومان
12 بهمن
شنبه
298,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی عماد نظام-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
4 بهمن
جمعه
342,000
تومان
5 بهمن
شنبه
342,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
342,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
342,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
342,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
342,000
تومان
11 بهمن
جمعه
342,000
تومان
12 بهمن
شنبه
342,000
تومان
هتل یار
344,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
344,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
344,000
تومان
4 بهمن
جمعه
344,000
تومان
5 بهمن
شنبه
344,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
344,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
344,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
344,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
344,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
344,000
تومان
11 بهمن
جمعه
344,000
تومان
12 بهمن
شنبه
344,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی عماد نظام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
4 بهمن
جمعه
335,000
تومان
5 بهمن
شنبه
335,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
11 بهمن
جمعه
335,000
تومان
12 بهمن
شنبه
335,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی عماد نظام فردوس

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
تلویزیون lcd
پنجره
آتليه عكاسی
Business Center
محلی برای سیگاری ها
اب نما
پاركينگ
دستگاه ATM
نمازخانه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
باغچه
نمای فضای سبز
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
رمپ
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فروشگاه صنايع دستی
بخش Check in و Check out سريع(Express)
سالن جلسات

آدرس هتل سنتی عماد نظام فردوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی عماد نظام فردوس

(16 نظر)
نقاط قوت:
ظاهر زیبا و سنتی و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر فاصله دارد
در کل هتل خوبی بود. تنها مورد که داشت این بود که به خاطر برگزاری جشن عروسی در هتل، سر و صدا زیادی تو هتل بود .
روی هم رفته بهترین در ایران بود تنها نکته ای که در بدو ورود کمی توی چشم بود نمای رستوران بود که شاید در مقایسه با دیگر بخشهای هتل مناسب نبود.
خوب
فضا خوب و دلنشین
در وهله اول المانهای تزئینی مختلف در گوشه و کنار هتل توجه شما رو جلب میکنه و برخورد مناسب کارکنان هتل ، فکر میکنم به نسبت موقعیت مکانی (قرارگیری در یک شهرستان کوچک) هتل با شخصیتی بود.
برایم غیر قابل باور بود که ملحفه و روتختی پر از مو بود که کاملا معلوم بود تعویض نشده اند. به علاوه روی فنجانی که برای چای در اتاق بود و ظاهرا شسته شده بود هنوز رد رژ لب وجود داشت! وقتی با رسپشن تماس گرفتم و موضوع کثیفی ملحفه ها را گزارش کردم چندین دقیقه گذشت و ایشان نیامدند تا از آخر خودم رفتم تا ایشان بیاید.
پرسنل خوبی داشت
صبحانه بسیار مختصر بود و سن ایچ پرتقال هم همون اول تموم شد و پس از اعتراض با برخورد بدی گفتن خوب تموم شده دیگه
بسیار خوب و با مهربانی و گرم و گیرا
وضعیت بخش رزرواسیون و خدمه خوب بود و بصورت قابل انتظار همکاری و راهنمائی میکردند . فقط برنامه صبحانه متناسب با برنامه اعلام شده آماده نبود و با تاخیر حدود ۷:۴۵ آماده استفاده نبود که نظر به اینکه ما برای رسیدن به شهر بعدی عجله داشتیم ، این تاخیر روی برنامه ریزی ما تاثیر داشت .
سنتی،تمیز،مناسب
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
البته نمی توان گفت نکته منفی.ولی به عنوان یک پیشنهاد خواستم بگم اگه امکان داره درب ورودی مسافران از قسمت پارکینگ باشه.مخصوصا شبهایی که مراسم در هتل هست.چون تردد از جلوی میهمانان که جلوی درب اصلی تجمع میکنن کمی برای بنده و خانواده سخت بود.ممنونم.جسارت منو ببخشید
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و دوست داشتنی .پذیرایی بسیار خوب .پذیرش با روی باز.من به تمام هموطنان توصیه میکنم حتما یکبار در این هتل اقامت داشته و خود از نزدیک مهمان نوازی را تجربه کنند
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در چندین بار اقامت بنده دیده نشده
بسیار عالی و خوش برخورد
زیبا وراحت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی عماد نظام فردوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.