هتل زهره اصفهان

اصفهان، خیابان فردوسی،مابین خیابان عافیت و منوچهری
3.3
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران

معرفی هتل زهره اصفهان

هتل سه ستاره زهره واقع در مرکز شهر اصفهان در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل با مساحت ۶۰۰ مترمربع در ۷ طبقه بنا و دارای ۵۲ باب واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب و با معماری سنتی و رعایت مدرنیته هتلداری چیدمان شده است. هتل زهره یکی از زیباترین هتل‌های اصفهان محسوب می‌شود و بخاطر قرارگیری در مرکز شهر دسترسی آسانی به اماکن دیدنی و آثار تاریخی نیز دارد. پرسنل و کادر مجرب هتل زهره آرزروی اقامتی بیادمانی را برای شما میهمانان گرامی دارند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زهره اصفهان

زهره-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
180,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
180,000
تومان
20 تیر
جمعه
180,000
تومان
21 تیر
شنبه
180,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
180,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
180,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
180,000
تومان
27 تیر
جمعه
180,000
تومان
28 تیر
شنبه
180,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
20 تیر
جمعه
200,000
تومان
21 تیر
شنبه
200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
27 تیر
جمعه
200,000
تومان
28 تیر
شنبه
200,000
تومان
جاباما
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
20 تیر
جمعه
200,000
تومان
21 تیر
شنبه
200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
27 تیر
جمعه
200,000
تومان
28 تیر
شنبه
200,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
20 تیر
جمعه
200,000
تومان
21 تیر
شنبه
200,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
200,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
200,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
200,000
تومان
27 تیر
جمعه
200,000
تومان
28 تیر
شنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
202,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
202,000
تومان
20 تیر
جمعه
202,000
تومان
21 تیر
شنبه
202,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
202,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
202,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
202,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
202,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
202,000
تومان
27 تیر
جمعه
202,000
تومان
28 تیر
شنبه
202,000
تومان
علاءالدین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
27 تیر
جمعه
215,000
تومان
28 تیر
شنبه
215,000
تومان
زهره-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
279,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
279,000
تومان
20 تیر
جمعه
279,000
تومان
21 تیر
شنبه
279,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
279,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
279,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
279,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
279,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
279,000
تومان
27 تیر
جمعه
279,000
تومان
28 تیر
شنبه
279,000
تومان
ایران مارکوپولو
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
299,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
299,000
تومان
20 تیر
جمعه
299,000
تومان
21 تیر
شنبه
299,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
299,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
299,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
299,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
299,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
299,000
تومان
27 تیر
جمعه
299,000
تومان
28 تیر
شنبه
299,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
20 تیر
جمعه
300,000
تومان
21 تیر
شنبه
300,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
20 تیر
جمعه
300,000
تومان
21 تیر
شنبه
300,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
28 تیر
شنبه
305,000
تومان
علاءالدین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
20 تیر
جمعه
310,000
تومان
21 تیر
شنبه
310,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
27 تیر
جمعه
310,000
تومان
28 تیر
شنبه
310,000
تومان
زهره-اتاق عروس و داماد
اتاق عروس و داماد
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
20 تیر
جمعه
430,000
تومان
21 تیر
شنبه
430,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
27 تیر
جمعه
430,000
تومان
28 تیر
شنبه
430,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
20 تیر
جمعه
490,000
تومان
21 تیر
شنبه
490,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
27 تیر
جمعه
490,000
تومان
28 تیر
شنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
20 تیر
جمعه
490,000
تومان
21 تیر
شنبه
490,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
27 تیر
جمعه
490,000
تومان
28 تیر
شنبه
490,000
تومان
ایران مارکوپولو
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
492,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
492,000
تومان
20 تیر
جمعه
492,000
تومان
21 تیر
شنبه
492,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
492,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
492,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
492,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
492,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
492,000
تومان
27 تیر
جمعه
492,000
تومان
28 تیر
شنبه
492,000
تومان
علاءالدین
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
494,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
494,000
تومان
20 تیر
جمعه
494,000
تومان
21 تیر
شنبه
494,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
494,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
494,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
494,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
494,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
494,000
تومان
27 تیر
جمعه
494,000
تومان
28 تیر
شنبه
494,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
23 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
24 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
25 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
26 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
27 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
28 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
زهره-اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
330,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
20 تیر
جمعه
330,000
تومان
21 تیر
شنبه
330,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
330,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
330,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
27 تیر
جمعه
330,000
تومان
28 تیر
شنبه
330,000
تومان
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
27 تیر
جمعه
460,000
تومان
28 تیر
شنبه
460,000
تومان
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
27 تیر
جمعه
460,000
تومان
28 تیر
شنبه
460,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
27 تیر
جمعه
460,000
تومان
28 تیر
شنبه
460,000
تومان
علاءالدین
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
464,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
464,000
تومان
20 تیر
جمعه
464,000
تومان
21 تیر
شنبه
464,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
464,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
464,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
464,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
464,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
464,000
تومان
27 تیر
جمعه
464,000
تومان
28 تیر
شنبه
464,000
تومان
ایران مارکوپولو
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
20 تیر
جمعه
465,000
تومان
21 تیر
شنبه
465,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
27 تیر
جمعه
465,000
تومان
28 تیر
شنبه
465,000
تومان
زهره-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
279,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
279,000
تومان
20 تیر
جمعه
279,000
تومان
21 تیر
شنبه
279,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
279,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
279,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
279,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
279,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
279,000
تومان
27 تیر
جمعه
279,000
تومان
28 تیر
شنبه
279,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
20 تیر
جمعه
300,000
تومان
21 تیر
شنبه
300,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
27 تیر
جمعه
300,000
تومان
28 تیر
شنبه
300,000
تومان
زهره-اتاق دو تخته (بدون پنجره)
اتاق دو تخته (بدون پنجره)
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
27 تیر
جمعه
305,000
تومان
28 تیر
شنبه
305,000
تومان
زهره-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
399,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
399,000
تومان
20 تیر
جمعه
399,000
تومان
21 تیر
شنبه
399,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
399,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
399,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
399,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
399,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
399,000
تومان
27 تیر
جمعه
399,000
تومان
28 تیر
شنبه
399,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
20 تیر
جمعه
410,000
تومان
21 تیر
شنبه
410,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
27 تیر
جمعه
410,000
تومان
28 تیر
شنبه
410,000
تومان
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
20 تیر
جمعه
410,000
تومان
21 تیر
شنبه
410,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
27 تیر
جمعه
410,000
تومان
28 تیر
شنبه
410,000
تومان
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
20 تیر
جمعه
410,000
تومان
21 تیر
شنبه
410,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
27 تیر
جمعه
410,000
تومان
28 تیر
شنبه
410,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
20 تیر
جمعه
415,000
تومان
21 تیر
شنبه
415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
27 تیر
جمعه
415,000
تومان
28 تیر
شنبه
415,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
20 تیر
جمعه
420,000
تومان
21 تیر
شنبه
420,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
27 تیر
جمعه
420,000
تومان
28 تیر
شنبه
420,000
تومان
زهره-سوئیت کانکت رویال سه نفره
سوئیت کانکت رویال سه نفره
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
560,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
560,000
تومان
20 تیر
جمعه
560,000
تومان
21 تیر
شنبه
560,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
560,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
560,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
560,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
560,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
560,000
تومان
27 تیر
جمعه
560,000
تومان
28 تیر
شنبه
560,000
تومان
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
20 تیر
جمعه
660,000
تومان
21 تیر
شنبه
660,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
27 تیر
جمعه
660,000
تومان
28 تیر
شنبه
660,000
تومان
جاباما
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
20 تیر
جمعه
660,000
تومان
21 تیر
شنبه
660,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
27 تیر
جمعه
660,000
تومان
28 تیر
شنبه
660,000
تومان
علاءالدین
664,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
664,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
664,000
تومان
20 تیر
جمعه
664,000
تومان
21 تیر
شنبه
664,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
664,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
664,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
664,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
664,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
664,000
تومان
27 تیر
جمعه
664,000
تومان
28 تیر
شنبه
664,000
تومان
اقامت 24
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
20 تیر
جمعه
665,000
تومان
21 تیر
شنبه
665,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
665,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
665,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
27 تیر
جمعه
665,000
تومان
28 تیر
شنبه
665,000
تومان
ایران مارکوپولو
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
20 تیر
جمعه
665,000
تومان
21 تیر
شنبه
665,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
665,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
665,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
665,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
665,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
665,000
تومان
27 تیر
جمعه
665,000
تومان
28 تیر
شنبه
665,000
تومان
زهره-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
450,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
450,000
تومان
20 تیر
جمعه
450,000
تومان
21 تیر
شنبه
450,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
450,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
450,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
450,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
450,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
450,000
تومان
27 تیر
جمعه
450,000
تومان
28 تیر
شنبه
450,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
20 تیر
جمعه
550,000
تومان
21 تیر
شنبه
550,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
27 تیر
جمعه
550,000
تومان
28 تیر
شنبه
550,000
تومان