هتل سنتی عماد نظام فردوس

فردوس، حاشیه ی بلوار امام رضا(ع)
5
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی عماد نظام فردوس
هتل سنتی عماد نظام فردوس تنها هتل سنتی شرق کشور می‌باشد که در فاصله ۲۰ کیلومتری از آبگرم فردوس واقع شده است، رستوران هتل عماد نظام یکی از بهترین و آرام ترین مکان‌ها برای صرف غذا در شهر فردوس می‌باشد، محیط داخلی این رستوران بسیار جالب و نوستالژیک بوده که با یک سقف منحنی پوشیده شده و فضای مرتفع و دلبازی دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی عماد نظام
سنتی عماد نظام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
139,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
139,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
139,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
139,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
139,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
139,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
139,000
تومان
4 مرداد
جمعه
139,000
تومان
5 مرداد
شنبه
139,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
139,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
139,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
139,000
تومان
اقامت 24
142,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
142,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
142,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
142,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
142,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
142,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
142,000
تومان
4 مرداد
جمعه
142,000
تومان
5 مرداد
شنبه
142,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
142,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
142,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
142,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی عماد نظام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
208,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
208,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
208,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
208,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
208,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
208,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
208,100
تومان
4 مرداد
جمعه
208,100
تومان
5 مرداد
شنبه
208,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,100
تومان
هتل یار
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
209,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
4 مرداد
جمعه
209,000
تومان
5 مرداد
شنبه
209,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
209,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
209,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
اقامت 24
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
209,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
4 مرداد
جمعه
209,000
تومان
5 مرداد
شنبه
209,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
209,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
209,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
جاباما
258,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
258,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
258,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
4 مرداد
جمعه
258,000
تومان
5 مرداد
شنبه
258,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
258,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
تورگردان
208,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
208,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
208,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
208,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
208,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
208,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
208,100
تومان
4 مرداد
جمعه
208,100
تومان
5 مرداد
شنبه
208,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,100
تومان
هتل یار
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
209,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
4 مرداد
جمعه
209,000
تومان
5 مرداد
شنبه
209,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
209,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
209,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
اقامت 24
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
209,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
4 مرداد
جمعه
209,000
تومان
5 مرداد
شنبه
209,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
209,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
209,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
209,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
250,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
250,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
250,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
250,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
250,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
250,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,100
تومان
4 مرداد
جمعه
250,100
تومان
5 مرداد
شنبه
250,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,100
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
251,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
251,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
251,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
ایران هتل آنلاین
251,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
251,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
251,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
251,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
هتل یار
251,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
251,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
251,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
251,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
4 مرداد
جمعه
251,000
تومان
5 مرداد
شنبه
251,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
جاباما
312,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
312,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
312,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
312,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
4 مرداد
جمعه
312,000
تومان
5 مرداد
شنبه
312,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
312,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
312,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
312,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
297,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
297,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
297,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
297,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
297,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
297,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
297,100
تومان
4 مرداد
جمعه
297,100
تومان
5 مرداد
شنبه
297,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
297,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
297,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
297,100
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
جاباما
371,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
371,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
371,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
371,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
4 مرداد
جمعه
371,000
تومان
5 مرداد
شنبه
371,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
تورگردان
341,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
341,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
341,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
341,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
341,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
341,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
341,100
تومان
4 مرداد
جمعه
341,100
تومان
5 مرداد
شنبه
341,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
341,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
341,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
341,100
تومان
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
342,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
342,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
342,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
4 مرداد
جمعه
342,000
تومان
5 مرداد
شنبه
342,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
ایران هتل آنلاین
344,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
344,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
344,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
هتل یار
344,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
344,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
344,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
جاباما
429,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
429,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
429,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
429,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
429,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
4 مرداد
جمعه
429,000
تومان
5 مرداد
شنبه
429,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
429,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
429,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
429,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
344,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
344,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
344,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
344,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
4 مرداد
جمعه
344,000
تومان
5 مرداد
شنبه
344,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی عماد نظام فردوس

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل سنتی عماد نظام فردوس

(14 نظر)
نقاط قوت:
ظاهر زیبا و سنتی و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر فاصله دارد
در کل هتل خوبی بود. تنها مورد که داشت این بود که به خاطر برگزاری جشن عروسی در هتل، سر و صدا زیادی تو هتل بود ....
روی هم رفته بهترین در ایران بود تنها نکته ای که در بدو ورود کمی توی چشم بود نمای رستوران بود که شاید در مقایسه با دیگر بخشهای هتل مناسب نبود....
خوب ...
در وهله اول المانهای تزئینی مختلف در گوشه و کنار هتل توجه شما رو جلب میکنه و برخورد مناسب کارکنان هتل ، فکر میکنم به نسبت موقعیت مکانی (قرارگیری در یک شهرستان کوچک) هتل با شخصیتی بود....
برایم غیر قابل باور بود که ملحفه و روتختی پر از مو بود که کاملا معلوم بود تعویض نشده اند. به علاوه روی فنجانی که برای چای در اتاق بود و ظاهرا شسته شده بود هنوز رد رژ لب وجود داشت! وقتی با رسپشن تماس گرفتم و موضوع کثیفی ملحفه ها را گزارش کردم چندین دقیقه گذشت و ایشان نیامدند تا از آخر خودم رفتم تا ایشان بیاید....
فضا خوب و دلنشین...
پرسنل خوبی داشت
صبحانه بسیار مختصر بود و سن ایچ پرتقال هم همون اول تموم شد و پس از اعتراض با برخورد بدی گفتن خوب تموم شده دیگه...
بسیار خوب و با مهربانی و گرم و گیرا...
وضعیت بخش رزرواسیون و خدمه خوب بود و بصورت قابل انتظار همکاری و راهنمائی میکردند . فقط برنامه صبحانه متناسب با برنامه اعلام شده آماده نبود و با تاخیر حدود ۷:۴۵ آماده استفاده نبود که نظر به اینکه ما برای رسیدن به شهر بعدی عجله داشتیم ، این تاخیر روی برنامه ریزی ما تاثیر داشت . ...
سنتی،تمیز،مناسب...
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
البته نمی توان گفت نکته منفی.ولی به عنوان یک پیشنهاد خواستم بگم اگه امکان داره درب ورودی مسافران از قسمت پارکینگ باشه.مخصوصا شبهایی که مراسم در هتل هست.چون تردد از جلوی میهمانان که جلوی درب اصلی تجمع میکنن کمی برای بنده و خانواده سخت بود.ممنونم.جسارت منو ببخشید
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و دوست داشتنی .پذیرایی بسیار خوب .پذیرش با روی باز.من به تمام هموطنان توصیه میکنم حتما یکبار در این هتل اقامت داشته و خود از نزدیک مهمان نوازی را تجربه کنند
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در چندین بار اقامت بنده دیده نشده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.