هتل سنتی عماد نظام فردوس

فردوس، حاشیه ی بلوار امام رضا(ع)
5
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی عماد نظام فردوس
هتل سنتی عماد نظام فردوس تنها هتل سنتی شرق کشور می‌باشد که در فاصله ۲۰ کیلومتری از آبگرم فردوس واقع شده است، رستوران هتل عماد نظام یکی از بهترین و آرام ترین مکان‌ها برای صرف غذا در شهر فردوس می‌باشد، محیط داخلی این رستوران بسیار جالب و نوستالژیک بوده که با یک سقف منحنی پوشیده شده و فضای مرتفع و دلبازی دارد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی عماد نظام
سنتی عماد نظام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
211,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
10 خرداد
جمعه
211,000
تومان
11 خرداد
شنبه
211,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
10 خرداد
جمعه
211,000
تومان
11 خرداد
شنبه
211,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
211,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
10 خرداد
جمعه
211,000
تومان
11 خرداد
شنبه
211,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
اقامت 24
211,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
211,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
211,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
211,000
تومان
10 خرداد
جمعه
211,000
تومان
11 خرداد
شنبه
211,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
211,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
211,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
211,000
تومان
جاباما
258,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
258,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
258,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
258,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
258,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
10 خرداد
جمعه
258,000
تومان
11 خرداد
شنبه
258,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
258,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
258,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
258,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
10 خرداد
جمعه
254,000
تومان
11 خرداد
شنبه
254,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
ایران هتل آنلاین
254,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
10 خرداد
جمعه
254,000
تومان
11 خرداد
شنبه
254,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
254,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
254,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
254,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
254,000
تومان
10 خرداد
جمعه
254,000
تومان
11 خرداد
شنبه
254,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
254,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
254,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
254,000
تومان
جاباما
312,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
312,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
312,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
312,000
تومان
10 خرداد
جمعه
312,000
تومان
11 خرداد
شنبه
312,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
312,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
312,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
312,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
298,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
10 خرداد
جمعه
298,000
تومان
11 خرداد
شنبه
298,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
298,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
298,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
10 خرداد
جمعه
298,000
تومان
11 خرداد
شنبه
298,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
298,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
298,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
371,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
371,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
371,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
371,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
371,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
10 خرداد
جمعه
371,000
تومان
11 خرداد
شنبه
371,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
371,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
371,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
371,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ایران هتل آنلاین
342,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
342,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
10 خرداد
جمعه
342,000
تومان
11 خرداد
شنبه
342,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
342,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
342,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
10 خرداد
جمعه
342,000
تومان
11 خرداد
شنبه
342,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
هتل یار
344,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
344,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
344,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
344,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
344,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
344,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
344,000
تومان
10 خرداد
جمعه
344,000
تومان
11 خرداد
شنبه
344,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
344,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
344,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
344,000
تومان
جاباما
429,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
429,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
10 خرداد
جمعه
429,000
تومان
11 خرداد
شنبه
429,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
سنتی عماد نظام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
342,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
342,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
10 خرداد
جمعه
342,000
تومان
11 خرداد
شنبه
342,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی عماد نظام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی عماد نظام فردوس

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل سنتی عماد نظام فردوس

(8 نظر)
زیبا وراحت...
بسیار عالی و خوش برخورد...
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و دوست داشتنی .پذیرایی بسیار خوب .پذیرش با روی باز.من به تمام هموطنان توصیه میکنم حتما یکبار در این هتل اقامت داشته و خود از نزدیک مهمان نوازی را تجربه کنند
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در چندین بار اقامت بنده دیده نشده
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
البته نمی توان گفت نکته منفی.ولی به عنوان یک پیشنهاد خواستم بگم اگه امکان داره درب ورودی مسافران از قسمت پارکینگ باشه.مخصوصا شبهایی که مراسم در هتل هست.چون تردد از جلوی میهمانان که جلوی درب اصلی تجمع میکنن کمی برای بنده و خانواده سخت بود.ممنونم.جسارت منو ببخشید
سنتی،تمیز،مناسب...
وضعیت بخش رزرواسیون و خدمه خوب بود و بصورت قابل انتظار همکاری و راهنمائی میکردند . فقط برنامه صبحانه متناسب با برنامه اعلام شده آماده نبود و با تاخیر حدود ۷:۴۵ آماده استفاده نبود که نظر به اینکه ما برای رسیدن به شهر بعدی عجله داشتیم ، این تاخیر روی برنامه ریزی ما تاثیر داشت . ...
بسیار خوب و با مهربانی و گرم و گیرا...
صبحانه بسیار مختصر بود و سن ایچ پرتقال هم همون اول تموم شد و پس از اعتراض با برخورد بدی گفتن خوب تموم شده دیگه...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.